Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

RÖNESANS Nurdan Gül Kökten Eskişehir Salih Zeki Anadolu Lisesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "RÖNESANS Nurdan Gül Kökten Eskişehir Salih Zeki Anadolu Lisesi."— Sunum transkripti:

1 RÖNESANS Nurdan Gül Kökten Eskişehir Salih Zeki Anadolu Lisesi

2

3 Eğer ki biri, dünya üzerinde olup biteni anlamak istiyorsa önce bütün sanatların beşiği, Batı’nın her şeyini borçlu olduğu Doğu’ya bakmalıdır. Voltaire’e göre Batı dünyasının gelişiminde Doğu medeniyetlerinin etkisi için neler söylenebilir? Voltaire (Volter) Nurdan Gül Kökten

4 Rönesansın tanımını yaparmısınız,Kelime anlamı Nedir
Kelime anlamı yeniden doğuş olan Rönesans XV. ve XVI. yüzyıllarda Avrupa ülkelerinde görülen bilim, güzel sanatlar ve edebiyat alanındaki gelişmelerin tümünü ifade eder Nurdan Gül Kökten

5 Hümanizm Nedir Hümanizm;Orta Çağ
Avrupası’nın baskıcı Skolastik düşüncesine karşı çıkarak insan ve doğa sevgisini temel alan düşünce sistemidir Nurdan Gül Kökten

6 Görsellere göre Rönesansın İtalya’da başlamasının nedenini söyleyiniz
İtalya'nın coğrafi konumu nedeniyle Akdeniz uygarlığına ve islam dünyasına yakınlığı,  Haçlı Seferleri sonunda Akdeniz ticaretinin canlanmasına paralel olarak, İtalya'da bir çok liman kentinin zenginleşmesi,  Görsellere göre Rönesansın İtalya’da başlamasının nedenini söyleyiniz Rönesans'ın önce İtalya'da başlama nedenleri nelerdir Nurdan Gül Kökten

7 Görsellere göre Rönesansın İtalya’da başlamasının nedenini söyleyiniz
İtalya’da siyasi birlik var mıdır.Bunun avantajları nelerdir Siyasi birlikten yoksun olan İtalya'da cumhuriyetleri andıran devletlerin bulunması, bu devletlerde diğer Avrupa ülkelerine göre daha serbest bir düşünce ortamının bulunması,  Görsellere göre Rönesansın İtalya’da başlamasının nedenini söyleyiniz Nurdan Gül Kökten

8 Görsellere göre Rönesansın İtalya’da başlamasının nedenini söyleyiniz
İtalya'nın dini merkez olması Papalığı ve Vatikan Kilisesini ziyarete gelenlerin bol miktarda bağış yapmaları, ekonomik refahın yükselmesinde etkili olmuştur.  Görsellere göre Rönesansın İtalya’da başlamasının nedenini söyleyiniz Nurdan Gül Kökten

9 Görsellere göre Rönesansın İtalya’da başlamasının nedenini söyleyiniz
İstanbul’un fethinden sonra İtalya ya giden bilginlerin Latince eserleri çevirmeleri Görsellere göre Rönesansın İtalya’da başlamasının nedenini söyleyiniz Nurdan Gül Kökten

10 Rönesansın yayıldığı ülkeleri söyleyiniz
Nurdan Gül Kökten

11 Görsellere göre Rönesansın İtalya’da başlamasının nedenini söyleyiniz
Rönesans’ın Nedenleri nelerdir Haçlı Seferleri ile Müslüman dünyasından öğrendikleri matbaayı geliştirmeleri, Görsellere göre Rönesansın İtalya’da başlamasının nedenini söyleyiniz Nurdan Gül Kökten

12 Mesen Nedir Coğrafi keşiflerle zenginleşen Avrupa'da sanata ve sanatçıya değer veren onu koruyan, geliştiren bir aristokratik grup belirdi. Bu gruba Yeni Çağ Avrupası'nda Mesen adı verildi. Nurdan Gül Kökten

13 Görsellere göre Rönesansın nedenini söyleyiniz
Tek bildiğim hiçbirşey bilmediğimdir. Kişiler başaklara benzerler, içleri boşken başları havadadır. Doldukça eğilirler ARİSTOTELES Eski Yunan ve Roma uygarlıklarına ait eserlerin incelenmesi, değerlendirilmesi ve üniversitelerde okutulması Görsellere göre Rönesansın nedenini söyleyiniz Nurdan Gül Kökten

14 Görsellere göre Rönesansın nedenini söyleyiniz
Kilise Afaroz Skolastik Engizisyon Mahkemeleri Katolik Enterdi Papa Endüljans Kiliseye duyulan güvenin azalması ve Skolastik düşüncenin önemini kaybetmesi, Görsellere göre Rönesansın nedenini söyleyiniz Diagramdaki kelimelerin anlamlarını söyleyiniz Nurdan Gül Kökten

15 Nurdan Gül Kökten

16 İTALYA’DA RÖNESANS Rönesans Dönemi sanatçılarının eserlerinden oluşan bir albüm hazırlayınız RAFAEL Nurdan Gül Kökten

17 Görsellere göre Rönesansın sonuçlarını söyleyiniz
RÖNESANSIN SONUÇLARI Matbaa İncil yeniden incelendi. Kutsal kitaplar ve din adamları eleştirildi. Kilisenin otoritesi sarsıldı ve Reform hareketleri başladı. Görsellere göre Rönesansın sonuçlarını söyleyiniz Nurdan Gül Kökten

18 Görsellere göre Rönesansın sonuçlarını söyleyiniz
Skolastik Düşünce  Skolastik düşünce yıkıldı. Gözlem ve deneye dayalı bilgiler yerleşti. Görsellere göre Rönesansın sonuçlarını söyleyiniz Nurdan Gül Kökten

19 Görsellere göre Rönesansın sonuçlarını söyleyiniz
Rönesans hareketinin Osmanlı Devleti’nde yaşanmamasının nedenleri nelerdir? Tartışınız Görsellere göre Rönesansın sonuçlarını söyleyiniz Avrupa’da resim, heykel, edebiyat ve mimari en üst düzeyde gelişme gösterdi. Avrupa’da bilim ve sanat alanında yeni bir anlayış egemen oldu. Nurdan Gül Kökten Nurdan Gül Kökten

20 A) Kilisenin insanların günahını affettirdiğini ileri sürmesi
Aşağıdakilerden hangisinin Reform hareketlerine ortam hazırladığı söylenemez? A) Kilisenin insanların günahını affettirdiğini ileri sürmesi B) Kilise tarafından verilen endüljans belgesinin zamanla alınıp satılmaya başlanması C) Skolastik düşüncenin geçerliliğini yitirmeye başlaması D) Kralların derebeyleri karşısında güçlerini artırmaları E) Baskıcı dini düşünce anlayışının zayıflatılmak istenmesi Nurdan Gül Kökten

21 A) Coğrafi Keşiflerin başlaması – Burjuva sınıfının güçlenmesi
Avrupa’da yaşanan aşağıdaki gelişmelerden hangileri arasında sebep sonuç ilişkisi bulunmamaktadır? A) Coğrafi Keşiflerin başlaması – Burjuva sınıfının güçlenmesi B) Rönesansın gerçekleşmesi – Sanat faaliyetlerinin özgürleşmesi C) Yeni ticaret yollarının bulunması – Avrupaya değerli maden girişinin yaşanması D) Rönesansın – Reform hareketlerinin gerçekleşmesi başlaması E) Reformun başlaması – Katolik Kilisesinin güçlenmesi Nurdan Gül Kökten


"RÖNESANS Nurdan Gül Kökten Eskişehir Salih Zeki Anadolu Lisesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları