Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SPOR KULÜPLERİNDE İLETİŞİM

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SPOR KULÜPLERİNDE İLETİŞİM"— Sunum transkripti:

1 SPOR KULÜPLERİNDE İLETİŞİM

2 SPOR KULÜPLERİNDE İLETİŞİM
KULÜP İÇİ İLETİŞİM Günümüzde spor kulüpleri gelir kalemlerini artırabilmek, büyük taraftar kitlesine sahip olmak için çağdaş yönetim ilkelerine uygun bir yapılanma içerisinde faaliyet gösterme gerekliliği ile karşı karşıyadır. Branşları ne olursa olsun, sporun ve toplumsal yapının bir parçası olan kulüpler yaşamlarını içte ve dışta kurulan bir ilişkiler düzeni içinde sürdürürler. Spor kulüplerinde oluşan bu çok yönlü ilişkilerin kontrol altına alınması ve belirli bir yapısal düzen ve amaç içinde işlemesi etkili bir iletişim politikasının izlenmesini gerekli kılar. Kulübün her köşesinde varlığını ve önemini kabul ettiren iletişim düzeni, aynı zamanda kulüpte düzenin başarısını yansıtır.

3 SPOR KULÜPLERİNDE İLETİŞİM
KULÜP İÇİ İLETİŞİM Spor kulüp yönetimlerinin hem kendisi, hem de çalışanları arasında etkili bir iletişim ağına sahip olması, kulübün büyümesi, gelişmesi ve başarılar elde etmesi açısından önemlidir. Gerçekten de bir kulübü başarıya veya başarısızlığa götüren, her şeyden önce iyi bir yöneticinin varlığı veya yokluğudur. Kurumsal iletişim süreci, kulübün fonksiyonlarına bağlı olarak üç değişik şekilde incelenebilir. Bu yapılar yönetim iletişimi, pazarlama iletişimi ve örgütsel iletişim olarak sınıflandırılabilir. Yönetim iletişimi, kurumsal iletişimin hedeflediği kurum imajı ve kurum itibarı için vazgeçilmez bir öğedir. Bir kurumun yöneticisinin çalışanların yönetim ekibini oluşturmak, süreç değişimi başlatmak ve yönetmek gibi görevleri vardır.

4 SPOR KULÜPLERİNDE İLETİŞİM
KULÜP İÇİ İLETİŞİM Yönetim iletişimi, kurumsal iletişimin hedeflediği kurum imajı ve kurum itibarı için vazgeçilmez bir öğedir. Bir kurumun yöneticisinin çalışanların yönetim ekibini oluşturmak, süreç değişimi başlatmak ve yönetmek gibi görevleri vardır. Bu görevlerin yerine getirilmesi etkili iletişim becerisi gerektirmekte ve yönetim iletişimi, bunların yerine getirilmesi için gerekli olan iletişim becerilerini kapsamaktadır. Bir yöneticide; zeka, temsil (fiziki durum, giyim ve görünüm) sözlü ve yazılı ifade, sorun çözme, karar verme, muhakeme, insanları ve olayları objektif değerlendirebilme, başkalarını etkileme, tartışma, anlaşma, uzlaşma sağlayabilme, başkalarını etkileme ve ikna edebilme, dengeli, uyumlu ve geçimli olma, sorumluluk alma ve bu sorumlulukları yerine getirebilme, yaratıcı olma…..gibi yeteneklerin var olması gerekir.

5 SPOR KULÜPLERİNDE İLETİŞİM
KULÜP İÇİ İLETİŞİM Etkin bir yönetici, bilgi verir; dürüst ve etkili olarak iletişim kurar; geliştirir ve iş görenlerin gelişmelerini sağlar; etkin bir yöneticinin davranışları, yönettiği kulüpte iş görenlerin mutlu ve huzurlu olması ile doğru orantılıdır.

6 SPOR KULÜPLERİNDE İLETİŞİM
KULÜP İÇİ İLETİŞİM Pazarlama İletişimi kavramı en basit anlatımı ile tutundurma işlevini destekleyen bir süreçtir. “Spor Pazarlaması spor tüketicilerinin ihtiyaç ve isteklerini karşılamak amacıyla mal ve hizmet değişimi sürecindeki tüm faaliyetlerin düzenlenmesini içerir.”  Özet olarak spor ürün ve hizmetinin pazarlanması faaliyetidir. Spor pazarlamasında iki ana konu vardır: 1-Bu konulardan ilki spor ürünleri ve hizmetlerinin pazarlanarak doğrudan spor tüketicilerine ulaştırılmasıdır. (TBL, Türkiye Kupası, bir maç, bir turnuva, bir rekreatif etkinlik v.b.) 2-Diğeri ise endüstriyel ürünlerin ve diğer tüketim ürünlerinin pazarlanmasında sporun tanıtım aracı olarak kullanılmasıdır. (SÜTAŞ büyümix, Ülker bisküvi v.b)        

7 SPOR KULÜPLERİNDE İLETİŞİM
KULÜP İÇİ İLETİŞİM Günümüzde ülkemizde özellikle takım sporlarındaki maliyet artışı, ekonomik koşulların kötüye gitmesi spor kulüp yöneticilerini yeni kaynaklar aramaya yöneltmiştir. Bu yönelme beraberinde spor pazarlaması kavramını ülkemizde konuşulur hale getirmiştir..   Pazarlama iletişimi bir kulübün mal ve hizmetleriyle ilişkide bulunduğu ve bulunacağı tüm kesimlere neler vaat ettiğini, neler sağlayabileceğini anlatmasını sağlayacak iletişim çabalarının tümüdür.

8 SPOR KULÜPLERİNDE İLETİŞİM
KULÜP İÇİ İLETİŞİM Örgütsel iletişim ise bir örgütteki tüm öğelerin amaçlar yönünde iletişimde bulunmasını sağlayan bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. Genel olarak örgütsel iletişim bir kulübün halkla ilişkiler, kurumsal iletişim, reklam, çalışanlar ile iletişim, taraftarlar ile iletişim, medya ve iletişim süreçlerini kapsar. Kulüp içi iletişim süreci, kulübün birimleri arasında yayılan ve merkezileşen bir fonksiyon olarak kabul edilebilir. Kulübün hedef kitlelerine tüm mesajları iletmek için görüşmeler, mülakatlar, söylemler, raporlar, imaj reklamları ve online iletişim gibi yöntemleri kullanarak oluşan bir süreçtir.

9 SPOR KULÜPLERİNDE İLETİŞİM
KULÜP İÇİ İLETİŞİM Kulüplerin iç ve dış iletişimini gerçekleştirmek için birçok farklı araç ve yöntemlerden yararlandıkları görülmektedir. Kullandıkları iletişim yöntemleri iletişimin gerçekleşme biçimine göre tek yönlü ve çift yönlü olarak ikiye ayrılmaktadır. Tek Yönlü Araçlar : -Kulüp içi süreli yayınlar (Gazete ve dergiler) -Tanıtıcı ve bilgilendirici yayınlar (Broşür, bülten, el kitapları) -Mektuplar (İlgili hedef kişi veya kişilere yönelik) -Dilek kutuları -Eğitsel faaliyetler (Konferans ve seminerler) -Telefon enformasyonu -Radyo ve televizyon

10 SPOR KULÜPLERİNDE İLETİŞİM
KULÜP İÇİ İLETİŞİM Çift Yönlü Araçlar: -Danışma büroları -Toplantılar -Yöneticilerin antrenman, kamp ziyaretleri…

11 SPOR KULÜPLERİNDE İLETİŞİM
KULÜP İÇİ İLETİŞİM Spor kulüplerinde etkili bir kulüp içi iletişim süreci oluşturmak için; kulüp kültürü, sağlığı ve bağlılığı için uygun ortamı oluşturmak ve iş görenleri bu sürece dahil etmek, kulübün büyümesi, gelişmesi ve sportif başarılar elde etmesi açısından önemlidir.

12 KAYNAKLAR 1-Sülün Ö. (2013) Futbol Hakemlerinim Öfke ve Kızgınlık Düzeyleri iler Empatik Eğilim Düzeylerinin Karşılaştırılması. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Karaman. 2-Yetim, A..A. , Cengiz, R., İletişim ve spor , (2012) Ankara.

13 TEŞEKKÜRLER...


"SPOR KULÜPLERİNDE İLETİŞİM" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları