Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KATILIM PAYI ÖDEMELERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KATILIM PAYI ÖDEMELERİ"— Sunum transkripti:

1 KATILIM PAYI ÖDEMELERİ
Sümer İNCEDAL Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanı

2 KATILIM PAYI Katılım Payı
Sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olduğu kişiler tarafından ödenen tutardır.

3 DAYANDIĞI TEMEL MEVZUAT
5510 Sayılı Kanun 60/c-1 ve 60/c-3 gereği genel sağlık sigortalısı sayılanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin ödemiş oldukları katılım payları, talepleri halinde, 29/5/1986 tarihli ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu hükümlerine göre kendilerine geri ödenir. 3294 Sayılı Kanun 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde sayılan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin 5510 sayılı Kanun gereği ödedikleri katılım payları bu Kanun kapsamındadır.

4 İKİNCİL MEVZUAT 10 Haziran 2015 tarihli ASPB ve SGK arasında imzalanan Protokol 09 Ekim 2015 tarihli ve 2015/6 sayılı Fon Kurulu Kararı 17 Kasım 2015 tarihli Genel Müdürlük Oluru 27 Kasım 2015 tarihli SYD Vakıflarına Bütünleşik Sistem üzerinden yapılan duyuru

5 ÖNCEKİ DURUM Kişiler aldıkları hizmet kapsamında katılım payı (hastane katılım payı, ilaç katılım payı, reçete katılım payı, optik katılım payı, şahıs ödemesi katılım payı vb.) ödemesi yaparlar Kapsam dahilindeki kişiler, ödedikleri katılım paylarına ilişkin SGK’dan belge alırlar Aldıkları belgeyi SYD Vakıflarına ibraz ederler SYD Vakıfları ibraz edilen belgeye istinaden katılım payı iadesini manuel olarak başvuru sahiplerine öder Buna ilişkin Genel Müdürlükten kaynak talep edilmez

6 KATILIM PAYI PROTOKOLÜ
tarihinde SGK’nın katılım payı ekranının Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Hizmetleri Sistemi üzerinde görüntülenmesiyle ilgili, Bakanlığımız ve Sosyal Güvenlik Kurumu arasında protokol imzalanmıştır Amaç katılım payı kayıtlarının sistem üzerinden paylaşılması MEDULA-Hastane, MEDULA-Eczane, MEDULA-Optik ve MEDULA-Şahıs uygulamalarında yer alan kayıtların paylaşılması

7 KATILIM PAYI PROTOKOLÜ
Sorgulama sonucunda sadece ödemesi yapılmış katılım paylarının görüntülenmesi 10/06/2015 sonrasında ödenen katılım paylarının sistemden takibi

8 YENİ KATILIM PAYI ÖDEME SİSTEMİ İŞLEYİŞİ
60/c-1 (eski adıyla yeşil kartlılar) ve 60/c-3 (2022 sayılı yasa kapsamında olanlar) kapsamındaki genel sağlık sigortalıların ödedikleri katılım paylarının geri ödemesi kişin talebine bağlıdır. Başvuru sahiplerinden katılım payı ile ilgili herhangi bir belge veya evrak talep edilmeyecektir. Bütünleşik sistem üzerinden görüntülenen ödemeler SYD Vakıfları tarafından kişilere geri ödenecektir. Protokolün imza tarihi olan ’ten önce ödenen katılım payları yine SGK’dan alınan belgeye istinaden iade edilecektir. Bu kapsamda başvuru yapan kişilerin, muhtaçlık durumları değerlendirilerek karar verilecektir.

9 KATILIM PAYI ÖDEMELERİNİN KAPSAMI
60/c-1 Aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaşlar ile gelir tespiti yapılmaksızın genel sağlık sigortalılığı ya da bakmakla yükümlü olduğu kişi bulunmayan Türk vatandaşlarından 18 yaşını doldurmamış çocuklar 60/c-3 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler

10 ÖDEME KRİTERLERİ Ödeme kriterleri 2015/6 sayılı Fon Kurulu Kararıyla belirlenmiştir. 60/c-1 maddesi kapsamındaki müracaatçının, aile içindeki kişi başına düşen gelirin aylık tutarının, müracaat tarihinde geçerli olan brüt asgari ücretin üçte birinden az olması 60/c-3 maddesi kapsamındaki müracaatçının, hane içindeki kişi başına düşen gelirin aylık tutarının, müracaat tarihinde geçerli olan net asgari ücretin üçte birinden az olması

11 SYGM Hazine Kişi SYDV ÖDEME ŞEMASI Kaynak Talebi Fona Aktarım Talebi
Vakfa Başvuru

12 ÖDEME SÜRECİ Ödenen katılım payları SYD Vakıfları tarafından üzerinden üçer aylık dönemler halinde talep edilir Aynı dönem içinde Bütünleşik Sistem’den çekilen katılım payı yardım listesini de içeren kaynak talep yazısı Sağlık ve Düzenli Yardımlar Daire Başkanlığına gönderilir Kaynak aktarım süreci başlayana kadar ulaşmayan kaynak talebi evrakları veya evrakta eksikliği bulunan kaynak talepleri işleme alınmaz Gönderilen katılım payı talepleri üç aylık dönemleri takip eden ilk ayın sonuna kadar SYD Vakıflarına aktarılır Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin alacakları, hakkı doğuran olayın öğrenildiği tarihten itibaren iki yıl içinde istenmezse zamanaşımına uğrar

13 ÖDEME AYLARI TABLOSU Vakıfların Talep Tarihi Vakıflara Ödeme Tarihi
Hazineden Fona Aktarım Ocak Nisan Bir yıl içerisinde vakıflara yapılan kaynak aktarımları, sonraki yıl toplu olarak Hazine’den Fon’a aktarılır. Şubat Mart Temmuz Mayıs Haziran Ekim Ağustos Eylül Kasım Aralık

14 TEŞEKKÜRLER


"KATILIM PAYI ÖDEMELERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları