Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GÖRSEL TASARIM. Bu bölümü bitirdiğinizde  Görsel tasarım ö ğ elerinden çizgi, şekil, alan, boyut, doku, renk konuları hakkında bilgi sahibi olacak, 

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GÖRSEL TASARIM. Bu bölümü bitirdiğinizde  Görsel tasarım ö ğ elerinden çizgi, şekil, alan, boyut, doku, renk konuları hakkında bilgi sahibi olacak, "— Sunum transkripti:

1 GÖRSEL TASARIM

2 Bu bölümü bitirdiğinizde  Görsel tasarım ö ğ elerinden çizgi, şekil, alan, boyut, doku, renk konuları hakkında bilgi sahibi olacak,  Görsel tasarım ilkelerinden bütünlük, denge, vurgu, hizalama, yakınlık konularında fikir sahibi olacak,  Bir e ğ itim materyali geliştirirken dikkat edilmesi gereken noktaları ö ğ reneceksiniz.

3 Nasıl Öğreniriz?

4 TASARIM ÖĞELERİ  Çizgi  Şekil  Alan  Boyut  Doku  Renk

5 Çizgi Çizgi; gözü, belirli bir alanda ya da bir alan etrafında, hareket ettirerek dikkatleri çeken tek boyutlu bir araçtır.

6 Çizgi 6 Yatay Çizgiler ufuk deniz cadde

7 Çizgi 7 Kalın çizgiler daha etkilidir. Ayırma amaçlı az zaman az maliyet hızlı Hatırlaması kolaydır.

8 Çizgi  En fazla kullanılan ö ğ edir.  Çizgi, dikkati belirli bir noktaya çekebildi ğ i gibi belirli bir yolun izlenmesini de sa ğ layabilir.  Çizgiler yön ve hareket gösterebilirler.  Şekilleri ayırma ve birleştirme işlevi görürler.

9 Çizgi

10

11 Şekil Dr. Serçin KARATAŞ 11 Şekil; bir yüzey üzerinde oluşturulan iki boyutlu biçimdir.

12 Şekil  Şekil bir yüzey üzerine yaratılan iki boyutlu biçimlerdir.  Farklı şekiller bir araya gelerek anlamlı bir bütün oluşturabilirler.  Şekiller kimi zaman herhangi bir cismin sadece kenar çizgileri ile görüntülenmesinde kullanılırlar. Bunu siluet olarak ifade etmek de mümkündür.

13 Şekil

14

15 Alan  Görsel materyallerde alan kullanımı materyalin anlaşılabilir olması açısından büyük önem taşır.  Kapalı (dolu) ya da açık (boş) alanlar olarak ikiye ayırabilece ğ imiz alan kullanımına en güzel örneklerden biri dergi ya da kitap tasarımlarıdır.  Bu tasarımlarda sayfanın tamamı metin ya da şekiller ile doldurulmaz. Okuyucunun içeri ğ i daha rahat takip edebilmesi için boş alanlara yer verilir.

16 Alan Dergilerde alan kullanımı

17 Boyut  Görsel tasarım içerisinde kullanılan bir cismin boyutu ço ğ u zaman yanıltıcı olabilir.  Cisim di ğ er cisimler ile birlikte kullanıldı ğ ında boyut açısından bir anlam ifade eder.

18 Boyut A ğ acın parmaklar arasında durması; a ğ acın minyatür oldu ğ u ya da a ğ acı tutanın dev oldu ğ u hissini vermektedir

19 Boyut

20 Doku  Görsellerin ço ğ u iki boyutludur.  Bu görsellerde doku ve desen kullanarak üçüncü bir boyut eklemek mümkün olabilir.  Doku, görselin hem daha gerçekçi gözükmesine, hem de zeminle cisim arasında oluşan farklılık sayesinde daha rahat algılanmasına yardımcı olur.

21 Doku Solda düz kahverengi zemin. Sa ğ da a ğ aç dokusu

22 Doku Solda doku uygulanmamış gitar. Sa ğ da doku uygulanmış ve üç boyut etkisine sahip olan gitar

23 Renk  Renk görsel materyallerde önemli bir unsur olmakla birlikte etkilili ğ i bilinçli kullanılmasına ba ğ lıdır.  Günümüz e ğ itim teknolojileri kapsamında kullanılan araç gereçler –özellikle yansıtım (projeksiyon) cihazları – materyallerdeki renk kullanımını daha da önemli hale getirmektedir.  Yanlış tema ve renk tercihleri materyalin kullanımını olumsuz yönde etkilemekte, özellikle okunabilirlik açısından sorunlara yol açmaktadır.

24 Renk

25 Renk çemberi

26 Renk 26

27 Renk 27

28 Tasarım Öğeleri ÇİZGİ ŞEKİL ALAN BOYUT DOKU RENK

29  Dinledi ğ iniz için te ş ekkür ederim…


"GÖRSEL TASARIM. Bu bölümü bitirdiğinizde  Görsel tasarım ö ğ elerinden çizgi, şekil, alan, boyut, doku, renk konuları hakkında bilgi sahibi olacak, " indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları