Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı DENETİM ELEMANLARI TEMEL EĞİTİMİ PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı DENETİM ELEMANLARI TEMEL EĞİTİMİ PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ."— Sunum transkripti:

1 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı DENETİM ELEMANLARI TEMEL EĞİTİMİ PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ 30-31 MART 2011 ANTALYA

2 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı İDARİ YAPILANMA Onaylanmış Kuruluşlar Şube Müdürlüğü Laboratuvar Şube Müdürlüğü YAPI MALZEMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mevzuat ve Standart Şube Müdürlüğü Piyasa Gözetimi ve Denetimi Şube Müdürlüğü

3 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı 1. 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun 2. Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik 3. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) 4. Bakanlığımızca yayımlanan, Yapı Malzemelerinin Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ Yasal Dayanak

4 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı  Piyasa Gözetimi ve Denetimi  Kamu görevidir,  Tüketicinin korunmasını hedefler,  Yerli ve ithal piyasaya arz edilmiş tüm yapı malzemelerini kapsar,  Ürünlerin teknik şartnameye uygunluğunun kontrolüdür.

5 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ GENEL TANIMLAMA PGD; Yapı malzemelerinin piyasaya arzı, dağıtımı veya piyasada iken Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’ne veya Yönetmelikte atıfta bulunulan teknik şartnamelere uygun olarak üretilip üretilmediğinin, güvenli olup olmadığının denetlenmesi veya denetlettirilmesi, güvenli olmayan yapı malzemelerinin güvenli hale getirilmesinin temin edilmesi, gerektiğinde yaptırımların uygulanması faaliyetleri olarak tanımlanır.

6 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı 6 4703 SAYILI ÇERÇEVE KANUN ÇREÇEVESİNDE YÜKÜMLÜLÜĞÜ OLAN AKTÖRLER ÜRETİCİ YETKİLİ KURULUŞ (BAKANLIK) DAĞITICI ONAYLANMIŞ KURULUŞ

7 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı Kendi görev alanına giren ürünler itibariyle ilgili mevzuatı hazırlamaya ve uygulamaya yetkili kamu kuruluşudur. Piyasa gözetimi ve denetimi aracılığıyla ilgili teknik düzenlemesine uygun veya güvenli olmayan ürünleri tespit eder, gerekli önlemlerin alınmasını sağlar ve ilgililer hakkında yaptırımlar uygular. 7 YETKİLİ KURULUŞ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

8 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı  Piyasaya güvenli ürün arz etmek,  Piyasaya teknik mevzuata uygun ürün arz etmek,  Tüketicilere gerekli bilgiyi sağlamak,  Gerektiğinde, piyasaya arz edilen ürünlerden numuneler alarak test etmek, şikayetleri soruşturmak,  Denetim sonuçlarından dağıtıcıları haberdar etmek,  Ürünlerin toplatılması ve bertarafı için gerekli önlemleri almak,  Ürünle ilgili belgeleri muhafaza etmek. Üretici, güvenli olmadığı tespit edilen ürünün kendisi tarafından piyasaya arz edilmediğini veya ürünün güvenli olmaması halinin ilgili teknik düzenlemeye uygunluktan kaynaklandığını ispatladığı taktirde sorumluluktan kurtulur. 8 ÜRETİCİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

9 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı DAĞITICILARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  Güvenli olmadığını bildiği ürünleri piyasaya arz etmemek  Ürünün taşıdığı riskler ve bu risklerden korunmak için alınması gereken önlemler hakkında ilgili taraflara bilgi vermek Üreticinin tespit edilemediği durumlarda, üreticinin veya malı tedarik ettiği kişinin kimliğini bildirmeyen dağıtıcı, üretici olarak kabul edilir. 9

10 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı Piyasa Gözetim ve Denetiminde Üretici veya Dağıtıcının Sorumlulukları Nelerdir?  Üretici veya dağıtıcı denetim elemanına uygun bir çalışma ortamı sağlar.  Denetim elemanının talep ettiği tüm bilgi ve belgeleri gizli de olsa denetim elemanına sunar.  Üretici ve dağıtıcının ilgisi alanındaki yapı malzemeleri ile ilgili tüm belgeleri 10 (On) yıl süre ile muhafaza eder ve istenilmesi halinde ibraz eder.

11 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı GÜVENLİ ÜRÜN  Normal kullanım süresinde ve normal şartlarda risk taşımayan veya;  Kabul edilebilir ölçülerde risk taşıyan ve insan sağlığını, çevre, bitki ve hayvan varlığını koruma gibi temel gerekleri karşılayan üründür.

12 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı 12 CE İşareti, Avrupa Birliği’nin, teknik mevzuat uyumu çerçevesinde 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan bir kısım Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamında yer alan ürünlerle ilgili olup, ürünlerin AB’nin ilgili direktiflerindeki temel gereklere uygun olduğunu ve gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini gösteren bir Birlik işaretidir. CE İŞARETİ NEDİR?

13 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı 13  NASIL:  Görünür  Okunaklı  Silinmez  NEREDE:  Ürünün üzerine, veya  Üzerine yapıştırılan bir etikete, veya  ambalajına veya  Yanındaki ticari dokümanlara

14 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı 14 CE İŞARETİ 1783 CE İşareti AB Komisyonu’nun Onaylanmış Kuruluş No.su Üretici A.Ş. P.K. 01, İstanbul 80230 TR 03 1783-CPD-055 Üreticinin Adresi CE İşaretinin iliştirildiği yılın son 2 hanesi Sertifika no : Onaylanmış kuruluş no/CPD(YMY)/Seri no. Malzeme Verisi NPD - No Performance Determined EN 12345 80 mm Mineral yün binalar için Yanıcılık sınıfı – B Sınıfı Isı iletkenliği – 0.04 W/mK Bükülme gerilme direnci – NPD Malzeme Standardı Onaylanmış Kuruluş Var İse,

15 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı 15 Onaylanmış Kuruluş Yok İse, CE İşareti Üretici A.Ş. P.K. 01, İstanbul 80230 TR 03 Üreticinin Adresi CE İşaretinin iliştirildiği yılın son 2 hanesi Malzeme Verisi NPD - No Performance Determined EN 12345 80 mm Mineral yün binalar için Yanıcılık sınıfı – B Sınıfı Isı iletkenliği – 0.04 W/mK Bükülme gerilme direnci – NPD Malzeme Standardı

16 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ NASIL YAPILIR?  Bakanlık yapı malzemelerinin piyasa gözetim ve denetimini (resen veya şikayet üzerine) görevlendirdiği denetim elemanları aracılığıyla yapar.  Yetkili Kuruluş (Bakanlığımız) piyasa gözetimi ve denetimi programını hazırlarken eline geçen her türlü bilgiyi kullanır. Bu bilgilerin kaynağı geçmişte yapılan denetimler, şikayet, ihbar, tüketici talepleri, rakip firmalar, sivil toplum örgütleri ve kamu kuruluşları olabilir.  Yetkili makama ulaştırılacak bir şikayet, bilgi ve belge en geç 10 iş günü içerisinde işleme alınır.

17 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı Hazır Beton Tuğla Bims Kiremit Gazbeton Çimento Nervürlü Demir Yalıtım Mlz.leri Doğal Taş Seramik Metal Bacalar Agrega Pencere ve Kapılar Bataryalar Uçucu Kül Kilit Taşlar Yapı Kimyasalları Oluklu Levha Kapı Kilitleri Boyalar GENEL TOPLAM 2006 1480000241900402050002811 223 2007 295667112807000608000400 198 2008 16384210210578002300000000 377 2009 63754002432202411000 111000 770 2010 14730000640150000430000100 1596 ∑245014592114121224978641 43131011178 3164 Ülkemizde Yapı Malzemeleri Üzerinde Gerçekleştirdiğimiz PGD Faaliyetleri

18 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı 18 2006-2010 YILLARI ARASI HAZIR BETON DENETİM GRAFİĞİ YIL DENETİM SAYISI

19 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı 19 2011 YILI PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ PROGRAMI

20 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı PGD PİYASA GÖZETİMİ ve DENETİMİ NERELERDE YAPILIR ? Yapı malzemelerinin ; -Üretildikleri, - İşlendikleri, - Ambalajlandıkları, - Montaj ve dolum yapıldıkları yerlerde, - Mağaza, - Dükkan, - Ticarethane, - Depo, - Ambar, - Şantiye mahalleri ve nakil araçları gibi her türlü mekan ve ortamda, - Depolandığı ve/veya satıldığı, kullanıldığı yerlerde, - Gerektiğinde yapı işlerinde, - Girdi olarak kullanıldığı yer ve tesislerde,

21 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı DENETİMLERDE KİM MUHATAP ALINIR?  Denetimlerde üreticinin muhatap alınması esastır.Ancak bu husus dağıtıcının 4703 sayılı Kanunun 5’inci maddesinin 9’uncu fıkrasında düzenlenen yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.  Dağıtıcının iş yerinde yapılan denetimde: üreticinin adı ve adresi tespit edilir.Üreticinin belirlenemediği durumlarda 3 gün içerisinde üreticinin veya yapı malzemesini tedarik ettiği kişinin (tedarikçi) kimliğini bildirmeyen dağıtıcı üretici olarak kabul edilir.

22 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı DENETLEME GÖREVİ NE ŞEKİLDE YAPILIR?  Üretici veya dağıtıcıya ait bilgi ve belgelerin ilgili mevzuat çerçevesinde incelenmesi,  Yapı malzemelerinin duyusal incelemesinin yapılması,  Gerektiğinde numune alınarak, her türlü test ve muayenesinin yapılması veya yaptırılması, sureti ile yerine getirilir.

23 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı TEKNİK DOSYANIN İÇERİĞİ - 1  Ürüne ait genel tanımlama,  Tasarıma ait çizimler, ürünlerin /üretim prosedürüne ilişkin bilgiler,  Ürüne ait teknik şartnamelerin listesi ve/veya ilgili direktif şartname listesi.  Ürünün ilgili direktifte öngörülen temel gerekleri karşılaması için gerekli beyan değerleri,  Ürünün Test belge ve raporları, muayeneler  Başlangıç Tip Deneyi sonuçları raporları (onaylanmış kuruluş tarafından düzenlenen),

24 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı TEKNİK DOSYANIN İÇERİĞİ - 2  Varsa kalite güvence sistem belgesi ve/veya fabrika üretim kontrol dokümantasyonu (kalite kontrol planı, laboratuar ekipman listesi, üretim yeri akış şeması, paketleme ve depolama durumu, ürün izlenebilirliğinin tanımı (piyasa ve depolama dahil), ürünün dış etken ve diğer malzemelerle karışımını engelleyici tedbirler, üretim ve ürün kontrolünün sağlandığı doküman listesi, deney metod listesi)  AT uygunluk Belgesi  AT uygunluk Beyanı

25 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı AT UYGUNLUK BEYANI Biz, (İmalatçının adı)......................................................................................................(adresi)...............................................................................................aşağıda adı, tipi veya modeli ile seri numaraları verilen ürününün / ürünlerin belirtilen standartlara (veya dokümanlara) uygun olarak............................................. (direktifin/direktiflerin numarası)........................ sayılı direktifin/direktiflerin gereklerini karşılayacak şekilde ürettiğimizi beyan ederiz. Ürünlerin Adı, Tipi / Modeli, Seri No İlgili standardlar İlgili dokümanlar Tarih ve yer Yetkili Kişinin İmzası ve Kaşe

26 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı 26 CE İşaretlemesi Kapsamındaki Ürünler İçin Kontrol Formu G İşaretlemesi Kapsamındaki Ürünler İçin Kontrol Formu KONTROL FORMLARI

27 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı Tahkikat Resen Olumsuz PGD Planlama Gözle Muayene Doküman Kontrolü Numune Alma Deney OlumluOlumsuz Olumlu Müeyyide Uygulaması PGD SONUÇ Olumsuz Olumlu PİYASA GÖZETİMİ ve DENETİMİ NE ŞEKİLDE YAPILIR ?

28 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı Numune Alınması  Denetim elemanı yapı malzemesinin test ve muayenesini gerekli gördüğü takdirde her türlü testi yaptırmak üzere denetlenen yapı malzemesinden numune alabilir.  Numune miktarı ile alınma şekli ve usulleri yapı malzemesinin teknik şartname ve düzenlemesi veya standardında belirtildiği şekilde, belirtilmediği hallerde TS 2756 Muayene ve Deney İçin Numune Alma Metotları Standardına göre alınmalıdır. Şahit numune alınması mümkün olmayan haller haricinde biri şahit numune olmak üzere 3 takımı geçmeyecek şekilde numune alınır.

29 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı 29 İLGİLİ STANDART KAPSAMINDA ALINMASI GEREKEN NUMUNE ADETLERİ

30 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı Denetim Elemanlarının Görev ve Yetkileri Nelerdir?  İlgili mevzuatın uygulanmasında ortaya çıkan ihtiyaçlar çerçevesinde araştırma ve inceleme yapmak, görüş ve önerilerini Bakanlığa bildirmek.  Denetim yapılan yapı malzemelerinden numune almak.  Denetimlerde gerekli gördüğünde dosya ve belgeleri gizli de olsa denetim yaptığı kuruluş ve kişilerden istemek, bunları incelemek.  Denetimlerinde üretici veya dağıtıcılar tarafından engellenmeleri halinde güvenlik güçlerinden yardım isteyerek, denetimlerini gerçekleştirmek.  Yapı malzemelerinin piyasa gözetim ve denetimini yapmak, gerekli tutanak ve raporları hazırlamak ve ilgili yerlere sunmak.  Denetimlerinde gerektiğinde uzman kişilerden yardım almak, bilirkişi incelemesi yaptırmak ve rapor istemek.

31 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı PGD FAALİYETLERİNİ YÜRÜTECEK DENETİM ELEMANLARININ BELİRLENMESİ 81 İlde oluşturulan Yapı Malzemeleri Denetim gruplarına, önce 2006 yılında 12 il merkezinde ön bilgilendirme çalışmaları düzenlenmiştir. 2007 yılında İngiliz Hükümeti (Yerel Yönetimler ve Belediyeler Bakanlığı) ile yapılan Eşleştirme (Twinninng) Projesi kapsamında 10 il merkezinde eğitimler verilmiş ve ardından yapılan yazılı sınav ve mülakaat neticesinde başarılı olan ve sicilinde herhangi bir olumsuz durumu bulunmayan Bakanlık ve Taşra Teşkilatında çalışan 329 adet personelimize “Denetim Elemanı Kimlik Kartı” tahsis edilmiştir. Taşra Teşkilatımızda piyasa gözetimi ve denetimi konusunda çalışmakta olan birimlerimizin takviyesi amacıyla 2010 yılının Nisan ayında yeni bir eğitim gerçekleştirilerek her Müdürlüğümüzde denetimleri yürütebilecek yeterli eleman ihtiyacının karşılanması hedeflenmiştir.

32 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ FAALİYETLERİNDE ÇALIŞACAK DENETİM ELEMANLARININ GÖREVLENDİRİLMESİNDE ESAS ALINAN TEMEL KRİTERLERE DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: YİG/2011-6 )

33 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı İYİ BİR DENETÇİ ;  Tarafsız ve Tutarlı olmalıdır.  Bilgili, kendinden emin, ancak alçak gönüllü olmalıdır.  Denetim yaptığı yerde iş akışına engel olmamalıdır.  Denetim yaptığı yeri, diğer denetimler ile pozitif ya da negatif anlamda karşılaştırmamalıdır.  Yapı Malzemeleri Yönetmeliği hakkında bilgi vermeli, ancak “Tehditkâr” olmamalıdır.

34 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı Denetim Elemanlarının Dikkat Etmesi Gereken Hususlar  Denetimden önce üretici veya dağıtıcıya kendisini tanıtmak ve kimliğini ibraz etmek.  Denetlediği üretici veya dağıtıcının yönetim ve yürütme işlerine karışmamak.  Denetim görevini tarafsız ve bağımsız olarak yürütmek.  Denetim sırasında elde ettiği bilgi ve belgelere ilişkin olarak, gizlilik ilkesine riayet etmek.  Görevini ihmal eden denetim elemanının görevle ilişkisi kesilir.

35 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı Yeni sistem neler sağlayacak ?  Çevre ve İnsan sağlığı açısından azami güvenlik sağlaması  Yapı Kalitesinin artması,  Haksız rekabetin önlenmesi,  Dünya pazarında rekabet gücümüzün artması,  Yapı Malzemelerinin AB ülkelerinde serbest dolaşımı şeklinde ifade etmek mümkündür.

36 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ TUTANAĞI PGD Taze Beton

37 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı PGD TUTANAK NUMARASI Her farklı ürün denetlenmesinde yeni bir tutanak düzenlenmesi gereklidir ve her denetimi temsilen ayrı numaralandırma yapılması zorunludur. Tutanak Numarası; Denetimin yapıldığı YIL ile başlar, “PGD” ibaresini takiben denetimin yapıldığı ilin “TRAFİK KODU” ve “DENETİM SIRA NUMARASI” ile devam eder. Örnek ; 2011 Yılı içinde Antalya İlinde gerçekleşmiş 5 numaralı PGD Faaliyeti için 2011 – PGD / 07 – 005

38 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı Piyasa Gözetimve DenetimTutanakları Piyasa Gözetim ve Denetim Tutanakları Piyasa Gözetim ve Denetim Tutanakları ile PGD Taze Beton Alma Tutanakları 3 nüsha olarak 3 farklı renkte düzenlenmektedir.  Beyaz nüsha denetimin yapıldığı İl Müdürlüğümüz tarafından alınarak dosyalanır.  Mavi nüsha denetimin yapıldığı yerdeki üreticiye / yapı sahibine teslim edilir.  Sarı nüsha koçanda kalır, istendiği takdirde beton firmasına da bir fotokopi örneği verilir.

39 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı Türkiye genelinde, 81 İl’de, 20 çeşit ürün grubu için yaklaşık 3000 adet piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti (tutanak bazında) gerçekleştirilmiştir. Bu ürünler arasında ; ÜLKEMİZDE YAPI MALZEMELERİ ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ PGD FAALİYETLERİ -Seramik Karolar, -Seramik Yapıştırıcıları, -Kagir Harçları, -İnce ve Kaba Sıvalar, -Boyalar, -PVC Kapı ve Pencereler. bulunmaktadır. -Hazır Beton, -Çimento, -Beton Çeliği, -Agrega, -Uçucu Kül, -Isı Yalıtım Malzemeleri (Cam Elyafı, EPS, XPS), -Bitümlü Su Yalıtım Membranları, -Tuğla-Kiremit, -Bims-Briket, -Gaz Beton, -Doğalgaz Bacaları, -Elyaflı çimentolu oluklu levha, -Sıhhi tesisat armatürleri, -Kapı kilitleri,

40 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı Yapı Malzemelerinde Etkin Bir Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hizmetlerinin Oluşturulması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması” projesi kapsamında İl Müdürlüklerimize verilmesi planlanan 96 araçtan proje gereği olarak 2010 yılı için temin edilen 36 adedinin dağıtım işlemleri tamamlanmıştır. Bu proje kapsamında diğer illerimize 2011 ve 2012 yıllarında araçları teslim edilecektir. Söz konusu araçlar öncelikli olarak Piyasa Gözetimi ve Denetimi Faaliyetlerinde kullanılmak üzere ilgili Şube Müdürlüklerinin emrine tahsis edilecektir. 40

41 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı  13.05.2010 tarih ve 631 sayılı “Şantiye’de Yapı Malzemelerinin Denetimi” konulu Genelge (2010/8) Tüm Valiliklere ve ilgili diğer birimlere gönderilmiştir.  Yalnızca üretim yeri, dağıtıcılar, depolar ve ardiyelerde değil, gerekli durumlarda ŞANTİYE’DE de yapılmalıdır. Şantiyede Yapı Malzemelerinin Denetimi Genelgesi yayımlanmasına müteakip;  Şantiyede yapılacak PGD faaliyetlerinden Yapı Denetim kapsamında Yapı Denetim Elemanları ve Belediye Fenni Mesulleri de SORUMLU’dur. ŞANTİYEDE PGD FAALİYETLERİ

42 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı ŞANTİYE ORTAMINDA PGD DENETİMLERİ  Bir yapım işinin yaşanılan bütün süreçlerinde ilgili tüm mevzuata uyulmasından bütün taraflar mesuldürler.  Ancak asıl sorumluluk ilgili denetim görevlilerindedir. Bunlar;  81 ilimizde faaliyette bulunan yapı denetim şirketleri  Mücavir alan dışında ve kamu yapılarında görev kontrol mühendisleri  Denetim işlemlerinden sorumlu belediye fenni mesulleri

43 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı ŞANTİYE ORTAMINDA PGD DENETİMLERİ Yapıda kullanılmak amacı ile şantiye mahalline getirilen malzemeler için; 1. İlgili standardına uygun, işaretleme ve beraberinde beyan edilen performans değerleri kullanım amacına göre ilgili yapı işinin tabi olduğu temel gerek hükümlerine göre yeterli olmaları halinde malzemelerin yapı işinde kullandırılmalarına müsaade edilir. 2. “CE” ve “G” işareti beraberinde beyan edilen performans değerleri ve ilave ürün karakteristiği/karakteristikleri için teknik onaylarda beyan edilen performans değerleri kullanım amacına göre ilgili yapı işinin tabi olduğu temel gerek hükümlerine göre yeterli olmamaları halinde, ilgili malzeme o yapı işinde kullandırılmamalıdır.

44 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı ŞANTİYE ORTAMINDA PGD DENETİMLERİ 3.İlgili standardına uygun olmayan ve/veya işaretlemesi (CE,G) yetersiz olan malzemelerin yapı işinde kullandırılmasına müsaade edilmez ve o malzemeye ilişkin olarak Ek-1 formu doldurularak Valiliklere (Bayındırlık ve İskan Müdürlükleri) bildirilir. 4.İlgili standardına uygun olup olmadığı konusunda şüpheye düşüldüğü takdirde, malzemeler için TS EN ISO/IEC 17025 standardı koşullarını sağlayan bir laboratuarda yaptırılan deney sonuçlarına göre işlem yapılır. Deney sonuçları uygun ise, malzemenin yapı işinde kullandırılmasına müsaade edilir. Aksi halde Madde 3’ ün gerekleri yerine getirilir.

45 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı ŞANTİYEDE YAPI MALZEMELERİ DENETİMİ TUTANAĞI Yapı İşinin Adı : Yapı Sahibi : Yapı Müteahhidi: Yapı Kontrol Birimi: Yapı İşinin Bulunduğu İl: I.YAPI İLE İLGİLİ BİLGİLER Yapı Ruhsat Tarih ve Nosu : Yapının Adresi : Pafta/Ada/Parsel Noları : Yapı İnşaat Alanı (m 2 ) ve Cinsi : Kontrol Edilen Yapı Kısmı : II. ÜRETİCİ-YETKİLİ TEMSİLCİ/DAĞITICIYA İLİŞKİN BİLGİLER: ÜRETİCİ YETKİLİ TEMSİLCİ DAĞITICI Adı/Ticari Unvanı: Vergi No.: Adresi: Telefon / Fax No. : / E-posta :

46 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı ŞANTİYEDE YAPI MALZEMELERİ DENETİMİ TUTANAĞI (devamı) IV. DEĞERLENDİRME Yukarıda belirtilen yapıda kullanılmak üzere müteahhit tarafından temin edilerek şantiye mahalline getirilen................. markalı................... üzerinde yapılan muayenede adı geçen yapı malzemesinin yapıda kullanılmasına, değerlendirme bölümünde belirtilen nedenlerden dolayı müsaade edilmemiştir. İşbu tutanak...../...../..... tarihinde, üç (3) nüsha olarak düzenlenmiş olup okunarak imza altına alınmıştır. MÜTEAHHİT TEKNİK SORUMLUSU YAPI KONTROL BİRİMİ SORUMLUSU 1 CE veya G işareti mevcut ise uygun veya uygun değil den bir tanesi işaretlenecek 2 Güvensizlik şüphesinden dolayı numune alınmış ise var işaretlenerek deney raporu tutanak ekine eklenir aksi halde yok ifadesi işaretlenir

47 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı YAPIDA KULLANILAN MALZEMELERE AİT KONTROL FORMU İL: İLÇE: YAPI BİLGİSİ (ADA/PARSEL): Sır a No. Malzemenin Cinsi Tabii Olduğu Teknik Şartname / Düzenleme Uygunluk İşareti No.su* Barkod No** Yapıda Kullanıldığı Mahal Üretici Firmanın Adı Satın Alma Bilgileri Satıcı Firma Adı Fatura / İrsaliye Tarihi No.su 1. 2. 3. Müteahhit Teknik SorumlusuYapı Kontrol Birimi Sorumlusu Ekler: Ürüne ilişkin CE işaretleme örneği veya*Malzemenin Uygunluk İşareti (CE, G v.b) varsa Ürüne İlişkin G işaretleme örneği veya işaret ve üzerindeki Onaylanmış Kuruluş ve Ürüne ilişkin Ulusal Teknik Onay veya Belge No’su Ürüne ilişkin yapıldı ise deney raporu ** Varsa Barkod No yazılır (13 hane)

48 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı CE İŞARETLEMESİ MALZEME SEÇİMİNDE YETERLİ MİDİR?!!!  Ürün üzerinde “CE” veya buna paralel olarak geliştirilen “G” işaretinin mevcut olmasının o ürünün yapının herhangi bir bileşeninde doğrudan kullanılabileceği anlamına gelmez  CE işaretlemesi ilgili ürünün piyasaya arz için yeter koşulları sağladığını taahhüt eden bir işaretlemedir.  CE işaretlemesi ürünün ilgili standartlarının “EK- ZA” bölümlerinde üründen beklenilen belirli mecburi ve asgari kriterleri ne oranda karşıladığı anlamına gelmektedir.

49 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı ŞANTİYE ORTAMINDA PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ  Bir yapı denetim firması/kontrol mühendisi/fenni mesul, inşaat işinin ilgili yapının temel gereklere uyan bir şekilde tasarlanıp projelendirilmesinin ve yapılmasının kontrolünden mesuldür.  Hazırlanan ihale teknik şartnameleri, mahal listeleri ve yapım işi sözleşmeleri teker teker incelemeli, şartnamelerde ve sözleşmelerde kullanılması ön görülen malzemeler yukarıda belirtilen gereklerle birlikte değerlendirilerek kontrol edilmeli ve temel gereklere ilişkin yönetmelikler dikkate alınmalıdır.

50 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı ŞANTİYE ORTAMINDA PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ  Tabloda belirlenen bu kriterler ürün standardının hazırlanmasında temel alınan ilgili yönetmeliklerdir.  Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinden önce bir yapı malzemesinin TSE işareti taşıması yapıda kullanılması için yeter kriter idi.  Yapı Malzemeleri Yönetmeliği ile getirilmiş olan yeni sistemde; standart, ürünün sözü geçen bu altı temel gereği asgari düzeyde sağlaması için gereken kriterleri ortaya koymakta ancak ürünün yapıda kullanılıp kullanılmayacağı ya da hangi bölümlerinde kullanılabileceği hususlarında kesinlikle bir onay teşkil etmemektedir.

51 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı ŞANTİYE ORTAMINDA PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ BELİRLİ YAPI MALZEMELERİ ŞANTİYE ORTAMINDA ÜRETİLEBİLİR !!!  Bir ürünün Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinin (89/106/EEC) hükümlerine tabi bir ürün olarak değerlendirilebilmesinin koşulu, ürünün piyasaya arz edilmesidir.  Bu takdirde piyasaya arz edilmeden doğrudan yapı işlerinde kullanılan Yapı Malzemeleri üründen ziyade yapı müteahhitlik hizmeti olarak kabul edilir.

52 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı İlginiz için Teşekkür Ederim Cüneyt Sami AKINTel: 0 312 284 09 04 / 165 cuneyt.akin@yigm.gov.trcuneyt.akin@yigm.gov.tr Tamer ERAKMANTel: 0 312 284 09 04 / 192tamer.erakman@yigm.gov.trtamer.erakman@yigm.gov.tr Şükrü BABACANTel: 0 312 284 09 04 / 196sukru.babacan@yigm.gov.trsukru.babacan@yigm.gov.tr Özlem DOĞANTel: 0 312 284 09 04 / 197ozlemd@bayindirlik.gov.trozlemd@bayindirlik.gov.tr


"BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı DENETİM ELEMANLARI TEMEL EĞİTİMİ PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları