Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARINDA YAPILAN TÜM İŞLEMLER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARINDA YAPILAN TÜM İŞLEMLER"— Sunum transkripti:

1 SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARINDA YAPILAN TÜM İŞLEMLER
GENEL SAĞLIK SİGORTASI GELİR TESPİTİ VE DOSYA GÜNCELLEME İŞLEMLERİ 2022 SAYILI KANUNA İSTİNADEN YAPILAN YAŞLI,ENGELLİ, ENGELLİ YAKINI AYLIKLARI GELİR TESPİTİ VE YILLIK GÜNCELLEME İŞLEMLERİ 3294 SAYILI KANUNA GÖRE YAPILAN AYNI VE NAKDİ YARDIMLARIN İNCELEME İŞLEMLERİ 3294 SAYILI KANUNA GÖRE YAPILAN DÜZENLİ YARDIMLAR 1.Eşi vefat etmiş kadınlara yönelik düzenli nakdi yardım programı. 2.Muhtaç Asker ailesi yardımı. 3.Şartlı Sağlık Yardımı. 4.Şartlık Eğitim Yardımı. İlçemiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının T.Vakıflar Bankası Kasımpaşa Şubesi nezdindeki TR IBAN numarasına bağış yapılabilir. Beyoğlu İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü Küçük Piyale Mahallesi Kızılay Meydanı Cad. No: 24/26 kat:3 Kasımpaşa/Beyoğlu Tel: 0212/     Faks: 0212/ 2022 SAYILI 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN 2022 sayılı Kanuna göre 4 çeşit aylık bağlanmakta olup, PTT aracılığıyla yatırılan tutarları aşağıdadır. 1. Yaşlı Aylığı(65+) - 3 aylık 424,69TL 2. %40-69 Arası Özürlü Aylığı - 3 aylık 849,39TL 3. % 70 ve Üzeri Özürlü Aylığı- 3 aylık 1274,08TL 4. 18 Yaş Altı Özürlü Yakını Aylığı- 3aylık 849,39TL Hane içinde kişi başına düşen geliri, 2022 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutardan (2014 Ocak-Haziran dönemi için 255,22 TL) az geliri olan kişilere bağlanır. Yapılacak muhtaçlık değerlendirmelerinde hane yaklaşımı geçerlidir. Hane geliri hesaplanırken haneden kim alırsa alsın 2022 sayılı kanun aylıkları, kira gideri ya da oturduğu evin rayiç değeri aylıkları hesaba katılmayacaktır. Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Yardım Programında hak sahibi olan kişiler sayılı kanun kapsamındaki aylıklardan yararlanamayacaktır. 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 2006 yılında 5510 sayılı "Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu" ile Türkiye'de yaşayan ve SGK kapsamında olmayan herkes GSS kapsamında olacak. Aile kavramı; “aynı hane içinde yaşayan eş, evli olmayan çocuk, büyük ana ve büyük baba” olarak sınırlandırılmış ve aynı hanede birden fazla aile var ise, her biri için ayrı gelir testi yapılması öngörülmüştür. GELİR KODU GELİR ARALIĞI (TL) PRİM G0(Brüt asgari ücretin 1/3 ünün altında ise) 0-378,00 Primi devlet tarafından ödenir. G1(Brüt asgari ücretin 1/3 ü ile asgari ücret arasında ise) 378,00 – 1.134,00 45,36 TL G2(Brüt asgari ücret ile asgari ücretin iki katı arasında ise) 1.134,00– 2.268,00 136,08 TL G3(Brüt asgari ücretin iki katından fazla) 2.268,00 ve üzeri 272,76TL

2 T.C. BEYOĞLU KAYMAKAMLIĞI
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI 3294 SAYILI KANUNA GÖRE YAPILAN AYNİ-NAKDİ YARDIM Vakfımız 1986 yılında çıkarılan 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ile kurulmuştur. Vakfımıza her ay Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nden ,00 TL. aylık periyodik pay gönderilmektedir. Vakfımıza müracaatta bulunan kişilere mütevelli heyetimizin haftalık toplantılarında almış oldukları kararlar ile ayni ve nakdi yardım yapılmaktadır. Sosyal güvenlik kapsamındaki vatandaşlarımızın tespitinde kullanılan31 Aralık 2013 tarihi ve sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazete yayımlanan Asgari ücret tespit komisyonu kararınca belirlenen muhtaçlık sınırı: 01 Ocak Haziran 2014 tarihleri arasında 255,22 TL 01 Temmuz Aralık 2014 tarihleri arasında 270,23 TL 3294sayılı Kanuna göre 4çeşit düzenli yardım mevcut. EŞİ VEFAT ETMİŞ KADINLARA YÖNELİK DÜZENLİ YARDIM PROGRAMI 2 ayda TL olarak PTT aracılığıyla yatmakta olan ve halk arasında dul maaşı olarak da bilinen Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Yardım Programından faydalanmak için başvuru yapan kişinin aynı zamanda 2022 sayılı Kanuna göre yaşlı veya özürlü maaşı alması durumunda, kişi iki yardım programından sadece birini tercih edebilmektedir. Hanede yaşayan herhangi birinin SGK kaydına rastlanırsa maaş bağlanmaz, daha önce bağlandı ise de maaş sistem tarafından otomatik olarak kesilir. MUHTAÇ ASKER AİLESİ YARDIMI PTT aracılığı 2 ayda TL olarak yatırılmakta olan asker maaşından, askere giden kişi evliyse ve eşinin sosyal güvencesi yoksa Vakıf Mütevelli Heyetinin muhtaçlık kararı vermesi şartıyla askerin eşi programdan faydalandırılacaktır. Askere giden kişi bekarsa ve anne-babasının sosyal güvencesi yoksa Vakıf Mütevelli Heyetinin muhtaçlık kararı vermesi şartıyla askerin annesi programdan faydalandırılacaktır ancak anne hayatta değil ise baba başvuruda bulunabilir. ŞARTLI SAĞLIK-ŞARTLI EĞİTİM YARDIMLARI Bu yardımlar(Şartlı nakit transferi) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından maddi gücü yeterli olmayan ve sosyal güvencesi olmayan ailelerden ilköğrenim ve ortaöğrenimde eğitim öğretim gören çocukların eğitimine devam edebilmeleri için devlet tarafından verilen bir tür nakit yardım programıdır. Halk arasında çocuk parası ya da öğrenci parası olarak bilinen şartlı eğitim ve sağlık yardımlarında sözleşmeyi her zaman anne imzalar ve paralar annenin PTT hesabına yatırılır. Kimler Başvurabilir? Hamile bayanlar 0 – 6 yaş arasında çocuğu bulunan anneler. İlköğretim veya ortaöğretimde okuyan çocuğu bulunan anneler. ŞARTLI SAĞLIK-ŞARTLI EĞİTİM YARDIMLARI Diğer bilgiler Gebelik Yardımı: Gebe kadınlara doğumlarını hastanede gerçekleştirmeleri ve gebelikleri süresince düzenli olarak doktor muayenesine gitmeleri şartıyla verilen ŞNT yardım türüdür. İlgili kişilerin doğumlarını hastanede yaptıklarında bir kereliğine 75 TL, gebelik süresince düzenli doktor muayenesinden geçmeleri neticesinde her ay 35 TL, doğumdan sonra doktor muayenesinden geçtiklerinde 2 kereye mahsus 35’er TL olarak ödenmektedir. Sağlık Yardımı: 0 – 6 yaş arasında çocuğu bulunan annelere çocuklarını düzenli olarak doktor kontrolüne götürmeleri şartıyla verilen Şartlı Nakit Transferi yardım türüdür. Çocuk başına aylık 35 TL olarak ödenmektedir. Eğitim Yardımı: 7 – 18 yaş arasında ilköğretim ve ortaöğretime giden çocuğu olan annelere çocukların okula devam etmesi şartıyla verilen Şartlı Nakit Transferi yardım türüdür. Çocuk başına, ilköğretime gidiyorsa erkek öğrenci için aylık 35 TL, kız çocuk için aylık 40 TL; ortaöğretime gidiyorsa erkek öğrenci için aylık 50 TL, kız öğrenci için aylık 60TL olarak ödenmektedir. Ayrıca son yapılan çalışmayla okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim gören çocuklar için de şartlı eğitim yardımı verilebileceği kararlaştırılmıştır.


"SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARINDA YAPILAN TÜM İŞLEMLER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları