Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GÜLBAHAR ÖKÇE REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GÜLBAHAR ÖKÇE REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ"— Sunum transkripti:

1 GÜLBAHAR ÖKÇE REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
REHBERLİK ve ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ Kadir YILDIRIM Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Bölüm Başkanı

2 REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ
AMACI  kendilerini gerçekleştirmelerine,  eğitim sürecinden yetenek ve özelliklerine göre en üst düzeyde yararlanmalarına  gizilgüçlerini en uygun şekilde kullanmalarına ve geliştirmelerine yöneliktir. Türk Eğitim Sisteminin genel amaçları çerçevesinde

3 RPDH AMACI EĞİTSEL REHBERLİK ÖĞRENCİ VE AİLE KATILIMI
MESLEKİ REHBERLİK BİREYSEL REHBERLİK BİREYİ TANIMA GRUP REHBERLİĞİ ÖĞRETİM KADEMELERİNE GÖRE RPDH VE YÖNLENDİRME PSİKOLOJİK ÖLÇME ARAÇLARI ÖĞRENCİ VE AİLE KATILIMI

4 OKUL REHBERLİK FAALİYETLERİ
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Yürütme Komisyonu 1. Dönem Toplantısı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yıllık Planının Hazırlanması ve RAM’a Olarak Gönderilmesi Eğitim Ortamlarında Şiddetin Önlenmesi ve Azaltılması 1. Toplantı Eğitim Ortamlarında Şiddetin Önlenmesi ve Azaltılması Strateji ve Eylem Planının İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Gönderilmesi EYLÜL-EKİM Eğitim Ortamlarında Şiddetin Önlenmesi ve Azaltılması 2. Toplantı Eğitim Ortamlarında Şiddetin Önlenmesi ve Azaltılması Yapılan Çalışmalarla İlgili Raporun Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’ne Gönderilmesi KASIM-ARALIK

5 OKUL REHBERLİK FAALİYETLERİ
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Yürütme Komisyonu 2. Dönem Toplantısı OCAK-ŞUBAT MART-NİSAN Eğitim Ortamlarında Şiddetin Önlenmesi ve Azaltılması 3. Toplantı Eğitim Ortamlarında Şiddetin Önlenmesi ve Azaltılması Strateji ve Eylem Planı Çerçevesinde Yapılan Çalışmalarla İlgili Raporun Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’ne Gönderilmesi Rehberlik ve Psikolojik Danışma Yürütme Komisyonu Yıl Sonu Toplantısı RPDH Yıl Sonu Çalışma Raporunun Mebbis RAM Modülüne Girilmesi MAYIS-HAZİRAN

6 Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonu
Okul Müdürü : Müdür Baş Yardımcısı : Müdür Yardımcısı : Rehberlik Öğretmeni : Sınıf Öğretmeni : Sınıf Öğretmeni : Sınıf Öğretmeni : Sınıf Öğretmeni : Disiplin Kurulu Temsilcisi : Okul Aile Birliği Temsilcisi : Okul Öğrenci Meclisi Başkanı :

7 Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Komisyonu
MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği (Madde 45) Her eğitim-öğretim kurumunda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin plânlanması, eş güdümün ve kurum içindeki iş birliğinin sağlanması amacıyla rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu oluşturulur. Komisyon, ders yılında birinci ve ikinci dönemin başladığı ilk ay ile ders yılının tamamlandığı son ay içerisinde olmak üzere, yılda en az üç defa toplanır. Ayrıca ders yılı içinde gerektiğinde okul müdürünün uygun gördüğü tarihlerde de toplanabilir. Rehberlik ve psikolojik danışma servisindeki psikolojik danışmanlar bu komisyonun sürekli üyesidir. Diğer üyeler her ders yılı başında öğretmenler kurulunda yeniden belirlenir.

8 Okul Aile Birliği Başkanı :
Eğitim Ortamlarında Şiddetin Önlenmesi ve Azaltılması Okul Çalışma Ekibi Okul Müdürü : Müdür Yardımcısı : Rehberlik Öğretmeni : Öğretmen: Okul Aile Birliği Başkanı : Öğrenci Temsilcisi:

9 Okul Müdürlüğünün Görevleri (MEB Eğitim Ortamlarında Şiddetin Önlenmesi ve Azaltılması Strateji ve Eylem Planı) OKUL İL EYLEM PLANI RİSK İHTİYAÇ OKUL İÇİ KOORDİNASYON KURUMLARLA İŞBİRLİĞİ KONTROL

10 BEP GELİŞTİRME BİRİMİ ÜYELERİ
[ BEP Geliştirme Birimi BEP GELİŞTİRME BİRİMİ ÜYELERİ GÖREVİ / KONUMU ADI SOYADI Birim Başkanı Özel Eğitim Gerektiren Birey Aile Öğretmenler Rehberlik Öğretmeni RAM Temsilcisi (Varsa) Gezerek Özel Eğitim Görevi Verilen Öğretmen (Varsa)

11 AÇIKLAMALAR Öğrencinin dersine giren tüm öğretmenler BEP Biriminin üyesidir. Öğrencinin performansı belirlendikten sonra hangi derslerden Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı yapılması gerektiği BEP toplantısında BEP Birimince karara bağlanmalıdır. Öğrencinin ihtiyaç duyduğu derslerden BEP Planı hazırlanır. BEP Dosyasının saklanmasından BEP Geliştirme Birimi Başkanı ve Sınıf/Sınıf Rehber Öğretmeni sorumludur. Öğrencinin yer değiştirmelerinde BEP dosyası öğrencinin nakil gittiği okul/kuruma gönderilir ve kurumda dosyanın bir özeti bulundurulur.

12 Okul Rehberlik Panoları
Müdür Yardımcısı: ……………………………………………... Rehberlik Öğretmeni: …………………………………………… Öğrenci Temsilcisi: ...………………………...………………….. …………………………………………………………………

13 Rehberlik Panolarının Düzenlenmesi
Eğitim-Öğretimin başladığı ay okullarımızda toplanan “Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonu”nda Düzenleme Ekibi’nin oluşturulması ve okul rehberlik öğretmeninin (okul rehberlik öğretmeni olmayan okullarda rehberlik hizmetlerinden sorumlu müdür yardımcısı) ve okul öğrenci temsilcisinin mutlaka bulunması.

14 Eğitsel Rehberlik Mesleki Rehberlik Kişisel Rehberlik
Rehberlik Panolarının İçeriği Eğitsel Rehberlik Verimli ders çalışma yöntemleri. Etkili öğrenme ve çalışma yöntemleri. Öğrenmeyi öğrenme. Sınıf yönetimi. Boş zamanları değerlendirme. Çevre ve toplum bilincini geliştirme. İnsan hakları. Sınav kaygısı. Mesleki Rehberlik Ortaöğretime Geçiş Sistemi hakkında bilgilendirme. Meslekleri tanıtma. Üst Öğrenim Kurumlarını tanıtma. Meslek seçimini etkileyen faktörler Kişisel Rehberlik Hayata yönelik güzel sözler ve hikayeler. Etkili iletişim becerileri. Öz disiplini geliştirme Gelişim dönemleri ve sorunları Güncel konular ( gazete, dergi, internet, v.b. haberler ve yazılar ) Rehberlik Panolarının Güncellenmesi Eğitim ve Öğretim yılının başladığı ay okullarımızda toplanan “Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonu”nca oluşturulan Düzenleme Ekibi tarafından “Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Programı”yla uyumlu olarak her ayın ilk iş günü güncellenmesi yapılmalıdır.

15 Veli Toplantıları MEB Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü Okul-Veli İşbirliği Genelgesi 2002/27 16. Veli toplantılarına tüm okul çalışanlarının katılımı sağlanmalıdır. Bu kapsamda; b) Psikolojik danışmanların (rehber öğretmenler); rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin tanıtılması, bu hizmetlerden velilerin nasıl yararlanacağının bildirilmesi, öğrencilerin gelişim dönemleri ile eğitimde velilere düşen görev ve sorumluluklar konusunda velileri bilgilendirmesi.

16 MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği (Madde 47)
Okul Müdürünün Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerine İlişkin Görevleri MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği (Madde 47) Hizmetin gerektirdiği fiziksel şartları ve uygun çalışma ortamını hazırlar, kullanılacak araç ve gereci sağlar. Yürütme komisyonunu kurar, bu komisyona başkanlık eder. Yıllık program ve yürütme plânının hazırlanmasını sağlar ve uygulanmasını izler. Koordinatör görevlendirir.

17 MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği (Madde 47)
Okul Müdürünün Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerine İlişkin Görevleri MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği (Madde 47) Sınıf rehber öğretmeni belirlerken işbirliği yapar. Rehberlik ve psikolojik danışma servisince hazırlanan program ile yürütme plânının birer örneğini ders yılının başladığı ilk ay içerisinde RAM’a gönderir Yıl sonu çalışma raporunun Mebbis RAM modülüne girer.

18 TEŞEKKÜRLER…


"GÜLBAHAR ÖKÇE REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları