Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Diabet acilleri Prof. Dr. Özgür Karcıoğlu İstanbul (Samatya) EAH Ocak 2016.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Diabet acilleri Prof. Dr. Özgür Karcıoğlu İstanbul (Samatya) EAH Ocak 2016."— Sunum transkripti:

1 Diabet acilleri Prof. Dr. Özgür Karcıoğlu İstanbul (Samatya) EAH Ocak 2016

2

3 TanIm Tip 2 DM veya erişkin dönemde ortaya çıkan diyabet –, insülin direnci ve buna bağlı insülin eksikliği nedeniyle yüksek kan şekeri ile karakterize edilen bir metabolik bozukluktur. (%90)insülin direnciinsülinkan şekerimetabolik bozukluktur Bu, pankreastaki adacık (islet) hücrelerinin yok oluşundan kaynaklanan kesin bir insülin eksikliği bulunan tip 1 DM’in tam tersine bir durumdur. (%10)pankreastakiadacık (islet) hücrelerinintip 1

4 DKA ve HHS: stress, infection, or insufficient insulin. FFA, free fatty acid

5 5 Başlıklar Diyabet acilleri –Hipoglisemi –DKA –Hiperglisemik hiperosmolar state (HHS) - Nonketotik Hiperglisemik Hiperosmolar Koma(NKHHoK)

6 Diyabetin Komplikasyonları Akut Hipoglisemi Koması Hiperglisemi Koması Kronik Diyabetik Retinopati Diyabetik Nefropati Diyabetik Nöropati HL HT Makrovasküler hastalıklar Diyabetik Ayak GI problemler Cinsel Problemler Psikiyatrik problemler

7 7 Hipoglisemi BİLİNÇ BULANIKLIĞI olan her hastada ekarte et Sebepler –Aşırı İnsülin alımı/üretimi Böbrek yetmezliği insülin atılımını azaltır –Oral antidiabetik ilaç dozaşımı (sülfonilüre) –Ciddi hasta veya malnutrisyonlu hasta –KC yetmezliği, alkolizm, Yeni doğanlar (Glikojen depo eksikliği)

8 Hipoglisemi -Kan glukozunda ani oluşan ve semptomatik düşme (< 55 mg/dL) (3 mmol/L) -Bazen çok az semptomla ya da asemptomatik

9 Whipple triadı Semptomlar hipoglisemi ile uyumlu Düşük KŞ düzeyi Şeker verildi ğ inde iyileşme The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism March 1, 2009 vol. 94 no. 3 709-728

10 Hipoglisemi nedenleri 1.Gereğinden çok insulin veya OAD alımı 2.İnsulin enjeksiyonunun SC yerine IM yapılması (öz. egzersizde kullanılan kas bölgesine) 3.Öğün atlanması, az / geç yenilmesi 4.İnsulin enjeksiyonu ile yemek yeme arasındaki sürenin uzaması 5. Yoğun ve uzun süreli egzersiz 6. Kusma / ishal nedeniyle gıda alımı az

11 Hastamız nasıl? –Halsiz –Uykulu /saldırgan –Konfü- saçmalıyor –Aç / bulantı –Sersemlemiş –Soluk –Titriyor –Terli –Havale/nöbet

12 Şiddetli hipoglisemi (<20 mg/dL ) dezoryente Bilinç kaybı Koma Nöbet- status Fokal bulgu tipik de ğ il ama görülebilir.

13 “Bugün yemek yediniz mi?“ “Bugün ilacınızı aldınız mı? enjeksiyon yaptınız mı?"

14 14 Hipoglisemide t Hipoglisemide tedavi: IV Dekstroz –50% Dekstroz erişkinler için –(Türkiye’de % 30’luk var. İlk adımda 100 ml verilir. Yanıta göre devam) Şeker içeren gıdalar verin Glukagon 1-2 mg IM/SC verin –KC’de glikojen deposuna ihtiyaç duyar (alkolizm!)

15 Tedavi Hafif hipoglisemi Oral KH (en az 15 gm) 3 glukoz tableti (3 x 5g) 2 ½ bardak meyva suyu 1 bardak süt IV dextroz oral alamayanlar için The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism March 1, 2009 vol. 94 no. 3 709-728

16 16 Hipoglisemi Oral antidiabetik ilaç etkisi 36 saate kadar sürer –Sıklıkla hastaneye yatırılır çünkü hipoglisemi tekrar eder Beslenmesi bozuk hipoglisemik hastalara Thiamin de verin

17 Unutma Bilinci kapalı hastada ağızdan hiçbir şey vermeyin!

18 Önleme Hasta e ğ itimi Bulgu ve semptomların bilinmesi Düzenli yemek Yanında KH taşımak KŞ’in hasta tarafından bakılması-izlenmesi Yemekten en az 30 dak önce regular insulin alınması The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism March 1, 2009 vol. 94 no. 3 709-728

19 Diabetik Ketoasidoz (DKA)

20 Giriş DKA; akut, hayatı tehdit edici komplikasyon Sıklıkla Tip I DM, Genç diabetik hastaların en sık hastaneye yatış nedeni Mortalite % 1 altında –Yaşlılarda (enfeksiyon, BY, KAH) >%5 DKA’lıların 1/3’ü Tip II DM prezentasyon DKA (Tip 1 %29 Tip 2 %10)

21 DKA Serum ketonu artar (dipstick’te >2+) KŞ >250 mg/dL (kesin sınır yok) Kan pH <7.2 veya <7.3 Bikarbonat <18 mEq/L Dehidratasyon >%5 Joint British Diabetes Society guideline for the management of diabetic ketoacidosis Diabetic Medicine Volume 28, Issue 5, pages 508–515, May 2011 https://www.clinicalkey.com/#!/content/medical_topic/21-s2.0-1016296

22 Patofizyoloji-DKA DKA, mutlak yada rölatif insülin yetmezliği ve konturregülatuvar hormonların (glukagon, katekolaminler, kortizol ve growth hormon) fazlalığı sonucunda oluşur.

23 23 Diabetik Ketoasidoz Yetersiz insulin hiperglisemiye yol açar Hiperglisemi osmotik diüreze yol açar Diürez poliüri ve dehidratasyona yol açar –Ve idrarda potasyum kaybı olur Hücreler şeker açlığı çeker –Enerji için yağları yakmaya başlarlar –Bu ketonemiye ve asidoza yol açar

24

25 Patofizyoloji-DKA Hiperglisemi (aşırı glikoz üretimi, az kullanımı) Asidoz (ketogenez) –Aseton –asetoasetat –beta-hidroksibütirat’tır. Dehidratasyon (osmotik diürez)

26 26 DKA’ya ne sebep olur?: % 25 tetikleyici neden bulunamaz. herhangi bir stres! –İnfeksiyon (%35) (pnömoni, İYE, AGE, dental enf.) –İnsülin enjeksiyonunun atlanması / azlığı (%30) –Diyet uyumsuzluğu –AMİ / SVO –Gebelik –Travma / op –PE –GIK

27 Gebelerde DKA –Kontr-regülatuar (adrenerjik) hormonlar artmış –Artmış bulantı ve kusma –Artmış enfeksiyon (İYE…) –DKA’da fetal mortalite %30, koma varsa %60’dır –DKA’ya yatkınlık artar

28 DKA-Klinik Volüm kaybı –Güçsüzlük –Kilo kaybı –Taşikardi –Ortostatik Hipotansiyon –Deri turgorunda azalma (sc verilen insülin için emilim bzk) –Dehidratasyon bulguları

29 Halsizlik- çabuk yorulma Poliüri, susama Ağız kokusu (Ketonemi-Aseton) Karın ağrısı (çocuk) Bulantı, kusma Görme bulanıklığı Basit enf. ciddileşir (paronişi, diş..) Koma –Genellikle > 340 m Osm/L ortaya çıkar DKA-Klinik

30 Atlama ! Diğer hiperglisemik koma nedenleri (SAK, LA, NHK..) Sepsis Hipopotasemi (kusma vb ile potasyum kaybı olup başta K düşük ise insülin ile ani ölüm görülebilir) 30

31 DKA-Laboratuvar Glukoz: Genelde 300 mg/dL üstünde –Baskılanmış glukoneojenez Alkol kullanımı, KC hastalığı. Total K azalmıştır (renal kayıp) –Kan potasyumu normal veya yüksek olabilir.

32 DKA-Laboratuvar Serum Sodyumu –Hiperglisemi varlığında 100 mg/dL’nin üzerindeki her 100 mg/dL’lik kan glukoz seviyesi artışı serum sodyumunu 1.6 mEq/dL kadar düşürür

33 DKA-Laboratuvar Arteryel Kan Gazı –Çok sık kullanılıyor –PCO 2 düzeyi düşük çıkabilir. PE, Pnömoni (DKA nedeni) Hiperventilasyon Venöz kan ? –Arteryel ve venöz pH korelasyonu yüksek. Daha az ağrılı, arteryel komplikasyonlar fazla

34 Tanı Kriterleri (Lab.) Kan glukozu > 250 mg/dL (300 mg/dL) Bikarbonat < 15 mEq/L PH <7.3 Ketonemi ve ketonüri varlığında

35 35 Diabetik Ketoasidoz Glukoz seviyesi artar Eğer idrarda keton (–) ise, DKA tanısından uzaklaşılır. –Anyon açığı (anion gap) artar (normal <12 mEq/L) –(Na + K) - (Cl - + HCO 3 - )

36 Tanı Kriterleri (Klinik) Hiperglisemi Asidoz Dehidratasyon

37 DKA-Ayırıcı Tanı Hipoglisemi (daha tehlikeli) Non-ketotik hiperosmolar koma Alkolik ketoasidoz Laktik asidoz Bilinç kaybına yol açan tüm nedenler (ICH, SAH, nöbet..) Artmış anyon gap yaratan diğer durumlar

38 DKA-Ayırıcı Tanı Non-ketotik hiperosmolar koma –Kan glikozu genelde > 800-1000 mg/dL, –Daha yaşlı hastalar, –Daha uzun bir süreç, –Yüksek anyon gap yok veya minimal, –Bilinç durum değişikliği daha ön planda, –ketonüri bulunmaz veya minimal.

39 DKA-Ayırıcı Tanı Anyon açığı –Na – (Cl+Bikarbonat) > 12 ±4 (8-16) Yüksek Anyon açığı yapan Nedenler –Metanol –Üremik –DKA –Paraldehit –Izoniasid, Iron –Laktik asidoz –Etanol, Etilen glikol –Salisilatlar

40 DKA-Tedavi Volum açığının ve doku perfüzyonunun düzeltilmesi Kan glukozunun ve serum osmolaritesinin düzeltilmesi Ketoneminin düzeltilmesi Elektrolit bozukluklarının düzeltilmesi Presipite edici faktörlerin düzeltilmesi

41 DKA-Tedavi Öncelikler sırası –SIVI –İnsülin –Potasyum –Fosfat –Magnesyum –Bikarbonat

42 Tedavi amaçları-takibi Hipergliseminin çözülmesi tek başına yeterli değil. Metabolik asidoz ted (Ketoasid yapımının önüne geçilmesi) Artmış anion gap düzeltilmesi (normali 12) (8-16 saat sürer)

43 43 DKA Tedavisi İlk öncelik rehidratasyondur –En az 5 -10 L SF gerekir İkinci öncelik İnsülin vermektir –K. İnsülin 0.1 U/kg bolus, 0.1 U/kg/st idame –Insulin vermeden önce [K ]’a bak ve hipokalemi olmadığına emin ol

44 DKA-Tedavi Kardiyak monitorizasyon IV line (16-18 G) Stick kan şekeri, idrar stick Laboratuvar sonuçlarını beklemeden (akc ödemi yoksa) IV normal salin infüzyonu EKG CBC, elektrolitler Arteryel/venöz kan gazı

45 Sıvı Tedavisi Sıvı tedavisi –İV volümün yerine konması –Vital organ perfüzyonu –GFR hızını arttırıyor –İnsulin tedavisinin etkinliğini arttırır. –Serum glukoz ve ketonlarını düşürür. ( hidrasyon tek başına kan şekerini 12-24 saat içinde % 17–80 oranında düşürür)

46 Sıvı Tedavisi DKA’da ortalama sıvı açığı 100 mL/kg (5- 10 L) Başlangıç için önerilen sıvı NS daha sonra 2 IV yol açılıp % 0.45 eklenebilir Dikkatli KŞ takibi gerekir 250-300 mg/dL düzeyine geldiğinde % 5 dekstroz eklenmeli

47 Sıvı Tedavisi 0-2 saat içinde, 2 L. 2-6 saat içinde, 2 L. 6-12 saat içinde, 2 L. Geri kalan diğer 12 saat içinde

48 Fazla sıvı? –ARDS & serebral ödem

49 İnsülin Tedavisi İdeal verilme yolu, infüzyon pompası ile regüler insülinin sürekli infüzyonu Yükleme dozu gerekliliği kanıtlanmamış –Etki zaten hemen başlar. Yarı ömrü 4-5 dk –Yükleme 0.1 U/kg Başlangıç sıvı tedavisinden sonra –İdame 0.1 U/kg/saat

50 İnsülin Tedavisi % 1-2 insüline yanıtsızlık olabilir –Yetesiz sıvı replasmanı & enfeksiyon Doz 2-4 katına çıkabilir Optimal glikoz düşürülme hızı 75-100 mg/dL/saattir.

51 İnsülin Tedavisi Ketonemi kayboluncaya ve anion gap normale gelene kadar Çoğu hastada en az 12 saat insülin tedavisi gerekir IV insülin kesilmeden 1 saat önce SC uygulamaya geçilir

52 52 DKA’da Potasyum Hemen her zaman eksiktir –Potasyum poliüri nedeni ile kaybedilir Ama kandaki ilk ölçümler hep yüksek gelir Geliş K + düşük ise ciddi total K + açığı var. Tedavide rutin K eklenmesi önerilmiyor. DKA da kardiyak arrest: en sık hipopotasemi nedeni ile olur

53 Potasyum Replasmanı Serum K + seviyesi 3.5-5.5 arası –10 mEq/saat 4 saat replasman, saatlik takip Serum K + seviyesi < 3.5 –İnsülin tedavisine başlamadan 30 dk önce 15- 20 mEq/saat hızında Serum K + seviyesi > 5.5 –5.5 altına düşüne kadar verilmez.

54 Bikarbonat Tedavisi Ciddi metabolik asidozun –Ciddi kardiyak yan etkielr –Ciddi nörolojik yan etkileri var Ama kanıtlar NAHCO3 rutin kullanımı desteklemiyor

55 Komplikasyonlar Hipoglisemi Hipopotasemi AMI ARDS Beyin Ödemi

56 En korkulan komplikasyon, gençlerde Özellikle yeni tanı DM, ilk 24 saat içinde Mortalite % 70 Tedavi mannitol- ICH’a dikkat..

57 57 Nonketotik Hiperosmolar Hiperglisemik Koma Sıvı alımının kısıtlandığı ciddi dehidratasyonda görülür Glukoz > 1000 mg/dL olabilir Kanda Keton YOK Sıvı ve İnsülin ile tedavi edilir Tetikleyenler DKA’daki gibi (herhangi bir stres) Deliryum ve LOKALİZE NÖROLOJİK bulgu sık

58 HNKK 1.7 /10000 Mortalite yüksek (%10-20) ve sıklıkla komorbidite ile ilişkili Ortalama görülme yaşı 7. dekad başı. 10.2337/diacare.27.2007.S94 Diabetes Care January 2004vol. 27 no. suppl 1 s94-s102

59 HNKK –Hiperglisemi –Hiperosmolarite –Ketoasidoz olmadan Dehidratasyon bulguları 10.2337/diacare.27.2007.S94 Diabetes Care January 2004vol. 27 no. suppl 1 s94-s102

60 Osmolarite bir litre solüsyon içindeki osmol sayısıdır. Normali: 275-295 mosm/lt 2 x [Na] + glukoz/18 + BUN/2.8 60

61 Yüksek osmolar gap varsa : –Laboratuar hatası –Serum su seviyesinde azalma –Serumda düşük molekül ağırlıklı maddelerin varlığı – Etanol – Metanol – İsopropil alkol – Etilen glikol – Aseton – Laktat – Mannitol 61

62 62

63 Patofizyoloji Göreli insulin eksikli ğ i ve yetersiz sıvı alımı Insulin azlı ğ ı hepatik glukoz üretimini artırır ve çizgili kaslarda glukoz kullanımını azaltır Hiperglisemi osmotik diürezi indükler, iv volüm azalır, sıvı alımı da az ise ciddi dehidratasyon olur. Adrenerjik hormonlar ve FFA DKA’ya göre daha düşük. 10.2337/diacare.27.2007.S94 Diabetes Care January 2004vol. 27 no. suppl 1 s94-s102

64 Klinik özellikler Öyküde: Yaşlı, tip 2 DM Mental konfüzyon, letarji, ve koma b/k, karın a ğ rısı sık de ğ il pnömoni, sepsis, stroke MI, vb. sık olarak presipite eder 10.2337/diacare.27.2007.S94 Diabetes Care January 2004vol. 27 no. suppl 1 s94-s102

65 HNKK vs DKA 10.2337/diacare.27.2007.S94 Diabetes Care January 2004vol. 27 no. suppl 1 s94-s102

66 Tedavi IV SIVILAR 1–3 L %0.9 SF 2–3 s içinde infüze et. Hipernatremi varsa (>150 meq/L), 0.45% saline kullanılabilir. Hemodinami stabilize olunca iv sıvı infüzyonu ile serbest su sa ğ lamaya çalışılır (önce %0.45 saline sonra D 5 W). Serbest su açı ğ ı (ort. 9–10 L) 1–2 günde (200–300 mL/h hipotonik solusyon). 10.2337/diacare.27.2007.S94 Diabetes Care January 2004vol. 27 no. suppl 1 s94-s102

67 Tedavi INSULIN IV insulin bolus 0.1 IU/kg sonra sürekli infüzyon 0.1 IU/kg/h. (gerekirse iki kata çıkabilir) Glukoz düzeyi 250 mg/dL altına düşerse infüzyona glukoz eklenir. İ nsulin dozu da 0.05–0.1 IU/kg/h’a düşürülür. 10.2337/diacare.27.2007.S94 Diabetes Care January 2004vol. 27 no. suppl 1 s94-s102

68 Tedavi INSULIN Beyin ödeminden kaçınmak için glukoz düzeyi 250- 300 mg/dl tutulur (hiperosmolarite ve bilinç durumu normale dönene kadar) 10.2337/diacare.27.2007.S94 Diabetes Care January 2004vol. 27 no. suppl 1 s94-s102

69 Tedavi Potasyum tedavisi EKG monitorizasyonu K+ < 5.5 ise 10-20 mEq/hr ver K+ < 3.5 ise 40-80 mEq/hr ver Klorid fosfat tuzları ver 10.2337/diacare.27.2007.S94 Diabetes Care January 2004vol. 27 no. suppl 1 s94-s102

70 İ zle: EKG Vital bulgular 1-2 saatte bir KŞ Serum elektrolitleri: 2-6 saatte bir BUN ve kreatinin: 6-24 saatte bir Keton: 6-24 saatte bir 10.2337/diacare.27.2007.S94 Diabetes Care January 2004vol. 27 no. suppl 1 s94-s102

71 Teşekkürler.. Soru/ katkı? okarcioglu@gmail.com 71

72 Diabetic Ketoacidosis

73 Acute, major, life-threatening complication of diabetes Increase in the serum concentration of ketones Blood glucose level of greater than 250 mg/dL Blood pH of less than 7.2 Bicarbonate level of 18 mEq/L or less Joint British Diabetes Society guideline for the management of diabetic ketoacidosis Diabetic Medicine Volume 28, Issue 5, pages 508–515, May 2011

74 Incidence about 1 out of 2000 Usually occurs in younger individuals but can occur in patients with diabetes at any age Mortality rates are around 2-5% No sex predilection Joint British Diabetes Society guideline for the management of diabetic ketoacidosis Diabetic Medicine Volume 28, Issue 5, pages 508–515, May 2011

75 Mechanism Absolute or relative insulin deficiency Increased gluconeogenesis Elevation of counter regulatory hormones such as glucagon, cortisol, growth hormone, and catecholamines Joint British Diabetes Society guideline for the management of diabetic ketoacidosis Diabetic Medicine Volume 28, Issue 5, pages 508–515, May 2011

76 Causes Infections Inadequate insulin treatment or non-compliance New onset diabetes Infarction Drugs Pregnancy Joint British Diabetes Society guideline for the management of diabetic ketoacidosis Diabetic Medicine Volume 28, Issue 5, pages 508–515, May 2011

77 Classification Joint British Diabetes Society guideline for the management of diabetic ketoacidosis Diabetic Medicine Volume 28, Issue 5, pages 508–515, May 2011 Mild DKAModerate DKASevere DKA Plasma glucose> 250 mg/dl Arterial ph7.25-7.307.0-7.24< 7.0 Serum bicarbonate15-1810-<15< 10 Urine ketones+++ Anion gap>10>12 Alteration in sensorium alertAlert/drowsystupor/coma

78 Clinical presentations Nausea/vomiting  Thirst/polyuria Abdominal pain  Shortness of breath Generalized weakness  Malaise/lethargy Confusional state Fever, dysuria, coughing Chest pain Palpitations Joint British Diabetes Society guideline for the management of diabetic ketoacidosis Diabetic Medicine Volume 28, Issue 5, pages 508–515, May 2011

79 Physical findings Tachycardia Signs of dehydration - weak and rapid pulse, dry tongue and skin, hypotension, and increased capillary refill time Tachypnea/ respiratory distress Acetone odor in breath Abdominal tenderness Lethargy/ obtundation/ cerebral edema/ possibly coma Fever/ Hypothermia Joint British Diabetes Society guideline for the management of diabetic ketoacidosis Diabetic Medicine Volume 28, Issue 5, pages 508–515, May 2011

80 Laboratory findings Hyperglycemia >250mg/dL Serum ketones + ABG: metabolic acidosis low bicarbonate low pH (<7.2) Joint British Diabetes Society guideline for the management of diabetic ketoacidosis Diabetic Medicine Volume 28, Issue 5, pages 508–515, May 2011

81 LAB DEFINITION: Blood glucose level > 250 mg/dl Blood pH < 7.3 Ketones in serum > 5 m.eq/L

82

83

84 84

85 PATHOPHYSIOLOGY 1:HYPERGLYCEMIA: Serum osmolality → insulin resistance increases → hyperglycemia worsens. 2:ACIDOSIS: Decrease insulin → increase lipolysis → ketone bodies → ketonemia → ketone anions→ depletes alkali reserves → kussmaul respiration. 3:DEHYDRATION:

86 Hyperglycemia → hyperosmolality → increase urination Nausea and vomiting → further water loss Decrease renal blood flow → GFR decrease Hypovolumic shock 4:ELECTROLYTE IMBALANCE Loss of potassium Blood urea nitrogen

87

88 DIABETIC KETOACIDOSIS:

89 COMPLICATIONS 1-Complications of associated illnesses e.g. sepsis or MI. 2-Adult respiratory distress syndrome. 3-Thromboembolism (elderly). 4-Complications of treatment: a-Hypokalemia: Which may lead to: -Cardiac arrhythmias. -Cardiac arrest. -Respiratory muscle weakness.

90 Serum electrolytes Serum potassium may be mildly elevated despite total body potassium deficit The serum sodium level usually is low (1.6meq reduction in serum sodium for each 5.6mmol/L or 100mg/dL of rise in serum glucose) The serum chloride and phosphorus levels are low The anion gap is elevated Plasma osmolarity usually is increased (>290 mOsm/L). Joint British Diabetes Society guideline for the management of diabetic ketoacidosis Diabetic Medicine Volume 28, Issue 5, pages 508–515, May 2011

91 Others Leukocytosis (even without infection) BUN and creatinine are frequently increased Hypertriglyceridemia/ Hyperlipoproteinemia Serum assays for β hydroxybutrate more accurately reflects the true ketone body level ECG – for detection of hypokalemia/ hyperkalemia, myocardial infarction (silent MI in diabetics) Joint British Diabetes Society guideline for the management of diabetic ketoacidosis Diabetic Medicine Volume 28, Issue 5, pages 508–515, May 2011

92 Differential diagnosis LACTIC ACIDOSIS most common cause of metabolic acidosis in hospitalized patients presentation is identical to DKA serum glucose and ketones should be normal serum lactate concentration should be greater than 5mm therapy is directed at the underlying cause and optimizing tissue perfusion Joint British Diabetes Society guideline for the management of diabetic ketoacidosis Diabetic Medicine Volume 28, Issue 5, pages 508–515, May 2011

93 Differential diagnosis STARVATION KETOSIS due to inadequate carbohydrate availability, resulting in lipolysis and ketone production blood glucose is usually normal blood rarely does have large amounts of ketones arterial pH is normal anion gap is at most mildly elevated Joint British Diabetes Society guideline for the management of diabetic ketoacidosis Diabetic Medicine Volume 28, Issue 5, pages 508–515, May 2011

94 Differential diagnosis ALCOHOLIC KETOACIDOSIS anion gap is elevated serum and urine ketones are present alcoholic ketoacidosis produces an even higher ratio of β - hydroxybutyrate to acetoacetate than DKA does usually, patient is normoglycemic or hypoglycemic Joint British Diabetes Society guideline for the management of diabetic ketoacidosis Diabetic Medicine Volume 28, Issue 5, pages 508–515, May 2011

95 Differential diagnosis UREMIC ACIDOSIS Extremely large elevations in the BUN (>200 mg/dL) and creatinine (>10 mg/dL) with normoglycemia pH and anion gap are usually only mildly abnormal treatment is supportive, with careful attention to fluid and electrolytes until dialysis can be performed Joint British Diabetes Society guideline for the management of diabetic ketoacidosis Diabetic Medicine Volume 28, Issue 5, pages 508–515, May 2011

96 Treatment IV FLUIDS 2-3L of 0.9% saline over first 1–3 h (10–15mL/kg per hour) 0.45% saline at 150-300mL/h (if hemodynamically stable and urine output is adequate ) change to 5% glucose and 0.45% saline at 100–200 mL/h when plasma glucose reaches 250mg/dL (14mmol/L). Joint British Diabetes Society guideline for the management of diabetic ketoacidosis Diabetic Medicine Volume 28, Issue 5, pages 508–515, May 2011

97 Treatment INSULIN –if serum K+ is 3.3mmol/L –bolus of IV (0.1 units/kg) or IM (0.3 units/kg) short-acting insulin followed by 0.1 units/kg/hr by continuous IV infusion –Increase 2- to 3-fold if no response by 2–4h Joint British Diabetes Society guideline for the management of diabetic ketoacidosis Diabetic Medicine Volume 28, Issue 5, pages 508–515, May 2011

98 Treatment INSULIN –IV regular insulin should be given until the acidosis resolves and the patient is metabolically stable –Intermediate or long-acting insulin, in combination with SC short-acting insulin, should be administered as soon as the patient resumes eating Joint British Diabetes Society guideline for the management of diabetic ketoacidosis Diabetic Medicine Volume 28, Issue 5, pages 508–515, May 2011

99 Treatment MONITOR Blood glucose every 1–2 h; Serum electrolytes and anion gap every 4 h for first 24 h. Blood pressure, pulse, respirations, mental status, fluid intake and output every 1–4 h. Joint British Diabetes Society guideline for the management of diabetic ketoacidosis Diabetic Medicine Volume 28, Issue 5, pages 508–515, May 2011


"Diabet acilleri Prof. Dr. Özgür Karcıoğlu İstanbul (Samatya) EAH Ocak 2016." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları