Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Solucanların Işığa Karşı Tepkisi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Solucanların Işığa Karşı Tepkisi"— Sunum transkripti:

1 Solucanların Işığa Karşı Tepkisi

2 Genel İlkeler 1. Tasarım Öğeleri 2. Tasarım İlkeleri Çizgi Şekil Alan
Boyut Doku Renk Bütünlük Denge Vurgu Hizalama Yakınlık

3 İncelediğimiz Materyal

4 Çizgi Doğru Kullanım Yanlış Kullanım
Çizgi; dikkati bir yol boyunca sürükleyen veya bir noktaya çeken tek boyutlu bir yapıdır. İşlem, yön ve hareket gösterir. Şekilleri ayırma ve birleştirme işlerini yapar. Kullanılan çizgiler dikkati farklı yönlere çekmiştir. Çizgilerin belirli bir hareket yönü yoktur. Başlangıç ve bitiş noktaları belli değildir. Olay örgüsünü ifade etmekte yetersizdir.

5 Materyalde Çizgi Kullanımı

6 Materyalde Anlatılmak İstenen

7 Şekil Doğru Kullanım Yanlış Kullanım
Şekiller anlamlı bir bütün oluşturmak için bir araya gelebilir. Bazı şekiller sadece silueti ile kendini oluşturur. (örneğin: elma, kalp) Diğerleri ise geometrik olarak gruplandırılabilir. Kullanılan şekiller birbirlerinden tamamen bağımsız olarak dağılmıştır. Aralarında geometrik olarak bir bütünlük yoktur. Birleştirildiklerinde düzgün bir geometrik yapı oluşturmazlar.

8 Materyalde Şekil Kullanımı

9 Alan Doğru Kullanım Yanlış Kullanım
Alan, boş veya dolu olarak ikiye ayrılır. Bir tasarımda boş alanların dağılımı, görsel öğelerin yerleştirilmesi kadar önemlidir. Boş alanlar verimli kullanılmamıştır. Görsel öğeler düzensiz yerleştirildiğinden, boş alanların dağılımı da düzensizdir.

10 Materyalde Alan Kullanımı

11 Boyut Doğru Kullanım Yanlış Kullanım
Boyut algısı, algılanan uzaklıkla ve algılanan uzaklıktaki boyutla ilişkilidir. Görselin boyutuna, istendik mesajı nasıl iletebileceğine dayalı olarak karar verilmelidir. Kullanılan görsellerde solucanlar genellikle arka plandadır. Görselde kullanılan solucanlar birbirleriyle fazla iç içedir. Solucan görselleri, yapılan deneyden bağımsızdır.

12 Materyalde Boyut Kullanımı
Fazla İç İçe Deneyden Bağımsız Boyutu Küçük

13 Doku Doğru Kullanım Yanlış Kullanım
Desen üç boyutlu cisim ve materyallerin bir özelliğidir. Dokunma hissini uyararak konuyla ilgili daha yalın bir fikir verir. Kullanılan görseller üç boyutlu değildir. Başlıkta üç boyutlu bir yazı kullanımı, onu daha fazla ön plana çıkarabilir.

14 Materyalde Doku Kullanımı
KORKU DÜNYAMIZ; IŞIK

15 Renk Doğru Kullanım Yanlış Kullanım Renk kullanımının etkileri:
Gerçek renkler seçerek görüntünün gerçekliğini arttırmak. Eşitlik ve farklılıkları vurgulamak. Önemli veya ayrıntı bilgileri vurgulamak. İstenilen duygusal etkiyi yaratmak. Kullanılan renkler tamamen rastgele seçilmiştir. Eşitlik ve farklılık vurgulanmamaktadır. Önem ya da ayrıntı gözetmeksizin renklendirme yapılmıştır. Sıcak ve soğuk renk uyumuna dikkat edilmemiştir.

16 Materyalde Renk Kullanımı

17 Materyalde Renk Kullanımı

18 Bütünlük Doğru Kullanım Yanlış Kullanım
Bütünlük, bir görünümü oluşturan bileşenlerin birbiriyle ilişkisidir. Sıkça yapılan hatalardan biri, bir alana çok fazla şey sığdırmaktır. 3x3 kuralına uygun olmayan bir sıralama yapılmıştır.

19 Materyalde 3x3 Kuralı

20 Denge Doğru Kullanım Yanlış Kullanım
Bir sunum ekranındaki bileşenler dikey ve yatay eksen dikkate alınarak eşit ağırlıkta dağıtılırsa, izleyicide denge ve eşitlik hissi uyandırır. Denge az da olsa sağlamıştır. Ancak tam olarak dengenin sağlandığı söylenemez.

21 Materyalde Denge

22 Vurgu Doğru Kullanım Yanlış Kullanım
Öğeyi dikkat ve ilgi merkezi haline getirmek için kullanılabilecek tekniklerdir. Mat ve yazıların okunmasını engelleyen renkler kullanılmıştır. Herhangi bir şekilde çalışma hakkında bize yön gösteren araçlar kullanılmamıştır. Kullanılan yazı rengi, zeminle uyumlu ve belirgin değildir.

23 Materyalde Vurgu

24 Hizalama Doğru Kullanım Yanlış Kullanım
İnsanlar dikey veya yatay olarak hizalanan resimleri/bütünleri, hizalanmayanlara göre daha düzenli olarak algılarlar. Düzenli bilgiler daha kolay öğrenilir ve hatırlanır. Kullanılan öğelerin hizalanmasına önem verilmemiştir.

25 Materyalde Hizalama

26 Yakınlık Doğru Kullanım Yanlış Kullanım
Görsel oluşumlarda birbirine yakın öğeler ilişkili, uzak öğeler ise ilişkisiz olarak algılanır. Bu nedenle öğeler yakınlık bakımından birbirinden açıkça ayırt edilmeli, izleyiciler yanıltılmamalıdır. Kullanılan bilimsel araştırma yöntemi öğeleri sıralanırken, yakınlık ilişkileri göz ardı edilmiştir.

27 Materyalde Anlatılmak İstenen

28 Kazanımlar Tasarım öğeleri hakkında bilgi sahibi olur.
Hangi tasarım öğelerini nerelerde ve nasıl kullanması gerektiğini öğrenir. Tasarım Öğeleri ve İlkeleri hakkında bilgi sahibi olur. Tasarım ilkelerini gerçekleştirirken hangi tasarım öğelerinden yararlanabileceğini öğrenir.

29 Grup Üyeleri Carullah Öztürk (20110905070)
Gülfidan Demirez ( ) Hasret Takmaz ( ) Seren Düzel ( ) Tuğba Uluışık ( ) Seda Çaylak ( )

30 Yararlandığımız Kaynaklar
Doç. Dr. Hünkar KORKMAZ, Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Tasarımı Dersi, Görsel Tasarım Sunumu. Materyal Tasarımı İlkeleri Sunumu, MEB. ( sarimi/materyaltasarimiilkeleri.ppt)


"Solucanların Işığa Karşı Tepkisi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları