Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

X. HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "X. HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM"— Sunum transkripti:

1 X. HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM

2 Halkla İlişkiler Temel işlevleri; kuruluşun amaç ve faaliyetleriyle kamu yararını bütünleştirmek, halka bilgi vermek, halkın anlayış ve kabulünü sağlamaya yönelik programlar uygulamak olan bir bilim ve sanattır. Örgütün içinde yer aldığı çevrenin tutum ve davranışlarını ölçen, değerlendiren ve yorumlayan; hedef kitlelerin amaç, ihtiyaç ve ilgilerinin kurumun amaçları ile denkleştirilmesini sağlayan, uygulamalı bir toplum ve davranışlar bilimidir. (Edward Robinson)

3 Halkla İlişkiler Kamusal ya da özel bir kuruluşun, işlevleri gereği doğrudan veya dolaylı ilişkide bulunduğu kitlelerin güven ve desteğini sağlamak üzere giriştiği, iki yönlü iletişime dayalı ve sonuçta kitlede kuruluşun, kuruluşta kitlenin taleplerine uygun değişimlerin gerçekleştirilmesine yönelik sistemli ve sürekli çabaları içeren bir süreçtir (Birkan Uysal) Halkla ilişkiler, doğru olanı yapıp halk tarafından beğenilmektir. (Nuri Tortop)

4 Public Relation News’e göre halkla ilişkiler;

5

6 Ne yapmalı?

7 HALKLA İLİŞKİLERDE HADEF KİTLE
Tedarikçiler İşletme Çalışanlar Pay Sahipleri Rakipler Aracılar Toptancı Perakendeci ve Bayiler Kredi verenler Müşteriler

8 HALKLA İLİŞKİLERE YAKIN KAVRAMLAR
PROPAGANDA:Propaganda, bir öğretinin düzenli ve sistematik olarak yayılması, bir fikrin ya da davanın duyurulmasıdır.(Mıhçıoğlu, 1971: 5). Propaganda, özgürlüklere ters düştüğü ve çoğu kez otoriteye dayandığı için, beyin yıkama süreci olarak değerlendirilir.

9 Halkla İlişkilerin Reklam ya da Propagandayı İndirgenmesinden Kaynaklanan Sorunlar
A-Propaganda: Daha çok siyasal alandaki iletişimi anlatmada kullanılır. Dikkat dağılımını etkileyerek, dikkatlerin belli konulara çekilmesine yönelik bir etkileme aracıdır. Propaganda ikna etmeye dayanmaktadır. İnsanların düşünce ve davranışlarını etkilemeyi amaçlar (tek görüş sunar) Kimi kez gerçekler saptırılabilir, Olumsuz değer yüklü bir kavramdır.

10 REKLÂMCILIK Amerikan Pazarlama Birliği’nin tanımına göre reklâm, herhangi bir ürünün, hizmetin ya da düşüncenin bedeli ödenerek ve bedelin kim tarafından ödendiği anlaşılacak biçimde yapılan ve kişisel satışın dışında kalan tanıtım eylemleridir. (Odabaşı ve Oyman, 2001:98);

11 REKLÂMLARIN ÖZELLİKLERİ
Reklâm bir bedel karşılığı yapılmaktadır, Reklâm kişisel bir sunuş değildir, Reklâm mesajlarında ürünler, hizmetler ya da düşünceler yer alabilir, Reklâm yapan kişi ya da kurum bellidir.

12 Halkla İlişkilerin Reklam ya da Propagandayı İndirgenmesinden Kaynaklanan Sorunlar
B-Reklam: Pazar ya da piyasa koşullarının geçerli olduğu koşullarda ve daha çok özel sektörde kullanılan ikna edici iletişim türüdür. Herhangi bir ürün veya hizmetin kitle iletişim araçlarında bedeli ödenerek yapılır.

13 PAZARLAMA Halkla ilişkiler ile pazarlama kavramları arasındaki yakın ilişkiler her ikisinin de dışa dönük olmasından kaynaklanır. Pazarlama biliminin önde gelen teorisyenlerinden Philip Kotler 1986 yılında yazdığı bir makalede halkla ilişkilerin (Ürün, dağıtım, fiyat ve tutundurmadan sonra) pazarlamanın beşinci “P“ si olarak ele alınması gerekecek kadar önemli olduğunu savunmuştur (Horatçıoğlu, 1988: 8). Günümüz pazarlamacıları ise halkla ilişkilere tutundurma araçları (Kişisel satış, Reklam, satış promosyonu, tanıtım ve halkla ilişkiler) arasında yer vermektedir.

14 HALKLA İLİŞKİLERİN TEMEL İLKELERİ
Çift yönlü ilişkiye dayanmalı, Dürüst uygulama ve doğruları yansıtmalı, İnandırıcı olmalı, Sabır isteyen bir iştir, Bir uzmanlık işidir, Yaygın sorumluluk gerektirir, Yineleme ve süreklilik, İşletme imajı, Belli bir bütçesi olmalıdır.

15 HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM
Halkla ilişkiler faaliyetinin de en temel unsuru iletişimdir. İnsanoğlu gün boyunca, günlük yaşamının önemli bir bölümünü sürekli çevresinde bulunan insanlarla iletişim kurarak geçirir. Bateson’a göre “insanlar günlük yaşamlarının yüzde yetmişini iletişim içinde geçirmektedirler.” Bu görüşe göre, bireyler günde 17, yılda 6 bin 205 saat iletişimle iç içe bulunmaktadırlar. Ülkemizde doğumla ölüm arasındaki çizgide yaş ortalaması 65 yıl olarak kabul edildiğinde, insanlar bu sürecin 403 bin 325 saatini çeşitli biçimlerde iletişim kurarak geçirirler (Bülbül, 2004:8).

16 İletişim Nedir? Düşünce, bilgi ve duyguların; sözcük, yazı ve resim gibi semboller kullanarak anlaşılır hale getirilmesi, paylaşılması ve etkileşim sağlanmasıdır. Etkili iletişimin amacı; iletmek istediğimiz mesajı karşımızdaki kişiye amaçladığımız biçimde iletebilmek, istenen tutum değişikliğini sağlamak ve ortak bir anlayış oluşturmaktır.

17 İLETİŞİM SÜRECİ KANAL Gürültü Kaynak Alıcı Geri Besleme Kodlama
Kod Açma KANAL MESAJ İLETİŞİM; Duygu, düşünce ya da bilgilerin bireyler, gruplar ve toplumlar arasında akla gelebilecek her türlü yolla (söz, yazı, görüntü, hareketler vb.) karşılıklı olarak aktarılmasıdır

18 İletişim Süreci Modeli
(Robert Schemel’den)

19 İletişim Süreci Düşündüğünüz Söylemek istediğiniz
Söylediğinizi sandığınız Söylediğiniz Duymak istediği Duyduğu Anladığını sandığı Anladığı

20 Ben onlardan bir şey yapmalarını istiyorum,
Neden onlar gidip bambaşka şeyler yapıyorlar? Hastalarımın söylediklerimi hep yanlış anlamalarını, bir türlü anlamıyorum

21 TEK YÖNLÜ İLETİŞİM Alıcı Kaynak Mesaj

22

23 ÇİFT YÖNLÜ İLETİŞİM Kaynak Mesaj Alıcı GERİBİLDİRİM

24 Etkili İletişim için; Uygun dil seçmek Açık ve doğru mesaj vermek
Saygı duymak, güven vermek Göz teması sağlamak Beden diline dikkat etmek İki yönlü iletişim kurmak Geri bildirimde bulunmak Dinlemeyi öğrenmek Empati kurmak

25 Algılarımız bizi yanıltabilir mi?

26 HALKLA İLİŞKİLERDE KULLANILAN İLETİŞİM ARAÇLARI
Yazılı ve Basılı Araçlar İşletme gazeteleri, Dergiler, Broşürler ve el ilanları, Afişler, İlan tahtaları, Bültenler, Yıllık raporlar vb.

27 Sözlü Araçlar Yüz yüze konuşma, Telefonla görüşme, Toplantılar,
Konferanslar, Seminerler, Sempozyumlar, Paneller vb.

28 Görsel ve İşitsel Araçlar
Televizyon, Radyo, Bilgisayar, Yarışmalar, Kokteyller, Telekonferans vb,


"X. HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları