Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Eski ş ehir Salih Zeki Anadolu Lisesi Eğer ki biri, dünya üzerinde olup biteni anlamak istiyorsa önce bütün sanatların beşiği, Batı’nın her şeyini.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Eski ş ehir Salih Zeki Anadolu Lisesi Eğer ki biri, dünya üzerinde olup biteni anlamak istiyorsa önce bütün sanatların beşiği, Batı’nın her şeyini."— Sunum transkripti:

1

2 Eski ş ehir Salih Zeki Anadolu Lisesi

3

4 Eğer ki biri, dünya üzerinde olup biteni anlamak istiyorsa önce bütün sanatların beşiği, Batı’nın her şeyini borçlu olduğu Doğu’ya bakmalıdır. Voltaire (Volter) Voltaire’e göre Batı dünyasının gelişiminde Doğu medeniyetlerinin etkisi için neler söylenebilir? Nurdan Gül Kökten

5 Rönesansın tanımını yaparmısınız,Kelime anlamı Nedir Kelime anlamı yeniden doğuş olan Rönesans XV. ve XVI. yüzyıllarda Avrupa ülkelerinde görülen bilim, güzel sanatlar ve edebiyat alanındaki gelişmelerin tümünü ifade eder Nurdan Gül Kökten

6 Hümanizm Nedir Hümanizm;Orta Çağ Avrupası’nın baskıcı Skolastik düşüncesine karşı çıkarak insan ve doğa sevgisini temel alan düşünce sistemidir Nurdan Gül Kökten

7 Rönesans'ın önce İtalya'da başlama nedenleri nelerdir Görsellere göre Rönesansın İtalya’da başlamasının nedenini söyleyiniz İtalya'nın coğrafi konumu nedeniyle Akdeniz uygarlığına ve islam dünyasına yakınlığı, Haçlı Seferleri sonunda Akdeniz ticaretinin canlanmasına paralel olarak, İtalya'da bir çok liman kentinin zenginleşmesi, Nurdan Gül Kökten

8 İtalya’da siyasi birlik var mıdır.Bunun avantajları nelerdir Siyasi birlikten yoksun olan İtalya'da cumhuriyetleri andıran devletlerin bulunması, bu devletlerde diğer Avrupa ülkelerine göre daha serbest bir düşünce ortamının bulunması, Siyasi birlikten yoksun olan İtalya'da cumhuriyetleri andıran devletlerin bulunması, bu devletlerde diğer Avrupa ülkelerine göre daha serbest bir düşünce ortamının bulunması, Görsellere göre Rönesansın İtalya’da başlamasının nedenini söyleyiniz Nurdan Gül Kökten

9 Görsellere göre Rönesansın İtalya’da başlamasının nedenini söyleyiniz İtalya'nın dini merkez olması Papalığı ve Vatikan Kilisesini ziyarete gelenlerin bol miktarda bağış yapmaları, ekonomik refahın yükselmesinde etkili olmuştur. İtalya'nın dini merkez olması Papalığı ve Vatikan Kilisesini ziyarete gelenlerin bol miktarda bağış yapmaları, ekonomik refahın yükselmesinde etkili olmuştur. Nurdan Gül Kökten

10 Görsellere göre Rönesansın İtalya’da başlamasının nedenini söyleyiniz İstanbul’un fethinden sonra İtalya ya giden bilginlerin Latince eserleri çevirmeleri İstanbul’un fethinden sonra İtalya ya giden bilginlerin Latince eserleri çevirmeleri Nurdan Gül Kökten

11 Rönesansın yayıldığı ülkeleri söyleyiniz Nurdan Gül Kökten

12 Rönesans’ın Nedenleri nelerdir Görsellere göre Rönesansın İtalya’da başlamasının nedenini söyleyiniz Haçlı Seferleri ile Müslüman dünyasından öğrendikleri matbaayı geliştirmeleri, Haçlı Seferleri ile Müslüman dünyasından öğrendikleri matbaayı geliştirmeleri, Nurdan Gül Kökten

13 Mesen Nedir Coğrafi keşiflerle zenginleşen Avrupa'da sanata ve sanatçıya değer veren onu koruyan, geliştiren bir aristokratik grup belirdi. Bu gruba Yeni Çağ Avrupası'nda Mesen adı verildi. Coğrafi keşiflerle zenginleşen Avrupa'da sanata ve sanatçıya değer veren onu koruyan, geliştiren bir aristokratik grup belirdi. Bu gruba Yeni Çağ Avrupası'nda Mesen adı verildi. Nurdan Gül Kökten

14 Tek bildiğim hiçbirşey bilmediğimdir. Kişiler başaklara benzerler, içleri boşken başları havadadır. Doldukça eğilirler ARİSTOTELES Görsellere göre Rönesansın nedenini söyleyiniz Eski Yunan ve Roma uygarlıklarına ait eserlerin incelenmesi, değerlendirilmesi ve üniversitelerde okutulması Eski Yunan ve Roma uygarlıklarına ait eserlerin incelenmesi, değerlendirilmesi ve üniversitelerde okutulması Nurdan Gül Kökten

15 Kilise Afaroz Skolastik Engizisyon Mahkemeleri Katolik Enterdi Papa Endüljans Görsellere göre Rönesansın nedenini söyleyiniz Kiliseye duyulan güvenin azalması ve Skolastik düşüncenin önemini kaybetmesi, Kiliseye duyulan güvenin azalması ve Skolastik düşüncenin önemini kaybetmesi, Diagramdaki kelimelerin anlamlarını söyleyiniz Nurdan Gül Kökten

16

17 RAFAEL Rönesans Dönemi sanatçılarının eserlerinden oluşan bir albüm hazırlayınız Nurdan Gül Kökten

18 Matbaa Görsellere göre Rönesansın sonuçlarını söyleyiniz İncil yeniden incelendi. Kutsal kitaplar ve din adamları eleştirildi. Kilisenin otoritesi sarsıldı ve Reform hareketleri başladı. İncil yeniden incelendi. Kutsal kitaplar ve din adamları eleştirildi. Kilisenin otoritesi sarsıldı ve Reform hareketleri başladı. Nurdan Gül Kökten

19 Skolastik Düşünce Görsellere göre Rönesansın sonuçlarını söyleyiniz Skolastik düşünce yıkıldı. Gözlem ve deneye dayalı bilgiler yerleşti. Skolastik düşünce yıkıldı. Gözlem ve deneye dayalı bilgiler yerleşti. Nurdan Gül Kökten

20 Görsellere göre Rönesansın sonuçlarını söyleyiniz Avrupa’da resim, heykel, edebiyat ve mimari en üst düzeyde gelişme gösterdi. Avrupa’da bilim ve sanat alanında yeni bir anlayış egemen oldu. Avrupa’da resim, heykel, edebiyat ve mimari en üst düzeyde gelişme gösterdi. Avrupa’da bilim ve sanat alanında yeni bir anlayış egemen oldu. Rönesans hareketinin Osmanlı Devleti’nde yaşanmamasının nedenleri nelerdir? Tartışınız Nurdan Gül Kökten

21 Aşağıdakilerden hangisinin Reform hareketlerine ortam hazırladığı söylenemez? A) Kilisenin insanların günahını affettirdiğini ileri sürmesi B) Kilise tarafından verilen endüljans belgesinin zamanla alınıp satılmaya başlanması C) Skolastik düşüncenin geçerliliğini yitirmeye başlaması D) Kralların derebeyleri karşısında güçlerini artırmaları E) Baskıcı dini düşünce anlayışının zayıflatılmak istenmesi Nurdan Gül Kökten

22 Avrupa’da yaşanan aşağıdaki gelişmelerden hangileri arasında sebep sonuç ilişkisi bulunmamaktadır? A) Coğrafi Keşiflerin başlaması – Burjuva sınıfının güçlenmesi B) Rönesansın gerçekleşmesi – Sanat faaliyetlerinin özgürleşmesi C) Yeni ticaret yollarının bulunması – Avrupaya değerli maden girişinin yaşanması D) Rönesansın – Reform hareketlerinin gerçekleşmesi başlaması E) Reformun başlaması – Katolik Kilisesinin güçlenmesi Nurdan Gül Kökten


"Eski ş ehir Salih Zeki Anadolu Lisesi Eğer ki biri, dünya üzerinde olup biteni anlamak istiyorsa önce bütün sanatların beşiği, Batı’nın her şeyini." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları