Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ERZURUM ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ERZURUM ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ."— Sunum transkripti:

1 ERZURUM ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

2 29.04.1997 tarih 22974 sayılı resmi gazetede yayınlanan 97/9196 sayılı bakanlar kurulu kararı ile AB Teknik Mevzuatı çerçevesinde AB’nin 89/106/EEC sayılı Yapı Malzemeleri Direktifi’nin uyumlaştırılması çalışmalarını yürütmek üzere Bakanlığımız görevlendirilmiştir ve Yapı Malzemeleri Yönetmeliği 01.01.2007 tarihinden itibaren mecburi uygulamaya girmiştir. Yapı Malzemeleri Şube Müdürlüğü’nün görevleri; Yapı malzemeleri üreticilerinin piyasaya güvenli ürün arz etmelerini sağlamak, Piyasaya arz edilmiş ürünler üzerinde, üretildikleri, işlendikleri, ambalajlandıkları, montaj ve dolumlarının yapıldığı yerlerde, mağaza, dükkan, ticarethane, depo, ambar, şantiye mahalleri ve nakil araçları gibi her türlü mekan ve ortamda, depolandığı, satıldığı, kullanıldığı yerlerde, gerektiğinde yapı işlerinde girdi olarak kullanıldığı yer ve tesislerde gözetim ve denetim yapmak, Piyasaya arz edilmiş yapı malzemeleri için gelecek şikayetleri değerlendirmek, değerlendirme ve denetim sonuçlarına göre gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak, YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

3 İnşaatlardan, şantiyeden veya piyasadan ilgili standartlarına uygun olarak alınıp, laboratuara getirilen yapı malzemesi numunelerinin ilgili standardına göre testlerini yapmak ve rapor etmek, Piyasaya arz edilmiş ürünlerden ilgili teknik şartnamesine uygunsuzluğu tespit edilenler için imalatçı veya ürünün yetkili temsilcisine kanunların öngördüğü uyarı, mali müeyyide uygulanması, piyasaya arzın durdurulması ve piyasadan toplatılması gibi cezai müeyyidelerin tatbikini sağlamak, Kamuya ve özel sektöre ait inşaatlarda betonun kalite kontrolünü yapmak, taze beton numuneleri almak, betonun laboratuarda ve şantiye mahallinden nitelik ve yeterlik deneylerini yapmak, sonuçlarını rapor etmek, Gerekli görülen hallerde sertleşmiş betonlar üzerinde deneyler yapmak; beton basınç dayanım değerini tespit etmek; donatı yerleşimi, etriye aralığı, pas payı tespiti yapmak ve bunlara ait rapor düzenlemek,

4 Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek kişiler ve özel hukuku tüzel kuruluşları tarafından talep edilmesi halinde deney hizmetlerini ücret karşılığı yapmak, İnşaat çeliklerinin mukavemetini ölçmek ve sonuçlarını rapor etmek, Laboratuar cihazlarının kalibrasyon işlemlerini yaptırmak, Görev alanları ile ilgili olarak Genel Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yapmak.


"ERZURUM ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları