Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KARİYER YÖNETİMİ Doç. Dr. Yasemin ÖZDEMİR B. Farklı kariyer uygulamalarını tanımak, kariyer planlama açısından önemini anlamak ve hangi uygulamanın ne.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KARİYER YÖNETİMİ Doç. Dr. Yasemin ÖZDEMİR B. Farklı kariyer uygulamalarını tanımak, kariyer planlama açısından önemini anlamak ve hangi uygulamanın ne."— Sunum transkripti:

1 KARİYER YÖNETİMİ Doç. Dr. Yasemin ÖZDEMİR B

2 Farklı kariyer uygulamalarını tanımak, kariyer planlama açısından önemini anlamak ve hangi uygulamanın ne zaman kullanılması gerektiğini ayırt edebilmek hedeflenmektedir. 2

3 Kariyer Yönetimi- Kariyer Yönetimi Uygulamaları * İç İşe Alım * İşten Çıkarma * Emeklilik * Oryantasyon * Yönetici Geliştirme * Örgütsel Yedekleme * Outplacement  Öğrenme Hedefleri 3

4 4 * Kariyer yönetimi uygulamaları, örgütlerin bireylerin kariyer planlarını geliştirmelerini ve bu planları gerçekleştirmelerini sağlamak üzere bireye odaklanarak gerçekleştirdikleri faaliyetleri içermektedir. * bireylerin kariyer planlarını gerçekleştirmesi, motivasyon ile bireysel performansın artırılması, başarılı çalışanların iş yerinde tutulması ve dolayısıyla örgütsel performansın artırılması amaçlanmaktadır. * İK fonksiyonları ile koordineli

5 5 * İç İşe Alım * İşten Çıkarma * Emeklilik * Oryantasyon * Yönetici Geliştirme * Örgütsel Yedekleme * Outplacement

6 6 * Terfi * Transfer ve yer değiştirme

7 7 Düşük performans gibi özel ve ekonomik durgunluk gibi genel nedenler İş Kanunu çerçevesinde

8 8 Sosyal güvenlik mevzuatı çerçevesinde Farklı anlamlar taşıyor

9 9 Yeni işe başlayanlara, terfi edenlere ya da görev yeri değişenlere yeni işlerine, örgüt kültürüne, çalışma usullerine, mevcut çalışanlara, sosyal ortama uyum sağlamaları ve bu uyum sürecini kısaltmak amacıyla yürütülen programlardır.

10 10 Yönetici geliştirme, örgüt geliştirmenin bir parçası olarak yönetim tarzını, örgüt yapısını ve ilişkilerini gözden geçirip değiştirerek bireysel ve kurumsal etkinliği artırmayı hedefleyen planlı bir girişimdir. Yönetici adayı, yetenek havuzu (talent pool) ve duyarlılık eğitimi, danışmanlık alma gibi teknikler

11 11 Özellikle kritik nitelikteki pozisyonların çeşitli nedenlerle beklenmedik bir şekilde boşalması riskini ortadan kaldırmak ya da böyle bir durumda o pozisyonun mevcut çalışanlar tarafından hızla doldurulması amacıyla yapılan planlama ve çalışmalardır

12 12 * Kariyer geliştirmeyi işletme stratejisi ile irtibatlandırmak, * İşgören ve örgütün ihtiyaçlarını paralel hale getirmek, * Kariyer geliştirme sistemi ve onun örgüt içi ilişkilerini tesis etmek, * Çok sayıda araç ve yaklaşım kullanmak, * Şirket genelinde bir kariyer geliştirme altyapısı oluşturmak; fakat, sistemi iş birimleri veya bölümler düzeyinde uygulamak, * Hat yöneticilerinin katılımını sağlamak, * Hat yöneticilerini sistemin yürütülmesinden sorumlu tutmak, * Kariyer geliştirme çabalarını değerlemek ve sürekli iyileştirmek, * Kariyer geliştirme sisteminin duyurusunu iyi yapmak.

13 13 ……………….

14


"KARİYER YÖNETİMİ Doç. Dr. Yasemin ÖZDEMİR B. Farklı kariyer uygulamalarını tanımak, kariyer planlama açısından önemini anlamak ve hangi uygulamanın ne." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları