Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İ LÇE VE OKUL BAZINDAK İ MATERYAL TESP İ T İ NDE VE EKS İ KL İ KLER İ N G İ DER İ LMES İ NDE YAPILACAK ÇALI Ş MALAR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İ LÇE VE OKUL BAZINDAK İ MATERYAL TESP İ T İ NDE VE EKS İ KL İ KLER İ N G İ DER İ LMES İ NDE YAPILACAK ÇALI Ş MALAR."— Sunum transkripti:

1 İ LÇE VE OKUL BAZINDAK İ MATERYAL TESP İ T İ NDE VE EKS İ KL İ KLER İ N G İ DER İ LMES İ NDE YAPILACAK ÇALI Ş MALAR

2  İ htiyaç duyulan donanım malzemelerinin tespit edilmesi ve temin edilmesi ve var olan donanımın gözden geçirilmesi, iyile ş tirme ve bakım gerektiren donanım araçlarının bakımlarının yapılması ve kullanılır hale getirilmesi  İ htiyaç duyulan malzemelerin kar ş ılanması için gerekli maliyetin hesaplanması ve kaynaklara ula ş ılması

3 Okulumuz Sidas Anadolu Lisesinde Dyned kapsamında 480 ö ğ renci bulunmaktadır. Okulumuzda Bili ş im Teknolojileri laboratuarı bulunmamaktadır. Okulda atıl olarak 4 bilgisayar bulunmaktadır.

4 Yapılan planlamada her 20 ö ğ renciye bir bilgisayar dü ş mesi gerekti ğ i saptanmı ş tır. Bu duruma göre Atıl halde bulunan 4 bilgisayarın kullanılır hale getirilmesi ve 20 adet bilgisayarın temin edilmesi gerekmektedir. 24 adet mikrofonlu kulaklık ihtiyacımız bulunmaktadır.

5  Atıl halde bulunan 4 adet bilgisayarın kullanılır hale getirilmesi için bilgisayar ba ş ına 200 TL donanım güncelleme maliyeti hesaplanmaktadır.  İ htiyaç duyulan 20 adet yeni bilgisayar alımı için bilgisayar ba ş ına 880,00 TL maliyet hesaplanmaktadır.  İ htiyaç duyulan 24 adet mikrofonlu kulaklık için adet ba ş ına 20 TL maliyet hesaplanmaktadır.  İ htiyaç duyulan bilgisayar masaları için adet ba ş ına 120 TL maliyet hesaplanmaktadır

6 Yenileme Maliyeti 4 x 200 = 800 Yeni alınacak bilgisayarların maliyeti 20 x 880 17600 Kulaklık alımı maliyeti 24 x 20 = 480 Bilgisayar Masası alımı maliyeti 24 x 120 = 2880 Toplam Maliyet = 21760

7  Okul Aile Birli ğ i Çevre İ mkanları(Kermes ve ba ğ ı ş ) kullanarak 10000TL kaynak sa ğ layabilmektedir.  Okulumuzun bulundu ğ u Bölge Sanayi Odası ile ileti ş ime geçilerek gerekli maliyetin bir kısmı olan 7500 TL kaynak sa ğ lanmaktadır.  Okul Kooperatif Kulübünün i ş letti ğ i Okul Kantini gelirinden 2500 TL kaynak sa ğ lanmaktadır.  İ htiyaç duyulan maliyetin geri kalan 1760 TL si İ limizde bulunan hayırsever esnaf tarafından kar ş ılanmaktadır.

8


"İ LÇE VE OKUL BAZINDAK İ MATERYAL TESP İ T İ NDE VE EKS İ KL İ KLER İ N G İ DER İ LMES İ NDE YAPILACAK ÇALI Ş MALAR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları