Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARI ve ÖĞRENME ve ÖĞRENME ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARI ve ÖĞRENME ve ÖĞRENME.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARI ve ÖĞRENME ve ÖĞRENME ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARI ve ÖĞRENME ve ÖĞRENME."— Sunum transkripti:

1

2 ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARI ve ÖĞRENME ve ÖĞRENME ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARI ve ÖĞRENME ve ÖĞRENME

3 Öğretim - Öğrenme ÖgretmenÖğrenci Medya Mesaj Metod

4 Kelimeler Diagramlar Haritalar Resimler Slaytlar Filimler Modeller Nesneler Gerçek Yaşantı SOYUT SOMUT Öğrenme Yaşantıları ve Medya

5 1% 2% 4% 10% 83% TATMA DOKUNMA KOKLAMA DUYMA GÖRME ÖĞRENME ÖĞRENDİKLERİMİZİN...

6 10% 20% 30% 50% 70% 90% OKUMA DUYMA GÖRME DUYMA ve GÖRME SÖYLEME YAPMA Akılda Tutma Akılda Kalan Ögrenmelerin...

7 ORTAK YAŞANTI Öğretmenin yaşantısıÖğrencinin Yaşantısı ÖĞRENMEÖĞRENME Ortak Yaşantı

8 Görsel Tasarım

9 İyi tasarlanmış görsel materyaller öğrenimi kolaylaştırmakta, öğrencilerin yaratıcılıkları için estetik modeller oluşturmaktadır. Genel İlkeler

10 Bir görüntü oluşturmaya başlarken görünümün bir taslağını oluşturmak sanatsal yaklaşım ve tasarım kuramlarına en uygun yöntemdir. Genel İlkeler

11 Bu aşamada sanatsal detaylardan çok doğru kelimeleri ve görüntüleri seçip en uygun biçimde birleştirmek ve uygun renkleri kullanmak önemlidir. Genel İlkeler

12 Sanat çizgi, şekil, desen, ve renk bileşenlerinden oluşmaktadır. Genel İlkeler

13 4 Çizgi düz, eğik, noktalı veya kesik kesik olabilir ve ilgi çekmek ve yönlendirme amaçlı kullanılırlar. Genel İlkeler

14 4 Şekil iki boyutlu bir biçimdir ve özel veya genel olabilir. Genel İlkeler

15 4 Desen kaba, ince, düz v.b. olabilir. Genel İlkeler

16 4 Renk görünümünüzün dikkat çekmek ve iletişim özelliklerini önemli ölçüde güçlendirir. Genel İlkeler

17 Çizgi: Çizgi dikkati bir yol boyunca sürükleyen veya bir noktaya çeken tek boyutlu bir yapıdır. İşlem, yön ve hareket gösterir, Şekilleri ayırma ve birleştirme işlerini yapar, Üzerine kurgu yapılabilecek temel yapı taşlarıdır.

18 Çizgi: Yatay çizgiler  durgunluk hissi verir. Dikey çizgiler  güç gösterir, yukarı bakma hissi verir. Köşegen çizgiler  kuvvetli biçimde hareket ve dinamizm hissi verir.

19 B 1 2 3 A ÖRNEK:Yatay Çizgi

20 Öğretim Tasarımı Teorisi ÖRNEK:Dikey Çizgi Sistemler Teorisi Öğretim Teorisi ÖğrenmeTeoris i İletişim Teorisi

21 Öğretim Sistemleri Tasarımı Süreci... ÖRNEK: Köşegen Çizgi Analiz Tasarım Değerlendirme Uygulama Geliştirme

22 Şekil : Kendine bağlanan bir çizgi bir şekil oluşturur. Şekiller iki boyutludur ve bir nesnenin dış çizgilerini gösterebilir.

23 Şekil: Şekiller anlamlı bir bütün oluşturmak için bir araya gelebilir. Bazı şekiller sadece silueti ile kendini oluşturur (örneğin elma, kalp). Diğerleri ise geometrik veya amorf olarak gruplandırılabilir.

24 ÖRNEK: Şekil

25 Desen: 4 Pekçok görünüm, çizgi ve şekiller dahil iki boyutludur. 4 Desen kullanılarak üçüncü bir boyut eklenebilir.

26 Desen: 4 Desen üç boyutlu cisim ve materyallerin bir özelliğidir. Dokunma hissini uyararak konuyla ilgili daha yalın bir fikir verir. 4 Desen önem fikri vermek, ayırmak veya bütünleştirmek amaçlı kullanılabilir.

27 ÖRNEK: Desen

28 Renk: 4 Uygun renk seçimleri; görsel tasarımları geliştirir ve ayrı bir hava/önem kazandırır, dikkat uyarır ve görsel etki yapar.

29 Renk: 4 Renk kullanımının başka etkileri ise: (1) Gerçek renkler seçerek görüntünün gerçekliğini arttırmak (2) Eşitlik ve farklılıkları vurgulamak (3) Önemli veya ayrıntı bilgileri vurgulamak (4) İstenilen duygusal etkiyi yaratmak

30 Renk:

31 OKUNAKLI

32

33

34 Bütünlük Bütünlük bir görünümü oluşturan bileşenlerin birbiriyle ilişkisidir. Sadece yazılı içeriği değil görsel sunumu da ilgilendirir. Bütünlük konuları, renkleri, şekilleri, çizgi tipi ve yönünü, ilişkili ve tekrar ederek sağlanabilir.

35 Bütünlük Sıkça yapılan hatalardan biri, bir alana çok fazla şey sığdırmaktır. Anlatmak istediğinizi anlatmaya yaramayan her türlü bilgiyi elimine edin.

36 BAKANLIKÜNİVERSİTELERSANAYİ BT KOORDİNATÖRLERİ ÖĞRENCİLER OKUL PERSONELİ TOPLUM ÖRNEK: Bütünlük

37 BAKANLIKÜNİVERSİTELERSANAYİ BT KOORDİNATÖRLERİ ÖĞRENCİLER OKUL PERSONELİ TOPLUM ÖRNEK: Bütünlük

38 BAKANLIKÜNİVERSİTELERSANAYİ BT KOORDİNATÖRLERİ ÖĞRENCİLER OKUL PERSONELİ TOPLUM ÖRNEK: Bütünlük Hizmet-İçi Eğitim Planı

39 Bir sunum ekranındaki bileşenler dikey ve yatay eksen dikkate alınarak eşit ağırlıkta dağıtılırsa,izleyicide denge ve eşitlik hissi uyandırır. Denge:

40 Tasarım her iki alanda da tekrarlandığında, denge simetrik veya formal olacaktır. Ancak; birçok durumda gözün bilgiyi anında yakalayabilmesi için asimetrik veya informal tasarımlar amaçlayabilirsiniz. Denge:

41 ÖRNEK: Denge ÖĞRENMEYİ ETKİLEYEN BAZI FAKTÖRLER ÖĞRENME DIŞ ETKENLER ÖĞRETİM MATERYALLERİ EĞİTİM ORTAMI EĞİTİM ORTAMIARAÇ GEREÇLER GEREÇLER

42 ÖRNEK: Denge ÖĞRENMEYİ ETKİLEYEN BAZI FAKTÖRLER ÖĞRENME DIŞ ETKENLER ÖĞRETİM MATERYALLERİ EĞİTİM ORTAMI EĞİTİM ORTAMIARAÇ GEREÇLER GEREÇLER

43 Sıralama Akışın görsel ve yazılı elemanları, izleyicinin dikkatini önemli ayrıntı ve kuramlara yönlendirecek şekilde sıralanmalıdır. Çizgi, alan ve biçim ayarlama, yapmanız gereken en önemli bileşenlerdir.

44 Sıralama İp Uçları Tanıdık geometrik şekiller izleyicilerin çoğunun aşina olduğu cisimler olduğu için, üzerine çalışılabilecek en iyi şablonları temsil eder.

45 Sıralama İp Uçları Alfabedeki C, O, S, Z, L, T, ve U harflerini oluşturan dizilimler sunumun altında yatan fikri sembolize etmek için kullanılır.

46 ÖRNEK: Sıralama

47

48 Etkileşim Bazı görsel materyaller kullanıcıya etkileşim imkanı sunar. Örneğin doğru cevabı içeren cevap kartları, öğrenci tarafından ilgili alana sürüklenebilir.

49 Eğitimsel Amaçlı Bilgi

50 Görsel objeleri fikirlere örnek sağlamak için mümkün olduğunca çok kullanın. Genel İlkeler

51 Her bir görsel objede tek bir kavram sunun.Karmaşık görsel objeleri basitleştirin veya adım adım tekrar oluşturun. Genel İlkeler

52 Her görsel obje için metni minimum seviyeye indirin. En fazla 6 satır ve her bir satır için de en fazla 6 kelime kullanın. Genel İlkeler

53 Bu objeler ne çok soyut ne de çok gerçekçi olmalıdır. Aşina olunmayan objelerin büyüklüğünü göstermek için bir ölçek kullanın. Grafik/Resim Objeleri

54 Rahatsız edici arkaalan (zemin) kullanmayınız.Eğer derinlik hissi yaratmak önemli ise, ön zeminde başka bir obje kullanarak bunu sağlayınız. Görsel objeyi ikiye bölecek yatay çizgiler kullanmaktan kaçınınız. Grafik/Resim Objeleri

55 Bilgiyi sunmak için grafikler kullanınız. Kalın ve düzgün yazı tipini tercih ediniz. Grafik/Resim Objeleri

56 Metin Objeleri Aynı görüntüde farklı yazı tipleri kullanmayınız. Bir noktaya dikkat çekmek için yan, kalın, renkli, ve altı çizili yazı tipini tercih edin.

57 Metin Objeleri Sadece gerektiğinde büyük harf kullanınız. Başlığı görüntünün ortasına yerleştiriniz.

58 Metin Objeleri Anahtar kelimeler içeren kısa, öz, anlamlı ve tanımlayıcı başlıklar kullanınız. Satırlar arasındaki boşluk, kelime yüksekliğinin 1/2’si kadar olmalıdır.

59 Renk Önemli objelere dikkat çekmek için bu objelerde en parlak ve açık renkleri kullanınız. Metinlerde ve resimlerde zemin rengine zıt bir renk kullanınız.

60 Renk Birden çok görsel objede tutarlı zemin rengi kullanınız (hepsinde renk aynı olsun). Bir görsel objedeki renk miktarını sınırlayınız.

61 Yapı Görsellik mümkün olan en basit şekilde olsun; aşırı detaylardan kaçınınız. Sayfa görüntüsünün dengeli olduğundan emin olunuz.

62 Yapı Tepegöz asetatları ve slaytlar için yatay format kullanınız. Görsel objeler okunabilir olsun; eğer kullanıcı okuyamıyorsa, o malzemeyi kullanmayın.

63 Yapı Düzgün bir yapı kullanınız (dengeli, sıralı, ve sola-yanaşık).

64 Bilgisayar Ekranının Tasarlanması

65 Başlıklar Kısa, özlü ve anlamlı başlıklar kullanınız. Gereksiz kelimelerden kaçınınız. Başlıkları ekranın en üst kısmında ortaya veya sol tarafa yerleştiriniz.

66 Başlıklar Kelimeleri tam heceleri ile yazınız; kısaltma kullanmayınız. Başlıkta görünen ekranın amacını veya içeriğini tanımlayınız.

67 Başlıklar Başlığı kalın harflerle yazınız. Başlığı üç satır ile sınırlayınız. Başlıkla metin arasında en az bir boşluk bırakınız.

68 Yönlendirmeler Kısa cümleler kullanınız (Yedi kelimeden fazla olmasın). Adım-adım yönlendirme veriniz.

69 Yönlendirmeler Ciddi uyarılar dışındaki yönlendirmeleri olumlu cümlelerle veriniz. Yönlendirmeleri kullanıcıya, izleyiciye seslenerek veriniz.

70 Yönlendirmeler Yönlendirmelerde anlaşılır kelimeler kullanınız. Zorunlu değilse teknik terimler ve kısaltmalar kullanmayınız.

71 Metin Basit ve anlaşılır cümleler yazınız. Okunurluğu artırmak için hem büyük hem de küçük harfleri kullanınız.

72 Metin Mümkün olduğu kadar, her ekranda sadece bir paragraf kullanmaya çalışınız. Ekranın ilerlemesini kullanıcı kontrolüne bırakınız. Paragraflar arasında çift boşluk bırakınız.

73 Metin Metinleri sola dayalı yazınız. Satır sonunda bölünmüş kelimeler kullanmamaya çalışınız.

74 Öne Çıkartma Öne çıkartma teknikleri; dikkatleri kelimelere, metinlere veya grafiklere çekerler ve renkli, büyük, altı çizili, kutu içine alınmış, kesme işaretli, yanıp sönen veya parlak (belki de en dikkat çeken türdür), ters renkte ve farklı fare göstergesi olan nesneleri ifade ederler.

75 “sıcak” renkleri kullanmaktan kaçınınız. Kullanıcının aksiyonuna ihtiyaç olduğu yerlerde ses kullanınız. Öne Çıkartma

76 Öne çıkartma tekniklerini kısıtlı kullanınız. Aksi takdirde, içeriğin önemini yitirmesine neden olabilirsiniz. Aynı ekranda farklı iki yerde yanıp sönen veya parlak nesneleri kullanmaktan kaçınınız. Öne Çıkartma

77 Grafikler Aşırı detay ve gerçekçilikten kaçınınız. Karmaşık grafikleri küçük parçalara bölünüz. Grafikleri ilişkili metinle beraber sununuz.

78 Grafikler Önemli noktalara dikkat çekmek için farklı renkler kullanınız. Tek bir ekranda kullandığınız renk sayısını sınırlandırınız. Etkili renk kombinasyonları kullanınız.


"ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARI ve ÖĞRENME ve ÖĞRENME ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARI ve ÖĞRENME ve ÖĞRENME." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları