Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Amaçlarımız  Bu üniteyi tamamladı ğ ımızda:  ROM nedir?  Türleri nelerdir?  Sabit Disk nedir?  CD, DVD, Blu-Ray nedir? sorularını yanıtlamak için.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Amaçlarımız  Bu üniteyi tamamladı ğ ımızda:  ROM nedir?  Türleri nelerdir?  Sabit Disk nedir?  CD, DVD, Blu-Ray nedir? sorularını yanıtlamak için."— Sunum transkripti:

1

2 Amaçlarımız  Bu üniteyi tamamladı ğ ımızda:  ROM nedir?  Türleri nelerdir?  Sabit Disk nedir?  CD, DVD, Blu-Ray nedir? sorularını yanıtlamak için gerekli bilgi ve becerileri kazanacaksınız. 2

3 Salt Okunur Bellekler  Salt okunur bellek (Read Only Memory-ROM), üzerine sadece bir kereye mahsus yazılabilen ve daha sonra istenildiği kadar okuma işlemi yapılabilen bellek tipidir.  Buna göre bellek üretim sırasında üzerine yazılan bilgiyi saklar ve bu bilgiyi değiştirmenin bir yolu yoktur.  Bu tür belleklere ROM, PROM, EPROM, EEPROM ve Flash ROM örnek olarak verilebilir. 3

4 Salt Okunur Bellekler  Daha sonraları çıkan teknolojik ilerlemeler ile salt okunur bellek türleri kullanıcılara farklı alternatifler sunmaktadırlar.  Bu teknolojilerden ROM ve PROM salt okunur bellekler iken; EPROM, EEPROM ve Flash ROM ise çokça okunur belleklerdir. 4

5 Salt Okunur Bellekler  ROM (Read Only Memory–Salt Okunur Bellek)  Standart ROM üzerindeki bilgiler üretici firma tarafından yazılır ve hiçbir yol ile değiştirilemez veya silinemez. 5

6 Salt Okunur Bellekler  PROM (Programmable ROM-Programlanabilir ROM)  PROM da bir kez programlanır ve bir daha programı değiştirilemez ya da silinemez.  Ancak ROM’dan farkı, herkes satın alabileceği PROM programlayıcısı ile amaca göre PROM’a bilgi yazabilir. 6

7 Salt Okunur Bellekler  EPROM (Erasable PROM–Silinebilir PROM)  EPROM programlayıcı aygıt yardımı ile bir EPROM defalarca silinip programlanabilir.  EPROM programlayıcı, EPROM’un üzerindeki kodlanmış programı üst tarafında bulunan pencereden mor ötesi ışınlar göndererek silebilir. 7

8 Salt Okunur Bellekler  EEPROM (Electrically Erasable PROM–Elektriksel olarak Silinebilen PROM)  EPROM'a benzer olarak EEPROM da silinebilir ve yazılabilir. Ancak silme işi elektriksel olarak yapılabildiğinden, ultraviyole ışığa gerek yoktur.  EEPROM sayesinde ana kart üreticileri güncelleşmiş BIOS'larını anakartlara aktarabilmektedir. 8

9 Salt Okunur Bellekler  Flash ROM  Bu tip hafızalar bir çeşit EEPROM olmakla birlikte, aralarındaki en önemli fark ise EEPROM’a bilgilerin bayt boyutunda, flash ROM’lara ise sabit bloklar halinde yazılmasıdır.  Sabit bloklar halinde yazılma özelliğinden dolayı flash ROM bellekler EEPROM’a göre daha hızlı yazma ve okuma işlemi yapabilmektedir. 9

10  Depolama birimleri, işletim sisteminin, programların ve kullanıcı dosyalarının kalıcı olarak tutulduğu aygıtlardır.  Kullandıkları teknolojiye göre depolama birimleri iki temel gruba ayrılmaktadır: manyetik ve optik diskler.  Manyetik diskler veri okuma ve yazma işlemleri için manyetizma, optik diskler ise lazer ışığı kullanır.  Manyetik disklere sabit disk, optik disklere de CD ve DVD örnek olarak verilebilir. Depolama Birimleri 10

11  Sabit disk, verilerin sürekli olarak saklanması istenen durumlarda kullanılır.  Sabit disk sürücüleri (hard disk drive-HDD) dönen disklerden (disk plakası) oluşan cihazlardır.  Her bir diskin yüzeyi, manyetik alan etkisine sahip manyetik bir bantla kaplanmıştır. Disk plakaları, manyetik özelliğe sahip olmayan alüminyum ya da cam gibi malzemelerden yapılmaktadır. Sabit Disk 11

12  Disklerin arasında ve yüzeyinde hareket eden ortak bir kola bağlı bulunan okuma/yazma kafaları vardır.  Ayrıca taşıyıcı kol, kafaların yay şeklinde hareket etmesini sağlayarak dönen disklerinin tüm yüzeylerinin okunması gerçekleştirilir. Böylece her bir kafa karşılık geldiği diskin tüm yüzeyini tarayabilir. Sabit Disk 12

13  Diskleri döndüren motor, okuma/yazma kafalarını hareket ettiren taşıyıcı kolun hareketleri ve okuma/yazma işlemleri elektronik kontrol kartıyla denetlenir. Sabit Disk 13

14  Sabit diskler, kapasiteleri ve devir sayılarıyla anılır.  Sabit disklerin kapasitesi bayt birimi ile ifade edilir.  Devir sayısı ise rpm (rotation rer minute–dakika başına dönüş sayısı) olarak birimlendirilir ve sabit disk plakalarının dakikadaki dönüş sayısını belirtir. Sabit Disk 14

15  Bir sabit diski kullanmaya başlanmadan önce formatlamak (biçimlendirmek) gerekir.  Bir sabit diskin formatlanması demek, üzerine yazılacak bilgilerin nereye ve hangi standartlara göre yazılacağının belirtilmesi demektir.  Formatlama işlemi yapılmamış bir sabit diskin üzerine anlamlı bilgi kümeleri yazmak söz konusu değildir. Sabit Disk 15

16  Sabit disk üzerinde bilgiler iz (track) ve kesim (sector) diye adlandırılan alanlarda tutulur.  Sektör ve izler düşük seviyeli formatlama (low-level formatting) işlemiyle üretici firma tarafından plakalar üzerinde oluşturulur. Sabit Disk 16

17  Bu işlemden sonra yüksek seviyeli formatlama (high-level formatting) işlemi gerçekleştirilir.  Bu işlemle sektörlere FAT (File Allocation Table– Dosya Ayırma Tablosu), NTFS (New Technology File system-Yeni Teknoloji Dosya Sistemi) gibi dosya depolama yapıları yazılır.  Böylece sabit disk, üzerine dosya yazılabilecek duruma hazırlanmış olur. Sabit Disk 17

18  Sabit diskin performansını etkileyen bazı faktörler vardır.  Bunlar:  Okuma/yazma kafasının, bilginin transfer edileceği iz (track) üzerinde konumlandırılma hızı  Bilginin transfer edilme hızı (bu hızda disk devir sayısı (rpm) önemli bir etkendir) Sabit Disk 18

19  Optik disklerden CD, yaklaşık 1,2mm kalınlığında olup, polikarbonat plastikten üretilmiştir.  Polikarbonat malzeme biçimlendirildikten sonra ince bir yansıtıcı alüminyum tabakayla kaplanır. CD (Compact Disk) 19

20  CD’ler manyetik disklerden farklı olarak spiral şeklinde tek bir izden (track) oluşmaktadır. CD (Compact Disk) 20

21  CD’ler kullanım amaçlarına göre farklı şekillerde üretilmektedir ve kapasiteleri 700MB civarındadır.  CD-ROM (Read Only Memory), üzerine bir kez bilgi yazılabilen ve bilginin üretici firma tarafından yazıldığı CD çeşididir.  CD-R (Recordable), boş olarak satılan ve üzerine bir kez bilgi yazılabilen CD çeşididir. Bilgi, CD yazıcılar kullanılarak yazılabilir.  CD-RW (Re-writable), yine boş olarak satılan ve fakat üzerine birden fazla kez bilgi yazılabilen CD çeşididir. Bilgi, yine CD yazıcılar kullanılarak yazılabilir. CD (Compact Disk) 21

22  CD yazıcılar üç farklı hız değeriyle karşımıza çıkar ve bunlar üç farklı sayıyla gösterilir.  Örneğin 40/12/48 ya da 40X/12X/48X gibi değerler CD sürücünün kapağı üzerine yazılır.  Bu değerler sırasıyla CD-R yazma, CD-RW yazma, CD okumayı ifade etmektedir. CD (Compact Disk) 22

23  Diğer bir optik disk olan DVD, dış görünümüyle CD’ye çok benzer fakat CD’ye göre üretim teknolojisinin daha ileri olması nedeniyle çok daha fazla kapasiteye sahiptir.  DVD disklerin en önemli farklarından birisi de çift taraflı ve katmanlı olarak üretilebilmeleridir. DVD (Digital Versatile Disk) 23

24  DVD yazıcılar aynı zamanda CD yazıcı olarak da kullanılabilir. Çoğu DVD yazıcının CD okuma/yazma değerleri 48X/32X/48X değerindedir ve genelde bu değer DVD yazıcının üzerine yazılmaz.  Bunun yerine DVD sürücülerde beş tane hız değeri bulunmaktadır. Örneğin 16X/8X/6X/4X/16X DVD sürücünün kapağı üzerine yazılır.  Bu değerler sırasıyla DVD-R/DVD+R yazma, DVD+RW yazma, DVD-RW yazma, çift taraflı DVD+R yazma ve DVD okumayı ifade etmektedir. DVD (Digital Versatile Disk) 24

25  Günümüzde CD ve DVD’lerin kapasitesi yetersiz kaldığından, daha büyük kapasiteye sahip olan Blu-ray diskler üretilmektedir.  Mavi lazer teknolojisini kullanan Blu-ray diskler yeni bir devrimin öncülüğünü yapmaktadır.  Tek katmanlı bir Blu-ray disk 25GB, çift katmanlı 50GB, çift taraflı-çift katmanlı ise 100GB veri kaydedilebilir. Blu-Ray Diskler 25

26  Günümüzde kullanılan bir diğer kalıcı bellek türü de hafıza kartlarıdır.  Özellikle MP3 çalar, akıllı telefon, dijital kamera ve fotoğraf makinelerinde sıklıkla kullanılmaktadır.  Birçok dizüstü bilgisayarın hafıza kartı okuyucusu vardır. Bunun yanında hafıza kartı okuyucular da piyasada bulunmaktadır. Hafıza Kartları 26

27  Hafıza kartları farklı boyutlarda üretilmektedir.  En çok kullanılanlar SD (Secure Digital), mini-SD ve micro-SD olarak adlandırılmaktadır. Hafıza Kartları 27


"Amaçlarımız  Bu üniteyi tamamladı ğ ımızda:  ROM nedir?  Türleri nelerdir?  Sabit Disk nedir?  CD, DVD, Blu-Ray nedir? sorularını yanıtlamak için." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları