Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bilgi Teknolojisinin Temel Kavramları. Düşünelim?  Günlük hayatta bilgisayar hangi alanlarda kullanılmaktadır?  Bilgisayarın farklı tip ve özellikte.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bilgi Teknolojisinin Temel Kavramları. Düşünelim?  Günlük hayatta bilgisayar hangi alanlarda kullanılmaktadır?  Bilgisayarın farklı tip ve özellikte."— Sunum transkripti:

1 Bilgi Teknolojisinin Temel Kavramları

2 Düşünelim?  Günlük hayatta bilgisayar hangi alanlarda kullanılmaktadır?  Bilgisayarın farklı tip ve özellikte olmasının sebepleri neler olabilir?

3 Donanım, Yazılım, Bilişim Teknolojisi Kavramlar ve Tanımları

4 Bilgisayar  Bilgisayar,  kendisine verilen bilgiler üzerinde  aritmetiksel, mantıksal ve karşılaştırma işlemleri yaparak  sonuçları çıktı birimlerine gönderen elektronik bir alettir.

5 Donanım, Yazılım  Bilgisayarı oluşturan birimler temelde iki gruba ayrılır.  Donanım: Bilgisayarı oluşturan parçaların her birine verilen isimdir.  Yazılım: Bilgisayar donanımının uyumlu bir şekilde çalışmasını sa ğ layan ve programcılar tarafından yazılan kod parçalarıdır.

6 Bilgi ve İletişim Teknolojisi  Gelişmeler 1980’li yılların sonrasında yaşanmıştır.  Gelişmeler son yıllarda baş döndürücü bir hızdadır.  Hızlı ilerleyiş sonucu maliyet düşmektedir.  Tıp, e ğ itim, mühendislik, iletişim, banka sektöründe gelişmelere sebep olmuştur.

7 Bilgisayar Çeşitleri  Ana Bilgisayar (Server)  Mini Bilgisayar  A ğ (Network) Bilgisayarı  Kişisel Bilgisayar (PC)  Dizüstü Bilgisayar

8 Ana Bilgisayar  Di ğ er bilgisayarlara hizmet verir  Yüksek hızda işlem gücüne sahiptir  Yüksek kapasitelere sahiptir

9 Mini Bilgisayar (PDA)  Kullanıcının kendisine ait işlemleri yapabilecek kapasite ve hıza sahiptir.  Boyutları çok küçüktür.  Normal bir bilgisayarın yaptı ğ ı işlemleri minimum seviyede yapabilir.

10 Ağ (Network) Bilgisayarı  Bir a ğ a ve sunucuya ba ğ lı olarak çalışan bilgisayarlar.  Terminal olarak isimlendirilmektedir.  Kendi kaynaklarını ortak olarak kullanırlar.

11 Kişisel Bilgisayar (PC)  Çok yaygın olarak,  Ev, ofis ve iş ortamlarında kullanılır.

12 Dizüstü Bilgisayar  Boyutları küçüktür,  Taşınabilir,  Şarj özelli ğ i gelişmiş,  PC’nin yapabildi ğ i işlemleri yapar.

13 Bilgisayarlar Arasındaki Farklar  Kapasite  Hız  Maliyet

14 Kapasite  Bilgisayarın byte (bayt) cinsinden bilgi saklama kapasitesi  Kullanım alanı ve ihtiyaca göre kapasite  En küçük birim, bit (0 veya 1)  8 bit = 1 byte = 1 karakter

15 Kapasite Birimleri Bit Byte Kilobyte (KB) Megabyte (MB) Gigabyte (GB) Terabyte (TB) * Terabyte’ın üst birimi Petabyte’tır.

16 Hız  İ şlemci en önemli hız faktörüdür  Tek başına hızı belirlemez!  RAM belle ğ in hızı,  Ana kart veri yolunun hızı,  Sabit diskin hızı.  En küçük birimi Hz (hertz) saniyede yapılan mantıksal işlem sayısı. ( MHz, GHz )

17 Maliyet ve Amaç  Hangi amaç için kullanılacak  Nerede kullanılacak  Ne tür programlar kullanılacak  Kapasite, hız ve boyut

18 Bir Kişisel Bilgisayarın Temel Donanım Birimleri  Merkezi İ şlem Birimi (CPU)  Sabit Disk (Hard disk)  Giriş Çıkış Birimleri  Hafıza Tipleri  Taşınabilir Depolama Araçları  Çevresel Cihazlar

19 Merkezi İşlem Birimi (CPU)  En önemli donanım elemanıdır.  Aritmetiksel, mantıksal ve karşılaştırma işlemleri yaparak sonuçları çıktı birimlerine gönderir.  Bilgisayarın hızı denilince anlatılmak istenen işlemcinin hızıdır.

20 Sabit Disk (Hard disk)  Bilgilerin depolandı ğ ı donanım birimidir.  Manyetik disklerin bir araya gelmesiyle oluşur.  Çeşitli boyut ve kapasiteye sahiptirler.  Günümüzde kapasiteler sürekli artmakta,  Buna ra ğ men maliyetleri düşmektedir.

21 Giriş Çıkış Birimleri  Dış ortamdan bilgi girilmesini sa ğ layanlar giriş birimleri,  Bilgilerin işlendikten sonra, tekrar dış ortama çıkarılması için kullanılan donanımlar çıkış birimleri.

22 Giriş Çıkış Birimleri Giriş BirimleriÇıkış Birimleri KlavyeHoparlör FareYazıcı Scanner (Tarayıcı)Çizici MikrofonHafıza kartları Ekran (Dokunmatik)Ekran KameraCD – DVD yazıcılar Optik okuyucu Hafıza kartları CD - DVD okuyucular

23 Hafıza Tipleri RAM (Random Access Memory – Rastgele Erişilebilir Bellek):  Bilgisayarın ana belle ğ idir.  Bilgileri geçici olarak saklanır.  Bilgisayar kapatıldı ğ ında bilgiler silinir.  İ şletim sistemi ve programların gerekli bilgileri RAM’e yüklenir.  RAM hızı sabit diske göre çok yüksektir.

24 Hafıza Tipleri ROM (Read Only Memory – Sadece Okunabilir Bellek)  Üreticisi tarafından üzerine yüklenmiş bilgiler, yazılım bulunur.  Kullanıcının bu bilgi ve yazılımı de ğ iştirmesi mümkün de ğ ildir.  Sadece okunabilir.

25 Taşınabilir Depolama Araçları  Bilgisayara harici olarak dışarıdan ba ğ lanırlar.  Genellikle usb ba ğ lantı noktasından ba ğ lanırlar.

26 Gelecek…  Gelecek, bilgi ve iletişim teknolojileri üzerine inşa edilen bir ça ğ olacaktır.

27 Soru 1  Bilgisayar üzerinde aritmetik, mantıksal ve karşılaştırma işlemi yapan birim aşa ğ ıdakilerden hangisidir? A) RAMB) YazılımC) İ şlemci D) ROME) Sabit Disk

28 Soru 2  Aşa ğ ıdakilerden hangisi çıktı birimidir? A) ScannerB) HoparlörC) Kamera D) MikrofonE) USB Bellek

29 Soru 3  Aşa ğ ıdakilerden hangisi giriş birimi de ğ ildir? A) KlavyeB) FareC) Kamera D) YazıcıE) Mikrofon

30 Soru 4  Genellikle di ğ er bilgisayarlara hizmet vermek amacıyla kullanılan en güçlü bilgisayar aşa ğ ıdakilerden hangisidir? A) Ana bilgisayarB) Mini bilgisayarC) A ğ Bilgisayarı D) Dizüstü bilgisayarE) Kişisel bilgisayar


"Bilgi Teknolojisinin Temel Kavramları. Düşünelim?  Günlük hayatta bilgisayar hangi alanlarda kullanılmaktadır?  Bilgisayarın farklı tip ve özellikte." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları