Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

STATUS EPİLEPTİKUS, İNME BEYİN ÖLÜMÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "STATUS EPİLEPTİKUS, İNME BEYİN ÖLÜMÜ"— Sunum transkripti:

1 STATUS EPİLEPTİKUS, İNME BEYİN ÖLÜMÜ

2 Bilinç Değişikliği Bilinç değişiklikleri yoğun bakım ünitesinde en sık nöroloji konsultasyonu nedenidir. 6 Şubat 2009 YBU – Kursu

3 Bilinç Değişikliği meningoensefalit, hipoglisemi, tiamin eksikliği,
nöbetler - SE hiperkapni, hiperglisemi, hipertiroidi, hipotermi, hipoksi, hipotansiyon, hipotiroidi, hipotermi, elektrot anormallikleri hipernatremi, hiponatremi, hiperkalsemi ensefalopatiler hepatik, septik, üremik ilaçlar, inme septik ensefalopati 6 Şubat 2009 YBU – Kursu

4 Status Epileptikus

5 Status Epileptikus “20 dakikanın üzerinde nöbet aktivitesinin devam etmesi” 6 Şubat 2009 YBU – Kursu

6 Status Epileptikus “20 dakikanın üzerinde nöbet aktivitesinin devam etmesi” Konvulsif status epileptikus Jeneralize Basit parsiyel Epilepsia parsiyalis kontinua 6 Şubat 2009 YBU – Kursu

7 Status Epileptikus “20 dakikanın üzerinde nöbet aktivitesinin devam etmesi” Konvulsif status epileptikus Jeneralize Basit parsiyel Epilepsia parsiyalis kontinua Nonkonvulsif status epileptikus Jeneralize (absans) Kompleks parsiyel 6 Şubat 2009 YBU – Kursu

8 Nonkonvulsif Status Epileptikus (NKSE)
NYBÜ’de %18 NKSE görülüyor Pandian et al., 2004 Komalı hastaların %8’inde NKSE görülüyor Towne et al., 2000 NKSE olan komadaki hastaların %70’inde “subtle” hareketler; %10 hastada klinik bulgu yok 6 Şubat 2009 YBU – Kursu

9 Nonkonvulsif Status Epileptikus (NKSE)
%90 üzerinde sürekli EEG çekimi ile gösteriliyor Claaseen et al., 2004 Jeneralize konvülzif nöbet %14-20 oranında NKSE ile devam ediyor 6 Şubat 2009 YBU – Kursu

10 Nonkonvulsif Status Epileptikus (NKSE)
Koma ve NKSE mortalite yüksek Mental etkilenim hafif olan hastalarda morbidite ve mortalite yüksek değil 6 Şubat 2009 YBU – Kursu

11 Nonkonvulsif Status Epileptikus (NKSE)
Koma ve NKSE mortalite yüksek Mental etkilenim hafif olan hastalarda morbidite ve mortalite yüksek değil Tanı ve tedavisi tartışmalı Tanı koymak zor Sürekli EEG izlemi gerekir Tedavisi iyi ya da kötü gidişli olmasına göre değişiyor 6 Şubat 2009 YBU – Kursu

12 Nonkonvulsif Status Epileptikus “Klinik Bulgular”
Ajitasyon/agresyon Anoreksi Afazi/mutizm Otomatizmalar Göz kırpma Katatoni Koma Konfüzyon Delirium Bulantı-kusma Ağlama Nistagmus 6 Şubat 2009 YBU – Kursu

13 Nonkonvulsif Status Epileptikus “Klinik Bulgular”
Perseverasyon Delüzyon Ekolali Kişilik değişikliği Şarkı söyleme Psikoz Göz deviasyonu Yüz atmalar Bakakalma Gülme Genel titremeler Letarji 6 Şubat 2009 YBU – Kursu

14 Nonkonvulsif Status Epileptikus “Tanı”
Belirtiler: EEG: Benzodiazepinlere yanıt: 6 Şubat 2009 YBU – Kursu

15 Nonkonvulsif Status Epileptikus “Tanı”
Belirtiler: Konvülzif hareketler EEG: Ritmik epileptiform anomali Benzodiazepinlere yanıt: BDZ sonrası EEG ve klinik iyileşme 6 Şubat 2009 YBU – Kursu

16 Nonkonvulsif Status Epileptikus “Tanı”
Belirtiler: Koma EEG: Ritmik epileptiform anomali Benzodiazepinlere yanıt: BDZ sonrası EEG iyileşme 6 Şubat 2009 YBU – Kursu

17 Nonkonvulsif Status Epileptikus “Tanı”
Belirtiler: Koma EEG: PLED, PED Benzodiazepinlere yanıt: BDZ sonrası EEG iyileşme 6 Şubat 2009 YBU – Kursu

18 SE Tedavisi Diazepam 20 mg PR/IV – Midazolam 10 mg intranazal/bukkal/IM Fenitoin 20 mg/kg, 150 mg/dk- glukoz ile karşılaşmayacak 6 Şubat 2009 YBU – Kursu

19 SE Tedavisi Diazepam 20 mg PR/IV – Midazolam 10 mg intranazal/bukkal/IM Fenitoin 20 mg/kg, 150 mg/dk- glukoz ile karşılaşmayacak Valproat 40 mg/kg IV + 20 mg/kg ek doz Fenobarbital 20 mg/kg IV mg/dak 6 Şubat 2009 YBU – Kursu

20 SE Tedavisi Midazolam 0.2 mg/kg yükleme (max 2 mg/kg) mg/kg/saat cIV Propofol 1-2 mg/kg yükleme (max 10 mg/kg) – 1-15 mg/kg/saat 6 Şubat 2009 YBU – Kursu

21 Nonkonvulsif Status Epileptikus “Komplikasyon”
Hastane komplikasyonları %39 enfeksiyonlar, solunum sistemi, nörolojik, dermatolojik Akut medikal hastalıkta %55 Epilepsili hastada %22 6 Şubat 2009 YBU – Kursu

22 Nonkonvulsif Status Epileptikus “Mortalite”
Akut medikal probleme bağlı NKSE: %27 Kriptojenik NKSE: %17 Epileptik hastada NKSE: %6 6 Şubat 2009 YBU – Kursu

23 Nonkonvulsif Status Epileptikus “Mortalite”
Varolan sistemik hastalık önemli Hastanede akut komplikasyonlar önemli Mental durum değişikliğinin derecesi önemli EEG bulguları ile bir ilişki yok 6 Şubat 2009 YBU – Kursu

24 Nonkonvulsif Status Epileptikus “Epilepsi sekeli”
Tekrarlayan NKSE %29 EEG’de lateralizasyon gösterenlerde daha sık 6 Şubat 2009 YBU – Kursu

25 Status Epileptikus “Kötü prognoz”
İleri yaş Hipoksi, akut semptomatik SE süresi EEG’de burst supresyonların olması EEG’de periyodik lateralize edici deşarjların olması (PLED) 6 Şubat 2009 YBU – Kursu

26 İNME

27 İnme Tipleri İskemik: % 80-85 Hemorajik % 15-20 6 Şubat 2009
YBU – Kursu

28 MCA 6 Şubat 2009 YBU – Kursu

29 PCA ACA 6 Şubat 2009 YBU – Kursu

30 VB 6 Şubat 2009 YBU – Kursu

31 Genel Yaklaşım Akut inmeli hastada medikal destek:
Hava yolu açıklığı ve solunum Kalp Kan basıncı Kan şekeri Vücut ısısı Sıvı ve elektrolit dengesi 6 Şubat 2009 YBU – Kursu

32 Medikal Destekte Hedefler
Solunum: Aspirasyonu önleme SDS < SaO2 > %92-95 Kalp: Kalp hızı /dakika Kan Basıncı: Hipotansiyonun önlemek SKB > 100 mmHg DKB > 70 mmHg 6 Şubat 2009 YBU – Kursu

33 Medikal Destekte Hedefler
Kan Şekeri: < 150 mg/dl’de tutmak; gereğinde SC veya İV insülin tx Tedavi ne kadar agresi olmalı?? Vücut Isısı: < 37.5C’de tutmak 6 Şubat 2009 YBU – Kursu

34 başlangıç strok şiddeti (SSS)
Vücut ısısı ve prognoz hipotermi normotermi hipertermi hafif 45-58 orta 30-44 ağır 15-29 çok ağır 0-14 başlangıç strok şiddeti (SSS) ölüm veya SSS<30 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2% 65% 25% 15% 6 Şubat 2009 YBU – Kursu

35 Medikal Destekte Hedefler
Övolemi sağlanması: İzotonik NaCl: 1-2cc/kg/saat Hipotonik sıvı (%5 dekstroz) kaçınmalı Beslenme: Oral alım kesilmeli Bulantı/ kusmanın önlenmeli Ağrı kontrolü sağlanmalı 6 Şubat 2009 YBU – Kursu

36 Antihipertansif Tedavi
Sistolik KB>220 mmHg, Diastolik KB>120 mmHg (q5 dakika x 3) 1. seçenek: Brevibloc premix protokolü 2. seçenek: Beloc amp=5 ml=5 mg: IVP 5 mg, toplam 15 mg’a kadar, dakika ara ile 6 Şubat 2009 YBU – Kursu

37 Antihipertansif Tedavi
24 saatte bazalin %15’ninden fazla KB düşürülmemeli Mümkün olduğu kadar nitratlar ve nitroprussid’den kaçınılmalı (intrakranial basınç artışı ve kontrolsüz KB düşmesi) 6 Şubat 2009 YBU – Kursu

38 İntraserebral kanama (İSK)
Derin / subkortikal Kortikal / lobar 6 Şubat 2009 YBU – Kursu

39 Lokalizasyon Putaminal Talamik kaudat Pons ağırlıklı Derin - %49:
Lobar - %35 Serebellar - %10 Beyin sapı - %6 Pons ağırlıklı ICH attributed to hypertension characteristically occurs in the basal ganglia, thalamus, pons, and cerebellum (deep ICH) and may result from the same pathologic changes seen in lacunar infarction.10 Hypertension may be as prevalent in cases of lobar ICH as in deep ICH and be a risk factor for lobar ICH;11–13 however, more recent studies call that observation into question.14,15 NEUROLOGY 2005;65: , The incidence of deep and lobar intracerebral hemorrhage in whites, blacks, and Hispanics Bu tutulum İSK’nın en sık görüldüğü alanları da açıklamaktadır. Toplum temelli bir araştırmada İSK’ların %50’sinin derin yerleşimli (bazal ganglia), %35’inin lobar, %10’un serebellar ve %6’sının beyin sapında olduğu bildirilmiştir (Flaherty Stroke 2005;36: 934 – 93). N. Afşar 6 Şubat 2009 Flaherty Stroke 2005;36: 934 – 93 YBU – Kursu 39

40 Tedavi: Genel Prensipler
Nörolojik ve vital bulguların yakın takibi gerekli Nörolojik takip standart skalalar ile yapılmalı: NIH ve Glascow koma skalası (veya SSS, unified NS) KB, nabız, oksijenasyon, ateş, beslenme, sıvı-elektrolit bakımı EUSI 2006: There are 5 main areas in the treatment of acute ICH: 1 General treatment does not substantially differ from the treatment of ischaemic stroke [14] . The neurological status and vital functions (blood pressure, pulse rate, oxygenation and temperature) should be continuously or regularly monitored. 2 Prevention and treatment of complications, which may be either neurological (such as space-occupying oedema or seizures) or medical (such as aspiration, infections, decubital ulcers, DVT or PE. 3 Early secondary prevention to reduce the incidence of early recurrence of ICH. Apart from treatment of increased blood pressure and withholding the use of antithrombotic drugs, early secondary prevention does not substantially differ from secondary prevention in stroke in general; the latter was detailed in the 2003 EUSI recommendations [14] . 4 Early rehabilitation is also essential for ICH patients. Again there are no substantial differences to the 2003 EUSI recommendations for acute ischemic stroke [14] . 5 Specific therapy directed against the growth of the haematoma that is currently the subject of surgery and ongoing RCTs 6 Şubat 2009 YBU – Kursu

41 Tedavi: Genel Prensipler
Komplikasyonların önlenmesi ve tedavisi Nöbet, aspirasyon, enfeksiyon, DVT/PE Erken tekrarın önlenmesi Erken rehabilitasyon Spesifik tedavi Hematom büyümesini engelleme Cerrahi General treatment of patients with stroke and ICH needs monitoring of clinical development and physiological functions. Neurological status is best monitored using validated neurological scales; the National Institute of Health Stroke Scale (NIHSS) [85] and the GCS [86] are the most frequently used. Other scales, such as the Scandinavian Stroke Scale [87] or the Unified Neurological Stroke Scale [213] , may also be used. However, it is essential that a centre concentrates on the use of one scale only. The ICH score is an instrument that may allow risk stratification of ICH patients on admission [26] . General management of all stroke patients, including those with ICH, comprises respiratory and cardiac care, fluid and metabolic management and blood pressure control. In addition prophylactic measures concerning deep venous thrombosis (DVT), pulmonary embolism (PE), aspiration pneumonia, other infections and decubital ulcer are part of the general treatment of these patients. 6 Şubat 2009 YBU – Kursu

42 Tedavi: Genel Prensipler
Tüm İSK hastaları varsa inme ünitesi, yoksa YBÜ’nde en az 24 saat takip edilmeli (AHA, EUSI) Prognoz belirlemesi dikkatli yapılmalıdır (ilk 24 st içinde verilen DNR order’ı kötü prognoz için belirleyici olabilir) 6 Şubat 2009 Becker, Neurology 2001; Hemphill III, Stroke 2004 YBU – Kursu

43 ICH “grading scale” – 5 ila 13 puan
Ruiz-Sandoval, Stroke 2007;38: 1641–1644). 6 Şubat 2009 YBU – Kursu Ruiz-Sandoval, Stroke 2007;38: 1641–1644

44 Kan Basıncı: düzenlenmesi
Kılavuzlar: AHA – 2007, EUSI – 2006 RCT çalışmalara dayalı değil KB yüksekliği hematom genişlemesi ile ilgili olabilir Völüm artışı ise kötü prognoz ile ilişkili Hızlı KB düşmesi olası iskemik alanı genişletebilir 6 Şubat 2009 YBU – Kursu

45 AHA Kılavuzu – 2007 SKB > 200 veya MAP > 150 mmHg: İV infüzyon ile agresif tx, 5 dk KB takibi SKB > 180 veya MAP > 130 mmHg ve KİBAS VAR: İCP monitorizasyonu eşliğinde ve CPP > mmHg olacak şekilde sürekli/aralıklı İV tedavi SKB > 180 veya MAP > 130 mmHg ve KİBAS YOK: ılımlı KB düşürülmesi (MAP 110 veya hedef 160/90 mmHg), sürekli/aralıklı İV tedavi ve 15 dak. klinik değerlendirme If SBP is 200 mm Hg or MAP is 150 mm Hg, then consider aggressive reduction of blood pressure with continuous intravenous infusion, with frequent blood pressure monitoring every 5 minutes. 2. If SBP is 180 mm Hg or MAP is 130 mm Hg and there is evidence of or suspicion of elevated ICP, then consider monitoring ICP and reducing blood pressure using intermittent or continuous intravenous medications to keep cerebral perfusion pressure 60 to 80 mm Hg. 3. If SBP is 180 mm Hg or MAP is 130 mm Hg and there is not evidence of or suspicion of elevated ICP, then consider a modest reduction of blood pressure (eg, MAP of 110 mm Hg or target blood pressure of 160/90 mm Hg) using intermittent or continuous intravenous medications to control blood pressure, and clinically reexamine the patient every 15 minutes. 6 Şubat 2009 YBU – Kursu

46 KB: Özet Hiperakut dönemde HT dikkatli olarak normalize edilebilir:
SKB > mmHg; MAP > mmHg Güvenli Seçenekler: Metoprolol (Beloc® 5mg/5ml) Esmolol (Brevibloc® 100mg/10cc): Furosemid (lasix ® 20mg/2cc) Son seçenekler: Nitrogliserin (Perlinganit ® 10mg/10cc, Nitroglycerin ® Na-Nitroprussid (Nipruss): 0.25-(5)10 g/kg/dak IV inf 6 Şubat 2009 YBU – Kursu

47 DVT / PTE PROFLAKSİSİ Kompresyon çorabı, intermittant pnömatik kompresyon: ilk günden başlanmalı (düşük kanıt düzeyi) Yüksek riskli hastada “yarı” dozda sc UFH veya LMWH başlanabilir 7.ACCP kılavuzu: Alberts, Chest 2004; Kelly-Stroke-2003 6 Şubat 2009 YBU – Kursu

48 DVT / PTE PROFLAKSİSİ Kullanılan ajana göre aPTT veya anti-FXa takip edilmelidir Nörolojik olarak stabil hastada LMWH 2. günde başlanabilir İnferior vena cava filtresi 7.ACCP kılavuzu: Alberts, Chest 2004; Kelly-Stroke-2003 6 Şubat 2009 YBU – Kursu

49 BEYİN ÖLÜMÜ

50 “Beyin fonksiyonlarının geri dönüşsüz kaybı”
Beyin Ölümü Klinik tanım / her koşulda olması gereken: “Beyin fonksiyonlarının geri dönüşsüz kaybı” Fizyopatolojik olarak intrakranial dolaşım durmuştur. 6 Şubat 2009 YBU – Kursu

51 Beyin Ölümü Nedenleri Erişkinler: * Masif kafa travması
* Kardiopulmoner arrest * İntraserebral hemoraji/SAK * Geniş iskemik inme ve herniasyon * Fulminant hepatik ansefalopati 6 Şubat 2009 YBU – Kursu

52 Beyin Ölümü Nedenleri Çocuklar: * Travmatik beyin hasarı
* Bakteriyel menenjit * Asfiksi * Boğulma 6 Şubat 2009 YBU – Kursu

53 Beyin ölümü tanısı konulabilmesi için dışlanması gereken durumlar
Şiddetli elektrolit, asit-baz veya endokrin bozukluk Vücut ısısının 32oC altında olduması Hipotansiyon İlaç entoksikasyonu (örn: barbituratlar) Zehirlenmeler Nöromüsküler blok yapan ajanlar 6 Şubat 2009 YBU – Kursu

54 Komanın geri dönüşlü nedenleri
Metabolik ve Endokrin İlaçlar Diğer Nedenler Adrenal Yetmezlik IV anestezikler Beyin sapı ansefaliti Hiperglisemi/ketoasidoz Kas gevşeticiler Hipotermi Hiponatremi Trisiklik antidepresanlar Şok Hipoglisemi Antikolinerjikler Guillaine Barre Sendromu Üremi Bretilyum Besin zehirlenmesi Hiperkalsemi Locked-in sendromu 6 Şubat 2009 YBU – Kursu

55 Yaşa Göre Bekleme Süresi
YD - 2 ay; saat 2 ay - 1 yaş; saat 1 yaş – 18 yaş; saat Erişkin Ülkelere göre değişken 6 Şubat 2009 YBU – Kursu

56 Beyin ölümünün klinik tanısı
Koma ve yanıtsızlık Serebral yanıtsızlık ( Spontan / Uyaran ) Deserebre, dekortike postürü ( - ) Spinal kord refleksleri (primitif R. ±) Beyin sapı fonksiyonlarının kaybı 6 Şubat 2009 YBU – Kursu

57 Ağrılı uyarana yanıt Dekortike Postur: Hemisferik/Diensefalik
Deserebre Postur: mezansefalon/üst pons 6 Şubat 2009 YBU – Kursu

58 Beyin ölümünde refleksler
Tendon refleksleri segmental spinal reflekslerdir Beyin ölümünde spinal şok döneminde arefleksi olabilir 6 Şubat 2009 YBU – Kursu

59 Beyin ölümünde refleksler
Bir süre sonra lezyon düzeyi altında spinal kord canlılığına bağlı anormal refleksler görülebilir Ekstremitelerdeki refleks paterninin beyin ölümünde prognostik değeri yoktur 6 Şubat 2009 YBU – Kursu

60 Beyin sapı fonksiyon kaybı
Beyin Sapı (Mezensefalon, Pons, Medulla oblangata) Refleks yollarının işlevleri değerlendirilir. 6 Şubat 2009 YBU – Kursu

61 Beyin sapı fonksiyon kaybı
Pupillerin büyüklüğü ve ışığa reaksiyonu Göz hareketleri Okülosefalik refleks Okülovestibuler refleks 6 Şubat 2009 YBU – Kursu

62 Beyin sapı fonksiyon kaybı
Fasiyal duyu ve motor yanıtları Kornea refleksi Çene refleksi Ağrılı uyarı ile “yüz buruşturma”nın değerlendirilmesi Öğürme ve öksürme refleksi Apne testi 6 Şubat 2009 YBU – Kursu

63 Pupiller 2. ve 3. kafa çiftleri
Parlak ışığa yanıtsız, fiks, dilate ( mm ) Yanlış değerlendirme İlaç zehirlenmesi (narkotikler) CPR sonrası (adrenalin - atropin) Ağır yüz yaralanmaları 6 Şubat 2009 YBU – Kursu

64 Göz hareketleri Okülosefalik refleks
Servikal travmada yapılmaz ( 2238 nolu kanun ) Başın orta hattan 90o vertikal ve horizontal hareketi ile Normal Beyin Ölümü Gözler, baş hareketinin tersi yönünde hareket eder. Gözler, orbitada hareketsiz kalır 6 Şubat 2009 YBU – Kursu

65 6 Şubat 2009 YBU – Kursu

66 Okülovestibüler refleks – Kalorik test
Göz hareketleri Okülovestibüler refleks – Kalorik test 3, 6 ve 8. kraniyal sinirler değerlendirilir. Kulak zarı sağlam ve dış kulak yolu tıkalı olmamalıdır. 6 Şubat 2009 YBU – Kursu

67 Kalorik test: buzlu su (10 – 100cc)
Her bir kulak 50 ml buzlu suyla yıkanır. Buzlu su sonrası 1 dk beklenmelidir. Diğer kulak için 5 dk beklenmelidir. 6 Şubat 2009 YBU – Kursu

68 Okülovestibüler refleks – Kalorik test
Göz hareketleri Okülovestibüler refleks – Kalorik test Gözler, yıkanan tarafa doğru deviye olur. Normal Beyin Ölümü Gözler, orbitada hareketsiz kalır. 6 Şubat 2009 YBU – Kursu

69 Fasyal duyu ve motor yanıtları
Kornea refleksi ( - ) Çene refleksi ( - ) Yüz buruşturma ( - ) 6 Şubat 2009 YBU – Kursu

70 Öğürme ve öksürme refleksi
Posterior farenks uyarımına öğürme yanıtı elde edilmez Trakeal aspirasyon işlemine öksürük yanıtı elde edilmez 6 Şubat 2009 YBU – Kursu

71 2 mg Atropin enjeksiyonu
Atropin testi 2 mg Atropin enjeksiyonu TAŞİKARDİ Beyin ölümünde görülmez 6 Şubat 2009 YBU – Kursu

72 Apne testi En önemli beyin sapı refleksi : solunum
Test için ön koşullar ; Vücut ısısı normale yakın olmalı Sistolik kan basıncı > 90 mmHg olmalı Hipovolemik olmamalı PCO2 ve PO2 değerleri normal olmalı PCO2; mmHg PO2 > 200 mmHg (10-30 dk; %100 O2 ) 6 Şubat 2009 YBU – Kursu

73 Apne testinde karşılaşılan problemler
Gerekli ön koşulların sağlanmasında zorluk Apne testi sırasında hipoksi, hipotansiyon, aritmi gelişimi Daha önceden akciğer problemi olması *Hipoksi *Kronik hiperkapni 6 Şubat 2009 YBU – Kursu

74 Apne testi algoritması
Gerekli ön koşulları sağla Gerekli ön koşulları sağla Mekanik ventilatörden ayır Mekanik ventilatörden ayır 6 Şubat 2009 YBU – Kursu

75 Apne testi algoritması
Gerekli ön koşulları sağla Gerekli ön koşulları sağla Mekanik ventilatörden ayır Mekanik ventilatörden ayır 8 dakika süresince solunumu gözle Karina üzerine O2 kanülü yerleştir (%100 O2 ve 6lt/dk) 6 Şubat 2009 YBU – Kursu

76 Apne testi algoritması
Gerekli ön koşulları sağla Gerekli ön koşulları sağla Mekanik ventilatörden ayır Mekanik ventilatörden ayır 8 dakika süresince solunumu gözle Karina üzerine O2 kanülü yerleştir (%100 O2 ve 6lt/dk) Solunum Var TESTİ TEKRARLA 6 Şubat 2009 YBU – Kursu

77 Apne testi algoritması
Gerekli ön koşulları sağla Gerekli ön koşulları sağla Mekanik ventilatörden ayır Mekanik ventilatörden ayır 8 dakika süresince solunumu gözle Karina üzerine O2 kanülü yerleştir (%100 O2 ve 6lt/dk) APNE Hipotansiyon Desatürasyon Kardiyak Aritmi YOK PCO2 > 60 KLİNİK BEYİN ÖLÜMÜ 6 Şubat 2009 YBU – Kursu

78 Apne testi algoritması
Gerekli ön koşulları sağla Gerekli ön koşulları sağla Mekanik ventilatörden ayır Mekanik ventilatörden ayır 8 dakika süresince solunumu gözle Karina üzerine O2 kanülü yerleştir (%100 O2 ve 6lt/dk) APNE Hipotansiyon Desatürasyon Kardiyak Aritmi YOK PCO2 < 60 TESTİ TEKRARLA 6 Şubat 2009 YBU – Kursu

79 Apne testi algoritması
Gerekli ön koşulları sağla Gerekli ön koşulları sağla Mekanik ventilatörden ayır Mekanik ventilatörden ayır 8 dakika süresince solunumu gözle Karina üzerine O2 kanülü yerleştir (%100 O2 ve 6lt/dk) Hipotansiyon Desatürasyon Kardiyak Aritmi VAR DESTEKLEYİCİ TESTLER APNE PCO2 < 60 6 Şubat 2009 YBU – Kursu

80 Apne testi algoritması
Gerekli ön koşulları sağla Gerekli ön koşulları sağla Mekanik ventilatörden ayır Mekanik ventilatörden ayır 8 dakika süresince solunumu gözle Karina üzerine O2 kanülü yerleştir (%100 O2 ve 6lt/dk) Hipotansiyon Desatürasyon Kardiyak Aritmi VAR APNE PCO2 > 60 KLİNİK BEYİN ÖLÜMÜ 6 Şubat 2009 YBU – Kursu

81 Apne testi komplikasyonları
Hipotansiyon Asidoz Kardiak aritmi Hipoksemi 6 Şubat 2009 YBU – Kursu

82 Beyin Ölümü Destekleyici Testler
Transkranial Doppler Ultrasonografi EEG BT Anjiografi / MRA Serebral anjiografi SPECT Duysal uyarılmış potansiyeller 6 Şubat 2009 YBU – Kursu

83 Destekleyici Testler YD - 2 ay; 2 test 2 ay - 1 yaş; 1 test
1 yaş – 18 yaş; Ülkelere göre değişken Erişkin Ülkelere göre değişken 6 Şubat 2009 YBU – Kursu

84 Destekleyici testlerin yapılması zorunlu durumlar
Göz, kulak, akciğer hasarına bağlı klinik bakının tam yapılamadığı durumlar (ciddi fasyal travma, pupil deformitesi) Sedatif ilaç, aminoglikosid,antikolinerjik, antiepileptik, kemoterapatik veya nöromuskuler bloker ilaçların toksik düzeyi 6 Şubat 2009 YBU – Kursu

85 Destekleyici testlerin yapılması zorunlu durumlar
Uyku-apne veya şiddetli akciğer hastalığına bağlı kronik CO2 retansiyonu Organ naklinin hızlandırılması amacı ile Medikolegal olarak objektif dayanak için 6 Şubat 2009 YBU – Kursu

86 TCD: beyin ölümü Klinik şüphe veya uyumsuz bulgular varsa gerekir
Anjiyografiye göre daha kolay EEG’ye göre YBÜ artefaktı daha az Multipl damardan kayıt gerekli 30 dakika monitorizasyon öneriliyor Beyin ölümü riski olan kişilerde bazal tetkik olması önemli 6 Şubat 2009 YBU – Kursu

87 TCD: beyin ölümü Diastolik akım kaybı Diastolik ters akım Ters akım
6 Şubat 2009 Diastolik akım kaybı YBU – Kursu

88 MRA 6 Şubat 2009 YBU – Kursu

89 DSA 6 Şubat 2009 YBU – Kursu

90 PET 6 Şubat 2009 YBU – Kursu

91 Teşekkürler... 6 Şubat 2009 YBU – Kursu


"STATUS EPİLEPTİKUS, İNME BEYİN ÖLÜMÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları