Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Evrim Suna ARIKAN Özlem YAŞAR UĞURLU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Evrim Suna ARIKAN Özlem YAŞAR UĞURLU"— Sunum transkripti:

1 Evrim Suna ARIKAN Özlem YAŞAR UĞURLU
EĞİTİMDE DRAMA Evrim Suna ARIKAN Özlem YAŞAR UĞURLU

2 Dramanın tanımı Dramanın amacları Dramanın yararları Drama türleri Drama yöntemleri Eğitimde yaratıcı drama uygulama boyutları Eğitimde drama sürecindeki öğeler

3 1.DRAMA NEDİR?   Öğrenme, eğitim etkinlikleri içindeki en önemli kavramdır. Bütün eğitimciler en etkili ve kalıcı öğrenme sürecinin ‘yaparak-yaşayarak öğrenme’ olduğu konusunda birleşmektedirler. Drama,‘yaparak-yaşayarak öğrenme’ bakımından en etkili yöntemlerden biridir.

4 Bir düşünceyi beden diliyle, hareket ederek, devinimle anlatımdır.
Genel olarak konuyla ilgili olan eğitimci/sanatçı/uygulayıcıların birleştiği ve en basit anlatımla drama: Bir düşünceyi beden diliyle, hareket ederek, devinimle anlatımdır. İçsel bir durumun, bir tasarımın, bir düşüncenin eyleme dönüşmesidir. Dramayla birey düşünür, plan yapar, organize eder ve düşüncesini eyleme dönüştürerek uygular. Bu süreçte de yaşantılar yoluyla yeni davranış ve duyguları öğrenir, deneyim sahibi olur. Böylece birey duygularını kontrol edebilme, değiştirebilme, düşüncelerini ifade edebilme, konuşarak iletişim kurabilme gibi yeteneklerini geliştirir.

5 2. DRAMANIN YARARLARI a.     Çocukta yaratıcılığı ve hayal gücünü geliştirmesi, b.     Zihinsel kapasiteyi geliştirmesi, c.     Kendilik kavramının gelişmesinde katkı, d.     Bağımsız düşünme ve karar verme, e.     Duyguların farkına varılması ve ifade edilmesi, f.     İletişim becerilerine olumlu katkı, g.     Sosyal farkındalığın artması ve problem çözme yeteneğinin gelişmesi, h.     Demokrasi eğitimine destek, i.     Grup içi süreçlere olumlu katkılar (arkadaşlık), j.     Öğretmenle çocuklar arasında olumlu ilişkilere katkı, k.     Genel öğrenci performansına olumlu etki.

6 3. DRAMANIN HEDEFLERİ Yaratıcılığı geliştirme,
Estetik gelişimi sağlama, Eleştirel düşünme yeteneği kazandırma, birlikte çalışma alışkanlığı kazandırma, sosyal gelişimi sağlama, kendine güven duyma ve karar verme becerilerini geliştirme, dil ve iletişim becerilerini kazandırma, Soyut kavramları ya da yaşantıları somutlaştırma, İmgelem gücünü, duygularını ve düşüncelerini geliştirme.

7 4. DRAMA TÜRLERİ PSİKODRAMA EĞİTİCİ DRAMA YARATICI DRAMA

8 PSİKODRAMA Kişilik, kişiler arası ilişki, çatışma ve duygu sorunlarının özel dramatik yöntemlerle keşfedildiği bir grup yöntemidir.

9 EĞİTİCİ DRAMA Eğitici drama, çocuğun psikolojik yapı ve psikolojik yaşantılar konusunda bilinçlenmesini ve özel bir yetenek olarak yaratıcılığı kazanmasını da amaçlar.

10 YARATICI DRAMA Yaratıcılık özelliğini geliştirmek ve oyun yoluyla düş güçlerini harekete geçirmek için çocuklarla yapılan drama etkinliklerine yaratıcı drama denir. 

11 5. DRAMANIN YÖNTEMLERİ Isınma ve Rahatlama Çalışmaları Oyunlar
Doğaçlama Oluşum Değerlendirme

12 6. EĞİTİMDE YARATICI DRAMA UYGULAMA BOYUTLARI
Öğretim yöntemi olarak yaratıcı drama, Sanat eğitimi alanı olarak yaratıcı drama , Kişisel-sosyal gelişim yöntemi olarak yaratıcı drama .

13 7. EĞİTİMDE DRAMA SÜRECİNDEKİ ÖĞELER
Çalışma mekanı (çevre, araç ve gereçler). Oyun grubu (katılımcılar). Çalışmanın kendisi (uygulama). Drama lideri (öğretmen)


"Evrim Suna ARIKAN Özlem YAŞAR UĞURLU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları