Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

K İ TLE İ LET İ Ş İ M İ VE K İ TLE İ LET İ Ş İ M ARAÇLARI Yrd.Doç. Dr. Nilüfer YÖRÜK KARAKILIÇ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "K İ TLE İ LET İ Ş İ M İ VE K İ TLE İ LET İ Ş İ M ARAÇLARI Yrd.Doç. Dr. Nilüfer YÖRÜK KARAKILIÇ."— Sunum transkripti:

1 K İ TLE İ LET İ Ş İ M İ VE K İ TLE İ LET İ Ş İ M ARAÇLARI Yrd.Doç. Dr. Nilüfer YÖRÜK KARAKILIÇ

2 Kitle İ letişimi Mesajların bazı tekniklerle, belirli bir teknoloji kullanarak ço ğ altılıp güçlendirilmesi ve çok sayıda kişiyi etkileyecek biçime genişletilmesine kitle iletişimi adı verilmektedir.

3 Kitle iletişim araçları içerisinde en yaygın kullanım televizyon ve radyo oldu ğ unu belirtebiliriz. Radyo ve televizyon ça ğ daş toplumların en önemli teknik ve sosyal olgularından biridir.

4 Kitle İ letişim Sürecinde Toplum Tepkilerini Belirleme Yöntemleri Kitle iletişim araçları olarak radyo ve televizyonun temel görevleri, halkı e ğ lendirmek, haber ve bilgi vermek ve e ğ itime katkıda bulunmaktır. Radyo ve televizyon, bu fonksiyonlarını yerine getirirken, kamu oyunu sürekli olarak izlemek zorundadır.

5 Toplumun, radyo televizyon programlarına olan tepkileri şöyle özetlenebilir; Kendili ğ inden olan tepkiler, Çeşitli panel ve toplantıların düzenlenmesi, Rastgele telefon metodu, En çok reklam alan programlar, Televizyon gazete ve dergiler,

6 Kitle İ letişiminin Toplum Üzerine Etkileri

7 Kitle İ letişiminin Temel Fonksiyonları Haber ve bilgi sa ğ lama, Sosyalleştirme, Motivasyon, Tartışma ortamı hazırlama, E ğ itim, Kültür gelişimine katkı, E ğ lendirme, Bütünleştirme,

8 Kitle İ letişimi ve Sosyal Çevre Kişilerin üyesi oldukları topluma egemen olan kuralları benimseyerek, kendi statü ve rol davranışlarının gereklerini ö ğ renmeleri sürecine genel olarak sosyalleşme adı verilmektedir. Sosyalleşme sürecinin en önemli ayrımlarından biri birincil ve ikincil grup ayrımıdır. Birincil grup üyelerini aile, arkadaşlar, yaşıtlar gibi faktörler oluştururken, ikincil grup üyelerini radyo, televizyon, gazete, dergi, kitaplar gibi faktörler oluşturmaktadır.

9 Yüzyüze ilişkilerin egemen oldu ğ u birincil gruplar daha çok çocukluk döneminde etkili olurken, ikincil grupların etkilili ğ i yetişkinlik döneminde daha fazladır. Buradan anlaşılıyor ki kitle iletişim araçları insan hayatının her döneminde etkili olabilen ve bu yönüyle önemli bir sosyalleşme faktörü olarak görülebilecek bir olgudur.

10 Kitle İ letişimi ve Ekonomik Çevre Reklammmmm

11 Kitle İ letişimi ve Siyasi Çevre

12 Kitle İ letişim ve Psikolojik Savaş Psikolojik savaş, kitle iletişim araçlarının yardımıyla çok geniş bir kitlenin bilgi, düşünce, duygu ve davranışlarının yönlendirilmesidir.

13 Kitle İ letişim Araçlarının olumlu ve olumsuz yönlerinin tartışılması 1.Televizyonun olumsuz yönleri Çocuk ve gençlerin düşünme ve muhakeme becerileri kazanımını olumsuz etkiler. Gençlere ö ğ retti ğ i en önemli şey hareketsizlik yani olaylar karşısında tepkisizliktir. Duygusal bozulmalara neden olmaktadır. Programlardaki abartmalar kişileri olumsuz yönde etkiler.

14 Bilgi Teknolojilerine Dayalı İ letişim İ nternet …e-posta …www gelişimi …web forumlar …sanal sohbetler

15 Organizasyonlarda Bilgi Teknolojilerine Dayalı İ letişim


"K İ TLE İ LET İ Ş İ M İ VE K İ TLE İ LET İ Ş İ M ARAÇLARI Yrd.Doç. Dr. Nilüfer YÖRÜK KARAKILIÇ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları