Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Eğitim Psikolojisi -Eğitim Psikolojisinin Kapsamı-

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Eğitim Psikolojisi -Eğitim Psikolojisinin Kapsamı-"— Sunum transkripti:

1 Eğitim Psikolojisi -Eğitim Psikolojisinin Kapsamı-
Yrd. Doç. Dr. İhsan Sarı

2 İHSAN SARI

3 Öğretmenler odası örnek olay

4 Örnek olayda düşünceler
Mehmet Bey: Çocuklar farklı geçiş aşamalarına sahip. Öğretmenler ve aileler buna izin vermeli. Ziya Bey: Ödül ve ceza ile davranış değiştirilebilir. Figen Hanım: Gelişim daha kompleks. Öğrencinin davranışı kendinden ve dış kaynaklar nedeni ile değişmektedir. Olgunlaşma sonucu ortaya çıkan yeni davranışlara öğretmenlerin uygun tepki vermediğini savunuyor.

5 Öğretmenlerin sezgileri ile öğretimi planlamaya çalışması öğretimi zorlaştırabilir. Davranışlar doğuştan mı gelmekte? Çevrenin etkisini var? İkisinin etkisi mi var? Öğretmen nasıl davranacak? Öğretmenlerin çocukların gelişimini ve öğrenmesini anlamaya ihtiyacı vardır.

6 Eğitim Psikolojisi eğitim sürecine psikolojik yöntemlerin uygulanmasıdır. Eğitim: Kasıtlı olarak istendik öğrenmelerin oluşturulma sürecidir. Bu istendik öğrenmelerde gelişimin ve bireyin öğrenme özelliklerinin bilinmesi ile mümkündür. Bu nedenle belli hedeflere göre yapılacak plan, uygulama ve değerlendirilme söz konusudur.

7 Öğretim: İçsel bir süreç olan öğrenmenin sağlanması amacı ile dışsal olayların planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi sürecidir. Bu nedenle bireylerin tanınması gerekmektedir. Bu bilgiyi bize psikoloji bilimi sunar. Psikoloji: Doğrudan yada dolaylı olarak gözlenebilen insan ve hayvan davranışlarını bilimsel yöntem ve tekniklerle inceleyen bilim dalıdır. Eğitim Psikolojisi: İnsanların gelişimsel özelliklerini ve öğrenme ilkelerini inceleyerek eğitim ortamlarını etkili bir biçimde düzenlemeyi ve eğitim-öğretimi verimli bir biçimde gerçekleştirmeyi amaç edinen bilim dalıdır.

8 Eğitim psikolojisinin başlıca konuları
Gelişimsel özelliklere göre öğrenme ssüreci Bireyin gelişimi ve motivasyonu Sosyal öğrenme Öğretim teknikleri geliştirme Öğrenmede kalıcılığı sağlama Öğrenmeyi etki eden faktörleri açığa çıkarma Öğretme ilkeleri geliştirme Bilgi, Kavram, Beceri, Tutum ve problem çözmenin öğretimi Öğrenci gelişimi ve öğrenmesi Ölçme ve değerlendirme Vb.

9 Eğitim Psikolojinin cevaplamaya çalıştığı bazı sorular
Verimli çalışma yolları nelerdir. Bazı öğrenciler neden diğerlerine göre daha iyidir. Okuma yazma ve aritmetik becerileri nasıl öğretilir. İyi bir öğretmen ne yapar. Öğrenmeyi desteklemek için teknoloji nasıl kullanılır.

10 Hayatları boyunca eğitimle uğraşacak öğretmenlerin öğrencilerin gelişimi ve öğrenmesiyle ilgili temel bilgiye sahip olmamaları ne gibi sonuçlara yol açabilir?

11 Eğitim Psikolojisinin Temel İlgi Alanları
Gelişim Psikolojisi: İnsan davranışında, doğumdan ölüme kadar, tüm yaşamı boyunca geçirdiği bedensel, zihinsel, bilişsel, duyuşsal ve sosyal yönlerden gelişimini ve değişimini inceler. Öğrenme Psikolojisi: Öğrenme konusu psikolojinin en önemli konularındandır. Çünkü insan davranışlarının önemli bir kısmı öğrenme ürünüdür. Bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor davranışlar çevreden öğrenilir. Bu nedenle öğrenme ilkeleri bize şu alanlarda katkı sağlar. -uyumsuz davranışları anlamaya -olumsuz davranışların değiştirilmesi -yeni davranışların öğretilmesi Eğitim Psikolojisinin Temel İlgi Alanları

12 Eğitim Psikolojisi ve Öğretmen
Öğretmen: Öğretmenliğin kuramsal bilgi temelini işe koşarak bireyin davranışlarında hem bireyin hem de toplumun yaşamına kalite katacak değişmelerin oluşmasına kılavuzluk eden kişidir. Öğretmenlik mesleğinin icrasında iki temel nitelik önem taşır. Kişisel Nitelikler Mesleki Nitelikler

13 Mesleki Nitelikler Genel kültür bilgisi Konu alan bilgisi
Öğretmenlik meslek bilgisi EĞİTİM PSİKOLOJİSİ ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİNE KATKI SAĞLAYAN KONULARDAN BİRİSİDİR.

14 Eğitim Psikolojisinde Araştırma
Araştırma: Sorunlara güvenilir çözümler aramak amacıyla, planlı ve sistemli olarak verilerin toplanması, çözümlenmesi, yorumlanarak değerlendirilmesi ve rapor edilmesidir.

15 Öğretmenin araştırma yöntemlerini bilmesi neden önemlidir?
Araştırmaların kalitesini ve yöntemlerini analiz ederek ona göre değerlendirmesini sağlar. Eğitim psikolojisi araştırma sonuçlarına göre alandaki kişiler uygulamalarda bulunurlar. İnceleyeceğimiz üç farklı araştırma yöntemi:

16 Araştırma Yöntemleri 1- Betimsel araştırma yöntemleri Doğal gözlem
Sistematik gözlem Görüşme Vaka incelemesi (örnek makaleler) Anketler (örnek ölçek) Testler (örnek dosya) 2- Deneysel araştırma yöntemi (örnek makale) -Değişken, bağımlı ve bağımsız değişken kavramları 3- Korelasyonel araştırma yöntemi (örnek makale) -Pozitif ve negatif korelasyon. -1 & +1 aralığı.

17 Beden eğitiminde bir deneysel araştırma planlayalım…
Beden eğitiminde bir deneysel araştırma planlayalım…. -Bağımlı ve bağımsız değişkenler nelerdir?? -Hangi değişkenlerin kontrol altına alınması gerekir? Neden?

18 Eğitim psikolojisinin önemi ve öğretmenlere öneriler.
Eğitim psikolojisi öğretmenlere mesleki açıdan destek olur. Verimli öğrenme eğitim psikolojisinin sağladığı bilgiler ile olur. Bu alana hakim bir öğretmen tüm faktörleri gözeterek öğretimi planlar. Öğrencilerde sosyal becerilerinde gelişmesine katkıda bulunulmalı.

19 BİR SONRAKİ KONUMUZ BİREYİN GELİŞMESİ


"Eğitim Psikolojisi -Eğitim Psikolojisinin Kapsamı-" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları