Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. MANİSA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ RESMİ VE ÖZEL YAPILARIN DENETİMİNDE YAPI MALZEMELERİNİN CE VE G İŞARETLEMESİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. MANİSA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ RESMİ VE ÖZEL YAPILARIN DENETİMİNDE YAPI MALZEMELERİNİN CE VE G İŞARETLEMESİ."— Sunum transkripti:

1 T.C. MANİSA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ RESMİ VE ÖZEL YAPILARIN DENETİMİNDE YAPI MALZEMELERİNİN CE VE G İŞARETLEMESİ KONTROLÜ

2 T.C. MANİSA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ - 4703 Sayılı Yapı Malzemeleri Kanunu 11.7.2001 Tarih ve 24459 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup; 11.1.2002 tarihinde yürürlüğe girmiştir. - Yapı Malzemeleri Yönetmeliği 01.01.2007 tarihinde yürürlüğe girmiştir. - Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik (G Yönetmeliği) 01.07.2010 tarihinde uygulamaya girmiştir. Amaç Bu Kanunun amacı; ürünlerin piyasaya arzı, uygunluk değerlendirmesi, piyasa gözetimi ve denetimi ile bunlarla ilgili olarak yapılacak bildirimlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Kapsam Bu Kanun; ürünlerin piyasaya arz koşullarını, üretici ve dağıtıcıların yükümlülüklerini, uygunluk değerlendirme kuruluşlarını, onaylanmış kuruluşları, piyasa gözetimi ve denetimini, ürünün piyasaya arzının yasaklanmasını, toplatılmasını, bertarafını ve bunlarla ilgili olarak yapılacak bildirimleri kapsar.

3 T.C. MANİSA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ - Yapı Malzemeleri Yönetmeliği ve Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik (G Yönetmeliği) hususlarına göre MALZEMELER; -Mekanik Dayanım ve Stabilite -Yangın Durumunda Emniyet -Hijyen, Sağlık ve Çevre -Kullanım Emniyeti -Gürültüye Karşı Koruma -Enerjiden Tasarruf ve Isı Muhafazası koşulları bakımından CE veya G işareti taşımak zorunda olup bu koşullarda ilgili standartlarında açıklanması istenen beyan değerlerini vermek zorundadır.

4 T.C. MANİSA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İncelenmesi İstenen Malzemenin CE veya G İşaretlemesi; - Ürünün Üzerine - Ürünün İrsaliye ve Faturası Üzerine veya Arkasına - Ürünün veya Faturasının Yanında Ek Olarak - İnternet Sitesi Üzerinde; Yapılabilir.

5 T.C. MANİSA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ CE ve G işaretlemesi bir kalite standart ölçüsü değildir. İşaretlemesini yapmış olan firma etiket üzeri veya yanında ürün hakkında beyan bildiriminde bulunur. Bu bildirimler incelenerek projeye uygunluğu tetkik edilmeli, varsa uygunsuzluğunda da müdahale edilmelidir. Üzerinde CE logosu taşıyan her ürün güvenli olmayabilir. Bu nedenle üretici istendiğinde Teknik Dosya içeriğini beyan etmek zorundadır.

6 1783 CE İşareti AB Komisyonu’nun Onaylanmış Kuruluş No.su Üretici A.Ş. P.K. 01, İstanbul 80230 TR 03 1783-CPD-055 Üreticinin Adresi CE İşaretinin iliştirildiği yılın son 2 hanesi Sertifika no : Onaylanmış kuruluş no/CPD(YMY)/Seri no. Malzeme Verisi NPD - No Performance Determined EN 12345 80 mm Mineral yün binalar için Yanıcılık sınıfı – B Sınıfı Isı iletkenliği – 0.04 W/mK Bükülme gerilme direnci – NPD Malzeme Standardı Onaylanmış Kuruluş Var İse, CE İ ŞARET İ T.C. MANİSA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

7 NPD - No Performance Determined EN 12345 80 mm Mineral yün binalar için Yanıcılık sınıfı – B Sınıfı Isı iletkenliği – 0.04 W/mK Bükülme gerilme direnci – NPD Üretici A.Ş. P.K. 01, İstanbul 80230 TR 03 CE İşareti Üreticinin Adresi CE İşaretinin iliştirildiği yılın son 2 hanesi Malzeme Verisi Malzeme Standardı Onaylanmış Kuruluş Yok İse, T.C. MANİSA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

8 TEKNİK DOSYA İNCELEME YÖNTEMİ T.C. MANİSA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

9 9 YAPILARIMIZDA SIKLIKLA KULLANILAN MALZEMELERİN STANDARTLARI KALİTE EL KİTABI T.C. MANİSA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MALZEMES İ STEMSTANDART İ ŞARET İ HAZIR BETON1+TS EN 206G YATAY DEL İ KL İ TU Ğ LA4TS EN 771-1CE ASMOLEN TU Ğ LA4TS 1261G ÇATI K İ REM İ T İ 4TS EN 1304CE BETON AGREGALARI2+TS 706 EN 12620+A1CE PVC DO Ğ RAMA3TS EN 14351CE ISI YALITIM CAMLARI3TS EN 1279-5CE TAŞ YÜNÜ LEVHA3TS EN 13162CE EPS-XPS LEVHALAR3TS EN 13163-13164CE BETONARME ÇEL İĞİ 1+TS 708G SERAM İ K4TS EN 14411CE BOYALAR1TS 5808G Ç İ MENTOLAR1+TS EN 197-1CE

10 TEKNİK DOSYA  Üretici tarafından benimsenen tüm unsurlar, gerekler ve hükümler; sistematik ve düzenli bir biçimde ve yazılı kurallar, işlemler ve talimatlar şeklinde dosyalanarak TEKNİK DOSYA adı altında muhafaza edilir.  Teknik dosyanın amacı, ilgili teknik düzenlemede belirtilen gereklere uygunluğun değerlendirilmesini ve ürünün tasarımı, üretimi ve işlevselliğinin anlaşılmasını sağlamaktır.  Teknik dosya, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’ne (89/106/EEC) göre tanımlanmış olan bütün uygunluk teyit sistemleri için istenir. T.C. MANİSA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

11 11 4703 SAYILI ÇERÇEVE KANUN KAPSAMINDA YÜKÜMLÜLÜĞÜ OLAN AKTÖRLER ONAYLANMI Ş KURULUŞ ÜRET İ C İ YETKİLİ KURULUŞ (BAKANLIK) DA Ğ ITICI T.C. MANİSA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

12 ONAYLANMI Ş KURULUŞ P İ YASA ÜRET İ C İ YETKİLİ KURULUŞ (BAKANLIK) BELGELENDİRME PİYASAYA ARZ ATAMA PİYASA GÖZETİMİ ve DENETİMİ – NUMUNE ALMA PİYASA GÖZETİMİ ve DENETİMİ – DOKÜMAN İNCELEMESİ T.C. MANİSA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

13 TEKNİK DOSYA İÇERİĞİ - 1 Ürüne ve bileşenlerine ait genel tanımlama, Ürüne ait teknik şartnamelerin (standartlar) listesi, Ürünün test sonuçları, Varsa kalite sistem belgesi ve/veya fabrika üretim kontrol dokümantasyonu, Uygunluk beyanı, uygunluk belgesi, Başlangıç Tip Deneyi sonuçları (Onaylanmış Kuruluş tarafından düzenlenen), Kalite Kontrol Planı, T.C. MANİSA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

14 Laboratuvar Ekipman Listesi, Üretim yeri akış şeması, Paketleme ve depolama durum (piyasaya sürme durumu), Ürün izlenebilirli ğ inin tanımı (piyasa ve depolama dahil), Ürünün dış etken ve di ğ er malzemelerle karışımını engelleyici tedbirler, Üretim kontrolünün sa ğ landı ğ ı doküman listesi, Deney Metod Listesi, Ürünlerin üretim prosedürüne ilişkin bilgiler, Test için ürünlerin numune alma yerleri, TEKNİK DOSYA İÇERİĞİ - 2 T.C. MANİSA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

15 Ürüne ve bileşenlerine ait genel tanımlama, Ürünün test sonuçları, HAZIRLANDIKTAN SONRA... Her bir ürün için revize edilmeli ve ilgili yerlere gönderilmelidir. TEKNİK DOSYA İÇERİĞİ - 3 T.C. MANİSA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

16 16 AT UYGUNLUK BELGES İ  Üretici veya onun Toplulukta yerleşik yetkili temsilcisinin, piyasaya arz ettiği yapı malzemelerinin bunlara uygulanan tüm temel gereklere uygun olduğunu gösteren belgedir.  Bu Belge Uygunluk değerlendirme Kuruluşları, Onaylanmış Kuruluş tarafından düzenlenmektedir.  Yabancı bir Onaylanmış Kuruluş tarafından düzenlenmesi halinde, belgenin yeminli bir tercüme bürosu aracılığıyla TÜRKÇE’ye tercüme edilmiş olması gerekir.  Uygunluk Teyid Sistemi 2,3 ve 4 olan ürünler için Teknik Dosyada böyle bir belge istenmez. T.C. MANİSA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

17 17  Belgelendirme Kuruluşunun adı ve adresi, Üreticinin veya topluluk içindeki kurulmuş temsilcisinin adı ve adresi,  Ürünün tanımı (tarifi) (cins,tip, sınıf, kullanım,vb. tanımlar)  Ürünün uyacağı hükümler,  Ürünün kullanımında uygulanabilir özel şartlar  Belge numarası,  Uygulanabildiğinde, belgenin geçerlilik süresi ve şartları,  Belgeyi imzalamakla görevlendirilmiş olan kişinin adı ve pozisyonu. AT UYGUNLUK BELGESİ T.C. MANİSA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

18 18 AT UYGUNLUK BEYANI Biz, ( İ malatçının adı)......................................................................................................(adresi)...............................................................................................aşa ğ ıda adı, tipi veya modeli ile seri numaraları verilen ürününün / ürünlerin belirtilen standartlara (veya dokümanlara) uygun olarak............................................. (direktifin/direktiflerin numarası)........................ sayılı direktifin/direktiflerin gereklerini karşılayacak şekilde üretti ğ imizi beyan ederiz. Ürünlerin Adı, Tipi / Modeli, Seri No İ lgili standardlar İ lgili dokümanlar Tarih ve yer Yetkili Kişinin İ mzası ve Kaşe T.C. MANİSA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

19 19 AT Uygunluk Beyanı üreticinin kendisi tarafından düzenlenir. AT Uygunluk Beyanı üreticinin, ürünü ile ilgili olan direktif gereklerine uygun üretim yaptığının bir beyanıdır. Uygunluk Teyid Sistemlerinden bağımsız olarak tüm ürünler için olması gereken bir belgedir. T.C. MANİSA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

20 20 ÜRET İ C İ ONAYLANMIŞ KURULUŞ Uygunluk Teyid Sistemi 4 3 [Onaylanmış Laboratuvar] 2 ve 2+ [Fabrika Üretim Kontrolü] 1 ve 1+ [Belgelendirme Kuruluşu] AT Uygunluk Beyanı ÜRETİCİ BTT Onaylanması FÜK Belgesi AT Uygunluk Belgesi T.C. MANİSA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

21 21 TEKNİK DOSYA - KALİTE EL KİTABI KARŞILAŞTIRMASI  Teknik Dosya : Ürünün güvenliği ile ilgili dokümanlar  Kalite El Kitabı : Sistem ile ilgili dokümanlar KALİTE EL KİTABI T.C. MANİSA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

22 13.05.2010 tarih ve 631 sayılı “Şantiye’de Yapı Malzemelerinin Denetimi” konulu Genelge (2010/8) Tüm Valiliklere ve ilgili diğer birimlere gönderilmiştir. Yalnızca üretim yeri, dağıtıcılar, depolar ve ardiyelerde değil, gerekli durumlarda ŞANTİYE’DE de yapılmalıdır. Şantiyede Yapı Malzemelerinin Denetimi Genelgesi yayımlanmasına müteakip; Şantiyede yapılacak PGD faaliyetlerinden Yapı Denetim kapsamında Yapı Denetim Elemanları ve Belediye Fenni Mesulleri de SORUMLU’dur. ŞANTİYEDE PGD FAALİYETLERİ T.C. MANİSA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

23 23 YAPILARIMIZDA SIKLIKLA KULLANILAN MALZEMELERİN STANDARTLARI KALİTE EL KİTABI T.C. MANİSA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MALZEMES İ STEMSTANDART İ ŞARET İ HAZIR BETON1+TS EN 206G YATAY DEL İ KL İ TU Ğ LA4TS EN 771-1CE ASMOLEN TU Ğ LA4TS 1261G ÇATI K İ REM İ T İ 4TS EN 1304CE BETON AGREGALARI2+TS 706 EN 12620+A1CE PVC DO Ğ RAMA3TS EN 14351CE ISI YALITIM CAMLARI3TS EN 1279-5CE TAŞ YÜNÜ LEVHA3TS EN 13162CE EPS-XPS LEVHALAR3TS EN 13163-13164CE BETONARME ÇEL İĞİ 1+TS 708G SERAM İ K4TS EN 14411CE BOYALAR1TS 5808G Ç İ MENTOLAR1+TS EN 197-1CE

24 T.C. MANİSA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

25 X T.C. MANİSA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

26 X T.C. MANİSA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

27 T.C. MANİSA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

28 ŞANTİYE ORTAMINDA PGD DENETİMLERİ Yapıda kullanılmak amacı ile şantiye mahalline getirilen malzemeler için; 1. İlgili standardına uygun, işaretleme ve beraberinde beyan edilen performans değerleri kullanım amacına göre ilgili yapı işinin tabi olduğu temel gerek hükümlerine göre yeterli olmaları halinde malzemelerin yapı işinde kullandırılmalarına müsaade edilir. 2. “CE” ve “G” işareti beraberinde beyan edilen performans değerleri ve ilave ürün karakteristiği/karakteristikleri için teknik onaylarda beyan edilen performans değerleri kullanım amacına göre ilgili yapı işinin tabi olduğu temel gerek hükümlerine göre yeterli olmamaları halinde, ilgili malzeme o yapı işinde kullandırılmamalıdır. T.C. MANİSA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

29 ŞANTİYE ORTAMINDA PGD DENETİMLERİ 3.İlgili standardına uygun olmayan ve/veya işaretlemesi (CE,G) yetersiz olan malzemelerin yapı işinde kullandırılmasına müsaade edilmez ve o malzemeye ilişkin olarak Ek-1 formu doldurularak Valiliklere (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri) bildirilir. 4.İlgili standardına uygun olup olmadığı konusunda şüpheye düşüldüğü takdirde, malzemeler için TS EN ISO/IEC 17025 standardı koşullarını sağlayan bir laboratuarda yaptırılan deney sonuçlarına göre işlem yapılır. Deney sonuçları uygun ise, malzemenin yapı işinde kullandırılmasına müsaade edilir. Aksi halde Madde 3’ ün gerekleri yerine getirilir. T.C. MANİSA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

30 Ek-2 YAPIDA KULLANILAN MALZEMELERE AİT KONTROL FORMU TARİH İL:MANİSAİLÇE:YAPI BİLGİSİ (ADA/PARSEL) : İŞİN ADI: YAPIM İŞİ Sıra No: Malzemenin Cinsi Tabii Olduğu Teknik Şartname / Düzenleme Uygunluk İşareti No.su* Yapıda Kullanıldığı Mahal Üretici Firmanın Adı Satın Alma Bilgileri Satıcı Firma Adı Fatura / İrsaliye TarihiNo.su 1.Hazır BetonTS-EN 206-1002-B028Betonarme Yapı Elemanları İZO YapıHazır Beton…./…/20… C715402 C715406 2.PVC Taban Kaplama İşleri TS EN 649, TS EN 428, TS EN 660-2, TS EN 433, TS EN 429 RA07-0150 16.11.2011/61901 Öğrenci Oda ve İdari Kısım Yer Döşemeleri Tarkett Floorİkizler Yer Döşemeleri Tic. Ve San. Ltd. Şti. …/.../20…A10122 Müteahhit Teknik SorumlusuYapı Kontrol Birimi Sorumlusu T.C. MANİSA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

31 İlginiz için Teşekkür Ederiz Yapı Malzemeleri Şube Müdürlü ğ ü T.C. MANİSA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ


"T.C. MANİSA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ RESMİ VE ÖZEL YAPILARIN DENETİMİNDE YAPI MALZEMELERİNİN CE VE G İŞARETLEMESİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları