Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HAYDİ DURMA ,BELİRLENEN KRİTERLERE UY. SINIFINDA AYIN ÖĞRENCİSİ OL

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HAYDİ DURMA ,BELİRLENEN KRİTERLERE UY. SINIFINDA AYIN ÖĞRENCİSİ OL"— Sunum transkripti:

1 HAYDİ DURMA ,BELİRLENEN KRİTERLERE UY. SINIFINDA AYIN ÖĞRENCİSİ OL
HAYDİ DURMA ,BELİRLENEN KRİTERLERE UY! SINIFINDA AYIN ÖĞRENCİSİ OL! BELGENİ VE ÖDÜLÜNÜ AL.

2 PROJENİN ÇIKIŞ NOKTASI :
İlköğretim kurumları yönetmenliği’ nin ödüller ve ödüllerin verilmesi (Madde 53) deki ikinci bendin (b) maddesinin uygulamasın da yaşanabilecek olumsuzlukları çözmek "İftihar Belgesi" alacak öğrencileri daha objektif değerlendirmek ve tüm paydaşların kabullenebileceği değerler eğitimi içine alan kriterlerin oluşması gerektiği düşüncesi ile 1. Kanaat dönemi öğretmenler kurulunda alınan karar gereği ve sınıf zümrelerinde ayrıntılı konuşularak bu sorunun okulumuzda bir proje olarak yapılmasına karar verildi.

3 SUNUŞ Proje: 4 yıllık İlkokul döneminde 1,2,3,4.Sınıf öğrencilerinden sınıfça belirlenen okulumuzda uygulanan değerler eğitimi alt kriterlerine uygun olarak seçilen bir öğrenci ayın öğrencisi olma yoluyla kalıcı davranışlara erken yaştan yönelmesini sağlayarak, temelden kaliteli eğitim almasını sağlamaktır. Değerler eğitiminin amacı, çocuğun doğuştan getirdiği en iyi tarafı ortaya çıkarmak; kişiliğinin her yönüyle gelişmesini sağlamak; insani mükemmelliğe ulaşmasına yardımcı olmak; bireyi ve toplumu kötü ahlaktan korumak ve kurtarmak, bunun yanında iyi ahlakla donatmak ve devamını sağlamaktır. Toplum tarafından kabul gören değerleri uygun okul ortamı oluşturarak geliştirmek ve pekiştirmek. Öğrencilerin sorumluluk duygularını geliştirmek. Akademik bilgi ve gerçek hayatta rehberlik edecek ahlaki değerlerle donatılmış öğrenciler yetiştirmek. Öğrencilerin iç motivasyonlarını geliştirmek. İletişim becerileri yüksek bireyler yetiştirebilmek. Öğrencilerin kendini tanıması, yeteneklerini keşfetmesi, bu yeteneklerini hayatında doğru ve faydalı bir şekilde kullanmasını sağlamak. Kendi zevklerini; ailesi ve vatanı için erteleyebilen ve hatta vazgeçebilen bireyler ve liderler yetiştirebilmek.

4 Proje Tanıtımı : Okulumuzda başlatılacak ayın öğrencisi olma yolu ile "İftihar Belgesi" alma projesi ile öğrencilerimizin onurlandırılması ve okula motivasyonlarının arttırılması amaçlanmaktadır. Böylece öğrencilerimiz arasında tatlı bir rekabet oluşacak ve öğrencilerimiz tertip düzende birbirleriyle yarışacak. Bu durum da bizim işimizi kolaylaştıracaktır. Öğretmenlerimizin yıl sonunda sınıflarında İftihar Belgesi alacak öğrencileri belirlemede tüm paydaşlarına izah edilebilir yöntemlerle işleri daha kolay olacaktır.

5 PROJENİN GEREKÇESİ Öğrencilerin okulda verilen değerler eğitimine uygun davranışları kazanmaya teşvik edilmesi, Öğrenciler arasında rekabet oluşturularak okul kurallarının benimsetilmesi, böylece yıl sonunda hak edenlere «İFTİHAR» belgesi verilerek öğrencilerin ödüllendirilmesi amaçlanmaktadır. Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüslere değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek;

6 PROJENİN ÖZETİ UYGULAMA PLANI
1-Ayın öğrencisi uygulaması Mart- Nisan – Mayıs aylarında uygulanacaktır. 2-Her sınıf kendi kriterlerini ve değerlendirme şeklini değerler eğitimi kriterlerine uygun belirleyerek öğrencilerine ve velilerine açıklayacak. 3- Her ay sonunda her sınıf seçilen bir öğrencisinin adını zümre başkanına teslim edecek. 4- Okul idaresi tarafından sınıflarda ayın öğrencisi seçilen öğrencilere resimli belge düzenleyecek. 5-Okul idaresi bir hafta içinde törenle bu belgeleri öğrencilere verecek. 6-Haziran Ayında “Mart-Nisan- Mayıs” aylarında ayın öğrencisi unvanını kazanan tüm öğrencilere “ İFTİHAR” belgesi düzenlenecek. 7-“ İFTİHAR” belgeleri okulun belirlediği bir günde törenle dağıtılacak tüm öğrencilerin fotoğrafı çekilerek çerçeve yapılacak ve okulun şeref köşesinde teşhir edilecek.

7 PROJENİN AMACI VE HEDEFLERİ
İftihar belgesi alacak öğrencileri objektif olarak belirlemek.  Ailelerin, bu süreçte çocuklarının değerler eğitimine uygun davranışlar kazanmalarında bilgi sahibi olmalarını sağlamak, Öğrencilere, kendilerine değer verildiğini hissettirmek, Öğrenciler arasında tatlı bir rekabet ortamı teşvik etmek ve bu suretle olumsuz davranışları azaltmak.

8 PROJEYİ YÜRÜTECEK BİRİM
Okul Rehberlik Servisi – Zümre Başkanları-Kalite Bizim İşimiz Proje Ekibi-Okul İdaresi ve personeli

9 PROJENİN UYGULAMA ADIMLARI
Her sınıf zümresi rehberlik servisi ile birlikte ayın öğrencisi olma kriterleri ve seçilme yollarını belirleyecek. Bu kriterler öğrencilere ve velilere duyurulacak. Sınıfta ve okul web sayfasında ilan edilecek Her sınıf öğretmeni ay sonunda belirlediği öğrenciyi zümre başkanına teslim edecek. Okul idaresi zümrelerden gelen listelerdeki öğrencilere belge düzenleyecek bir hafta içinde törenle belgeler dağıtılacak. Web sayfasında ilan edilecek. Yıl sonunda bu öğrenciler «İFTİHAR» belgesi ile ödüllendirilecek. Düzenlenecek bir törenle bu belgeler dağıtılacak. Belge alan öğrencilerin fotoğrafları okulun uygun bir yerinde sergilenecek.

10 PROJENİN UYGULANACAĞI YER
Okulun sınıf öğrencileri için geçerli olacaktır.

11 PROJENİN BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ
Mart 2015 tarihinden dönem sonuna kadar devam edecektir.

12 PROJENİN MALİYETİ Öğrencilere verilecek belge okul yönetimince hazırlanacak, ödül olarak verilecek kitaplar da yine Okul Aile Birliği tarafından temin edilecektir.

13 PROJE ÇIKTILARI İstenmeyen öğrenci davranışlarını ortadan kaldırıp, olumlu davranış kazandırmak. Olumlu davranışları ödüllendirerek bu davranışlarının kalıcı olmasını sağlamak. Değerler eğitimini okulumuzda uygulanabilir hale getirmek. Derslerden başarısız olan ve kendisine güveni olmayan öğrenciyi olumlu davranışlarından dolayı başarı duygusunu tattırmak. Sınıflar arasında rekabet etmenin yapıcılığını ve başarıyı nasıl artırdığını öğrencinin yaşayarak öğrenmesini sağlamak. Sınıf içinde öğrenciler arasında dayanışma ve işbirliği ruhunun oluşmasını sağlamak.

14 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK Alınacak olumlu neticelerle, proje her eğitim döneminde devam ettirilecektir.

15 RİSKLER Öğrencilerin olumlu davranışlarını görmemezlikten gelmek ,
Öğrencinin kendisine hediye ve belgeyi zamanında teslim edememek. Öğrenciler arasında oluşacak kıskançlık duygularını engelleyememek.

16 PROJEYİ HAZIRLAYAN BİRİM
Efeler Yedieylül İlkokulu sınıf zümreleri ve okul rehberlik servisi


"HAYDİ DURMA ,BELİRLENEN KRİTERLERE UY. SINIFINDA AYIN ÖĞRENCİSİ OL" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları