Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EĞİTİM ORTAMLARININ DÜZENLENMESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EĞİTİM ORTAMLARININ DÜZENLENMESİ"— Sunum transkripti:

1 EĞİTİM ORTAMLARININ DÜZENLENMESİ
Kavramın ifade ettiği anlam: Eğitim olgusunun meydana geldiği çevre , mekan yada alanda ki insan gücü dışı öğelerin öngörülen hedefler doğrultusunda en verimli ve sağlıklı biçimde işe koşulmasıdır. Eğitim ortamının düzenlenmesi , eğitim sitelerinden dersliklere kadar uzanan tüm fizik mekan ile öğrenci, uzman ,öğretmen , veli ve diğer ilgililer olmak üzere tüm iş görenleri kapsayan sosyal ortamı içermektedir.

2 Eğitim ortamı çocuğun etkileşimde bulunduğu ve öğretme öğrenme etkinliklerinin meydana geldiği çevredir.Psikolojik sosyal ve fiziksel boyutları olan bu çevrenin eğitim etkinliklerine uygun olarak düzenlenmesi gerekir. Çocuğa eğitim ortamında sunulan olanaklar , hedeflere ulaşılacak nitelikte ve genel eğitim ilkeleri göz önünde bulundurularak düzenlenmelidir.Eğitim ortamı sınıf içi ile sınırlı kalmamalıdır.

3 Eğitim ortamı oluşturulurken çevrede bulundurulan atık materyallerden , günlük yaşamda kullanılan gerçek materyallerden ve kaynak kişilerden yararlanılmalıdır.Bu amaçla ailelerin ve toplumun katılımı sağlanmalıdır. Düzenlenen eğitim ortamları bireysel ve grup çalışmalarına olanak vermelidir.Ortam çocuğun kendini güvende hissedeceği şekilde hazırlanmalı ve tehlikelerden uzak olmalıdır.

4 Özel eğitim gerektiren bireylere hizmet veren eğitim kurumlarında : Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisi , kaynak oda , gözlem odası ,bireysel çalışma odası , dinlenme odası, oyun odası,aile eğitim odası,müzik odası,revir,uygulama evi,resim atölyesi,çok amaçlı salon,kitaplık,bahçe,beden eğitimi salonu,gösteri salonu,rehabilite havuzu ve konuşma, dil laboratuvararı gibi bölümlere gereksinimler dahilinde yer verilmelidir.

5 Eğitim ortamlarının düzenlenmesinde en önemli etkenlerden biri fiziksel ortamın düzenlenmesidir.
Eğitim kurumlarında ; Koridor Lavabo Yemekhane Bahçe gibi ortak kullanım alanları tekerlekli sandalye ile dolaşmayı sağlayacak şekilde düzenlenmelidir.

6 Gerekli görülen yerlerde rampa ve tutamak gibi ek önlemler alınmalıdır
Gerekli görülen yerlerde rampa ve tutamak gibi ek önlemler alınmalıdır.Ayrıca sınıf zemini yumuşak ve kolay temizlenebilir bir malzeme ile kaplanmalıdır.Sınıfların yeterince hava ,ısı ve ışık alması sağlanmalıdır.

7 Eğitim ortamlarının düzenlenmesinde belirleyici, özel eğitim öğretmenidir.Düzenlemenin ,sınıftaki çocukların her bir öğretim amacını gerçekleştirmelerini sağlayacak şekilde yapılmasında özel eğitim öğretmeninin görüş ve önerileri dikkate alınmalıdır. Öğretim amaçlarının uygulanmasına yönelik olarak ,sınıf ortamında bulunan yazı tahtası ve panolar hareketli ve taşınabilir olmalıdır.Dolaplar kapalı olmalı böylece eğitim sırasında çocukların dikkatini dağıtacak çeşitli unsurlar kontrol altında tutulmalıdır.

8 Sınıf ortamı grup ve bire bir çalışmaya olanak verecek şekilde düzenlenmelidir.Bunun için masa ve sıralar sabit olmamalıdır.Sınıfta masa başı ve yer etkinliklerine hizmet edecek eşyalar bulunmalıdır. Konuların işlenişine uygun olan işitsel ve görsel ortamların düzenlenmesi film,televizyon,bilgisayar programları,cd vb. araç gereçlerden yaralanılmalıdır. Konuların işlenişinde yeri geldikçe gezi ve gözlemlere yer verilmelidir.

9 Eğitim Ortamlarının Özellikleri
Çocukların gelişim özelliklerine uygun Güvenli Çok amaçlı Problem çözme becerilerini geliştiren Yaratıcılığı destekleyen

10 Eğitim Ortamları Etkinlik Köşeleri Müzik köşesi Blog köşesi Fen ve matematik köşesi Eğitici oyuncaklar köşesi Sanat etkinlikleri köşesi

11 TEŞEKKÜRLER SEMA ILGAZ


"EĞİTİM ORTAMLARININ DÜZENLENMESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları