Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HALKLA İLİŞKİLER Elif KUŞLU PİŞKİN 2005.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HALKLA İLİŞKİLER Elif KUŞLU PİŞKİN 2005."— Sunum transkripti:

1 HALKLA İLİŞKİLER Elif KUŞLU PİŞKİN 2005

2 “sıradan olmakla özel olmak arasındaki farktır.”

3 HALKLA İLİŞKİLER Kuruluşun çevresi (hedef kitle)ile ilişkilerini içeren bir kavramdır. İki role sahiptir. Kuruluşun çevreyi bilmesi, değerlendirmesi ve çevredeki değişiklikler karşısında sürekli önlem alması, Kuruluşun amaç, politika ve etkinliklerinin çevreye anlatılması, benimsetilmesi.

4 HALKLA İLİŞKİLERDE SORUNLAR
1-Tanımlamadan kaynaklanan sorunlar 2-Halkla ilişkilerin reklam yada propagandaya indirgenmesinden kaynaklanan sorunlar 3-Krizle bağlantılı görülme

5 Tanımlamadan kaynaklanan Sorunlar
Halkla İlişkilerin yüzlerce tanımı vardır. (tanım, tanımlanın amacı ve genel çevresini açıklar) Halkla ilişkilerde var olan tanımlar ise; Kapsayıcı özellikten yoksun, Yanlış anlamaya , Eksik kavramaya neden olur.

6 Tanımlamadan kaynaklanan Sorunlar
a-Belirsiz tanımlar; “Dış dünyanın sempatisini kazanmak için yöneticilerin başvurduğu yöntemler” “halkla iyi ilişkiler kurma” “Halkın neyi sevip neyi sevmediğini öğrenip ona göre davranma”

7 Tanımlamadan kaynaklanan Sorunlar
b-Yetersiz tanımlar: Halkla ilişkilerin içeriğini tam olarak yansıtmayan, yetersiz ya da eksik tanımlardır. “halkın yada kamunun ilgisini çekmek, onu harekete geçirmek” “belirlenmiş kitleleri etkilemek için planlı, inandırıcı iletişim çabaları”

8 Tanımlamadan kaynaklanan Sorunlar
c-Kuruluşu öne alan tanımlar: Halkla ilişkilerin kuruluşun haklılığını kanıtlama aracı olarak algılanmasına yol açmaktadır. “ Kendi tutumumuzun doğru olduğuna halkı inandırmaktır.”

9 Tanımlamadan kaynaklanan Sorunlar
d-Olumlu imaj yaratmayı öne alan tanımlar: Halkla ilişkilerde kimi tanımlar iyi bir imaj yaratmayı öne çıkarmakta, uygulamada ise tanıtım çalışmaları imaj yaratma ile bütünleşmektedir.

10 2-Halkla İlişkilerin Reklam ya da Propagandayı İndirgenmesinden Kaynaklanan Sorunlar
A-Reklam: Pazar ya da piyasa koşullarının geçerli olduğu koşullarda ve daha çok özel sektörde kullanılan ikna edici iletişim türüdür. Herhangi bir ürün veya hizmetin kitle iletişim araçlarında bedeli ödenerek yapılır.

11 2-Halkla İlişkilerin Reklam ya da Propagandayı İndirgenmesinden Kaynaklanan Sorunlar
B-Propaganda: Daha çok siyasal alandaki iletişimi anlatmada kullanılır. Dikkat dağılımını etkileyerek, dikkatlerin belli konulara çekilmesine yönelik bir etkileme aracıdır. Propaganda ikna etmeye dayanmaktadır. İnsanların düşünce ve davranışlarını etkilemeyi amaçlar (tek görüş sunar) Kimi kez gerçekler saptırılabilir, Olumsuz değer yüklü bir kavramdır.

12 3-KRİZLE BAĞLANTILI GÖRÜLME
Kriz halkla ilişkilerin başa çıkması gereken bir durumdur. Halkla İlişkiler, çevredeki oluşum ve değişimleri izleyerek olabilecek sorunlara karşı önlem alma ve öneriler geliştirmeyi içerir. Krizin oluşmasını engellemeyi amaçlar.

13 II-HALKLA İLİŞKİLERDE KAPSAYICI YAKLAŞIM

14 Public Relation News’e göre halkla ilişkiler;

15 Robinson’a göre Halkla İlişkiler:

16 2-Kapsayıcı Anlayışın İçerdiği Özellikler

17 2-Kapsayıcı Anlayışın İçerdiği Özellikler

18 2-Kapsayıcı Anlayışın İçerdiği Özellikler
c) Uzmanlık Halkla İlişkiler amaçlarına ulaşmak için farklı uzmanlık bilgileri kullanmak zorundadır. İnsan ilişkileri Davranış Bilimleri İletişim (iletişim araçları, iletişim örgütleri,süreci) d) Yönetim İşlevi Olma: Halkla ilişkilerin yönetim tarafından tasarlanması ve yerine getirilmesidir. Kuruluştan kitleye, kitleden kuruluşa düzenli bilgi akışının sağlanması.

19 III-HALKLA İLİŞKİLERİN ANLAMI

20

21 Halkla İlişkiler,

22 HALKLA İLİŞKİLERİN İLKELERİ
1-Dürüstlük 2-İnandırıcılık 3-Tekrarlama 4-Bütçe

23 HALKLA İLİŞKİLERİN İLKELERİ
Dürüstlük Halkın güveni kazanılarak olumlu tutum ve davranış sağlanması gerekir. Gerçeklerden ayrılmadan, Özellikleri abartmadan, Halkı yanıltmadan, Gizliliğe riayet, Her şeyi olduğu gibi göstererek ilgi ve desteği kazanmalı.

24 HALKLA İLİŞKİLERİN İLKELERİ
inandırıcılık, Halkla ilişkiler ile uğraşanların yaptıkları işe inanmaları ve hedef kitleyi inandırmaya çalışmalarıdır. Halkı inandırmak için hedef kitlenin iyi tanınması Tekrarlama, Halka iletilmesi amaçlanan mesajların, halkı bıktıracağı endişesine kapılmadan sık sık tekrarlanması, halkın dikkatinin çekilmesi ve bu dikkatin uyanık tutulmasıdır. Mesajların halkın anlayacağı dille verilmesi, sık sık tekrarlanması gerekmektedir.

25 HALKLA İLİŞKİLERİN İLKELERİ

26 V-HALKLA İLİŞKİLERİN YAPILANIŞI

27 HALKLA İLİŞKİLERİN YAPILANIŞI

28 VI-HALKLA İLİŞKİLER SÜRECİNİN AŞAMALARI

29 VI-HALKLA İLİŞKİLER SÜRECİNİN AŞAMALARI

30 Bilimsel Yöntemin Aşamaları:

31 Bilimsel araştırmalar üçe ayrılır:

32 VI-HALKLA İLİŞKİLER SÜRECİNİN AŞAMALARI

33 Planlamalarda Dikkat Edilecek Noktalar:

34 3-Uygulama ( iletişim ):

35 VI-HALKLA İLİŞKİLER SÜRECİNİN AŞAMALARI

36 Bir programın etkililiği dört boyutta değerlendirilir.

37 VII-HALKLA İLİŞKİLERDE KULLANILAN ARAÇLAR
Yazılı ve Basılı Araçlar Gazeteler Dergiler Broşürler El kitapları Bültenler Yıllıklar Mektuplar Afişler pankartlar el ilanları yönlendirici ve yol göstericiler

38 2-Yayım ve Gör-İşit Araçları
Televizyon Radyo Sergiler

39 3-Sosyal ve Kültürel Etkinlikler
Yarışmalar Geziler Destek verme(sponsorluk)

40 4-EĞİTİM HİZMETİÇİ KURSLAR MÜZİK KURSLARI YABANCI DİL KURSLARI
KONFERANS, SEMİNERLER

41 ÇALIŞANLAR VE HALKLA İLİŞKİLER

42

43 2-Personelde aranacak nitelikler

44 b)Kişilik : Çalışabilme Yerinde hareket edebilme Teşebbüs kabiliyeti
Görgü Tolerans

45 Lütfen Teşekür ederim Günaydın

46 Memur; -Tenkide açık olmalı -Hoşgörülü olmalı -Hatasını anladığında özür dileyebilmeli

47 c) Güvenilirlik

48 BENİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN
TEŞEKKÜR EDERİM


"HALKLA İLİŞKİLER Elif KUŞLU PİŞKİN 2005." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları