Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mesaj Düzenleme İlkeleri Öğrenenin Özelliklerine Uygun olmalıdır Basit sade ve anlaşılı olmalıdır Amaç ve davranışlara uygun düzenlenmelidir Öğrenme ilkelerine.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mesaj Düzenleme İlkeleri Öğrenenin Özelliklerine Uygun olmalıdır Basit sade ve anlaşılı olmalıdır Amaç ve davranışlara uygun düzenlenmelidir Öğrenme ilkelerine."— Sunum transkripti:

1 Mesaj Düzenleme İlkeleri Öğrenenin Özelliklerine Uygun olmalıdır Basit sade ve anlaşılı olmalıdır Amaç ve davranışlara uygun düzenlenmelidir Öğrenme ilkelerine uygun düzenlenmelidir Çoklu materyal ve etkinlikleri içermelidir Görsel unsurlara dikkat edilmelidir

2 Öğretmen konuşma yeteneğini geliştirmeli Ders iyi bir şekilde planlanmalı Öğrenci ihtiyaçları, yetenek ve ilgileri değerlendirilmeli Öğrencinin ilgisini dağıtan durumlar ortadan kaldırılmalı Öğrencilerin dikkatle dinlemesi için birden fazla duyu organına hitap eden araç-gereçler kullanılmalı Zor ve çok teknik olan öğretim araçları kullanılmamalı Sınıf içi iletişimi geliştirmek için

3

4 Öğrenme işlemine katılan duyu organlarının sayısı ne kadar fazla ise o kadar iyi öğrenir o kadar geç unuturuz En iyi öğrendiğimiz şeyler kendi kendimize yaparak öğrendiğimiz şeylerdir. Öğrendiğimiz şeylerin çoğunu gözlerimizin yardımıyla öğreniriz. En iyi öğretim somuttan soyuta ve basitten karmaşığa doğru giden öğretimdir. Yaşantı Konisi

5 İnsanlar Öğrendiklerinin, %83 ünü görme %11 ini işitme % 3.5 ini koklama % 1.5 ini dokunma %1 ini tatma Duyularıyla edindikleri yaşantılarından öğrenirler. Yaşantı Konisi

6 Zaman sabit olmak üzere insanlar, Okuduklarının %10 unu Işittiklerinin % 20 sini Gördüklerinin % 30 unu Hem görüp hem işittiklerinin % 50 sini Söylediklerinin % 70 ini Yaparak söylediklerinin ise % 90 ının hatırlamaktadırlar. Yaşantı Konisi

7 Analiz Öğretim Amaçları Analizi Öğrencilerin Analizi Araç-Gereç Analizi Öğretim Ortamının Analizi

8 Taksonomi İnsan davranışlarını (Öğrenme ürünleri) analiz ederek sınıflama sistemi

9 Bloom Öğrenme Ürünleri Taksonomisi Bilişsel Öğrenmeler Duyuşsal Öğrenmeler Psikomotor Öğrenmeler

10 Bilişsel Öğrenmeler Bilgi Kavrama Uygulama Analiz Sentez Değerlendirme

11 Duyuşsal Öğrenmeler Alma Tepkide Bulunma Değer Verme Örgütleme

12 Psikomotor Öğrenmeler Algılama Kuruluş Kılavuz denetiminde yapma Mekanizma Karmaşık dışavuruk faaliyet Uyarlama Yaratma

13 Öğrencilerin Analizi 1. Öğrenciler Test Görüşme Gözlem 2. Diğer kişiler 3. Tahminler

14 Mevcut Araç-Gereç Analizi Mevcut kurs araç gerecinin ihtiyaca uygun hale getirilmeleri ile yeni baştan geliştirilmeleri arasında maliyet ve öğretim etkililiği açısından fark var mıdır? Bu farklılık ne derece önemlidir.

15 Ortam analizi Öğretim ortamı Öğretim ve öğrenmenin gerçekleşeceği fiziksel çevre

16 Ortam analizi Ortama ilişkin sorular Öğrenme nerede gerçekleşecek - Sınıfta -Atölyede -Laboartuarda -Alan gezisinde

17 Ortam analizi Ortama ilişkin sorular Ortam özellikleri nelerdir - Öğrenci sayısına uygun mu -Sıralar ya da sandalyeler nasıl düzenlenmiş -Sıraların yerleri değişebiliyor mu -Ortamda bulunan araç-gereçler -Ortamdaki gürültü -Işıklandırma -Işık miktarı ayarlanabiliyor mu

18 Ortam analizi Geleneksel oturma düzeni U şekli oturma düzeni Yuvarlak/Dikdörtgen masalar

19 Geleneksel oturma düzeni A

20 B

21 C

22 U Şekli oturma düzeni C

23 Yuvarlak-Dikdörtgen Masalar

24 24 Çizgi Çizgi dikkati bir yol boyunca sürükleyen veya bir noktaya çeken tek boyutlu bir yapıdır. Çizgi dikkati bir yol boyunca sürükleyen veya bir noktaya çeken tek boyutlu bir yapıdır. İşlem, yön ve hareket gösterir,İşlem, yön ve hareket gösterir, Şekilleri ayırma ve birleştirme işlerini yapar,Şekilleri ayırma ve birleştirme işlerini yapar, Üzerine kurgu yapılabilecek temel yapı taşlarıdır.Üzerine kurgu yapılabilecek temel yapı taşlarıdır.

25 Çizgi Yatay çizgiler  durgunluk hissi verir. Dikey çizgiler  güç gösterir, yukarı bakma hissi verir. Köşegen çizgiler  kuvvetli biçimde hareket ve dinamizm hissi verir.

26 26 B 1 2 3 A Örnek: Yatay Çizgi

27 27 Öğretim Tasarımı Teorisi Sistemler Teorisi Öğretim Teorisi Öğrenme Teoris i İletişim Teorisi Örnek: Dikey Çizgi

28 28 Öğretim Sistemleri Tasarımı Süreci... Analiz Tasarım Değerlendirme Uygulama Geliştirme Örnek: Köşegen Çizgi

29 29 Şekil Kendine bağlanan bir çizgi, bir şekil oluşturur. Şekiller iki boyutludur ve bir nesnenin dış çizgilerini gösterebilir.Kendine bağlanan bir çizgi, bir şekil oluşturur. Şekiller iki boyutludur ve bir nesnenin dış çizgilerini gösterebilir. Şekiller anlamlı bir bütün oluşturmak için bir araya gelebilir. Bazı şekiller sadece silueti ile kendini oluşturur (ör: elma, kalp). Diğerleri ise geometrik olarak gruplandırılabilir.Şekiller anlamlı bir bütün oluşturmak için bir araya gelebilir. Bazı şekiller sadece silueti ile kendini oluşturur (ör: elma, kalp). Diğerleri ise geometrik olarak gruplandırılabilir.

30 30 Örnek: Şekil Layout Planning :Shape

31 31 Alan  Alan, boş veya dolu olarak ikiye ayrılır.  Bir tasarımda boş alanların dağılımı, görsel öğelerin yerleştirilmesi kadar önemlidir.

32 32 Örnek: Alan

33 33 Boyut  Boyut hakkındaki yargımız, çevreleyen cisimler hakkındaki bilgimize bağlıdır.  Boyut algısı, algılanan uzaklıkla ve algılanan uzaklıktaki boyutla ilişkilidir.  Renk ve gri derecesi boyut algısını etkiler.  Görselin boyutuna, istendik mesajı nasıl iletebileceğine dayalı olarak karar verilmelidir.

34 34 Örnek: Boyut

35 35 Doku 4 Pekçok görünüm, çizgi ve şekiller dahil iki boyutludur. 4 Desen kullanılarak üçüncü bir boyut eklenebilir. 4 Desen üç boyutlu cisim ve materyallerin bir özelliğidir. Dokunma hissini uyararak konuyla ilgili daha yalın bir fikir verir. 4 Desen önemli fikri vermek, ayırmak veya bütünleştirmek amaçlı kullanılabilir.

36 36 Örnek: Doku

37 Örnek: Doku /Kaldırım çizimleri

38

39 39 Renk  Uygun renk seçimleri; görsel tasarımları geliştirir ve ayrı bir hava/önem kazandırır, dikkat uyarır ve görsel etki yapar.  gerçek renkler seçildiğinde görüntünün gerçekliği artar  eşitlik ve farklılıklar renklerle vurgulanabilir  Önemli noktalar veya ayrıntı bilgileri renklerle vurgulanabilir  istenilen duygusal etki renklerle ortaya çıkarılabilir

40 40 Renk Çemberi Kırmızı, Sarı ve Mavi ana Renklerdir. Turuncu, Mor ve Yeşil ara renklerdir. Soğuk Renkler Sıcak Renkler

41 Renk Mesaj

42 Renk  Kırmızı hatırlanır  Mavi dikkati az çeker  Sarı ilk bakılandır  Sarı Zemin üzerine siyah en iyi renk kombinasyonudur

43 Renklerin kullanımında yaş grupları da dikkate alınmalıdır: Çok parlak renkler küçük yaş grupları Pastel tonlar büyük yaş grupları, Kontrastlık parlak renkler için uygundur

44

45 45 Örnek: Renk

46 46 Tasarım İlkeleri  Bütünlük  Denge  Vurgu  Hizalama  Yakınlık

47 47 Bütünlük  Bütünlük bir görünümü oluşturan bileşenlerin birbiriyle ilişkisidir. Sadece yazılı içeriği değil görsel sunumu da ilgilendirir.  Bütünlük konular, renkler, şekiller ve çizgiler ilişkilendirilerek ve tekrar edilerek sağlanabilir.  Sıkça yapılan hatalardan biri, bir alana çok fazla şey sığdırmaktır. Anlatmak istediğinizi anlatmaya yaramayan bilgiler sunulmamalıdır.

48 48Bütünlük 3x3 kuralı eski ve basit bir tasarım kuralıdır. Ekran, soldan sağa ve yukarıdan aşağıya 3 parçaya bölünerek 3x3 bir matris elde edilir. Anahtar öğeler veya nesneler bu 3 çizginin yakınında bulunmalıdır. 3x3 kuralı öğrencilerin dikkatlerini bu çizgilerin kesişme noktalarında toplayacağını belirtir.

49 Bütünlük(3x3)

50 50 Örnek: Bütünlük

51 51 Denge  Bir sunum ekranındaki bileşenler dikey ve yatay eksen dikkate alınarak eşit ağırlıkta dağıtılırsa, izleyicide denge ve eşitlik hissi uyandırır.  Tasarım her iki alanda da tekrarlandığında, denge simetrik veya formal olacaktır. Ancak; birçok durumda gözün bilgiyi anında yakalayabilmesi için asimetrik veya informal tasarımlar yapılabilir.

52 52 Örnek: Denge

53

54 54 Örnek: Denge

55 55 Örnek: Denge ÖĞRENME DIŞ ETKENLER ÖĞRETİM MATERYALLERİ EĞİTİM ORTAMI ARAÇ GEREÇLER ÖĞRENMEYİ ETKİLEYEN BAZI FAKTÖRLER

56 56 Vurgu Görsel içerisindeki önemli öğelerin dikkat ve ilgi merkezi haline getirilmesidir.

57 57 Vurgu Ok ve Benzeri yön gösteren araçlar kullanmak Önemli öğe için diğerlerinden daha parlak bir renk kullanmak Temel öğeyi diğerlerinden daha büyük yapmak Vurgulamak istediğiniz maddeye dikkatleri çekmek için zemin ve şekil arasında kontrast oluşturmak. Diğer şekillerden farklı bir şekil kullanmak Vurgulanacak öğeyi diğer öğelerin çakıştığı bir yere yerleştirmek

58 58 Örnek: Vurgu

59 59 Örnek: Vurgu

60 60 Hizalama   Hizalama, görsel materyallerin daha kolay algılanmasında, öğeler arasında kurulan ilişkilerin daha rahat anlaşılmasında önemli rol oynar. Materyal içinde düzenli bir şekilde yerleştirilmiş öğeler öğrenmede de kolaylık sağlar.

61 61 Örnek: Hizalama

62 62 Yakınlık  Görsel oluşumlarda birbirine yakın öğeler ilişkili, uzak öğeler ise ilişkisiz olarak algılanır.  Bu nedenle öğeler yakınlık bakımından birbirinden açıkça ayırt edilmeli, izleyiciler yanıltılmamalıdır.

63 63 Örnek: Yakınlık Birbirine yakın olan şekiller grup olarak algılanırlar

64 Örnek: Yakınlık


"Mesaj Düzenleme İlkeleri Öğrenenin Özelliklerine Uygun olmalıdır Basit sade ve anlaşılı olmalıdır Amaç ve davranışlara uygun düzenlenmelidir Öğrenme ilkelerine." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları