Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİREYSEL VE ÖRGÜTSEL KARİYER YÖNETİMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİREYSEL VE ÖRGÜTSEL KARİYER YÖNETİMİ"— Sunum transkripti:

1 BİREYSEL VE ÖRGÜTSEL KARİYER YÖNETİMİ

2 KARİYER NEDİR? Kişinin hayat boyu edindiği iş tecrübeleri, bir durumdan diğer duruma gecişidir. Kişinin hayatı boyunca işe ilişkin edindiği deneyim ve etkinliklerle ilgili algıladığı tutumlar bütünüdür.

3 KARİYER NEDİR? Kişinin örgütte ilerlemesi ve bir pozisyondan başka bir pozisyona gecmesidir. Bireyin iş yaşamındaki etkinlik, sorumluluk ve davranışlarının gelişimidir.

4 KARİYER YÖNETİMİ Çalışanın yetenek ve ilgilerini analiz etmeyi amaçlar. İşe giriş, atamalar, transferler bu etkinliklerin içinde yer alır

5 KARİYER YÖNETİMİ Kariyer yönetimi çalışanın kariyer amaçlarını belirlemesini, geribildirim almasını ve kariyerindeki ilerlemeyi ele alan bir süreçtir. Kariyer yönetimi iş yaşamına ilişkin planlamaların yapılmasıdır.

6 KARİYER YÖNETİMİ Kariyer yönetimi, örgütlerin kariyer geliştirme programlarını nasıl düzenledikleri ve uyguladıkları ile ilgilenir. Kariyer yönetimi,bireyin doyumunu ve örgütte kalmasını sağlar. Birey belirli bir süre sonra hangi statüde olabileceğini tahmin eder.

7 KARİYER YÖNETİMİ Kariyer Planlama Kariyer Geliştirme

8 Kariyer Planlama Çalışanın yaşam boyu yapmayı planladığı işleri ve pozisyonları; yani kişinin kendi geleceğini zincirleme bir şekilde planlamasıdır. Bu süreçte birey, becerilerini ve ilgi alanlarını belirler, kendini bir bütün olarak gözden geçirir.

9 Kariyer Planlaması Kariyer olanakların etkin değerlendirilebilmesi için kişisel ihtiyaç ve hedeflerin belirlenmesi şarttır. Kariyer planlama bireyin kendi becerilerini, ilgilerini, değerlerini, olanaklarını, seçimlerini daha fazla fark edebilmesi amacıyla gerçekleştirdikleri çabalardır.

10 Kariyer Planlaması Kariyer planlamada kişi kendi ilgi alanlarını, becerilerini ve gelecekte yapmak istediği işleri belirlemekte ve bu doğrultuda kariyerine ilişkin planlamalar yapmaktadır.

11 Kariyer Planlama Kariyer ilişkili hedefler belirlemek ve bu hedeflerin başarılı olması için çeşitli planlar düzenlemek gibi hedefleri vardır.

12 Kariyer Geliştirme Kurumsal desteklemenin devreye girdiği aşamadır.
Kurumlar çalışanlarının mesleklerinde sağlıklı ilerleyebilmeleri ve kendilerini geliştirebilmeleri için etkinliklerde bulunmalarıdır. Örgütün ve bireyin kariyer gereksinimleri arasında denge kurma amacıyla yürütülen planlı, düzenli girişimlerin tümüdür. Örgütlerin gelecekteki ve şu anki insan kaynakları gereksinimlerini karşılamayı, çalışanların kariyer doyumunu artırmayı ve örgütsel etkililiği artırmayı amaçlar.

13 Bu bağlamda; KARİYER YÖNETİMİ, bireylerin oluşturdukları kariyer planlarının çalıştıkları kurumların kariyer geliştirme programlarıyla denkleştirilip desteklenmesidir.

14 Sonuç olarak, Bireyler yeteneklerini ve kendilerini tanıyıp iyi bir kariyer planı hazırlamalı,kurum ise, bu planlarla sistemlerini bütünleştirmeye ve geliştirmeye yönelmelidir.

15 Kariyer Yönetiminin önemi neden arttı?
İşin tanımı ve işe yönelik yaklaşımlardaki değişim. Çalışan nüfusun eğitim düzeyinin genel olarak artması. İşlerin giderek karmaşıklaşması ve yenilenmesi. Kaliteli çalışanların işten ayrılması Kariyerinde platoya giren çalışanların artması Verimliliğin istenilen düzeyin altında olması

16 Birey açısından kariyer yönetiminin aşamaları:
Keşfetme- arama aşaması (0—25 yaş) Kurma aşaması (26-35 yaş) Orta kariyer aşaması (36-55 yaş) Kariyer Sonu (56-75 yaş)

17 KARİYER DEVRELERİ Keşfetme- Arama (0-25 yaş): Çocukluk devresi
Ergenlik devresi İlk yetişkinlik devresi

18 KARİYER DEVRELERİ Kurma (26-35 yaş) iş arama ve bulma
işe başlama ve oryantasyon yerleşme ve ilerleme

19 KARİYER DEVRELERİ Kariyer ortası (36-55 yaş)
Saygınlık ve başarı gereksinimi ön plandadır.

20 Kariyer Plotosu Bireyin mesleki açıdan durağan bir sürece girmesi
Birey odaklı ploto: bireyin yetkinliklerini geliştirme sürecinin sona ermesi Organizasyon odaklı ploto: Organizasyon içinde bireyin mesleki gelişimi için yolların tükenmesi

21 KARİYER DEVRELERİ Kariyer Sonu: (56-75 yaş)
Birey kariyerini tamamlamıştır. Öğretici kimlik ön plana çıkar.

22 BİREYSEL KARİYER YÖNETİMİ: DEĞERLENDİRME
Bireysel vizyonu belirleme Kariyer hedeflerini belirleme Yetkinlikleri belirleme Meslek seçimi İşe ilişkin öncelikleri belirleme

23 BİREYSEL KARİYER YÖNETİMİ: DEĞERLENDİRME
İş olanaklarını araştırma Özgeçmiş hazırlama İşe başvurma ve başvuru takibi İş görüşmesi İşe başlama ve oryantasyon Örgüt kültürüne uyum sağlanması Mesleki yenilikleri takip etme

24 BİREYSEL KARİYER YÖNETİMİ: DEĞERLENDİRME
İş ilişkilerini yönlendirme Örgütün eğitim ve kariyer yönetim politikalarına uygun davranışların sergileme Emeklilik yaşamına hazırlık

25 Üst düzey pozisyonlara dışarıdan eleman almak yerine, varolan elemanlarından yararlanabilmek.
Çalışanların kurumlara bağlılıkları ve doğru kişinin doğru işe yerleştirilmesini sağlamak.

26 GÜÇLÜ BİR KARİYER GELİŞİMİ PROGRAMININ ÖĞELERİ
Örgütün misyonunun ve kariyer gelişim programının ayrıntılı tanıtıldığı bir oryantasyon programı. Yöneticilere, çalışanlara kariyer konusunda nasıl önderlik edileceğinin öğretildiği bir eğitim programı.

27 KARİYER GELİŞİMİ PROGRAMI ÖĞELERİ
Çalışanların iş arama ve iş gücü piyasasıyla ilgili bilgilere ulaşabileceği bir kariyer gelişim merkezi ya da kütüphane. Kişisel seanslar için çalışanların her zaman görüşebileceği bir kariyer danışmanı.

28 KARİYER GELİŞİMİ PROGRAMI ÖĞELERİ
Çalışanların devamlı geribildirim aldıkları bir performans değerlendirme sistemi. Özgeçmiş ve iş mektubu yazma, evden çalışma, mülakata girme, ilgi alanı, becerileri belirleme, kariyer tıkanması ve hedef belirleme gibi konuların özgürce tartışılabildiği kariyer gelişimi çalışma grupları

29 KARİYER GELİŞİMİ PROGRAMI ÖĞELERİ
Yeni iş olanaklarının ve açık pozisyonların çalışanlara bildirildiği bir sistem (örn., anons panoları) Terfi fırsatları için hazırlamak ve çalışanların mevcut becerilerine yenilerini ekleyebilecekleri bir örgüt içi eğitim programı.

30 KARİYER GELİŞİMİ PROGRAMI ÖĞELERİ
Örgütün çalışanlarının lisansüstü ya da profosyanel gelişim kurslarına katılmasını desteklediği bir program. Çalışanların görev dönüşümü yaptığı bir çalışma sistemi

31 KARİYER GELİŞİMİ PROGRAMI ÖĞELERİ
Yöneticilerin eğitildiği ve potansiyel yöneticilerin ortaya çıkarıldığı bir idari eğitim programı İşten ayrılma durumlarında, bu durumun nedenlerini görebilmek için ayrılan çalışanlarla yapılan çıkış mülakatlar.

32 KARİYER YÖNETİM MODELİNDE KULLANILAN ARAÇLAR
Örgütler çalışanların kariyerlerini geliştirmek amacıyla çeşitli etkinliklerde bulunmakta ve değişik araçlar kullanmaktadır.

33 KENDİNİ DEĞERLENDİRME ARAÇLARI
Çalışanlara yaşamsal rollerine, ilgilerine, becerilerine, iş tutumlarına ve seçimlerine yönelik sorular sorulur. Çalışanlardan kısa ve uzun süreli amaçlarını planlamalarını ve bu amaçlarıyla ilgili olabilecek olanakları ve engelleri tanımlamaları istenir.

34 KARİYER PATİKASI Kariyer patikası kariyer sırasında izlenecek yolların belirlenmesini ifade eder. Bazı örgütlerde patikalar açık bir biçimde belirlenmiştir.

35 KARİYER DANIŞMANLIĞI Kariyer danışmanlığı, çalışanların uygun kariyer hedefleri belirleyebilmeleri ve kariyer patikaları çizebilmelerini amaçlar. Kariyer danışmanı çalışanın ilgilerini dinleyip öğrenen ve bu ilgilere yönelik işle ilgili belirli bilgileri sağlayan kişidir.

36 KARİYER REHBERLİĞİ Kariyer rehberliği, çalışanlara mesleki gelişimleri için hangi kitapları okumaları, hangi kursları almaları, kariyer olanakları, örgüt içinde ve dışındaki eğitim olanakları hakkında bilgi verilmesidir. Kariyer rehberliği kariyer danışmanlığının tamamlayıcı bir yönüdür.

37 KARİYER MERKEZLERİ Çalışanların kendi kendilerini değerlendirmelerine katkıda bulunan eğitim ve danışmanlık hizmeti veren örgüt içi kuruluşlardır.

38 Kariyer merkezleri etkinlikleri:
çalışma grupları düzenlemek kurslar düzenlemek kariyer patikaları hakkında bilgi aktarmak beceri ve yetenek testleri uygulamak örgüt içi ve dışı eğitim programları düzenlemek

39 KOÇLUK Koçluk, rehberlik etmek, yetiştirmek, zorluklara ve tehlikelere karşı hazırlamak anlamında kullanılabilir. Deneyimli yöneticilerden beklenen temel bir görevdir. Etkili iletişim becerileri gerektirir.

40 KOÇLUK Öğüt vermek, moral ve motivasyonu artırmak, cesaretlendirmek, uyarmak, bilgilendirmek, deneyimlerinden yararlandırmak anlamında biçimsel olmayan bir eğitim ve yetiştirme sistemidir. Koçluk, belirli bir gruba belirli bir amaç için özel ders, konferans vererek o amaca hazırlama tekniğidir.

41 EĞİTİM VE GELİŞTİRME PROGRAMLARI
Eğitim ve geliştirme programları ile çalışanların bilgi beceri ve davranışlarında istenen yönde değişiklik gerçekleşir. Bu program kapsamında grup içi eğitim, uygulamalı eğitim, seminer, çalışma grupları,anlatım,tartışma, örnek olay,rol tekniği, film ve slayt gösterimi gibi etkinlikler gerçekleştirilir.

42 İŞ ROTASYONU İş rotasyonu, işlerdeki monotonluğu önlemek amacıyla, çalışanın belirli bir süre için başka görevlere geçmesi. İş dizaynı tekniğidir.

43 İŞİ ZENGİNLEŞTİRME İşin içeriğinin çalışanların başarı, kişisel gelişim ve tanınma olanağı sağlayacak ve onlara daha fazla sorumluluk yükleyecek, işlerin daha anlamlı ve çekici hale getirecek biçimde değiştirilmesidir.


"BİREYSEL VE ÖRGÜTSEL KARİYER YÖNETİMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları