Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

STATUS EPİLEPTİKUS, İNME BEYİN ÖLÜMÜ. 6 Şubat 2009 YBU – Kursu Bilinç Değişikliği Bilinç değişiklikleri yoğun bakım ünitesinde en sık nöroloji konsultasyonu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "STATUS EPİLEPTİKUS, İNME BEYİN ÖLÜMÜ. 6 Şubat 2009 YBU – Kursu Bilinç Değişikliği Bilinç değişiklikleri yoğun bakım ünitesinde en sık nöroloji konsultasyonu."— Sunum transkripti:

1 STATUS EPİLEPTİKUS, İNME BEYİN ÖLÜMÜ

2 6 Şubat 2009 YBU – Kursu Bilinç Değişikliği Bilinç değişiklikleri yoğun bakım ünitesinde en sık nöroloji konsultasyonu nedenidir.

3 6 Şubat 2009 YBU – Kursu Bilinç Değişikliği meningoensefalit, meningoensefalit, hipoglisemi, hipoglisemi, tiamin eksikliği, tiamin eksikliği, nöbetler - SE nöbetler - SE hiperkapni, hiperkapni, hiperglisemi, hiperglisemi, hipertiroidi, hipertiroidi, hipotermi, hipotermi, hipoksi, hipoksi, hipotansiyon, hipotansiyon, hipotiroidi, hipotiroidi, hipotermi, elektrot anormallikleri hipernatremi, hiponatremi, hiperkalsemi ensefalopatiler hepatik, septik, üremik ilaçlar, inme inme septik ensefalopati

4 Status Epileptikus

5 6 Şubat 2009 YBU – Kursu Status Epileptikus “ 20 dakikanın üzerinde nöbet aktivitesinin devam etmesi”

6 6 Şubat 2009 YBU – Kursu Status Epileptikus “ 20 dakikanın üzerinde nöbet aktivitesinin devam etmesi” Konvulsif status epileptikus Konvulsif status epileptikus Jeneralize Jeneralize Basit parsiyel Basit parsiyel Epilepsia parsiyalis kontinua Epilepsia parsiyalis kontinua

7 6 Şubat 2009 YBU – Kursu Status Epileptikus “ 20 dakikanın üzerinde nöbet aktivitesinin devam etmesi” Konvulsif status epileptikus Konvulsif status epileptikus Jeneralize Jeneralize Basit parsiyel Basit parsiyel Epilepsia parsiyalis kontinua Epilepsia parsiyalis kontinua Nonkonvulsif status epileptikus Nonkonvulsif status epileptikus Jeneralize (absans) Jeneralize (absans) Kompleks parsiyel Kompleks parsiyel

8 6 Şubat 2009 YBU – Kursu Nonkonvulsif Status Epileptikus (NKSE) NYBÜ’de %18 NKSE görülüyor NYBÜ’de %18 NKSE görülüyor Pandian et al., 2004 Pandian et al., 2004 Komalı hastaların %8’inde NKSE görülüyor Komalı hastaların %8’inde NKSE görülüyor Towne et al., 2000 Towne et al., 2000 NKSE olan komadaki hastaların %70’inde “subtle” hareketler; %10 hastada klinik bulgu yok NKSE olan komadaki hastaların %70’inde “subtle” hareketler; %10 hastada klinik bulgu yok

9 6 Şubat 2009 YBU – Kursu Nonkonvulsif Status Epileptikus (NKSE) %90 üzerinde sürekli EEG çekimi ile gösteriliyor Claaseen et al., 2004 %90 üzerinde sürekli EEG çekimi ile gösteriliyor Claaseen et al., 2004 Jeneralize konvülzif nöbet %14-20 oranında NKSE ile devam ediyor Jeneralize konvülzif nöbet %14-20 oranında NKSE ile devam ediyor

10 6 Şubat 2009 YBU – Kursu Nonkonvulsif Status Epileptikus (NKSE) Koma ve NKSE mortalite yüksek Koma ve NKSE mortalite yüksek Mental etkilenim hafif olan hastalarda morbidite ve mortalite yüksek değil Mental etkilenim hafif olan hastalarda morbidite ve mortalite yüksek değil

11 6 Şubat 2009 YBU – Kursu Nonkonvulsif Status Epileptikus (NKSE) Koma ve NKSE mortalite yüksek Koma ve NKSE mortalite yüksek Mental etkilenim hafif olan hastalarda morbidite ve mortalite yüksek değil Mental etkilenim hafif olan hastalarda morbidite ve mortalite yüksek değil Tanı ve tedavisi tartışmalı Tanı ve tedavisi tartışmalı Tanı koymak zor Tanı koymak zor Sürekli EEG izlemi gerekir Sürekli EEG izlemi gerekir Tedavisi iyi ya da kötü gidişli olmasına göre değişiyor Tedavisi iyi ya da kötü gidişli olmasına göre değişiyor

12 6 Şubat 2009 YBU – Kursu Nonkonvulsif Status Epileptikus “Klinik Bulgular” Ajitasyon/agresyon Ajitasyon/agresyon Anoreksi Anoreksi Afazi/mutizm Afazi/mutizm Otomatizmalar Otomatizmalar Göz kırpma Göz kırpma Katatoni Katatoni Koma Koma Konfüzyon Konfüzyon Delirium Delirium Bulantı-kusma Bulantı-kusma Ağlama Ağlama Nistagmus Nistagmus

13 6 Şubat 2009 YBU – Kursu Nonkonvulsif Status Epileptikus “Klinik Bulgular” Perseverasyon Perseverasyon Delüzyon Delüzyon Ekolali Ekolali Kişilik değişikliği Kişilik değişikliği Şarkı söyleme Şarkı söyleme Psikoz Psikoz Göz deviasyonu Göz deviasyonu Yüz atmalar Yüz atmalar Bakakalma Bakakalma Gülme Gülme Genel titremeler Genel titremeler Letarji Letarji

14 6 Şubat 2009 YBU – Kursu Nonkonvulsif Status Epileptikus “Tanı” Belirtiler: Belirtiler: EEG: EEG: Benzodiazepinlere yanıt: Benzodiazepinlere yanıt:

15 6 Şubat 2009 YBU – Kursu Nonkonvulsif Status Epileptikus “Tanı” Belirtiler: Konvülzif hareketler Belirtiler: Konvülzif hareketler EEG: Ritmik epileptiform anomali EEG: Ritmik epileptiform anomali Benzodiazepinlere yanıt: BDZ sonrası EEG ve klinik iyileşme Benzodiazepinlere yanıt: BDZ sonrası EEG ve klinik iyileşme

16 6 Şubat 2009 YBU – Kursu Nonkonvulsif Status Epileptikus “Tanı” ? Belirtiler: Koma EEG: Ritmik epileptiform anomali EEG: Ritmik epileptiform anomali Benzodiazepinlere yanıt: BDZ sonrası EEG iyileşme Benzodiazepinlere yanıt: BDZ sonrası EEG iyileşme

17 6 Şubat 2009 YBU – Kursu Nonkonvulsif Status Epileptikus “Tanı” ? Belirtiler: Koma ? EEG: PLED, PED Benzodiazepinlere yanıt: BDZ sonrası EEG iyileşme Benzodiazepinlere yanıt: BDZ sonrası EEG iyileşme

18 6 Şubat 2009 YBU – Kursu SE Tedavisi Diazepam 20 mg PR/IV – Midazolam 10 mg intranazal/bukkal/IM Diazepam 20 mg PR/IV – Midazolam 10 mg intranazal/bukkal/IM Fenitoin 20 mg/kg, 150 mg/dk- glukoz ile karşılaşmayacak Fenitoin 20 mg/kg, 150 mg/dk- glukoz ile karşılaşmayacak

19 6 Şubat 2009 YBU – Kursu SE Tedavisi Diazepam 20 mg PR/IV – Midazolam 10 mg intranazal/bukkal/IM Diazepam 20 mg PR/IV – Midazolam 10 mg intranazal/bukkal/IM Fenitoin 20 mg/kg, 150 mg/dk- glukoz ile karşılaşmayacak Fenitoin 20 mg/kg, 150 mg/dk- glukoz ile karşılaşmayacak Valproat 40 mg/kg IV + 20 mg/kg ek doz Valproat 40 mg/kg IV + 20 mg/kg ek doz Fenobarbital 20 mg/kg IV 50-100 mg/dak Fenobarbital 20 mg/kg IV 50-100 mg/dak

20 6 Şubat 2009 YBU – Kursu SE Tedavisi Midazolam 0.2 mg/kg yükleme (max 2 mg/kg) - 0.05-2 mg/kg/saat cIV Midazolam 0.2 mg/kg yükleme (max 2 mg/kg) - 0.05-2 mg/kg/saat cIV Propofol 1-2 mg/kg yükleme (max 10 mg/kg) – 1-15 mg/kg/saat Propofol 1-2 mg/kg yükleme (max 10 mg/kg) – 1-15 mg/kg/saat

21 6 Şubat 2009 YBU – Kursu Nonkonvulsif Status Epileptikus “Komplikasyon” Hastane komplikasyonları %39 Hastane komplikasyonları %39 enfeksiyonlar, solunum sistemi, nörolojik, dermatolojik enfeksiyonlar, solunum sistemi, nörolojik, dermatolojik Akut medikal hastalıkta %55 Akut medikal hastalıkta %55 Epilepsili hastada %22 Epilepsili hastada %22

22 6 Şubat 2009 YBU – Kursu Nonkonvulsif Status Epileptikus “Mortalite” Mortalite %18 Mortalite %18 Akut medikal probleme bağlı NKSE: %27 Akut medikal probleme bağlı NKSE: %27 Kriptojenik NKSE: %17 Kriptojenik NKSE: %17 Epileptik hastada NKSE: %6 Epileptik hastada NKSE: %6

23 6 Şubat 2009 YBU – Kursu Nonkonvulsif Status Epileptikus “Mortalite” Varolan sistemik hastalık önemli Varolan sistemik hastalık önemli Hastanede akut komplikasyonlar önemli Hastanede akut komplikasyonlar önemli Mental durum değişikliğinin derecesi önemli Mental durum değişikliğinin derecesi önemli EEG bulguları ile bir ilişki yok EEG bulguları ile bir ilişki yok

24 6 Şubat 2009 YBU – Kursu Nonkonvulsif Status Epileptikus “Epilepsi sekeli” Epilepsi sekeli %43 Epilepsi sekeli %43 Tekrarlayan NKSE %29 Tekrarlayan NKSE %29 EEG’de lateralizasyon gösterenlerde daha sık EEG’de lateralizasyon gösterenlerde daha sık

25 6 Şubat 2009 YBU – Kursu Status Epileptikus “Kötü prognoz”  İleri yaş  Hipoksi, akut semptomatik  SE süresi  EEG’de burst supresyonların olması  EEG’de periyodik lateralize edici deşarjların olması (PLED)

26 İNME

27 6 Şubat 2009 YBU – Kursu İnme Tipleri İskemik: % 80-85 İskemik: % 80-85 Hemorajik % 15-20 Hemorajik % 15-20

28 6 Şubat 2009 YBU – Kursu MCA

29 6 Şubat 2009 YBU – Kursu ACA PCA

30 6 Şubat 2009 YBU – Kursu VB

31 6 Şubat 2009 YBU – Kursu Akut inmeli hastada medikal destek: Akut inmeli hastada medikal destek: Hava yolu açıklığı ve solunum Hava yolu açıklığı ve solunum Kalp Kalp Kan basıncı Kan basıncı Kan şekeri Kan şekeri Vücut ısısı Vücut ısısı Sıvı ve elektrolit dengesi Sıvı ve elektrolit dengesi Genel Yaklaşım

32 6 Şubat 2009 YBU – Kursu Medikal Destekte Hedefler Solunum: Aspirasyonu önleme SDS %92-95 SDS %92-95 Kalp:Kalp hızı 60-100/dakika Kan Basıncı: Hipotansiyonun önlemek SKB > 100 mmHg DKB > 70 mmHg

33 6 Şubat 2009 YBU – Kursu Kan Şekeri: < 150 mg/dl’de tutmak; gereğinde SC veya İV insülin tx gereğinde SC veya İV insülin tx Tedavi ne kadar agresi olmalı?? Vücut Isısı: < 37.5  C’de tutmak Medikal Destekte Hedefler

34 6 Şubat 2009 YBU – Kursu Vücut ısısı ve prognoz hipotermi normotermi hipertermi hafif 45-58 orta 30-44 ağır 15-29 çok ağır 0-14 başlangıç strok şiddeti (SSS) ölüm veya SSS<30 100 % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 20% 10% 2% 40% 70% 90% 70% 65% 25% 50% 15% 10%

35 6 Şubat 2009 YBU – Kursu Medikal Destekte Hedefler ● Övolemi sağlanması: − İzotonik NaCl: 1-2cc/kg/saat − Hipotonik sıvı (%5 dekstroz) kaçınmalı ● Beslenme: Oral alım kesilmeli ● Bulantı/ kusmanın önlenmeli ● Ağrı kontrolü sağlanmalı

36 6 Şubat 2009 YBU – Kursu Antihipertansif Tedavi Sistolik KB>220 mmHg, Diastolik KB>120 mmHg (q5 dakika x 3) Sistolik KB>220 mmHg, Diastolik KB>120 mmHg (q5 dakika x 3) 1. seçenek: Brevibloc premix protokolü 1. seçenek: Brevibloc premix protokolü 2. seçenek: Beloc amp=5 ml=5 mg: IVP 5 mg, toplam 15 mg’a kadar, 10-20 dakika ara ile 2. seçenek: Beloc amp=5 ml=5 mg: IVP 5 mg, toplam 15 mg’a kadar, 10-20 dakika ara ile

37 6 Şubat 2009 YBU – Kursu Antihipertansif Tedavi 24 saatte bazalin %15’ninden fazla KB düşürülmemeli 24 saatte bazalin %15’ninden fazla KB düşürülmemeli Mümkün olduğu kadar nitratlar ve nitroprussid’den kaçınılmalı (intrakranial basınç artışı ve kontrolsüz KB düşmesi) Mümkün olduğu kadar nitratlar ve nitroprussid’den kaçınılmalı (intrakranial basınç artışı ve kontrolsüz KB düşmesi)

38 6 Şubat 2009 YBU – Kursu Derin / subkortikal Derin / subkortikal Kortikal / lobar Kortikal / lobar İntraserebral kanama (İSK)

39 6 Şubat 2009 YBU – Kursu N. Afşar Lokalizasyon Derin - %49: Derin - %49: Putaminal Putaminal Talamik Talamik kaudat kaudat Lobar - %35 Lobar - %35 Serebellar - %10 Serebellar - %10 Beyin sapı - %6 Beyin sapı - %6 Pons ağırlıklı Pons ağırlıklı Flaherty Stroke 2005;36: 934 – 93

40 6 Şubat 2009 YBU – Kursu Tedavi: Genel Prensipler Nörolojik ve vital bulguların yakın takibi gerekli Nörolojik ve vital bulguların yakın takibi gerekli  Nörolojik takip standart skalalar ile yapılmalı: NIH ve Glascow koma skalası (veya SSS, unified NS)  KB, nabız, oksijenasyon, ateş, beslenme, sıvı-elektrolit bakımı

41 6 Şubat 2009 YBU – Kursu Tedavi: Genel Prensipler Komplikasyonların önlenmesi ve tedavisi Komplikasyonların önlenmesi ve tedavisi  Nöbet, aspirasyon, enfeksiyon, DVT/PE Erken tekrarın önlenmesi Erken tekrarın önlenmesi Erken rehabilitasyon Erken rehabilitasyon Spesifik tedavi Spesifik tedavi  Hematom büyümesini engelleme  Cerrahi

42 6 Şubat 2009 YBU – Kursu Tedavi: Genel Prensipler Tüm İSK hastaları varsa inme ünitesi, yoksa YBÜ’nde en az 24 saat takip edilmeli (AHA, EUSI) Tüm İSK hastaları varsa inme ünitesi, yoksa YBÜ’nde en az 24 saat takip edilmeli (AHA, EUSI) Prognoz belirlemesi dikkatli yapılmalıdır (ilk 24 st içinde verilen DNR order’ı kötü prognoz için belirleyici olabilir) Prognoz belirlemesi dikkatli yapılmalıdır (ilk 24 st içinde verilen DNR order’ı kötü prognoz için belirleyici olabilir) Becker, Neurology 2001; Hemphill III, Stroke 2004

43 6 Şubat 2009 YBU – Kursu ICH “grading scale” – 5 ila 13 puan Ruiz-Sandoval, Stroke 2007;38: 1641–1644

44 6 Şubat 2009 YBU – Kursu Kan Basıncı: düzenlenmesi Kılavuzlar: Kılavuzlar: AHA – 2007, EUSI – 2006 AHA – 2007, EUSI – 2006 RCT çalışmalara dayalı değil RCT çalışmalara dayalı değil KB yüksekliği hematom genişlemesi ile ilgili olabilir KB yüksekliği hematom genişlemesi ile ilgili olabilir Völüm artışı ise kötü prognoz ile ilişkili Völüm artışı ise kötü prognoz ile ilişkili Hızlı KB düşmesi olası iskemik alanı genişletebilir Hızlı KB düşmesi olası iskemik alanı genişletebilir

45 6 Şubat 2009 YBU – Kursu AHA Kılavuzu – 2007 SKB > 200 veya MAP > 150 mmHg: İV infüzyon ile agresif tx, 5 dk KB takibi SKB > 200 veya MAP > 150 mmHg: İV infüzyon ile agresif tx, 5 dk KB takibi SKB > 180 veya MAP > 130 mmHg ve KİBAS VAR: İCP monitorizasyonu eşliğinde ve CPP > 60-80 mmHg olacak şekilde sürekli/aralıklı İV tedavi SKB > 180 veya MAP > 130 mmHg ve KİBAS VAR: İCP monitorizasyonu eşliğinde ve CPP > 60-80 mmHg olacak şekilde sürekli/aralıklı İV tedavi SKB > 180 veya MAP > 130 mmHg ve KİBAS YOK: ılımlı KB düşürülmesi (MAP 110 veya hedef 160/90 mmHg), sürekli/aralıklı İV tedavi ve 15 dak. klinik değerlendirme SKB > 180 veya MAP > 130 mmHg ve KİBAS YOK: ılımlı KB düşürülmesi (MAP 110 veya hedef 160/90 mmHg), sürekli/aralıklı İV tedavi ve 15 dak. klinik değerlendirme

46 6 Şubat 2009 YBU – Kursu KB: Özet Hiperakut dönemde HT dikkatli olarak normalize edilebilir: Hiperakut dönemde HT dikkatli olarak normalize edilebilir: SKB >160 -180 mmHg; MAP >110 - 130 mmHg SKB >160 -180 mmHg; MAP >110 - 130 mmHg Güvenli Seçenekler: Metoprolol (Beloc® 5mg/5ml) Metoprolol (Beloc® 5mg/5ml) Esmolol (Brevibloc® 100mg/10cc): Esmolol (Brevibloc® 100mg/10cc): Furosemid (lasix ® 20mg/2cc) Furosemid (lasix ® 20mg/2cc) Son seçenekler: Nitrogliserin (Perlinganit ® 10mg/10cc, Nitroglycerin ® Nitrogliserin (Perlinganit ® 10mg/10cc, Nitroglycerin ® Na-Nitroprussid (Nipruss): 0.25-(5)10  g/kg/dak IV inf Na-Nitroprussid (Nipruss): 0.25-(5)10  g/kg/dak IV inf

47 6 Şubat 2009 YBU – Kursu DVT / PTE PROFLAKSİSİ Kompresyon çorabı, intermittant pnömatik kompresyon: ilk günden başlanmalı (düşük kanıt düzeyi) Kompresyon çorabı, intermittant pnömatik kompresyon: ilk günden başlanmalı (düşük kanıt düzeyi) Yüksek riskli hastada “yarı” dozda sc UFH veya LMWH başlanabilir Yüksek riskli hastada “yarı” dozda sc UFH veya LMWH başlanabilir 7.ACCP kılavuzu: Alberts, Chest 2004; Kelly-Stroke-2003

48 6 Şubat 2009 YBU – Kursu DVT / PTE PROFLAKSİSİ Kullanılan ajana göre aPTT veya anti- FXa takip edilmelidir Kullanılan ajana göre aPTT veya anti- FXa takip edilmelidir Nörolojik olarak stabil hastada LMWH 2. günde başlanabilir Nörolojik olarak stabil hastada LMWH 2. günde başlanabilir İnferior vena cava filtresi İnferior vena cava filtresi 7.ACCP kılavuzu: Alberts, Chest 2004; Kelly-Stroke-2003

49 BEYİN ÖLÜMÜ

50 6 Şubat 2009 YBU – Kursu Beyin Ölümü Klinik tanım / her koşulda olması gereken: Klinik tanım / her koşulda olması gereken: “Beyin fonksiyonlarının geri dönüşsüz kaybı” Fizyopatolojik olarak intrakranial dolaşım durmuştur. Fizyopatolojik olarak intrakranial dolaşım durmuştur.

51 6 Şubat 2009 YBU – Kursu Beyin Ölümü Nedenleri Erişkinler: Erişkinler: * Masif kafa travması * Kardiopulmoner arrest * İntraserebral hemoraji/SAK * Geniş iskemik inme ve herniasyon * Fulminant hepatik ansefalopati

52 6 Şubat 2009 YBU – Kursu Beyin Ölümü Nedenleri Çocuklar: Çocuklar: * Travmatik beyin hasarı * Bakteriyel menenjit * Asfiksi * Boğulma

53 6 Şubat 2009 YBU – Kursu Beyin ölümü tanısı konulabilmesi için dışlanması gereken durumlar Şiddetli elektrolit, asit-baz veya endokrin bozukluk Şiddetli elektrolit, asit-baz veya endokrin bozukluk Vücut ısısının 32 o C altında olduması Vücut ısısının 32 o C altında olduması Hipotansiyon Hipotansiyon İlaç entoksikasyonu (örn: barbituratlar) İlaç entoksikasyonu (örn: barbituratlar) Zehirlenmeler Zehirlenmeler Nöromüsküler blok yapan ajanlar Nöromüsküler blok yapan ajanlar

54 6 Şubat 2009 YBU – Kursu Komanın geri dönüşlü nedenleri Metabolik ve Endokrin İlaçlar Diğer Nedenler Adrenal Yetmezlik IV anestezikler Beyin sapı ansefaliti Hiperglisemi/keto asidoz Kas gevşeticiler Hipotermi Hiponatremi Trisiklik antidepresanlar Şok HipoglisemiAntikolinerjikler Guillaine Barre Sendromu ÜremiBretilyum Besin zehirlenmesi Hiperkalsemi Locked-in sendromu

55 6 Şubat 2009 YBU – Kursu Yaşa Göre Bekleme Süresi YD - 2 ay; 48 saat YD - 2 ay; 48 saat 2 ay - 1 yaş; 24 saat 2 ay - 1 yaş; 24 saat 1 yaş – 18 yaş; 12 saat 1 yaş – 18 yaş; 12 saat Erişkin Ülkelere göre değişken Erişkin Ülkelere göre değişken

56 6 Şubat 2009 YBU – Kursu Beyin ölümünün klinik tanısı Koma ve yanıtsızlık Koma ve yanıtsızlık Serebral yanıtsızlık ( Spontan / Uyaran ) Serebral yanıtsızlık ( Spontan / Uyaran ) Deserebre, dekortike postürü ( - ) Deserebre, dekortike postürü ( - ) Spinal kord refleksleri (primitif R. ±) Spinal kord refleksleri (primitif R. ±) Beyin sapı fonksiyonlarının kaybı Beyin sapı fonksiyonlarının kaybı

57 6 Şubat 2009 YBU – Kursu Ağrılı uyarana yanıt Dekortike Postur: Hemisferik/Diensefalik Deserebre Postur: mezansefalon/üst pons

58 6 Şubat 2009 YBU – Kursu Beyin ölümünde refleksler Tendon refleksleri segmental spinal reflekslerdir Tendon refleksleri segmental spinal reflekslerdir Beyin ölümünde spinal şok döneminde arefleksi olabilir Beyin ölümünde spinal şok döneminde arefleksi olabilir

59 6 Şubat 2009 YBU – Kursu Beyin ölümünde refleksler Bir süre sonra lezyon düzeyi altında spinal kord canlılığına bağlı anormal refleksler görülebilir Bir süre sonra lezyon düzeyi altında spinal kord canlılığına bağlı anormal refleksler görülebilir Ekstremitelerdeki refleks paterninin beyin ölümünde prognostik değeri yoktur Ekstremitelerdeki refleks paterninin beyin ölümünde prognostik değeri yoktur

60 6 Şubat 2009 YBU – Kursu Beyin sapı fonksiyon kaybı Beyin Sapı (Mezensefalon, Pons, Medulla oblangata) Refleks yollarının işlevleri değerlendirilir.

61 6 Şubat 2009 YBU – Kursu Beyin sapı fonksiyon kaybı  Pupillerin büyüklüğü ve ışığa reaksiyonu  Göz hareketleri  Okülosefalik refleks  Okülovestibuler refleks

62 6 Şubat 2009 YBU – Kursu Beyin sapı fonksiyon kaybı  Fasiyal duyu ve motor yanıtları  Kornea refleksi  Çene refleksi  Ağrılı uyarı ile “yüz buruşturma”nın değerlendirilmesi  Öğürme ve öksürme refleksi  Apne testi

63 6 Şubat 2009 YBU – Kursu Pupiller  2. ve 3. kafa çiftleri  Parlak ışığa yanıtsız, fiks, dilate ( 4 - 9 mm )  Yanlış değerlendirme  İlaç zehirlenmesi (narkotikler)  CPR sonrası (adrenalin - atropin)  Ağır yüz yaralanmaları

64 6 Şubat 2009 YBU – Kursu Göz hareketleri Okülosefalik refleks  Servikal travmada yapılmaz ( 2238 nolu kanun )  Başın orta hattan 90 o vertikal ve horizontal hareketi ile Normal Beyin Ölümü Gözler, baş hareketinin tersi yönünde hareket eder. Gözler, orbitada hareketsiz kalır

65 6 Şubat 2009 YBU – Kursu

66 6 Şubat 2009 YBU – Kursu Göz hareketleri Okülovestibüler refleks – Kalorik test  3, 6 ve 8. kraniyal sinirler değerlendirilir.  Kulak zarı sağlam ve dış kulak yolu tıkalı olmamalıdır.

67 6 Şubat 2009 YBU – Kursu Kalorik test: buzlu su (10 – 100cc )  Her bir kulak 50 ml buzlu suyla yıkanır.  Buzlu su sonrası 1 dk beklenmelidir.  Diğer kulak için 5 dk beklenmelidir.

68 6 Şubat 2009 YBU – Kursu Göz hareketleri Okülovestibüler refleks – Kalorik test Normal Beyin Ölümü Gözler, yıkanan tarafa doğru deviye olur. Gözler, orbitada hareketsiz kalır.

69 6 Şubat 2009 YBU – Kursu Fasyal duyu ve motor yanıtları Kornea refleksi ( - ) Kornea refleksi ( - ) Çene refleksi ( - ) Çene refleksi ( - ) Yüz buruşturma ( - ) Yüz buruşturma ( - )

70 6 Şubat 2009 YBU – Kursu Öğürme ve öksürme refleksi Posterior farenks uyarımına öğürme yanıtı elde edilmez Trakeal aspirasyon işlemine öksürük yanıtı elde edilmez

71 6 Şubat 2009 YBU – Kursu Atropin testi 2 mg Atropin enjeksiyonu TAŞİKARDİ Beyin ölümünde görülmez

72 6 Şubat 2009 YBU – Kursu Apne testi En önemli beyin sapı refleksi : solunum En önemli beyin sapı refleksi : solunum Test için ön koşullar ; Test için ön koşullar ; Vücut ısısı normale yakın olmalı Vücut ısısı normale yakın olmalı Sistolik kan basıncı > 90 mmHg olmalı Sistolik kan basıncı > 90 mmHg olmalı Hipovolemik olmamalı Hipovolemik olmamalı PCO2 ve PO2 değerleri normal olmalı PCO2 ve PO2 değerleri normal olmalı PCO2; 30 - 40 mmHg PCO2; 30 - 40 mmHg PO2 > 200 mmHg (10-30 dk; %100 O2 ) PO2 > 200 mmHg (10-30 dk; %100 O2 )

73 6 Şubat 2009 YBU – Kursu Apne testinde karşılaşılan problemler  Gerekli ön koşulların sağlanmasında zorluk  Apne testi sırasında hipoksi, hipotansiyon, aritmi gelişimi  Daha önceden akciğer problemi olması *Hipoksi *Kronik hiperkapni

74 6 Şubat 2009 YBU – Kursu Apne testi algoritması Gerekli ön koşulları sağlaMekanik ventilatörden ayırGerekli ön koşulları sağlaMekanik ventilatörden ayır

75 6 Şubat 2009 YBU – Kursu Apne testi algoritması Gerekli ön koşulları sağlaMekanik ventilatörden ayır Karina üzerine O2 kanülü yerleştir (%100 O2 ve 6lt/dk) 8 dakika süresince solunumu gözle Gerekli ön koşulları sağlaMekanik ventilatörden ayır

76 6 Şubat 2009 YBU – Kursu Apne testi algoritması Gerekli ön koşulları sağlaMekanik ventilatörden ayır Karina üzerine O2 kanülü yerleştir (%100 O2 ve 6lt/dk) 8 dakika süresince solunumu gözle Solunum Var Gerekli ön koşulları sağlaMekanik ventilatörden ayır

77 6 Şubat 2009 YBU – Kursu Apne testi algoritması Gerekli ön koşulları sağlaMekanik ventilatörden ayır Karina üzerine O2 kanülü yerleştir (%100 O2 ve 6lt/dk) 8 dakika süresince solunumu gözle APNE YOK Hipotansiyon Desatürasyon Kardiyak Aritmi YOK PCO2 > 60 Gerekli ön koşulları sağlaMekanik ventilatörden ayır

78 6 Şubat 2009 YBU – Kursu Apne testi algoritması Gerekli ön koşulları sağlaMekanik ventilatörden ayır Karina üzerine O2 kanülü yerleştir (%100 O2 ve 6lt/dk) 8 dakika süresince solunumu gözle APNE Hipotansiyon Desatürasyon Kardiyak Aritmi YOK Gerekli ön koşulları sağlaMekanik ventilatörden ayır PCO2 < 60

79 6 Şubat 2009 YBU – Kursu Apne testi algoritması Gerekli ön koşulları sağlaMekanik ventilatörden ayır Karina üzerine O2 kanülü yerleştir (%100 O2 ve 6lt/dk) 8 dakika süresince solunumu gözle APNE Hipotansiyon Desatürasyon Kardiyak Aritmi VAR Gerekli ön koşulları sağlaMekanik ventilatörden ayır PCO2 < 60

80 6 Şubat 2009 YBU – Kursu Apne testi algoritması Gerekli ön koşulları sağlaMekanik ventilatörden ayır Karina üzerine O2 kanülü yerleştir (%100 O2 ve 6lt/dk) 8 dakika süresince solunumu gözle APNE Hipotansiyon Desatürasyon Kardiyak Aritmi VAR PCO2 > 60 Gerekli ön koşulları sağlaMekanik ventilatörden ayır

81 6 Şubat 2009 YBU – Kursu Apne testi komplikasyonları Hipotansiyon Hipotansiyon Asidoz Asidoz Kardiak aritmi Kardiak aritmi Hipoksemi Hipoksemi

82 6 Şubat 2009 YBU – Kursu Beyin Ölümü Destekleyici Testler Transkranial Doppler Ultrasonografi Transkranial Doppler Ultrasonografi EEG EEG BT Anjiografi / MRA BT Anjiografi / MRA Serebral anjiografi Serebral anjiografi SPECT SPECT Duysal uyarılmış potansiyeller Duysal uyarılmış potansiyeller

83 6 Şubat 2009 YBU – Kursu Destekleyici Testler YD - 2 ay; 2 test YD - 2 ay; 2 test 2 ay - 1 yaş; 1 test 2 ay - 1 yaş; 1 test 1 yaş – 18 yaş; Ülkelere göre değişken 1 yaş – 18 yaş; Ülkelere göre değişken Erişkin Ülkelere göre değişken Erişkin Ülkelere göre değişken

84 6 Şubat 2009 YBU – Kursu Destekleyici testlerin yapılması zorunlu durumlar Göz, kulak, akciğer hasarına bağlı klinik bakının tam yapılamadığı durumlar (ciddi fasyal travma, pupil deformitesi) Göz, kulak, akciğer hasarına bağlı klinik bakının tam yapılamadığı durumlar (ciddi fasyal travma, pupil deformitesi) Sedatif ilaç, aminoglikosid,antikolinerjik, antiepileptik, kemoterapatik veya nöromuskuler bloker ilaçların toksik düzeyi Sedatif ilaç, aminoglikosid,antikolinerjik, antiepileptik, kemoterapatik veya nöromuskuler bloker ilaçların toksik düzeyi

85 6 Şubat 2009 YBU – Kursu Destekleyici testlerin yapılması zorunlu durumlar Uyku-apne veya şiddetli akciğer hastalığına bağlı kronik CO2 retansiyonu Uyku-apne veya şiddetli akciğer hastalığına bağlı kronik CO2 retansiyonu Organ naklinin hızlandırılması amacı ile Organ naklinin hızlandırılması amacı ile Medikolegal olarak objektif dayanak için Medikolegal olarak objektif dayanak için

86 6 Şubat 2009 YBU – Kursu TCD: beyin ölümü Klinik şüphe veya uyumsuz bulgular varsa gerekir Klinik şüphe veya uyumsuz bulgular varsa gerekir Anjiyografiye göre daha kolay Anjiyografiye göre daha kolay EEG’ye göre YBÜ artefaktı daha az EEG’ye göre YBÜ artefaktı daha az Multipl damardan kayıt gerekli Multipl damardan kayıt gerekli 30 dakika monitorizasyon öneriliyor 30 dakika monitorizasyon öneriliyor Beyin ölümü riski olan kişilerde bazal tetkik olması önemli Beyin ölümü riski olan kişilerde bazal tetkik olması önemli

87 6 Şubat 2009 YBU – Kursu TCD: beyin ölümü Diastolik akım kaybı Diastolik ters akım Ters akım Diastolik akım kaybı

88 6 Şubat 2009 YBU – Kursu MRA

89 6 Şubat 2009 YBU – Kursu DSA

90 6 Şubat 2009 YBU – Kursu PET

91 6 Şubat 2009 YBU – Kursu Teşekkürler...


"STATUS EPİLEPTİKUS, İNME BEYİN ÖLÜMÜ. 6 Şubat 2009 YBU – Kursu Bilinç Değişikliği Bilinç değişiklikleri yoğun bakım ünitesinde en sık nöroloji konsultasyonu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları