Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GÖRME YETERSİZLİĞİ OLAN ÖĞRENCİLER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GÖRME YETERSİZLİĞİ OLAN ÖĞRENCİLER"— Sunum transkripti:

1 GÖRME YETERSİZLİĞİ OLAN ÖĞRENCİLER

2 GÖRME YETERSİZLİĞİNİN TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI Görme Yetersizliğinin Tanımı
YASAL TANIM Görme keskinliği; ayrıntıları ayırt etme, görme yeteneğidir. Görme alanı; baş çevrilmeden ve gözler oynatılmadan görülen alan. Kör; bütün düzeltmelerden sonra iyi gören gözündeki görme keskinliğinin onda birine ya da daha azına sahip görme alanı 20 dereceden az olan kişiler. Az gören; günlük yaşamda görme gücünden yardımcı araçlarla yararlanan kişilerdir. EĞİTSEL TANIM Kör; ileri derecede görme keskinliği kaybı olan. Az gören; görme duyusunu öğrenme amacıyla kullanabilen bireylerdir.

3 YAYGINLIK Seyrek rastlanan bir yetersizlik türüdür.
Topluma oranı %0.15 ile %0.56 arasındadır (Özyürek, 2002). Görme yetersizliği olan öğrencilerin yaklaşık %25’i gören okuyucudur, %10 braille okuyucusudur ve %7 işitsel okuyucudur.

4 GÖZÜN YAPISI VE İŞLEYİŞİ
DIŞ (SERT), ORTA (DAMAR) ve İÇ (AĞ) TABAKA olmak üzere 3 tabakadan oluşur.

5 GÖZÜN YAPISI VE İŞLEYİŞİ
En dış tabakadır, öne doğru gözü kılıf gibi sarar. Saydam tabakada gelen ışınların göze girmesini sağlar. DIŞ (SERT) TABAKA Dış tabakanın altındaki damarlı ve pigmentli tabakadır. İris, kirpiksi cisim ve damardan oluşur. ORTA (DAMAR) TABAKA En iç tabakadır. Görmeye en duyarlı sarı nokta, görme hücreleri ve sinirleri bulunur. İÇ (AĞ) TABAKA

6 GÖZÜN İŞLEYİŞİ Ağ tabakaya ulaşır. Görme hücreleri uyarılır.
Işık ışınları saydam tabakadan Göz sıvısına Göz bebeği ve merceğinden geçerek Ağ tabakaya ulaşır. Görme hücreleri uyarılır. GÖZÜN İŞLEYİŞİ

7 GÖZÜN YETERSİZLİĞİNİN NEDENLERİ
Doğum öncesi yada hemen sonrasında yada çocuğun gelişim evresinde bir zedelenme olabilir. Doğuştan yetersizlik durumu olabilir. YAPISAL YETERSİZLİK Küresel bozukluktur. Yakını görme (miyop), uzağı görme (hipermetrop), bulanık görme (astigmat). KIRILMA HATALARI Beyindeki görme merkezinin çalışmaması durumudur. KORTİKAL GÖRME YETERSİZLİĞİ

8 GÖZÜN YETERSİZLİĞİ OLAN ÖĞRENCİLERİN ÖZELLİKLERİ Bilişsel Özellikleri
Yaşantıların türü ve düzeyindeki sınırlılıklar; dokunma ve işitme duyuları bilgileri hızlı ve bütün almasına olanak tanımaz. Çevrede hareket etmede sınırlılıklar; serbestçe dolaşamama, kendini kısıtlama, sosyal ilişkileri sınırlama, neyin ilginç olduğunu fark edememe gibi zihinsel fırsatları kaçırma. Çevreyle etkileşimde sınırlılıklar; etrafı doğrudan ve hızlı kontrol edememe, sürekli kaygı hali, ses kaynağını göz teması kurmadan tanımaya çalışmanın zorluğu, etrafla, konumla, nesnelerle ilgili yeterli bilgi edinememe.

9 GÖZÜN YETERSİZLİĞİ OLAN ÖĞRENCİLERİN ÖZELLİKLERİ Akademik Başarı
Okuma yazma alanında yaşanan zorluklar Harflerin detaylarını ayırt edememe Başarı testlerinde braille alfabesi ve büyük punto kullanımı

10 GÖZÜN YETERSİZLİĞİ OLAN ÖĞRENCİLERİN ÖZELLİKLERİ Sosyal Beceriler
Sosyal olayları gözleyememe ve taklit edememe İnsanların göz, yüz ve vücut hareketlerini izleyememe, sözsüz iletişim kuramama İnsanlarla doğrudan etkileşim kuracakları fırsatlar yaratmak gerekir. Bireye gülümserken ses çıkararak yardımcı olmak ya da yeni ortamlar keşfetmesi için sık seyahatler planlamak sosyal becerilerini artırmada fayda sağlayacaktır.

11 GÖZÜN YETERSİZLİĞİ OLAN ÖĞRENCİLERİN ÖZELLİKLERİ Davranış Özellikleri
Bu öğrencilerin bazıları yapıcı olmayan, bir işleve hizmet etmeyen davranışlar sergileyebilir. Örneğin, göze baskı yapma, parmak oynatma, baş-vücut sallama ya da döndürme gibi. Sosyalleşmemiş olmaları özgüven eksikliğine yol açabilir.

12 GÖZÜN YETERSİZLİĞİ OLAN ÖĞRENCİLERİN ÖZELLİKLERİ Dil Özellikleri
Bu öğrencilerin sözel zeka testlerinden aldıkları puanlar akranlarına göre çok farklılaşmamaktadır. Dil ediniminde görme duyusundan ziyade işitme duyusu baskındır. Görme yetersizliği olan bebeklerde dil gelişiminde gecikme olabilmektedir.

13 GÖZÜN YETERSİZLİĞİ OLAN ÖĞRENCİLERİ DEĞERLENDİRME Görme Yetersizliğinin Varlığını Belirleme
Farkına Varma Anne baba çocuğun görsel uyaranlara beklenen tepkiyi göstermediğini fark eder, okulda öğretmen fark edebilir. Tarama/ Gönderme İlköğretim Snellen kartı ile ölçüm yapılır. Tarama sonucu görme sorunu olan öğrenci aileye haber verilerek sağlık kurumuna gönderilir. Tanılama Kesin tanı göz hekimleri tarafından konur. Tıbbi tanılama sürecinde doktorlar görme alanlarıyla ilgili veri toplar. Yerleştirme Tıbbi tanılamadan sonra yerleştirme için öncelikle RAM’da eğitsel tanılama yapılır.

14 GÖZÜN YETERSİZLİĞİ OLAN ÖĞRENCİLERİ DEĞERLENDİRME Eğitsel Değerlendirme
Öğrencinin yaşına uygun görevlerdeki performansını, gözlem ve taklit etme yoluyla öğrenme etkinliklerinde görmeyi nasıl kullandığını belirlemek zordur. Ancak eğitimciler işlevsel değerlendirme ile bunu bilebilirler. Bir öğrencinin görmeyi nasıl kullandığını belirleme Kabartma alfabe mi, basılı materyal mi, duyu organı mı, braille alfabesi mi olacağı öğrencinin düzeyine göre seçilmelidir. Uygun okuma yazma araçlarını belirleme

15 BEP PLANLANMASI Özel Eğitim ve İlişkili Hizmetlerde İşbirliği
Özel öğretimi sağlama; Braille, abaküs kullanma, tablet kullanma gibi. Akademik olmayan öncelikleri belirleme; bağımsız hareket becerileri, iletişim, günlük yaşam becerileri vb. Özel eğitim hizmetlerinin yerini belirleme; eğitimin nerede yapılacağının belirlenmesi Öğrencilerin gereksinimlerini karşılayacak iletişim; ekip üyeleri arasında sıkı bir iletişim

16 ÖĞRETİM SÜREÇLERİNDE UYARLAMALAR Kör Çocuklar İçin Okuma Yazma Becerileri
Resimde görülen Braille alfabesi okuma becerilerinde, matematikte kullanılmaktadır. Braille daktilosu ya da tablet ve kalem kullanarak yazma işlemini gerçekleştirebilirler.

17 Tablet ve Yazı (Çivi) Kalemi
Tablet birbirine, üst üste tutturulmuş iki levhadan oluşmaktadır. Levhalardan biri satırlar hâlinde ve yan yana içi boş dikdörtgenlerden oluşmaktadır. Diğer levha ise boş dikdörtgenlerin tam altına gelecek şekilde, altı noktalık ayrı çukurlardan oluşmaktadır. Yazı yazılacak kâğıt bu iki levhanın arasına yerleştirilmektedir. Boş dikdörtgenlerin olduğu levha üstte, altı noktanın olduğu levha altta olacak şekilde ayarlanmaktadır.

18 ÖĞRETİM SÜREÇLERİNDE UYARLAMALAR Az Gören Çocuklar İçin Okuma Yazma Becerileri
Büyük puntolu kitaplar Büyüteçler Lensler Tepegözler Kapalı devre televizyon sistemleri Optik cihazlar vb.

19 ÖĞRETİM SÜREÇLERİNDE UYARLAMALAR Günlük Yaşam Becerileri
Günlük yaşam becerilerinin öğretiminde dikkate alınması gereken ilkeler: Kör çocukların gelişiminde en önemli etmen ailedir. Programlar anne-baba-çocuk etkileşimini en iyi düzeyde geliştirecek şekilde planlanmalıdır. Programlar aile değerlerini, gereksinimlerini dikkate almalıdır. Erken özel eğitime yer verilmelidir. Programlar bireyselleştirilmelidir. Etkinlikler çocuğun gerçek yaşam deneyimlerini kapsamalıdır.

20 ÖĞRETİM SÜREÇLERİNDE UYARLAMALAR Bağımsız Hareket Becerileri
İletişim, güvenlik, savunma Seyahat teknikleri Uzun baston Rehber köpek Gören rehber Yönelim Bağımsız hareket (dolaşma) Kavram gelişim Duyusal gelişim Yönelim ve haritacılık

21 ÖĞRETİM SÜREÇLERİNDE UYARLAMALAR Teknolojik Destek
İletişim için teknolojik yardım: Yönelim ve bağımsız hareket için teknolojik yardım Bilgisayar ekranında yazıları seslendiren programlar, normal yazıyı braille alfabesine çeviren programlar Ortamdaki nesneleri algılamaya yarayan elektronik cihaz, lazer baston, braille/büyük puntolu harita, grafik

22 ÖĞRETİM SÜREÇLERİNDE UYARLAMALAR Dinleme Becerileri
Kasete okunan kitaplar, konuşan kitaplıklar, kayıt materyalleri gibi araçlarla görme yetersizliği olan bireyler dinleme becerilerini geliştirebilirler. Çevreden gelen sesleri ayırt etmeli, anlamlandırmalı, sesin kaynağını bulmalı ve seslerin kalın ve inceliğini fark etmek gerekir.

23 GÖRME YETERSİZLİĞİ OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN EĞİTİM ORTAMLARI Okul Öncesi Dönemi Öğrencileri
Görme yetersizliği olan çocuklar Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği gereğinde erken çocuklukta özel eğitim hizmetlerinden yararlanabilirler. Yönetmelikte bu zorunluluk olmasına karşın, görme yetersizliği olan çocuklar için erken eğitimde sistemli bir eğitim bulunmamaktadır. Kurumlar doğrudan motor ve dil becerilerine odaklanmaktadır.

24 GÖRME YETERSİZLİĞİ OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN EĞİTİM ORTAMLARI İlköğretim ve Ortaöğretim Öğrencileri
Görme yetersizliği için bu dönemde okul programları akranlarıyla aynıdır. İlköğretimde 3 farklı eğitim ortamından yararlanabilirler; Yatılı görme engelliler okulları Özel sınıflar Genel eğitim sınıfları Yatılı okullarda öğrenciler “Körler İlkokulu Öğretim Programı”nı izlemektedir.

25 GÖRME YETERSİZLİĞİ OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN EĞİTİM ORTAMLARI Kaynaştırma Uygulamaları
Genel eğitim ortamlarının, görme yetersizliği olan öğrenciler için uygunluğu belirlenmiş olmalıdır. Sınıf öğretmeni ve özel eğitim öğretmeni ve destek verenler bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlamalıdırlar. Gereksinim halinde ek öğretim sağlanmalıdır.

26 GÖRME YETERSİZLİĞİ OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN EĞİTİM ORTAMLARI Öğretimsel Uyarlamalar
Ders anlatımında somut nesne kullanımı, betimleyici dil, tahtaya yakın oturtma, mümkün olduğunca dokunsal uyaranlara yer verme Yazılı bilgileri yüksek sesle okuma Film gösterimlerinde filmin konusu birkaç sözcükle açıklama Akran görevlendirme (rehber) Ders notlarını teybe alma, bilgisayar kullanımı vb.

27 ÖĞRENCİLERİN İLERLEMELERİNİ DEĞERLENDİRME
Genel Eğitim Programındaki İlerlemeler Gören akranlarıyla aynı zamanda çeşitli sınav uyarlamalarıyla değerlendirilmelidirler. Farklılaştırılmış Programdaki İlerlemeler Ölçüt bağımlı testler, kontrol listeleri, programa dayalı testler kullanılarak bireysel değerlendirme yapılır.

28 ÖĞRENCİLERİN İLERLEMELERİNİ DEĞERLENDİRME Sınav Uyarlamaları
Teknoloji, geniş materyal kullanımı, ortamın ışığı, özel renk düzenlemeleri Sınav Ortamı Ek süre, kısa sınav oturumları Sınav Süresi ve Zamanı Braille alfabesi, büyük punto, teybe kayıt edilmiş sesli sorular Sınav Soru ve Yönergeleri Braille alfabesi, sözel, yardımla işaretleme Yanıt Verme Formatı

29 YÖNELİM VE BAĞIMSIZ HAREKET BECERİLERİ
Yönelim becerileri; kişinin pozisyonu ve çevresindeki önemli nesnelerle ilişkisini belirlemek için görme, işitme, koklama, dokunma duyularını kullanma sürecidir. Bağımsız hareket ise; güvenli, etkili ve bağımsız olarak hedefe doğru hareket etmesi anlamına gelmektedir. Görme yetersizliği olan bireylerin iyi yönelim ve bağımsız hareket becerilerine sahip olmaları toplumsal yaşamdaki bağımsızlıkları açısından son derece önemlidir.

30 YÖNELİM BECERİLERİ Beden bölümleri Çevreyle ilgili somut kavramlar (kapı, pencere, köşe vb.) Uzay kavramları (sağ, sol, önünde, arkasında, ileride, dik, paralel). Vb.) Yönler Çevresel işaret ve ipuçlarını yorumlama

31 BAĞIMSIZ HAREKET BECERİLERİ
Gören rehberle yürüme Korunma teknikleri Baston becerileri

32 Biz neler yapabiliriz? Görme yetersizliği olan bireyler bir çok durumda gören bireylerden yardım almak gereksinimi duyabilirler. Bu nedenle görme yetersizliği olan bireye rehber olmak için nasıl hareket edilmesi gerektiğinin bilinmesi önemlidir. Aşağıda uygun biçimde gören rehber olmak için izlenecek basamaklar açıklanacaktır. Görme yetersizliği olan bireyin yardıma gereksinimi olduğunu anladığınızda ona normal bir ses tonuyla “yardım edebilir miyim?” diye sorun. Bu, onu sizin varlığınızdan haberli kılacaktır.

33 Biz neler yapabiliriz? Eğer yardım etmenizi isterse onun kolundan kavramak yerine onun sizin kolunuzu tutmasını sağlayın eğitimli kör bireyler için elinizin dış yüzeyini onun elinin dış yüzeyine dokundurmanız yeterlidir. Bundan sonra kör birey sizin kolunuzu dirseğinizin hemen üstünden tutacaktır. Yürümeye başladığınızda rehberlik ettiğiniz kişinin yarım adım önünden yürüyün. Böylece sizin hareketlerinizden dönüt alabilir. Örneğin; kaldırımdan indiğiniz zaman bunu anlayacak fırsatı olur. Yürüyüş sırasında rastladığınız engelleri normal bir ses tonuyla anlatın. Şimdi merdiven çıkacağız, kaldırımdan ineceğiz gibi.

34 Onu bir koltuğa oturtmanız gerektiğinde elini koltuğun-sandalyenin arkalığına dokundurmanız yeterlidir. Dar bir yerden geçerken rehberlik ediyorsanız, kör bireyin kavradığı kolunuzu vücudunuzun arkasına getirin. Böylece kör birey vücudunuzun arkasında kalır ve dar yerden kolayca geçebilirsiniz.

35 İyi yönelim ve bağımsız hareket becerilerine sahip olmanın görme yetersizliği olan çocuk üzerinde birçok olumlu etkisi vardır. Bağımsız olarak hareket edebilen çocuk daha çok fiziksel ve sosyal beceri geliştirecek ve hareket etmek için sürekli başkalarına bağımlı olan bir çocuğa göre daha kendine güvenli olacaktır. Bağımsız hareket becerilerine sahip olmak, görme yetersizliği olan bireyin iş bulması ve bağımsız yaşamasını da kolaylaştıracaktır.

36 Okul İçinde Bağımsız Hareket İçin Öğretmenlere Öneriler
Ders yılı başında okul binası ve öğrenci için önemli bölümleri (tuvalet, kantin, yemekhane, yönetici odaları, hemşire odası, kütüphane gibi), bu bölümlerin okul içindeki yerleşimleri öğrenciye tanıtılmalıdır.

37 Okul İçinde Bağımsız Hareket İçin Öğretmenlere Öneriler
Eğer bir yemekhane bulunuyorsa öğrencinin masasını bulmada güçlüğü olup olmadığı belirlenmeli ve öğrencinin daha kolay ulaşabileceği bir masaya oturtulması sağlanmalıdır.

38 Okul İçinde Bağımsız Hareket İçin Öğretmenlere Öneriler
Sınıf içinde sıraların yerleşiminde bir değişiklik yapıldığı zaman bu değişiklik, öğrenciye haber verilmelidir.

39 Okul İçinde Bağımsız Hareket İçin Öğretmenlere Öneriler
Sınıf içinde öğrencinin kapıya gitmek, kitaplığa gitmek, tahtaya gitmek için kullanacağı yollarda engeller bulunmamalıdır.

40 Okul İçinde Bağımsız Hareket İçin Öğretmenlere Öneriler
Sınıftaki bütün öğrencilerin çantalarını sıralardan taşmayacak şekilde muhafaza etmeleri sağlanmalıdır.

41 Okul İçinde Bağımsız Hareket İçin Öğretmenlere Öneriler
Okul bahçesi öğrenciye tanıtılmalı, oyun parkı ve buradaki araçları öğrencinin kolayca bulup bulamadığı, oyun parkındaki araçları kullanırken güvenlik kurallarına uyup uymadığı dikkatle gözlenmelidir.

42 Altı Nokta Körler Derneği
Türkiye Beyazay Derneği Uygar Görme Engelliler Derneği Aktif Görme Engelliler Derneği Sesli Betimleme Derneği Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı

43 QUIZ

44 İşitme yetersizliği ile ilgili bir sorun yazarak çözüm yolu geliştirin.


"GÖRME YETERSİZLİĞİ OLAN ÖĞRENCİLER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları