Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

S OLUCANLARıN I ŞıĞA K ARŞı T EPKISI. G ENEL İ LKELER  Çizgi  Şekil  Alan  Boyut  Doku  Renk  Bütünlük  Denge  Vurgu  Hizalama  Yakınlık 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "S OLUCANLARıN I ŞıĞA K ARŞı T EPKISI. G ENEL İ LKELER  Çizgi  Şekil  Alan  Boyut  Doku  Renk  Bütünlük  Denge  Vurgu  Hizalama  Yakınlık 1."— Sunum transkripti:

1 S OLUCANLARıN I ŞıĞA K ARŞı T EPKISI

2 G ENEL İ LKELER  Çizgi  Şekil  Alan  Boyut  Doku  Renk  Bütünlük  Denge  Vurgu  Hizalama  Yakınlık 1. Tasarım Öğeleri 2. Tasarım İlkeleri

3 İ NCELEDIĞIMIZ M ATERYAL

4 Ç IZGI  Çizgi; dikkati bir yol boyunca sürükleyen veya bir noktaya çeken tek boyutlu bir yapıdır.  İşlem, yön ve hareket gösterir.  Şekilleri ayırma ve birleştirme işlerini yapar.  Kullanılan çizgiler dikkati farklı yönlere çekmiştir.  Çizgilerin belirli bir hareket yönü yoktur.  Başlangıç ve bitiş noktaları belli değildir.  Olay örgüsünü ifade etmekte yetersizdir. Doğru Kullanım Yanlış Kullanım

5 M ATERYALDE Ç IZGI K ULLANıMı

6 M ATERYALDE A NLATıLMAK İ STENEN

7 Ş EKIL  Şekiller anlamlı bir bütün oluşturmak için bir araya gelebilir.  Bazı şekiller sadece silueti ile kendini oluşturur. (örneğin: elma, kalp)  Diğerleri ise geometrik olarak gruplandırılabilir.  Kullanılan şekiller birbirlerinden tamamen bağımsız olarak dağılmıştır.  Aralarında geometrik olarak bir bütünlük yoktur.  Birleştirildiklerinde düzgün bir geometrik yapı oluşturmazlar. Doğru Kullanım Yanlış Kullanım

8 M ATERYALDE Ş EKIL K ULLANıMı

9 A LAN  Alan, boş veya dolu olarak ikiye ayrılır.  Bir tasarımda boş alanların dağılımı, görsel öğelerin yerleştirilmesi kadar önemlidir.  Boş alanlar verimli kullanılmamıştır.  Görsel öğeler düzensiz yerleştirildiğinden, boş alanların dağılımı da düzensizdir. Doğru Kullanım Yanlış Kullanım

10 M ATERYALDE A LAN K ULLANıMı

11 B OYUT  Boyut algısı, algılanan uzaklıkla ve algılanan uzaklıktaki boyutla ilişkilidir.  Görselin boyutuna, istendik mesajı nasıl iletebileceğine dayalı olarak karar verilmelidir.  Kullanılan görsellerde solucanlar genellikle arka plandadır.  Görselde kullanılan solucanlar birbirleriyle fazla iç içedir.  Solucan görselleri, yapılan deneyden bağımsızdır. Doğru Kullanım Yanlış Kullanım

12 M ATERYALDE B OYUT K ULLANıMı

13 D OKU  Desen üç boyutlu cisim ve materyallerin bir özelliğidir.  Dokunma hissini uyararak konuyla ilgili daha yalın bir fikir verir.  Kullanılan görseller üç boyutlu değildir.  Başlıkta üç boyutlu bir yazı kullanımı, onu daha fazla ön plana çıkarabilir. Doğru Kullanım Yanlış Kullanım

14 M ATERYALDE D OKU K ULLANıMı KORKU DÜNYAMIZ; IŞIK

15 R ENK  Renk kullanımının etkileri: 1.Gerçek renkler seçerek görüntünün gerçekliğini arttırmak. 2.Eşitlik ve farklılıkları vurgulamak. 3.Önemli veya ayrıntı bilgileri vurgulamak. 4.İstenilen duygusal etkiyi yaratmak.  Kullanılan renkler tamamen rastgele seçilmiştir.  Eşitlik ve farklılık vurgulanmamaktadır. Önem ya da ayrıntı gözetmeksizin renklendirme yapılmıştır.  Sıcak ve soğuk renk uyumuna dikkat edilmemiştir. Doğru Kullanım Yanlış Kullanım

16 M ATERYALDE R ENK K ULLANıMı

17

18 B ÜTÜNLÜK  Bütünlük, bir görünümü oluşturan bileşenlerin birbiriyle ilişkisidir.  Sıkça yapılan hatalardan biri, bir alana çok fazla şey sığdırmaktır.  3x3 kuralına uygun olmayan bir sıralama yapılmıştır. Doğru Kullanım Yanlış Kullanım

19 M ATERYALDE 3 X 3 K URALı

20 D ENGE  Bir sunum ekranındaki bileşenler dikey ve yatay eksen dikkate alınarak eşit ağırlıkta dağıtılırsa, izleyicide denge ve eşitlik hissi uyandırır.  Denge az da olsa sağlamıştır. Ancak tam olarak dengenin sağlandığı söylenemez. Doğru Kullanım Yanlış Kullanım

21 M ATERYALDE D ENGE

22 V URGU  Öğeyi dikkat ve ilgi merkezi haline getirmek için kullanılabilecek tekniklerdir.  Mat ve yazıların okunmasını engelleyen renkler kullanılmıştır.  Herhangi bir şekilde çalışma hakkında bize yön gösteren araçlar kullanılmamıştır.  Kullanılan yazı rengi, zeminle uyumlu ve belirgin değildir. Doğru Kullanım Yanlış Kullanım

23 M ATERYALDE V URGU

24 H IZALAMA  İnsanlar dikey veya yatay olarak hizalanan resimleri/bütünleri, hizalanmayanlara göre daha düzenli olarak algılarlar.  Düzenli bilgiler daha kolay öğrenilir ve hatırlanır.  Kullanılan öğelerin hizalanmasına önem verilmemiştir. Doğru Kullanım Yanlış Kullanım

25 M ATERYALDE H IZALAMA

26 Y AKıNLıK  Görsel oluşumlarda birbirine yakın öğeler ilişkili, uzak öğeler ise ilişkisiz olarak algılanır.  Bu nedenle öğeler yakınlık bakımından birbirinden açıkça ayırt edilmeli, izleyiciler yanıltılmamalıdır.  Kullanılan bilimsel araştırma yöntemi öğeleri sıralanırken, yakınlık ilişkileri göz ardı edilmiştir. Doğru Kullanım Yanlış Kullanım

27 M ATERYALDE A NLATıLMAK İ STENEN

28 K AZANıMLAR  Tasarım öğeleri hakkında bilgi sahibi olur.  Hangi tasarım öğelerini nerelerde ve nasıl kullanması gerektiğini öğrenir.  Tasarım Öğeleri ve İlkeleri hakkında bilgi sahibi olur.  Tasarım ilkelerini gerçekleştirirken hangi tasarım öğelerinden yararlanabileceğini öğrenir.

29 G RUP Ü YELERI  Carullah Öztürk (20110905070)  Gülfidan Demirez (20110905066)  Hasret Takmaz (20110905058)  Seren Düzel (20110905040)  Tuğba Uluışık (20110905068)  Seda Çaylak (20130905021)

30 Y ARARLANDıĞıMıZ K AYNAKLAR  Doç. Dr. Hünkar KORKMAZ, Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Tasarımı Dersi, Görsel Tasarım Sunumu.  Materyal Tasarımı İlkeleri Sunumu, MEB. (http://www.cenkhoca.org/kaynakvealistirmalar/materyalta sarimi/materyaltasarimiilkeleri.ppt)


"S OLUCANLARıN I ŞıĞA K ARŞı T EPKISI. G ENEL İ LKELER  Çizgi  Şekil  Alan  Boyut  Doku  Renk  Bütünlük  Denge  Vurgu  Hizalama  Yakınlık 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları