Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 BEYİN ÖLÜMÜ VE TANI KRİTERLERİ G A T A ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI Prof. Dr. Ahmet COŞAR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 BEYİN ÖLÜMÜ VE TANI KRİTERLERİ G A T A ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI Prof. Dr. Ahmet COŞAR."— Sunum transkripti:

1 1 BEYİN ÖLÜMÜ VE TANI KRİTERLERİ G A T A ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI Prof. Dr. Ahmet COŞAR

2 2 Takdim planı Tanım ve etyolojiBeyin ölümünde tartışmalarYasal yönüTanı kriterleriDünyadaki uygulamalarOrgan transplantasyonu ve beyin ölümü

3 3 Tanım Klinik Fizyopatolojik Tüm beyin fonksiyonlarının irreversibl kaybıİntrakraniyal dolaşımın durması

4 4 Ağır kafa travmaları ( En sık ) Anevrizmal subaraknoid hemorajiler İntraserebral hemorajiler Beyin ödemi ve herniasyon Asfiksi Etyoloji Uzamış kardiyak resusitasyon

5 5 Tanı kriterleri Gerekli ön koşullar Beyin hasarına yol açan nedenin saptanması Komanın irreversibl olduğunun gösterilmesi Nöromüsküler iletim sağlam olmalı Ağır elektrolit, asit-baz ve endokrin bozukluklar olmamalı İlaç ya da besin zehirlenmesi olmamalı ( Barbitürat ) Santral vücut ısısı 32 C ( rektal 27 C )

6 6 Komanın reversibl nedenleri Adrenal yetmezlik Metabolik ve Endokrin İlaçlar Diğer Nedenler Hiperglisemi/ketoasidoz Hiponatremi Hipoglisemi Üremi Hiperkalsemi IV anestezikler Kas gevşeticiler Trisiklik antidepresanlar Antikolinerjikler Bretilyum Beyin sapı ensefaliti Hipotermi Şok Gullian-Barre Send. Besin zehirlenmesi

7 7 Beyin ölümünün klinik tanısı Koma ve yanıtsızlık Beyin sapı fonksiyonlarının kaybı

8 8 Koma ve yanıtsızlık Serebral yanıtsızlık ( Spontan / Uyaran ) Deserebre, dekortike postürü ( - ) Spinal kord refleksleri ( primitif refleksler ) ( + )

9 9 Beyin sapı fonksiyon kaybı Beyin Sapı Mezensefalon Pons Medulla oblangata

10 10 Beyin sapı fonksiyon kaybı Pupillerin büyüklüğü ve ışığa reaksiyonu Göz hareketleri Fasiyal duyu ve motor yanıtları Öğürme ve öksürme refleksi Apne testi Okülosefalik refleks Okülovestibuler refleks Kornea refleksi Jaw refleksi Ağrılı uyarı ile ’’grimasing’’in değerlendirilmesi

11 11 Pupiller 2. ve 3. kafa çiftleri Parlak ışığa yanıtsız, fiks, dilate ( 4-9 mm ) Yanlış değerlendirme İlaç zehirlenmesi ( narkotikler ) CPR sonrası ( adrenalin - atropin ) Ağır yüz yaralanmaları

12 12 Göz hareketleri Okülosefalik refleks Servikal travmada yapılmaz ( 2238 nolu kanun ) Başın, orta hattan 90 horizantal ve vertikal hareketi ile Normal Beyin Ölümü Gözler, baş hareketinin tersi yönünde hareket eder. Gözler, orbitada hareketsiz kalır.

13 13 Göz hareketleri Okülovestibüler refleks 3, 6 ve 8. kraniyal sinirler değerlendirilir. Kulak zarı sağlam ve dış kulak yolu tıkalı olmamalıdır. Her bir kulak 50 ml buzlu suyla yıkanır. Buzlu su sonrası 1 dk beklenmelidir. Diğer kulak için 5 dk beklenmelidir. Normal Beyin Ölümü Gözler, yıkanan tarafa doğru deviye olur. Gözler, orbitada hareketsiz kalır.

14 14 Fasiyal duyu ve motor yanıtları Kornea refleksi ( - ) Jaw refleksi ( - ) Grimasing ( - )

15 15 Öğürme ve öksürme refleksi Posterior farenks uyarımına öğürme yanıtı Trakeal aspirasyon işlemine öksürük yanıtı

16 16 Apne testi En önemli beyin sapı refleksi Solunum kontrolü Test için ön koşullar ; PCO 2 ; 30 - 40 mmHg PO 2 > 200 mmHg ( 10-30 dk % 100 O 2 ) Vücut ısısı normale yakın olmalı Sistolik kan basıncı > 90 mmHg olmalı Hipovolemik olmamalı PCO2 ve PO2 değerleri normal olmalı

17 17 Apne testi algoritması Gerekli ön koşulları sağlaMekanik ventilatörden ayır Karina üzerine O2 kanülü yerleştir (%100 O2 ve 6lt/dk) 8 dakika süresince solunumu gözle Solunum Var APNE Hipotansiyon Desatürasyon Kardiyak Aritmi YOK Hipotansiyon Desatürasyon Kardiyak Aritmi VAR PCO2 > 60 PCO2 < 60 Gerekli ön koşulları sağlaMekanik ventilatörden ayır

18 18 Apne testinde karşılaşılan problemler Gerekli ön koşulların sağlanmasında zorluk Apne testi sırasında hipoksi, hipotansiyon, aritmi gelişimi Daha önceden akciğer problemi olması Hipoksi Kronik hiperkapni

19 19 Atropin testi 2 mg Atropin enjeksiyonu TAŞİKARDİ

20 20 Beyin ölümünde görülebilecek durumlar Ekstremitelerin patolojik fleksiyon veya ekstansiyon dışındaki spontan hareketleri Terleme, kızarma, taşikardi Farmakolojik destek olmaksızın normal kan basıncı veya kan basıncında ani yükselme Diabetes insipidusun olmaması Derin tendon reflekslerinin, yüzeyel karın reflekslerinin, triple fleksiyon yanıtının olması Babinski refleksinin olması Omuz elevasyonu ve adduksiyonu, sırtın yay şeklinde kıvrılması ve belirgin tidal volüm olmaksızın interkostal genişlemeler

21 21 Shoemaker; Critical Care 2000; 1894-99 Vücut sıcaklığının korunabilmesi, Hipofizer ve hipotalamik hormon üretiminin devam etmesi, Postmortem incelemelerde intrakraniyal dolaşıma dair şüpheli bulgular, Tüm kriterlere uyan bazı beyin ölümü vakalarında ;

22 22 Türkiye’de ; 2238 nolu kanun Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından 30.01.2001 tarihli ve 950 sayılı onay ile Beyin ölümü kriterleri Hekim kurulu Kardiyoloji Nöroloji Beyin Cerrahisi Anesteziyoloji

23 23 Beyin ölümü tanısında tartışmalar İki Değerlendirme Arasındaki Süre Tayini ( Gözlem süresi ) Klinik değerlendirme belli bir zaman aralığı ile 2 kez yapılmalıdır. Süre ; 2 Aya Kadar……………………48 Saat 2 Ay – 1 Yaş……………………24 Saat 1 -18 Yaş.....……………………12 Saat 18 Yaş Üzeri.....………………..Opsiyonel ( 2 -24 Saat )

24 24 Beyin ölümü tanısında tartışmalar Primer nedene yönelik şüphe Apne testinin yapılamadığı durumlarda Ağır yüz travmaları Komanın reversibl nedenleri düşünülüyorsa Pupil anormalliklerinin önceden varlığı veya pupile etki eden ilaçların kullanımı Düşük kardiyak debi ve hipotansiyon Destekleyici Testler Zorunlu mu ?Hangi test ?Test sayısı ?Ne zaman ?

25 25 Beyin ölümü tanısında tartışmalar Kardiyak ölüm, beyin ölümü tanısından ne kadar zaman sonra gelişir? Literatürde ; Uygun destek olmaksızın ; % 75 İlk 48 Saat % 50 İlk 24 Saat Hemodinamik instabilite Beklenmeyen ani kardiyak arrest YBÜ ile ilgili komplikasyonlar Ciddi nozokomiyal enfeksiyon 30 yaşında gebe bir kadında ( 17 hafta ) Ağır kafa travması sonrası beyin ölümü 107 gün Yoğun Bakım Ünitesinde desteklere devam edilmiş 32. gebelik haftasında, 1550 gr ağırlığında sağlıklı bebek (sezeryan)

26 26 Beyin ölümü tanısında tartışmalar Beyin ölümü tanısı neden gereklidir? Yoğun bakım hizmetleri kısıtlı ve pahalı Organ transplantasyonu için potansiyel donör adayları Aynı anda birden fazla organ sağlanması

27 27 Dünyadaki uygulamalar Neurology 2002; 58:9-10 ÜLKEKANUNPROTOKOLKURULDEĞ. SÜREAPNE TESTİDEST. TEST ABD ++26SO KÜBA -+26 (24)SO ARJANTİN ++16MZ BELÇİKA ++3-MO FRANSA ++2-SZ ALMANYA ++212SO İTALYA ++16 (24)SZ RUSYA ++26 (24)SO İSPANYA ++16 (24)SO İNGİLTERE ++26SO TÜRKİYE ++4-SZ G.AFRİKA ++2-SO İSRAİL ++16 (24)SZ ÜRDÜN -+1--Z JAPONYA ++1-SZ G.KORE ++16SO

28 28 Dünyadaki uygulamalar Neurology 2002; 58:9-10 Toplam Ülke Sayısı 80 Beyin Ölümü ile ilgili kanunu bulunanlar: 55 Ülke ( % 69 ) Protokolü bulunanlar: 70 Ülke ( % 88 ) Kuruldaki hekim sayısı 1 Kişi: 31 Ülke ( % 44 ) 2 Kişi: 24 Ülke ( % 34 ) 3 Kişi: 9 Ülke ( % 13 ) 4 Kişi: 2 Ülke ( % 3 ) Belirtilmemiş: 4 Ülke ( % 6 ) Nöroloji Kardiyoloji Beyin Cerrahisi Anesteziyoloji Dahiliye Tedavi eden doktor

29 29 Dünyadaki uygulamalar Neurology 2002; 58:9-10 Toplam Ülke Sayısı İki değerlendirme arasındaki süre: Belirlenmiş olanlarda süre: 42 Ülke ( % 53 ) 6 Saat: 13 Ülke ( % 31 ) 6 (24) Saat: 7 Ülke ( % 17 ) 12 Saat: 7 Ülke ( % 17 ) 24 Saat: 8 Ülke ( % 19 ) 2-3 saat: 6 Ülke ( % 14 ) Belirlenmiş: 42 Ülke ( % 53 ) Belirlenmemiş : 38 Ülke ( % 47 ) Opsiyonel: 1 Ülke ( % 2 ) 20 ülke ( % 48 ) 80

30 30 Dünyadaki uygulamalar Neurology 2002; 58:9-10 Toplam Ülke Sayısı Destekleyici test: 55 Ülke ( % 69 ) Opsiyonel: 46 Ülke ( % 58 ) Zorunlu : 28 Ülke ( % 35 ) Bilgi yok: 6 Ülke ( % 7 ) 80

31 31 Dünyadaki uygulamalar Neurology 2002; 58:9-10 Toplam Ülke Sayısı Apne testi zorunluluğu: 41 Ülke ( % 52 ) Apne testinde( 41 Ülkede ): 8 dakika bekleme: 21 Ülke ( % 51 ) 10 dakika bekleme: 20 Ülke ( % 49 ) Modifiye Apne Testi : 20 Ülke 80

32 32 Organ transplantasyonu ve beyin ölümü Böbrek...............................................13.372 Karaciğer........................................... 4.954 Pankreas........................................... 435 Böbrek-pankreas............................... 911 Kalp................................................... 2.198 Kalp-Akciğer...................................... 48 Akciğer.............................................. 956 Barsak............................................... 79 TOPLAM…………………………….22.953 ABD’de 2000 Yılı Yapılan Transplantasyon Sayıları

33 33 Organ transplantasyonu ve beyin ölümü Kadavra....................... 5.984 Canlı............................. 5.700 TOPLAM……………... 11.684 Donör dağılımı ( 2000 Yılı )

34 34 Organ transplantasyonu ve beyin ölümü Böbrek...............................................50.651 Karaciğer........................................... 18.701 Pankreas........................................... 1.484 Böbrek-pankreas............................... 2.459 Kalp................................................... 4.150 Kalp-Akciğer...................................... 208 Akciğer.............................................. 3.821 Barsak............................................... 179 TOPLAM…………………………….79.343 Organ transplantasyonu bekleyenler ( 2001 yılı )

35 35 Organ transplantasyonu ve beyin ölümü Transplantasyon için bekleyenlerin ölüm sayıları, transplantasyon yapılanların toplam sayısından daha hızlı artmaktadır. 2000 yılında transplantasyon beklerken ölenlerin sayısı 6000 Kişi

36 36 Organ transplantasyonu ve beyin ölümü Kadavra organ donör sayısında istenilen rakama ulaşılamama nedeni? Donör yakınının ikna edilememesi Beyin ölümü sebeplerinde değişiklikler ve beyin ölümü tanısında zorluk

37 37 Organ bağışı Rippe’s İntestive Care Medicine 1999; 2184-99 Potansiyel kadavra donör ailelerinin organ bağışı için verdikleri izin % 0 - 75 Coğrafi Etnik Kültürel Dinsel 1986 Ürdün ve 1988 Mekke’de Pan-islamik Hukuk Divanı ; Beyin Ölümü kriterleri kabul edilmiştir. Uluslararası ortalama Türkiye’de % 57 ?

38 38 Organ bağışı Nephrol News Issues 5:16, 1993 ABD’de 1993 yılında yapılan bir anket ; Organ bağışlamayı düşünüyor. Aile bireylerinden birinin organ bağışını destekliyor Organ donörü olarak kullanılan kişinin ailesine para yardımının neden yapılmadığını soruyor. Beyin ölümünü ANLAYAMIYOR!!! % 69 % 93 % 37 % 42

39 39 Beyin ölümü sebeplerindeki değişiklikler Trafik kurallarındaki değişiklikler ve halkın eğitimi AİDS Yoğun bakım hizmetlerinde ilerleme ABD’de beyin ölümü nedenleri Kardiovasküler olaylar Motorlu araç kazaları Ateşli silah yaralanmaları Kafa travmaları Asfiksi Motorlu araç kazaları CVO % 34 % 24 % 29 % 40

40 40 Organ bağışı Organ bağışında başarı için ; Donörün erken farkedilmesi Beyin ölüm tanısı için hızlı ve kesin işlemler Donörün ailesi ile iyi koordinasyon Beyin ölümü tanısı almış donör adayına uygun yoğun bakım desteği

41 41 Donör adayına uygun yoğun bakım desteği Enfeksiyonla mücadele Organ perfüzyonu ve doku O2 dağılımını optimalize etmek KVS destek Solunum ve asit-baz dengesi Renal fonksiyonun korunması Endokrin destek Hipotermiyle mücadele Koagülasyon sistemi ile ilgili problemler SAB 100-120 mmHg CVP 8-10 mmHg PO2 80-110 mmHg O2 satürasyonu > %95pH: 7.37-7.45 Hb:10-12 gr/dl Htc: %30-35 Vazopressör (-) HipovolemiAritmiUygun inotrop En az 1-2 ml/kg/st idrar çıkımı HiperglisemiDI İKB tedavisi


"1 BEYİN ÖLÜMÜ VE TANI KRİTERLERİ G A T A ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI Prof. Dr. Ahmet COŞAR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları