Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BEYL İ KDÜZÜ REHBERL İ K VE ARAŞTIRMA MERKEZ İ 2015-2016 E Ğİ T İ M Ö Ğ RET İ M YILI BR İ F İ NG DOSYASI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BEYL İ KDÜZÜ REHBERL İ K VE ARAŞTIRMA MERKEZ İ 2015-2016 E Ğİ T İ M Ö Ğ RET İ M YILI BR İ F İ NG DOSYASI."— Sunum transkripti:

1 BEYL İ KDÜZÜ REHBERL İ K VE ARAŞTIRMA MERKEZ İ 2015-2016 E Ğİ T İ M Ö Ğ RET İ M YILI BR İ F İ NG DOSYASI

2 Prof.Dr. Nabi AVCI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANI Prof.Dr. Nabi AVCI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANI

3 Celil GÜNGÖR - Genel Müdür V.

4 Dr. MUAMMER YILDIZ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ Dr. MUAMMER YILDIZ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ

5 Yafes BAKIRCI BEYLİKDÜZÜ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ Yafes BAKIRCI BEYLİKDÜZÜ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ

6 Vedat YOLDAŞ Beylikdüzü Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü

7 Kurum Müdürü: Vedat YOLDAŞ Müdür Yardımcısı: Osman Necati TURHAN Müdür Yardımcısı: Burcu TUR Ğ UT(Kurumdışı Görevlendirme) Özel E ğ itim Hizmetleri Bölüm Başkanı: Mesude ÜRPEKL İ Reh. ve Psk. Dan. Hizmetleri Bölüm Başkanı: Durmuş Ali EK İ Z Rehberlik Ö ğ retmeni: Erdo ğ an GÜRDAL Rehberlik Ö ğ retmeni: Fazıl KARAGAÇ Rehberlik Ö ğ retmeni: Kenan ESEN Rehberlik Ö ğ retmeni: Mustafa Can Ç İ FTÇ İ Rehberlik Ö ğ retmeni: Mehtap BAŞARAN ESEN Rehberlik Ö ğ retmeni: Ahmet Serkan TOMAR Rehberlik Ö ğ retmeni: Tülin GENÇBAYRAK Rehberlik Ö ğ retmeni: Bahar CEBEC İ TUNÇER Özel e ğ itim Ö ğ retmeni: Şengül ÖZBAY Özel e ğ itim Ö ğ retmeni: Gülsün GÜRKANÖKSÜZ Özel e ğ itim Ö ğ retmeni: Nilay ATKIN ŞENGÜN Özel e ğ itim Ö ğ retmeni: Yaşar ERMEZ Özel e ğ itim Ö ğ retmeni:Nihal GÜRBÜZ Özel e ğ itim Ö ğ retmeni: Zerrin AKŞAK ERTAŞ Yardımcı Hizmetler: Funda Ç İ FTÇ İ Yardımcı Hizmetler:Ezgi UYGUN Yardımcı Hizmetler:Mergül YILMAZ MERKEZ PERSONELİ

8 Kurum Adı:Beylikdüzü Rehberlik ve Araştırma Merkezi Kurum Kodu:970637 Posta Kodu:34520 Telefon:(212) 8710024 Fax:(212) 8710054 E-Posta Adresi :970637@beylikduzumem.net Adres:Cumhuriyet Mh. Atatürk Blv. ADM İş Mrk. No:8/1 Beylikdüzü/İstanbul http://beylikduzuram.meb.k12.tr/

9 AMAÇ Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği ve Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönergeleri doğrultusunda, Eğitim -Öğretim Kurumlarındaki Rehberlik ve Psikolojik Danışma hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için her türlü çalışmalar ile birlikte özel eğitim gerektiren bireylerin tanılanmaları ve bu bireylere yönelik rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini sunmaktır.

10 TARİHÇE 04.11.2003 Tarih ve 311/791 sayılı İstanbul İli Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri İl Danışma Komisyonunda alınan karar doğrultusunda Büyükçekmece Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nin açılması çalışmalarına başlanmıştır. Ön hazırlıklar tamamlandıktan sonra bina temini için Beylikdüzü Belediyesi görüşmeler yapılmış, sonucunda Beylikdüzü (Kavaklı) Belediyesine ait eski hizmet binası 09.03.2004 tarihinde, Büyükçekmece Kaymakamlığı ve Beylikdüzü Belediye Başkanlığı arasında düzenlenen 3’lü protokolle Büyükçekmece Rehberlik ve Araştırma Merkezinin kullanımına tahsis edilmiştir.

11 TARİHÇE Rehberlik Araştırma Merkezi Açılışı için hazırlanan öneri dosyası 17.03.2004 tarihinde İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim edilmiş, Bakanlığımız Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 13.05.2004 tarih ve 1900 sayılı Makam onayı ile Rehberlik ve Araştırma Merkezimiz resmen açılmıştır. Açılış onayının ardından Beylikdüzü Belediye Başkanlığı tahsisi yapılan binanın tadilatını da üstlenerek, kullanımını kolaylaştıran birçok düzenlemenin yapılmasını ve binanın yenilenmesini sağlamıştır. Yaklaşık 3 ay süren tadilat çalışmalarının ardından Ekim 2004’te Rehberlik ve Araştırma Merkezimiz hizmet sunmaya başlamıştır. 15.12.2009 tarih ve 10-715/128243 sayılı Valilik Makamı onayı ile 22 Mart 2010 tarihinden itibaren halen hizmet verilmekte olan binamızda faaliyet göstermekteyiz.

12 1 Müdür Odası 1 Müdür Yardımcısı Odası 2 Veli-Öğrenci Görüşme Odaları 3 Test-Görüşme Odası 1 Biyometrik Veri Girişi Odası 1 Arşiv 1 Danışma 1 Mutfak Toplam :11 MERKEZ İ N F İ Z İ K İ ÖZELL İ KLER İ

13 NORM KADRO DURUMU YÖNETİCİ NORM A- Müdür: 1 B- Müdür Yardımcısı: 1 PERSONEL NORMU A-Rehberlik Öğretmeni: 13 B-Özel Eğitim Öğretmeni: 16

14 Kullanılan Psikolojik Ölçme Araçları 1.Wechsler Çocuklar İ çin Zeka Ölçe ğ i 2.Stanford-Binet Zeka Testi 3.Uluslararası Leiter Performans Testi 4.Denver Gelişim Ölçe ğ i 5.Erken Çocukluk Dönemi Otizm Tarama Ölçe ğ i 6.Cattell Zeka Testi 7.Gesell Gelişim Figürleri Testi 8.Peabody Resim Kelime Testi 9.Kohs Küpleri Zeka Ölçe ğ i 10.Beier Cümle Tamamlama Testi 11.Louisse Duss Psikaanalitik Hikayeler Testi 12.Belirti Tarama Listesi 13.Problem Tarama Envanteri 14.Başarısızlık Nedenleri Anketi 15.Mesleki Yönelim Envanteri

15 AMAÇLAR Rehberlik ve Araştırma Merkezimizin mevcut durum ve amaçlarına uygun olarak hazırlanan yıllık çalışma programında belirtilen faaliyetleri takvimine uygun olarak gerçekleştirmek. Eğitsel Rehberlik alanında, başvuran her öğrenciye kendine özgü yetenek, ilgi, mesleki değer ve motivasyon oranında eğitim ve öğretim uygulamalarına uyum sağlamasına yönelik gerekli hizmeti vermek. Mesleki Rehberlik alanında, eğitim sürecinde başvuran her öğrenciye mesleki tercih yapması kendine uygun mesleğe yönelmesi iş yaşamına uygun ve mesleğe hazırlanması için gerekli hizmeti vermek. Bireysel rehberlik alanında, öğrencinin bireysel ve sosyal gelişimini desteklemek duygusal sorunlarında yardımcı olmak amacıyla gerekli rehberlik ve psikolojik danışma hizmeti vermek.

16 Bireyi tanıma eğitsel, mesleki ve bireysel rehberlik hizmetlerinin sistemli sağlıklı ve öğrencinin özellikle gereksinimlerine uygun şekilde verilmesi için bireyi tanıma çalışmalarım yürütmek. Grup rehberliği etkinlikleri; eğitsel ve mesleki rehberlik ile öğrencilerin bireysel ve sosyal gelişimine uygun olarak grupla rehberlik etkinliklerini düzenlemek. Öğrencilerin gelişiminin aile boyutunda desteklenmesi, bir bütün olarak tanınması, tanıtılması ve değerlendirilmesi, ailelerin yönlendirme ve eğitim yaşantısında karar sürecinde yerini alması ve bu konuda güçlenmesi için hizmetlere veli ve ailelerin katılımı ve katkısını sağlayacak önlemleri almak. AMAÇLAR

17 Özel eğitim gerektiren bireylerin tespitini yaparak aile, okul, sağlık kuruluşları, adli ve diğer kurumlardan zihin, duygu ve sosyal yönden uyumsuzluk, gelişimdeki gerilik, öğrenme güçlüğü ve okul başarısızlığı, çeşitli bedensel engeller gibi nedenlerle gönderilen öğrenci ve danışanları kabul edip, gerekli hizmetleri vermek. Özel eğitim gerektiren çocukların gelişmelerini destekleyici nitelikte özel eğitim uygulamaları yapmak Bölüm çalışmaları ile ilgili konularda öğretim kurumları ve kaynaştırma programı uygulayan okulların personeline yönelik olarak onların ilgi ve becerilerini artıcı hizmet içi eğitim etkinlikleri düzenlemek

18 MİSYONUMUZ İl ve ilçe düzeyinde rehberlik ve psikolojik danışmanlık ve özel eğitim hizmetlerinin, Türk Milli Eğitiminin genel amaçları ve temel ilkeleri doğrultusunda özel eğitim gerektiren bireylerin genel ve mesleki eğitim görme haklarını kullanabilmelerini sağlamak; eğitim- öğretim kurumlarında rehberlik ve psikolojik danışma servislerinin, öğrencilerin kendilerini gerçekleştirmelerine, eğitim sürecinden yetenek ve özelliklerine göre en üst düzeyde yararlanmalarına ve gizil güçlerine en uygun şekilde kullanmalarına ve geliştirmelerine yönelik açık bir hizmet haline getirilmesidir.

19 VİZYONUMUZ Bilgi çağının gerekli kıldığı; bilgi, değer ve teknolojik gelişmelerin yakından takip edilerek kullanılmasını sağlamak, diğer kurum ve kuruluşlarla birlik ve beraberliğin sağlanarak koordineli bir şekilde rehberlik psikolojik danışmanlık ve özel eğitim hizmetlerinin alanımız içerisindeki tüm bireylere ulaşmasını sağlamak. (Konferans, seminer, panel, broşür, kitapçık vs.)

20 İLKELERİMİZ  Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin eğitim kurumlarının eğitim – öğretim etkinliklerinin bütünlüğü içinde yer almasını sağlamak.  Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin tüm öğrencilere açık bir hizmet vererek, öğrencilerin eğitim sürecinde kendilerine sunulan seçenekler arasında seçme özgürlüğüne sahip olduklarını fark ettirmek  Rehberlik ve Psikolojik Danışma hizmetlerinde insana saygı duymak ve bu hizmetleri bireysel boyutunda gizlilik esasına uymak  Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerini öğrenci, veli, uzman, öğretmen ve yönetici gibi ilgililerin işbirliği ile yürütmek  Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinde bireysel farklılıkları dikkate almak  Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin yürütülmesinde hem bireye hem de topluma karşı sorumluluk duymak

21  Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin yürütülmesinde bilimsellik esasına uymak  Özel eğitim gerektiren tüm bireylere ilgi, istek, yeterlilik ve yetenekleri doğrultusunda ve ölçüsünde özel eğitim hizmetlerinden yararlanmaları sağlanır  Özel eğitim gerektiren bireylerin erken yaşta tanılayarak sosyal ve fiziksel çevrelerinden mümkün olduğu kadar ayırmadan her türlü kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak  Ailelerin, özel eğitim sürecinin her boyutuna aktif olarak katılımlarını ve eğitimlerini sağlamak İLKELERİMİZ

22 TEMEL DEĞERLERİMİZ  İNSAN: konumuz insandır ve her insan bizim için değerlidir ve tektir.  SEVGİ: insanlara sevgi ile yaklaşmak onlara sevgi aşılayarak daha mutlu ve huzurlu insanlar olmalarına yardımcı olmak için çalışırız  SAYGI: Tüm öğrencilerimizle, ailelerimizle, öğretmenlerimizle ve meslektaşlarımızla olan ilişkilerimizde iletişimimiz saygı ve dürüstlük temellidir  GİZLİLİK: Tüm bireysel hizmetlerimizde gizlilik esastır  EMPATİ: Kişinin kendini bir başkasının yerine koyabilme yetisidir. Tüm çalışmalarımızda bireyi daha iyi tanımak ve anlayabilmek ve rehberlik sunabilmek için empati kullanılmaktadır  OBJEKTİFLİK: Tüm çalışmalarımızda kişiye tarafsız olarak rehberlik yapmak esastır  EKİP ÇALIŞMASI: Kurumumuzda her iş ekip çalışması çerçevesinde yürütülmektedir.

23 HEDEFLERİMİZ  Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinde aranan bir kurum olmak  Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri ve Özel Eğitim hizmetleri alanlarındaki gereksinimleri ve bilimsel gelişmeleri yakından takip ederek programlarımıza yansıtmak ve bu alandaki hizmet kalitesinin yükseltilmesini sağlamak  Öğrenci, öğretmen ve ailelerimize bilgi kaynaklarına ulaşma ve bu bilgilerden yararlanmaları için uygun bir ortam sağlayarak yardımcı olmak  Eğitimin her safhasında öğretmen, öğrenci ve aileler ile ilgili sürekli dönüt alabilen ve başarısının derecesini arttırabilmek için sürekli gelişimin yollarını gösteren lider kurum olmak  Lider kurum olmanın, öğrenen organizasyon anlayışından geçtiği inancını yerleştirme  Bireyi tanıma eğitsel, mesleki ve bireysel rehberlik hizmetlerinin sistemli sağlıklı ve öğrencinin özellikle gereksinimlerine uygun şekilde verilmesi için bireyi tanıma çalışmalarım yürütmek.

24  Grup rehberliği etkinlikleri; eğitsel ve mesleki rehberlik ile öğrencilerin bireysel ve sosyal gelişimine uygun olarak grupla rehberlik etkinliklerini düzenlemek. Özel eğitim gerektiren çocukların gelişmelerini destekleyici nitelikte bireysel veya grupta çeşitli özel eğitim uygulamaları yapmak.  Öğrencilerin gelişmelerinin aile boyutlarında desteklenmesi bir bütün olarak tanınması, tanıtılması ve değerlendirilmesi, ailelerin yönlendirme ve eğitim yaşantısında karar sürecinde yerini alması ve bu konuda güçlenmesi için hizmetlere veli ve ailelerin katılımı ve katkısını sağlayacak önlemleri almak.  Özel eğitim gerektiren bireylerin tespitini yaparak aile, okul, sağlık kuruluşları, adli ve diğer kurumlardan zihin, duygu ve sosyal yönden uyumsuzluk, gelişimdeki gerilik, öğrenme güçlüğü ve okul başarısızlığı, çeşitli bedensel engeller gibi nedenlerle gönderilen danışanları kabul edip, dosya açılarak gerekli hizmetleri vermek.  Bölüm çalışmaları ile ilgili konularda öğretim kurumlan ve kaynaştırma programı uygulayan okulların personeline yönelik olarak onların ilgi ve becerilerini artıcı hizmet içi eğitim etkinlikleri düzenlemek. HEDEFLERİMİZ

25 STRATEJİLERİMİZ VE GELİŞİM HEDEFLERİMİZ 1. Yöneticilerin liderlik özelliklerinin geliştirilmesi  Yönetici performansları ile ilgili davranışsal algıların belirlenmesi  Çeşitli toplantılar, anketler vb. araçlarla konunun öneminin ve gereksinimlerinin gündemde tutulması  Yönetici liderlik davranışlarını ve yönetsel davranışları geliştirme konularında düzenlenen eğitim faaliyetlerine katılımın sağlanması

26 2. Kurumun insan kaynaklarının, iş gücü verimliliğini en üst düzeye çıkarılacak şekilde yönetilmesi  Çalışanların bilgi birikimlerini ve yetkinliklerinin belirlenmesi, kurumun gereksinimleriyle karşılaştırılması, yeterliliklere ve bilgiye göre görev dağılımının yapılması  Çalışanların eğitim ve geliştirme planlarının kurumun gereksinimlerini karşılayacak şekilde planlanması  Çalışanların bilgi birikimlerini arttıracak her türlü öğrenme olanaklarının oluşturulup bunlara katılım özendirilmesi  Çalışanların gelişim beklentisi ile kurumun hedeflerinin örtüşmesini sağlayabilecek özendirici tedbirlerin alınması  Çalışanların performanslarının değerlendirilmesi ve performanslarının arttırılması için çalışmaların yapılması  Çalışanlara, ihtiyaç duydukların alanlarda sürekli hizmet içi eğitim verilmesi  Çalışanların görev tanımları ve iş analizlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla süreçlerin tasarlanması STRATEJİLERİMİZ VE GELİŞİM HEDEFLERİMİZ

27 3. 3. Çalışanların motivasyon ve tatminlerinin en üst seviyelere çıkarılmasını sağlayacak etkinliklerin gerçekleştirilmesi  Kurum çalışanlarının katılımıyla insan kaynaklarına ilişkin politika ve stratejilerin belirlenmesi  Kurum çalışanlarının iş yaşamında memnuniyet durumlarının ve beklentilerinin tespit edilmesi ve bunlarla ilgili beklentiler doğrultusunda iyileştirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi  Kurum yönetici ve çalışanları arasında etkili iletişim kanallarının oluşturulması  Çalışanların özlük hakları ve beklentilerinin geliştirilmesi, sosyal ve kültürel etkinliklere katılımlarının özendirilmesi  Çalışanlara uzmanlık alanları ve nitelikleri doğrultusunda yetki ve sorumluluk verilmesi  Çalışma ortamının, iş verimliliğini üst düzeye çıkaracak şekilde düzenlenmesi  Fırsat eşitliği ilkesinin her tür faaliyet ve süreçte gerçekleştirilmesiyle ilgili etkinliklerin planlanması ve uygulanması STRATEJİLERİMİZ VE GELİŞİM HEDEFLERİMİZ

28 4. Kurumun bölümleri arasında etkili iletişimin sağlanması, bilgi alışverişinin en üst düzeyde gerçekleştirilmesi  Bölümler arasında, çalışanların, grup çalışmaları ve iyileştirme ekip çalışmalarına özendirilmesi ve bu tür çalışmaların arttırılarak sürdürülmesi  Etkili iletişim ve ekip çalışmaları konularında seminer ve eğitimlerin düzenlenmesi; bilgi paylaşım toplantı ve etkinliklerinin gerçekleştirilmesi 5. Kurum dışı ilişki ve işbirliğinin en iyi düzeye getirilmesi  Kurum dışı işbirliği olanaklarının arttırılması, katkı sağlayacak diğer kurumların ve olanaklarının belirlenmesi  İşbirliği yapılan kurumlarla ilişkilerin geliştirilmesi, desteklenmesi ve arttırılması  İşbirliği yapılan kurumlarla iletişim kurulmasında bilgisayar ve diğer teknolojik araçlardan üst düzeyde yararlanılması STRATEJİLERİMİZ VE GELİŞİM HEDEFLERİMİZ

29 6. Süreçlerin iş verimliliğini en düzeye çıkmasını sağlayacak şekilde planlanıp yönetilmesi  Bölümdeki faaliyetlerle ilgili süreçlerde, çevre, çalışan sağlığı ve iş güvenliği konularında kabul edilebilir standartların uygulanması  Yeni ya da değiştirilmiş bir süreç uygulanırken hangi stratejilerin göz önünde bulundurulacağının belirlenmesi, uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi  Merkezdeki bölümlerle ilgili süreçlerin ve faaliyetlerin tanımlanması; bunların performanslarına ait istatistiki bilgilerin toplanması, standartların oluşturulması ve elde edilen verilerden, hizmetin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi doğrultusunda yararlanılması STRATEJİLERİMİZ VE GELİŞİM HEDEFLERİMİZ

30 7. Kurumun etkinliğini ve diğer durumlarla rekabet edebilme özelliğini geliştirici AR-GE faaliyetlerinin planlanması ve hayata geçirilmesi  Eşdeğer kurumların performans göstergelerinin izlenmesi, kurumun hedeflerinin belirlenmesinde dikkate alınması  Yönetim, eğitim-öğretim sisteminin ve mevzuatlarının geliştirilmesine yönelik araştırma ve geliştirme çalışmalarının yürütülmesi  Kurum içi araştırma-geliştirme çalışmalarına katılımın özendirilmesi  Proje oluşturma ve uygulama çalışmalarının arttırılması  Kurum çalışanlarının bireysel ve ekip olarak ortaya koydukları birikimler ve bilgiler ile uygulamada bulunan ve değişen yasal düzenlemelerin, çalışanların yararlanabilmesi amacıyla en etkili şekilde düzenlemesinin yapılması STRATEJİLERİMİZ VE GELİŞİM HEDEFLERİMİZ

31 * 2015 yılı adrese dayalı nüfus veri kayıt sistemine göre belirlenmiştir. Sorumluluk Alanımızdaki İlçeler İ lçe adıNüfus Beylikdüzü262.473 Büyükçekmece223.324 Çatalca 67.843 Toplam553.640

32 İlçelere Göre Okul Sayısı İ lkokulOrtaokulLiseToplam ResmiÖzelResmiÖzelResmiÖzel Beylikdüzü187146171072 Büyükçekmece291330132029134 Çatalca3002108164 Toplam772065194540270

33 BEYLİKDÜZÜ RESMİ İLKOKULLAR 1-GÜRPINAR YEŞİLKENT İLKOKULU 2-BEYLİKDÜZÜ MEHMET GESOĞLU İLKOKULU 3-ÇAĞDAŞ YAŞAM - N.KAMURAN EMİROĞLU İLKOKULU 4-ÇAĞDAŞ YAŞAM PROFESÖR AHMET MERDİVENCİ İLKOKULU 5-BEYKOOP 2. BÖLGE DR.HAYDAR ASLAN İLKOKULU 6- İHLAS İLKOKULU 7- KAVAKLI İLKOKULU 8-ŞEHİT BİLAL ÖZCAN İLKOKULU 9-YAKUPLU İLKOKULU 10-BEYLİKDÜZÜ HALDUN TANER İLKOKULU 11-FATMA ŞENSOY İLKOKULU 12-BİZİMKENT İLKOKULU 13-BÜYÜKŞEHİR İLKOKULU 14-NEŞE SEVER İLKOKULU 15-BAKİ GÜNDÜZ İLKOKULU 16-EVLİYA ÇELEBİ İLKOKULU 17-SEVİM ÇUHADAROĞLU ILKOKULU 18-GÜRPINAR AZİME YILMAZ İLKOKULU 19-GÜRPINAR 75 YIL CUMHURİYET İLKOKULU

34 BEYLİKDÜZÜ RESMİ ORTAOKULLAR 1 SEVİM ÇUHADAROĞLU ILKOKULU 2 BÜYÜKŞEHİR ORTAOKULU 3 GÜRPINAR ORTAOKULU 4 PINARKULE ORTAOKULU 5 YAKUPLU ORTAOKULU 6 AHMET BEYAZ İMAM HATİP ORTAOKULU 7 DR. AYLA SAVAŞ ORTAOKULU 8 GÜRPINAR 75 YIL CUMHURİYET ORTAOKULU 9 KOÇ ORTAOKULU 10 YAKUPLU GALİP BALKAR ORTAOKULU 11 BİZİMKENT ORTAOKULU 12 YAKUPLU KEMAL ARIKAN ORTAOKULU 13 KAVAKLI ORTAOKULU 14 BEYLİKDÜZÜ İMKB ORTAOKULU 15 GÜRPINAR AZİME YILMAZ İMAM HATİP ORTAOKULU 16 TOKİ MEHMET AKİF ERSOY ORTAOKULU 17 FATİH SULTAN MEHMET ORTAOKULU 18 YAKUPLU 125. YIL İMAM HATİP ORTAOKULU

35 BEYLİKDÜZÜ RESMİ LİSELER 175. YIL CUMHUR İ YET MESLEK İ VE TEKN İ K ANADOLU L İ SES İ 2AB İ D İ N NES İ M İ FAT İ NO Ğ LU MESLEK İ VE TEKN İ K ANADOLU L İ SES İ 3BEŞ İ R BALCIO Ğ LU ANADOLU L İ SES İ 4BEYL İ KDÜZÜ AZEM YÜKSELO Ğ LU ANADOLU İ MAM HAT İ P L İ SES İ 5BEYL İ KDÜZÜ CAH İ T ZAR İ FO Ğ LU ANADOLU L İ SES İ 6BEYL İ KDÜZÜ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU L İ SES İ 7BÜYÜKŞEH İ R HÜSEY İ N YILDIZ ANADOLU L İ SES İ 8EM İ N YÜKSELO Ğ LU KIZ ANADOLU İ MAM HAT İ P L İ SES İ 9GÜRPINAR İ MKB MESLEK İ VE TEKN İ K ANADOLU L İ SES İ 10GÜRPINAR MESLEK İ VE TEKN İ K ANADOLU L İ SES İ 11VAL İ MUAMMER GÜLER ANADOLU Ö Ğ RETMEN L İ SES İ 12VAL İ MUAMMER GÜLER SOSYAL B İ L İ MLER L İ SES İ 13YAŞAR ACAR FEN L İ SES İ 14YAKUPLU GAL İ P BALKAR ORTAOKULU 15YAKUPLU KEMAL ARIKAN ORTAOKULU 16YAKUPLU ORTAOKULU 17YAKUPLU 125. YIL İ MAM HAT İ P ORTAOKULU 18 BORSA İ STANBUL KAVAKLI MESLEK İ VE TEKN İ K ANADOLU L İ SES İ

36 BEYLİKDÜZÜ RESMİ ÖZEL EĞİTİM OKULLARI 1.BEYL İ KDÜZÜ ÖZEL E Ğİ T İ M İ Ş UYGULAMA MERKEZ İ (OKULU)

37 BEYLİKDÜZÜ RESMİ RESMİ ANA OKULLARI 1 MARMARA EVLERİ ANAOKULU 2 YAKUPLU ANAOKULU 3 KAVAKLI ANAOKULU 4 İNCİ ANAOKULU

38 BEYLİKDÜZÜ ÖZEL İLKOKULLAR 1BEYLİKDÜZÜ ÖZEL MEKTEBİM İLKOKULU 2ÖZEL GÜLFİDAN İLKOKULU 3ÖZEL BEYKENT DOĞA İLKOKULU 4ÖZEL DAHİLER İLKOKULU 5ÖZEL MERCAN ÇAĞRI İLKOKULU 6ÖZEL MARMARA EVLERİ İHLAS İLKOKULU 7ÖZEL SEVİNÇ GÜRPINAR İLKOKULU

39 BEYLİKDÜZÜ ÖZEL ORTA OKULLAR 1BEYLİKDÜZÜ ÖZEL MEKTEBİM ORTAOKULU 2ÖZEL MARMARA EVLERİ İHLAS ORTAOKULU 3ÖZEL MERCAN ÇAĞRI ORTAOKULU 4ÖZEL BEYKENT DOĞA ORTAOKULU 5ÖZEL DAHİLER ORTAOKULU 6ÖZEL SEVİNÇ GÜRPINAR ORTAOKULU

40 BEYLİKDÜZÜ ÖZEL LİSELER 1ÖZEL DAHİLER ANADOLU LİSESİ 2ÖZEL İHLAS KARMA ANADOLU LİSESİ 3ÖZEL MERCAN ÇAĞRI ANADOLU LİSESİ 4ÖZEL BEYKENT DOĞA ANADOLU LİSESİ 5ÖZEL MARMARA EVLERİ İHLAS ANADOLU LİSESİ 6ÖZEL KUTAY ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ 7ÖZEL YÜZ 12 ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ 8ÖZEL GURUR ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ 9ÖZEL GURUR ANADOLU MESLEK LİSESİ 10ÖZEL YENİ ÇAĞRI AKŞAM LİSESİ

41 BÜYÜKÇEKMECE RESMİ İLKOKULLAR 119 MAYIS İ LKOKULU 2ADEM ÇEL İ K İ LKOKULU 3AHMED İ YE DO Ğ UŞ İ LKOKULU 4ADNAN KAHVEC İ İ LKOKULU 5AKÇANSA FAT İ H SULTAN MEHMET İ LKOKULU 6AŞ İ RET DALCI İ LKOKULU 7BAHADIR DEM İ R İ LKOKULU 8BATIKÖY MEMURDAN ARMA Ğ AN İ LKOKULU 9BÜYÜKÇEKMECE ATATÜRK İ LKOKULU 10ÇAKMAKLI CUMHUR İ YET İ LKOKULU 11DR. SADIK AHMET İ LKOKULU 12DR.HASAN AKGÜN İ LKOKULU 13ERDEM BAYAZIT İ LKOKULU 14G İ LMAN DURUKAN İ LKOKULU 15GÜZELCE CEVDET ZEBURE KOTAN İ LKOKULU 16HAL İ ME BULDUK İ LKOKULU 17 İ BB M İ MAR TURGUT CANSEVER İ LKOKULU 18KAM İ LOBA BEYAZLAR İ LKOKULU 19KUMBURGAZ İ LKOKULU 20MEHMET AK İ F ERSOY İ LKOKULU 21KUMBURGAZ SERDAR ADIGÜZEL ORTAOKULU 22MEHMET AK İ F ERSOY ORTAOKULU 23M İ MAROBA ORTAOKULU 24M İ MARS İ NAN İ LKOKULU 25SA AKÇ İ MENTO MEHMET AK İ F ERSOY İ LKOKULU 26TEPEC İ K BELED İ YES İ ULUS İ LKOKULU 27TEPEC İ K İ LKOKULU 28TÜRKOBA İ LKOKULU 29YALÇIN Ç İ FTÇ İ O Ğ LU İ LKOKULU

42 BÜYÜKÇEKMECE RESMİ ORTAOKULLAR 119 MAYIS ORTAOKULU 2AKÇANSA FAT İ H SULTAN MEHMET ORTAOKULU 3ALKENT 2000 DERNE Ğİ ANAOKULU 4ADEM ÇEL İ K ORTAOKULU 5AŞ İ RET DALCI İ MAM HAT İ P ORTAOKULU 6AŞ İ RET DALCI ORTAOKULU 7AYŞE ERKAN ANADOLU KIZ İ MAM HAT İ P L İ SES İ 8AHMED İ YE DO Ğ UŞ ORTAOKULU 9BAHADIR DEM İ R ORTAOKULU 10BATIKÖY MEMURDAN ARMA Ğ AN ORTAOKULU 11BÜYÜKÇEKMECE ATATÜRK ORTAOKULU 12BÜYÜKÇEKMECE İ MAM HAT İ P ORTAOKULU 13BÜYÜKÇEKMECE ORTAOKULU 14BÜYÜKÇEKMECE TEPEC İ K İ MAM HAT İ P ORTAOKULU 15ÇAKMAKLI CUMHUR İ YET ORTAOKULU 16G İ LMAN DURUKAN ORTAOKULU 17GÜZELCE CEVDET ZEBURE KOTAN ORTAOKULU 18HAL İ ME BULDUK ORTAOKULU 19 İ BB M İ MAR TURGUT CANSEVER ORTAOKULU 20KAM İ LOBA BEYAZLAR ORTAOKULU 21M İ MARS İ NAN ORTAOKULU 22ÖMER GÜLTEK İ N-YAVUZ SEL İ M İ LKOKULU 23PINARTEPE İ LKOKULU 24ÖMER GÜLTEK İ N-YAVUZ SEL İ M ORTAOKULU 25PINARTEPE ORTAOKULU 26SA AKÇ İ MENTO MEHMET AK İ F ERSOY ORTAOKULU 27TEPEC İ K BELED İ YES İ ULUS ORTAOKULU 28TÜRKOBA İ MAM HAT İ P ORTAOKULU 29TÜRKOBA ORTAOKULU 30TEPEC İ K ORTAOKULU

43 BÜYÜKÇEKMECE RESMİ LİSELER 1BÜYÜKÇEKMECE ANADOLU L İ SES İ 2BÜYÜKÇEKMECE AŞIK VEYSEL GÜZEL SANATLAR L İ SES İ 3BÜYÜKÇEKMECE ATATÜRK ANADOLU L İ SES İ 4BÜYÜKÇEKMECE GÜZELCE MESLEK İ VE TEKN İ K ANADOLU L İ SES İ 5BÜYÜKÇEKMECE MESLEK İ VE TEKN İ K ANADOLU L İ SES İ 6BÜYÜKÇEKMECE Ö Ğ RETMENEV İ VE AKŞAM SANAT OKULU 7BÜYÜKÇEKMECE ÖZEL E Ğİ T İ M MESLEK L İ SES İ 8BÜYÜKÇEKMECE RECEP GÜNGÖR ANADOLU L İ SES İ 9ÇAKMAKLI CUMHUR İ YET ANADOLU L İ SES İ 10DOÇ. DR. BURHAN BAHR İ YEL İ MESLEK İ VE TEKN İ K ANADOLU L İ SES İ 11EMLAK KONUT M İ MAR S İ NAN ANADOLU L İ SES İ 12HÜSEY İ N ERKAN ANADOLU İ MAM HAT İ P L İ SES İ 13KUMBURGAZ MEHMET ERÇA Ğ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU L İ SES İ 14KUMBURGAZ MESLEK İ VE TEKN İ K ANADOLU L İ SES İ 15MÜNEVVER KEMAL ÖZVER MESLEK İ VE TEKN İ K ANADOLU L İ SES İ 16ROSV İ TA-T İ MUR İ MRA Ğ MESLEK İ VE TEKN İ K ANADOLU L İ SES İ 17RUH İ SARIALP SPOR L İ SES İ 18SUD İ ÖZKAN MESLEK İ VE TEKN İ K ANADOLU L İ SES İ 19TEPEC İ K HÜSNÜ M. ÖZYE Ğİ N ANADOLU L İ SES İ 20TEPEKENT ANADOLU L İ SES İ

44 BÜYÜKÇEKMECE ÖZEL İLKOKULLAR 1 ALMAN L İ SEL İ LER KÜLTÜR VE E Ğİ T İ M VAKFI ÖZEL İ LKOKULU 2 BÜYÜKÇEKMECE C İ HANG İ R ÖZEL İ LKOKULU 3 BÜYÜKÇEKMECE ÖZEL ÇINAR İ LKOKULU 4 MEV KOLEJ İ ÖZEL BÜYÜKÇEKMECE İ LKOKULU 5 M İ MAR S İ NAN ÖZEL İ LKOKULU 6 ÖZEL AKYAKA İ LKOKULU 7 ÖZEL BEYKENT EFEND İ İ LKOKULU 8 ÖZEL BÜYÜKÇEKMECE AKADEM İ İ LKOKULU 9 ÖZEL BÜYÜKÇEKMECE DO Ğ A İ LKOKULU 10 ÖZEL ÇA Ğ FAT İ H İ LKOKULU 11 ÖZEL DO Ğ A GÜZELCE İ LKOKULU 12 ÖZEL KÜLTÜR 2000 İ LKOKULU 13 ÖZEL BEYKENT İ LKOKULU 14 ÖZEL GÖKCAN İ LKOKULU 15 ÖZEL BÜYÜKÇEKMECE AK İ LKOKULU

45 BÜYÜKÇEKMECE ÖZEL ORTAOKULLAR BÜYÜKÇEKMECE ÖZEL ORTAOKULLAR 1 ALMAN L İ SEL İ LER KÜLTÜR VE E Ğİ T İ M VAKFI ÖZEL ORTAOKULU 2 BÜYÜKÇEKMECE C İ HANG İ R ÖZEL ORTAOKULU 3 BÜYÜKÇEKMECE ÖZEL ÇINAR ORTAOKULU 4 MEV KOLEJ İ ÖZEL BÜYÜKÇEKMECE ORTAOKULU 5 M İ MAR S İ NAN ÖZEL ORTAOKULU 6 ÖZEL BEYKENT ORTAOKULU 7 ÖZEL BÜYÜKÇEKMECE AK ORTAOKULU 8 ÖZEL BÜYÜKÇEKMECE AKADEM İ ORTAOKULU 9 ÖZEL BÜYÜKÇEKMECE DO Ğ A ORTAOKULU 10 ÖZEL ÇA Ğ FAT İ H ORTAOKULU 11 ÖZEL DO Ğ A GÜZELCE ORTAOKULU 12 ÖZEL GÖKCAN ORTAOKULU 13 ÖZEL KÜLTÜR 2000 ORTAOKULU

46 BÜYÜKÇEKMECE ÖZEL LİSELER BÜYÜKÇEKMECE ÖZEL LİSELER 1 ALMAN L İ SEL İ LER KÜLTÜR E Ğİ T İ M VAKFI ÖZEL ANADOLU L İ SES İ 2 BÜYÜKÇEKMECE ÖZEL C İ HANG İ R ANADOLU L İ SES İ 3 BÜYÜKÇEKMECE ÖZEL ÇINAR ANADOLU L İ SES İ 4 BÜYÜKÇEKMECE ÖZEL ÇINAR FEN L İ SES İ 5 MEV KOLEJ İ ÖZEL BÜYÜKÇEKMECE ANADOLU L İ SES İ 6 M İ MAR S İ NAN ÖZEL ANADOLU L İ SES İ 7 M İ MAR S İ NAN ÖZEL FEN L İ SES İ 8 ÖZEL BÜYÜKÇEKMECE FAT İ H FEN L İ SES İ 9 ÖZEL BEYKENT FEN L İ SES İ 10 ÖZEL BEYKENT L İ SES İ 11 ÖZEL BEYKENT SOSYAL B İ L İ MLER L İ SES İ 12 ÖZEL BEYL İ KDÜZÜ FAT İ H FEN L İ SES İ 13 ÖZEL BEYL İ KDÜZÜ FAT İ H ANADOLU L İ SES İ 14 ÖZEL BÜYÜKÇEKMECE AKADEM İ ANADOLU Ö Ğ RETMEN L İ SES İ 15 ÖZEL BÜYÜKÇEKMECE AKADEM İ FEN L İ SES İ 16 ÖZEL BÜYÜKÇEKMECE ANADOLU MESLEK L İ SES İ 17 ÖZEL BÜYÜKÇEKMECE DO Ğ A ANADOLU L İ SES İ 18 ÖZEL BÜYÜKÇEKMECE GURUR AKŞAM L İ SES İ 19 ÖZEL FAT İ H L İ SES İ 20 ÖZEL GENÇ AKŞAM L İ SES İ 21 ÖZEL KÜLTÜR 2000 FEN L İ SES İ 22 ÖZEL KÜLTÜR 2000 KOLEJ İ 23 ÖZEL MEKTEB İ M ANADOLU SA Ğ LIK MESLEK L İ SES İ 24 ÖZEL MEKTEB İ M BÜYÜKÇEKMECE MESLEK İ VE TEKN İ K ANADOLU L İ SES İ 25 ÖZEL MEKTEB İ M GÜZEL SANATLAR VE SPOR L İ SES İ 26 ÖZEL M İ LLETLERARASI OKUL( ÖZ.INTERNATIONAL COMMUNITY SCHOOL) 27 ÖZEL YÖNEL İ M MESLEK İ VE TEKN İ K ANADOLU L İ SES İ

47 BÜYÜKÇEKMECE RESMİ ÖZEL EĞİTİM OKULLARI 1. İ SMA İ L Ç İ LE ÖZEL E Ğİ T İ M UYGULAMA MERKEZ İ (OKULU)

48 ÇATALCA RESMİ İLKOKULLAR 1AKALAN İ LKOKULU 2AT İ LLA KÖYMEN YILDIRAN İ LKOKULU 3AYDINLAR İ LKOKULU 4Ç İ FTL İ KKÖY İ LKOKULU 5BAŞAK İ LKOKULU 6BELGRAT İ LKOKULU 7ÇANAKCA İ LKOKULU 8B İ NKILIÇ İ LKOKULU 9YAZLIK İ LKOKULU 1075 YIL CUMHUR İ YET İ LKOKULU 11ÇAKIL İ LKOKULU 12DA Ğ YEN İ CE ZEK İ K İ SBU İ LKOKULU 13ELBASAN İ LKOKULU 14FERHATPAŞA İ LKOKULU 15GAZ İ İ LKOKULU 16GÖKÇEAL İ SEVG İ ALTAN ŞANDA İ LKOKULU 17 İ HSAN İ YE İ HSAN AKDO Ğ AN İ LKOKULU 18SUBAŞI İ LKOKULU 19GÜMÜŞPINAR İ LKOKULU 20HALLAÇLI İ LKOKULU 21 İ NCEG İ Z AR İ F N İ HAT ASYA İ LKOKULU 22KABAKÇA İ LKOKULU 23KALFA İ LKOKULU 24KARACAKÖY İ LKOKULU 25KARAMANDERE İ LKOKULU 26KESTANEL İ K İ LKOKULU 27MURATBEY ES İ N OVACIK İ LKOKULU 28YALIKÖY İ LKOKULU 29NAKKAŞ İ LKOKULU 30OKLALI İ LKOKULU 31ORMANLI İ LKOKULU 32OVAYEN İ CE ÖRF İ ÇET İ NKAYA İ LKOKULU 33ÖRENC İ K İ LKOKULU

49 ÇATALCA RESMİ ORTAOKULLAR 1B İ NKILIÇ İ MAM HAT İ P ORTAOKULU 2B İ NKILIÇ ORTAOKULU 3ÇAKIL ORTAOKULU 4AYDINLAR ORTAOKULU 5ÇANAKCA ORTAOKULU 6Ç İ FTL İ KKÖY ORTAOKULU 7GÖKÇEAL İ SEVG İ ALTAN ŞANDA ORTAOKULU 8HALLAÇLI ORTAOKULU 9 İ HSAN İ YE İ HSAN AKDO Ğ AN ORTAOKULU 10KABAKÇA ORTAOKULU 11KARACAKÖY ORTAOKULU 12KESTANEL İ K İ MAM HAT İ P ORTAOKULU 13KESTANEL İ K ORTAOKULU 14MEHMET AK İ F ERSOY ORTAOKULU 15ÇATALCA İ STANBUL T İ CARET ODASI ORTAOKULU 16MURATBEY ES İ N OVACIK ORTAOKULU 17NAKKAS ORTAOKULU 18OKLALI ORTAOKULU 19SUBAŞI ORTAOKULU 20OVAYEN İ CE ÖRF İ ÇET İ NKAYA ORTAOKULU 21ORMANLI ORTAOKULU 22YALIKÖY ORTAOKULU

50 ÇATALCA RESMİ LİSELER 1ÇATALCA ANADOLU L İ SES İ 2ÇATALCA ANADOLU İ MAM HAT İ P L İ SES İ 3ÇATALCA AR İ F N İ HAT ASYA MESLEK İ VE TEKN İ K ANADOLU L İ SES İ 4ÇATALCA ÇOK PROGRAMLI ANADOLU L İ SES İ 5ÇATALCA MESLEK İ VE TEKN İ K ANADOLU L İ SES İ 6ÇATALCA Ö Ğ RETMEN EV İ VE AKŞAM SANAT OKULU 7B İ NKILIÇ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU L İ SES İ 8KARACAKÖY ÇOK PROGRAMLI ANADOLU L İ SES İ 9KESTANEL İ K ÇOK PROGRAMLI ANADOLU L İ SES İ

51 ÇATALCA ÖZEL KURUMLAR 1 ÖZEL RUMEL İ İ LKOKULU 1 ÖZEL RUMEL İ ORTAOKULU 1 ÖZEL RUMEL İ ANADOLU L İ SES İ

52 BEYLİKDÜZÜ ÖZEL EĞİTİM SINIFLARI (İLKOKULLAR) Büyükşehir İlkokuluİşitme Engelliler Mehmet Gesoğlu İlkokuluOtizm (Hafif) Büyükşehir İlkokuluOtizm (Hafif) Kavaklı İlkokuluOtizm (Hafif) Evliya Çelebi İlkokuluOtizm (Hafif) Bizimkent İlkokuluOtizm (Hafif) Baki Gündüz İlkokuluZihinsel Engelliler (Hafif) Gürpınar Azime Yılmaz ilkokuluZihinsel Engelliler (Hafif) Haldun Taner İlkokuluZihinsel Engelliler (Hafif) Kavaklı İlkokuluZihinsel Engelliler (Hafif) Bizimkent İlkokuluZihinsel Engelliler (Hafif) Fatma Şensoy İlkokuluZihinsel Engelliler (Orta-Ağır) Gürpınar Yeşilkent İlkokuluZihinsel Engelliler (Orta-Ağır) Neşe Sever İlkokuluZihinsel Engelliler (Orta-Ağır) Evliya Çelebi İlkokuluZihinsel Engelliler (Orta-Ağır)

53 BEYLİKDÜZÜ ÖZEL EĞİTİM SINIFLARI (ORTAOKULLAR) Büyükşehir OrtaokuluOtizm (Hafif) Kavaklı OrtaokuluOtizm (Hafif) Dr. Ayla Savaş OrtaokuluOtizm (Hafif) Gürpınar OrtaokuluZihinsel Engelliler (Hafif) Kavaklı OrtaokuluZihinsel Engelliler (Hafif) Dr. Ayla Savaş OrtaokuluZihinsel Engelliler (Hafif) TOKİ Mehmet Akif Ersoy OrtaokuluZihinsel Engelliler (Hafif) Pınarkule OrtaokuluZihinsel Engelliler (Hafif) Galip Balkar OrtaokuluZihinsel Engelliler (Orta-Ağır) Yakuplu Kemal Arıkan OrtaokuluZihinsel Engelliler (Orta-Ağır) Yakuplu 125.yıl İmam Hatip OrtaokuluZihinsel Engelliler (Orta-Ağır) TOKİ Mehmet Akif Ersoy OrtaokuluZihinsel Engelliler (Orta-Ağır) Pınarkule OrtaokuluZihinsel Engelliler (Orta-Ağır)

54 BÜYÜKÇEKMECE ÖZEL EĞİTİM SINIFLARI (İLKOKUL) Batıköy Memurdan Armağan İlkokuluOtizm (Hafif) Gılman Durukan İlkokuluOtizm (Hafif) Batıköy Memurdan Armağan İlkokuluZihinsel Engelliler (Hafif) Tepecik İlkokuluZihinsel Engelliler (Hafif) Gılman Durukan İlkokuluZihinsel Engelliler (Hafif) Türkoba İlkokuluZihinsel Engelliler (Hafif) Tepecik İlkokuluZihinsel Engelliler (Orta-Ağır)

55 BÜYÜKÇEKMECE ÖZEL EĞİTİM SINIFLARI (ORTAOKUL) Batıköy Memurdan Armağan OrtaokuluOtizm (Hafif) Gılman Durukan OrtaokuluOtizm (Hafif) Akçansa Fatih Sultan MehmetZihinsel Engelliler (Hafif) Batıköy Memurdan Armağan OrtaokuluZihinsel Engelliler (Hafif) Tepecik OrtaokuluZihinsel Engelliler (Hafif) Gılman Durukan OrtaokuluZihinsel Engelliler (Hafif) Türkoba OrtaokuluZihinsel Engelliler (Hafif) Sa Akçimento Mehmet Akif Ersoy OrtaokuluZihinsel Engelliler (Orta-Ağır) Tepecik OrtaokuluZihinsel Engelliler (Orta-Ağır)

56 ÇATALCA ÖZEL EĞİTİM SINIFLARI Çatalca Mehmet Akif Ersoy İlkokuluZihinsel Engelliler (Orta-Ağır) Çatalca Mehmet Akif Ersoy İlkokuluOtizm (Hafif) Çatalca Mehmet Akif Ersoy OrtaokuluZihinsel Engelliler (Orta-Ağır) Çatalca Mehmet Akif Ersoy OrtaokuluOtizm (Hafif)

57 İNCELEME İSTATİSTİKLER 01/01/2014-06/01/2015 Toplam İ nceleme Sayısı2472 Toplam İ nceleme Sayısı (Tc Kimlik Numarası Tek Olmak Şartıyla) 2315 Destek E ğ itim Önerilen Birey Sayısı2005 Bireysel E ğ itim Önerilen Birey Sayısı1299 Grup E ğ itim Önerilmiş Birey Sayısı0 Bireysel-Grup E ğ itimi Önerilmiş Birey Sayısı 706

58 İNCELEME İSTATİSTİKLER ONERILENEGITIMTANI_SAYISI Tam Zamanlı Kaynaştırma Eğitimi885 Eğitime Devamı175 Özel Eğitim Anaokulu (37- 66 Ay)2 Özel Eğitim Meslek Lisesi (İşitme Engelliler)11 Özel Eğitim Ortaokulu ( Hafif düzey zihinsel engelliler)3 Zenginleştirme B ( Sınıf İçi Uygulamalar + Destek Eğitim Odas ı )26 Zenginleştirme A ( Bilim Sanat Merkezi + Sınıf İçi Uygulamalar + Destek Eğitim Odası )5 Evde Bakım Hizmeti55 Özel Eğitim Uygulama Merkezi I. Kademe (Otistik)14 Halk Eğitim Merkezi Kursları (Sosyal ve Kültürel)4 Okul Öncesi Eğitim Tam zamanlı kaynaştırma ( 37-66 Ay)220 Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi III. Kademe (Otistik)33 Özel Eğitim Sınıfı (İşitme Yetersizliği)13 Evde Eğitim14 Özel Eğitim Ortaokulu (İşitme Engelliler)1 Özel Eğitim Sınıfı (Görme Yetersizliği)5 Özel Eğitim Sınıfı (Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizlik)118 Özel Eğitim Uygulama Merkezi I.Kademe (Orta ve ağır düzeyde zihin yetersizlik)36 Halk Eğitim Merkezi Kursları (Mesleki ve Teknik)8 Özel Eğitim Ortaokulu (Görme Engelliler)1 Özel Eğitim Anasınıfı (48-66)2 493 Özel Eğitim Uygulama Merkezi II.Kademe (Orta ve ağır d üzeyde zihinsel engelliler)18 Özel Eğitim Sınıfı (Otizm-Orta veya Ağır)15 Okul Öncesi Eğitim Tam zamanlı kaynaştırma (67-78 Ay)73 Özel Eğitim Sınıfı (Ağır ve Orta Düzeyde Zihinsel Yetersizlik)73 Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi III. Kademe (Orta ve a ğır düzeyde zihinsel yetersizlik)55 Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Hafif düzey zihinsel yetersizlik III.Kademe)47 Özel Eğitim Sınıfı (Otizm-Hafif)60 Özel Eğitim Uygulama Merkezi II. Kademe (Otistik)5 Açıköğretim Lisesi2

59 İNCELEME İSTATİSTİKLER TESTADIUYGULAMA_SAYISI WECHSLER ÇOCUKLAR İÇİN ZEKA ÖLÇEĞİ (WISC-R) 30 TEST ALAMADI 35 GÖRÜŞME FORMU--Test Alamadı 16 STANFORD BINET ZEKA TESTİ 303 TEST YAPILAMADI 26 Performans Belirleme Formu 1699 LEITER ULUSLAR ARASI PERFORMANS ÖLÇEĞİ 117 GÖRÜŞME FORMU 528 WECHSLER ÇOCUKLAR İÇİN ZEKA ÖLÇEĞİ (WISC-R)--Test Alamadı 3 GESELLE--Test Alamadı 1 PEABODY RESİM KELİME TESTİ--Test Alamadı 2 PORTEUS LABİRENTLERİ TESTİ--Test Alamadı 1 LEITER PERFORMANS TESTİ 156 Performans Belirleme Formu--Test Alamadı 162 STANFORD BINET ZEKA TESTİ--Test Alamadı 8 PORTEUS LABİRENTLERİ TESTİ 1 GESELL 1 LEITER ULUSLARARASI PERFORMANS ÖLÇEĞİ--Test Alamadı 74 BENDER-GESTALT GÖRSEL MOTOR TESTİ 1 DENVER GELİŞİMSEL TARAMA TESTİ 19 PROBLEM TARAMA ENVANTERİ 2


"BEYL İ KDÜZÜ REHBERL İ K VE ARAŞTIRMA MERKEZ İ 2015-2016 E Ğİ T İ M Ö Ğ RET İ M YILI BR İ F İ NG DOSYASI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları