Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ERZURUM İL MÜDÜRLÜĞÜ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ERZURUM İL MÜDÜRLÜĞÜ."— Sunum transkripti:

1 T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ERZURUM İL MÜDÜRLÜĞÜ

2 Özgür BİLDİRİCİ (Şube Müd.) Necla SARIGÜL (Mimar) Meryem ŞENGÜL KAPLAN (Mimar) ABDURRAHMAN BAYGÜL (İnş. Müh.) Yasin ÇALİK (İnş. Müh.) AHMET AKTAŞ (Sıh. Tes.Teknikeri) ZAFER ANGIN (Teknisyen) ATİLLA ÇEKİLLİ (İnş. Tek.)

3  MEVZUAT  İŞLEYİŞ  ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREVLERİ  KULLANILAN PROGRAMLAR  YAPI DENETİM KOMİSYONU

4 o 3194 sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesiyle, özel yapıların denetimi, Kanun’un 28. Maddesi çerçevesinde yürütülmeye başlanmıştır. o 3194 Sayılı İmar Kanunu ile yapı denetimi iki ana unsura ayrılmış olup; Birinci unsuru olan proje denetimi, yerel yönetimlere (Belediye ve Valilikler), İkinci unsur olan yapı denetim faaliyetlerinin denetimi ise fenni mesul (Teknik uygulama sorumlusu) olarak isimlendirilen ve serbest çalışan mimar ve mühendislere bırakılmıştır.

5 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 tarihlerinde yaşanan depremler sonrasında meydana gelen can ve mal kayıpları, denetimsiz yerleşme ve yapılaşmaların yol açabilecekleri zararları bütün açıklığı ile gözler önüne sermiştir.

6 Bu kayıplar neticesinde imar ve afetler mevzuatının öngördüğü yapı denetim sisteminin değiştirilmesi toplumsal bir talep haline gelmiştir.

7 Bakanlığımız, yapı denetimi yasa taslaklarını birleştirmiş ve 595 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında KHK hazırlayarak, 10 Nisan 2000 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlatmıştır.

8 13.07.2001 tarihinde 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun, 12.08.2001 tarihinde ise Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.(19 pilot ilde uygulanmaya başladı) 05.02.2008 “Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği” yürürlüğe konulmuştur.

9 13.07.2010 tarih ve 27640 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 14.06.2010 tarih ve 2010/624 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01.01.2011 tarihinden itibaren 4708 sayılı Kanun’un yurt genelinde yürürlüğe konulması kararlaştırılmıştır.

10 4708 sayılı kanunun amacı Can ve mal güvenliğini teminen, imar plânına, fen, sanat ve sağlık kurallarına, standartlara uygun kaliteli yapı yapılması için proje ve yapı denetimini sağlamak ve yapı denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Bu amaç doğrultusunda, denetim işlerinin, yapının denetimini üstlenen fenni mesulleri tek çatı altında toplayan KURUMSALLAŞMIŞ KURULUŞLAR eliyle yürütülmesi öngörülmüştür.

11  İlgili İdare (belediye,valilik, organize sanayi bölge müdürlükleri)  Yapı denetim kuruluşları(firmalar bünyesinde çalışan denetçi ve kontrol elemanları) - şantiye şefi ve müteahhit de yapı denetim kuruluşundan bağımsız ama kuruluşa karşı sorumlu çalışır.  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  Hazır beton ve laboratuar firmaları

12 Belediyeler, İl Özel İdareler, Organize Sanayi Bölgesi ve Serbest Bölge Müdürlükleri Hazır Beton Firmaları Laboratuvar Firmaları Yapı Denetim Kuruluşları Denetçiler, Kontrol Elemanları Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri Komisyon Üye Komisyon Sekreterya Kurum Laboratuvar Kurum Denetim

13  Yapı denetim kuruluşlarının büro ve şantiye denetimleri  Geçici ustalık yetki belgesi verilmesi  Yapı müteahhitliği yetki belge numarası verilmesi  Yapı denetim kuruluşlarında çalışan personellere ait işlemler  Hakedişlerin tahakkuka bağlanması ve bu konularla alakalı diğer çalışmalar….

14 ŞANTİYE VE BÜRO DENETİMLERİ Yapı denetim kuruluşlarına bir inşaat sezonunda en az 6 büro ve 6 şantiye denetimi yapılmaktadır. Bilgiler YİBF’e girilmekte ve Yapı Denetim Sistemine işlenmektedir. 21 şantiye denetimi ve 6 büro denetimi tamamlanmış olup, yıl içerisinde 5 tane olumsuz rapor düzenlenerek komisyon değerlendirmesine sunulmuştur.

15

16

17 YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ YETKİ BELGE NUMARASI 16.10.2010 tarih ve 27787 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve yürürlüğe giren “Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik” gereği, yapı ruhsatına tâbi bütün yapıların bir yapı müteahhidinin sorumluluğu altında inşa edilmesi, her müteahhidin bir yapı müteahhidi yetki belgesi numarası alması zorunluluğu getirilmiştir. Bu amaçla, 01.01.2012 tarihinden itibaren Bakanlığımızca Müteahhitlere, Yetki Belgesi numarası verilmeye başlanmıştır.

18 Her müteahhidin bir yapı müteahhidi yetki belgesi numarası alması, bu numaranın yapı ruhsatında, yapı kullanma izin belgesinde ve yapım iş sözleşmelerinde kullanılması esastır. Her müteahhidin bir yapı müteahhidi yetki belgesi numarası alması, bu numaranın yapı ruhsatında, yapı kullanma izin belgesinde ve yapım iş sözleşmelerinde kullanılması esastır.

19 Geçici Ustalık Yetki Belgesi; Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik” gereği, 01.01.2012 tarihinden itibaren inşaat ve tesisat işlerinde yetki belgeli usta çalıştırılma zorunluluğu getirilmiştir.

20 YETKİ BELGESİ GİRİŞİ YAPILAN MÜTEAHHİT-MÜTEAHHİTLİK ŞİRKET İ SAYILARI

21 Yapı denetim kuruluşlarında çalışan personellere ait işlemler; Yapı denetim kuruluşlarında çalışan personellerin işe başlamaları, istifaları, denetçilerin vize işlemleri ve adres değişikliklerinin kontrolü vs.

22 İlgili idareden gelen yapı denetim firmalarına ait hakedişler incelenerek tahakkuka bağlanmaktadır.

23  YDS (Yapı Denetim Sistemi)  YAMBİS (Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi)

24 YDK hesabına kontör ekleme / son eklenen kontör bilgisini güncelleme Büro ve Şantiye denetim föyü girişi Denetim föylerini görüntüleme Kontrol elemanı ve yardımcı kontrol elamanı kaydı ve bilgilerini güncelleme Denetçi, kontrol ve yardımcı kontrol elemanının YDK da işe başlaması ve istifası Denetçi, kontrol elamı ve yardımcı kontrol elemanı vefatı Proje müellifi bilgilerini güncelleme YİBF feshi, YİBF sorgulama (ada, parsel vs. bilgileriyle) YDK, YİBF, Denetçi, kontrol elemanı, yardımcı kontrol elemanları ile ilgili işlemleri 'işlem tarihçesi raporu' ile görüntüleme işlemleri gerçekleştirilmektedir.

25

26

27 o Ustalara, geçici ustalık yetki belgesi düzenlenmesi, belgelerin iptali vs. o Müteahhitlere yetki belge numarası verilmesi, iptali, müteahhitleri sorgulama, profillerine bakma vs. o 2302 tane usta girişi yapılmıştır.

28

29

30 İl yapı denetim komisyonu, Merkez Yapı Denetim Komisyonu ile bağlantılı olarak görevini sürdürmektedir. Şantiye ve büro denetimleri veya şikayetlerden sonra düzenlenen inceleme raporları doğrultusunda il yapı denetim komisyonu toplanmaktadır. Gerekli kararlar alınarak sonuç Merkez Yapı Denetim Komisyonuna iletilir. Cezai müeyyide durumlarında ilgili idarelere, mahalli idareler bürolarına, Cumhuriyet Başsavcılığına gerekli yazışmalar şubemizden yapılmaktadır.

31 TEŞEKKÜRLER…


"T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ERZURUM İL MÜDÜRLÜĞÜ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları