Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

15. yüzyılda Semerkand'da gözlemevi ve medrese yaptırmış, "Zici" adlı eserinde gözlemlerini ve sonuçlarını toplamıştır. Gezegenlerin uzaklıkları ve hacimleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "15. yüzyılda Semerkand'da gözlemevi ve medrese yaptırmış, "Zici" adlı eserinde gözlemlerini ve sonuçlarını toplamıştır. Gezegenlerin uzaklıkları ve hacimleri."— Sunum transkripti:

1 15. yüzyılda Semerkand'da gözlemevi ve medrese yaptırmış, "Zici" adlı eserinde gözlemlerini ve sonuçlarını toplamıştır. Gezegenlerin uzaklıkları ve hacimleri gibi ölçüler için verilen değerler bugünkü değerler ile aynıdır. Zaman, hareket ve mekanın sabit olmadığını, bunların birbirine ve gözlemciye göre değişken olduğunu kabul ederek görelilik teorisini ortaya atmış 20. yüzyılın en önemli bilim insanlarındandır. Genel Çekim Yasası ile evrende geçerli bir hareket kanunu olduğunu kanıtlamıştır. 17. ve 18. yüzyılın ünlü İngiliz matematikçisi, astronomu ve fizikçisidir. Genel Çekim Yasası ile evrende geçerli bir hareket kanunu olduğunu kanıtlamıştır. 17. ve 18. yüzyılın ünlü İngiliz matematikçisi, astronomu ve fizikçisidir. MÖ. yaklaşık olarak 287 -212 yılları arasında yaşamış Eski Yunan bilimcidir. Suyun kaldırma kuvvetini ve sıvıların dengesini bulmuştur. Kendi adıyla tanınan sıvıların dengesi kanunu doğada aynı koşullarda aynı sonuçlara ulaşılacağını göstermiştir.

2 11. yüzyılda tıp biliminin bütün alanlarında eserler vermiştir. En tanınmış eseri, Tıpta Kanun'dur. Latinceye defalarca çevrilmiş olan bu eseri Doğu'da ve Batı'da ona büyük bir ün kazandırmıştır. 11. yüzyılda tıp biliminin bütün alanlarında eserler vermiştir. En tanınmış eseri, Tıpta Kanun'dur. Latinceye defalarca çevrilmiş olan bu eseri Doğu'da ve Batı'da ona büyük bir ün kazandırmıştır. 15-16. yüzyılda astronomiyle ilgili görüşleri ile yer merkezli sistemin yerini Güneş merkezli sistemin almasını sağlamıştır. Gök Kürelerinin Hareketi adlı kitabı özellikle din çevrelerinin büyük tepkisini çekmiştir. 15-16. yüzyılda astronomiyle ilgili görüşleri ile yer merkezli sistemin yerini Güneş merkezli sistemin almasını sağlamıştır. Gök Kürelerinin Hareketi adlı kitabı özellikle din çevrelerinin büyük tepkisini çekmiştir. Yıldızların yüksekliğini ve açılarını ölçen hassas aletler geliştirmiştir. Dünya çekirdeğinin çapını sadece 15 km'lik yanılmayla 63 388 km tespit etmiştir. Matematik, fizik ve coğrafya alanındaki çalışmalarıyla tanınmıştır. Yıldızların yüksekliğini ve açılarını ölçen hassas aletler geliştirmiştir. Dünya çekirdeğinin çapını sadece 15 km'lik yanılmayla 63 388 km tespit etmiştir. Matematik, fizik ve coğrafya alanındaki çalışmalarıyla tanınmıştır. Selçuklular Dönemi'nin en önemli alim ve şairidir. Matematik, tıp, filoloji ve tarih alanlarında eserler vermiştir. Matematikte binom açılımını ilk kullanan kişidir. Selçuklular Dönemi'nin en önemli alim ve şairidir. Matematik, tıp, filoloji ve tarih alanlarında eserler vermiştir. Matematikte binom açılımını ilk kullanan kişidir.

3 PARA BARUT PUSULA MATBAA AY TAKVİMİ HİYEROGLİF YAZI MİLADİ TAKVİM ÇİVİ YAZISI PAPİRUS ANALLAR C C B B B B B B E E A A D D E E A A C C ( D )

4 KATOLİK PROTESTAN LIK DANTE HÜMANİZM REFORM MARTİN LUTHER RÖNESANS MESEN SKOLASTİK Eski Yunan ve Roma uygarlıklarının incelenmesinin yaşandığı dönemdir. Bu ülkede yaşamış, resim ve anatomi çalışmaları ile ünlü bilim insanıdır. İlk ortaya çıktığı ülkedir. İTALYA LEONARDO DA VİNCİ Başlamadan önce Avrupa’da hakim olan düşüncedir. Taraftarlarının mezhebidir. Karşıt olan ve insanı temel alan fikirdir. Başlatan kişidir. Yeniden düzenlenmesini ve yenilenmesini sağladığı kilisedir. Fikrini benimseyen ilk düşünürlerdendir. Önemini yitirmesine neden olan harekettir. Düşünce ve sanat eserlerini yaratan sanatçıları ve bilim insanlarını koruyan sınıfıdır. Başladığı ülkedir. Kilisenin günah bağışlamak için sattığı belgedir. ENDÜLJANS ALMANYA

5 B İ L İ M M İ RASI Aşağıda isimleri verilen bilim adamlarıyla tanındıkları bilim dallarını eşleştiriniz? El biruni Ali Kuşçu Lavoisier Batlamyus Heredot Eczacılık Kimya Matemati k Gök bilim Tarih Edebiya t Hipokrat Tıp Auguste Comte Sosyolo ji Aristotalese ess Felsefe Arşimet fizik Homeros

6 Einstein Copernicus İbni Sina Nevton Uluğ Bey B İ L İ M M İ RASI Aşağıda isimleri verilen bilim adamlarıyla tanındıkları bilim dallarını eşleştiriniz? Farabi Galileo Thomas Edison Johannes Kepler El Harezmi Fizik Astronomi Tıp Fizik Matematik Felsefe Astronomi Fizik Astronomi Matematik

7 Felsefe, matematik ve tıp bilimlerinin temellerinin burada atıldığı kabul edilmektedir. Tales ve Pisagor burada yetişmiştir. İyonyaFrigyaKilikyaKapadokya A A B B C C D D 1

8 İlk dönemlerde resimler şeklinde kullanılmış zamanla 24 harflik bir yazı sistemine dönüşmüştür. hiyeroglifmatbaaKil tabletziggurat A A B B C C D D 2

9 Gök cisimleri ile ilgili çalışmaların yapıldığı gözlem evleridir. medresepiramitrasathaneimaret A A B B C C D D 3

10 Uzunluk, hacim, alan ve ağırlık ölçülerinin hesaplanması ile temelleri atılan bilimdir. genetikastronomifilolojimatematik A A B B C C D D 4

11 Okullar, kilise denetiminden uzaklaşmış ve laik eğitim ortaya çıkmıştır. RönesansReformCoğrafi Keşifler Aydınlanm a Çağı A A B B C C D D 5

12 İzafiyet Teorisi ve Kuantum kuramları 20. yüzyılda bu bilimde büyük gelişmelere yol açmıştır. filolojibiyolojifizikkimya A A B B C C D D 6

13 Yeniden Doğuş anlamına gelen bu hareketle toplumsal yaşamın ve fikir hayatının her alanında yenilik ve gelişmeler yaşanmıştır. RönesansCoğrafi Keşifler Haçlı Seferleri Reform A A B B C C D D 7

14 Kopernik, Descartes, Galileo gibi düşünürler ve bilim insanlarının çalışmalarının ön plana çıktığı dönemdir. ReformRönesansAydınlanma Çağı Orta Çağ A A B B C C D D 8

15 Fırat ve Dicle nehirleri arasında yer alan bölge birçok medeniyete beşiklik etmiştir. Hindistan Maveraünnehi r Mezopatamy a Mısır A A B B C C D D 9

16 Bu bilimin ilerlemesi ve yaşanan gelişmelerle hastalıkların teşhis ve tedavisinde yeni yöntemler uygulanmıştır. astronomigeometrieczacılıktıp A A B B C C D D 10


"15. yüzyılda Semerkand'da gözlemevi ve medrese yaptırmış, "Zici" adlı eserinde gözlemlerini ve sonuçlarını toplamıştır. Gezegenlerin uzaklıkları ve hacimleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları