Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bilimsel Yöntem ve Bilimsel Araştırma Türleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bilimsel Yöntem ve Bilimsel Araştırma Türleri"— Sunum transkripti:

1 Bilimsel Yöntem ve Bilimsel Araştırma Türleri
Yrd. Doç. Dr. Cenk Akbıyık

2 Bilgilerimizin kaynağı deneyimlerimizdir
Bilgilerimizin kaynağı deneyimlerimizdir. Bir olayı hiçbir zaman akıl yoluyla kavrayamayız. İnsan doğuştan boş bir levhadır.

3 Deneyimcilikte doğru bilgiye ulaşma yolları neler olabilir?

4 Bilgilerimizin kaynağı aklımızdır
Bilgilerimizin kaynağı aklımızdır. Deneyimlerimiz bizi gerçek bilgiye ulaştırmaz. Bilgilerimizin en azından bir kısmı doğuştandır.

5 Akılcılıkta doğru bilgiye ulaşma yolları neler olabilir?

6 Bilgilerimizin kaynağı sezgilerimizdir
Bilgilerimizin kaynağı sezgilerimizdir. Gerçeklik ancak sezgilerimiz yoluyla bilinebilir. Sezgilerimiz bize sembolleri bir kenara bırakarak gerçekliğe doğrudan temas etme imkanı tanır.

7 Acaba bilgi kaynaklarımız hem aklım hem de deneyim olabilir mi
Acaba bilgi kaynaklarımız hem aklım hem de deneyim olabilir mi? Bilgi üretme eylemi deneyimle başlayıp akıl yürütme ile devam edebilir mi? Sezgilerimizin akıl yürütmemize etkisi olabilir mi?

8 İçeriksiz düşünceler boş, kavramsız sezgiler de kördür. Immanuel Kant

9 Bilimsel Bilgi Nedir?

10 Bilimsel bilgi olgular hakkında bilimsel yöntemle elde edilmiş bilgidir.

11 Bilimsel bilgi evreni, toplumu ve insanı araştırma konusu yapan, gözleme, deneye ve akla dayanarak sistematik yöntemle elde edilen doğrulanabilir bilgilerdir.

12 Bilimsel yöntem nedir?

13 Bilimsel yöntem genel olarak şu basamaklardan oluşur:
Sorunun hissedilmesi Sorunun tanımlanması Çözüm önerilerinin tahmin edilmesi Araştırma yönteminin geliştirilmesi Verilerin toplanıp analiz edilmesi Sorunla ilgili karara varılması

14 Bilimsel yöntem basamaklarına uygun bir araştırma senaryosunu oluşturunuz.

15 Araştırma türleri: Deneysel İlişkisel Nedensel karşılaştırmalı Tarama
Etnografik Tarih Eylem Olgubilim Kuram oluşturma Durum

16 Deneysel Araştırmalar Kontrollü ortam Kesin sonuçlar Karşılaştırma Müdahale

17 Uygulanan iki farklı öğretim yönteminin ders başarısı üzerindeki etkisi nedir?

18 İlişkisel Araştırmalar Değişkenler arasındaki ilişki İlişkinin derecesi

19 Ders başarısı ile evde ders çalışma süresi arasındaki ilişki nedir?

20 Nedensel Karşılaştırmalı Araştırma Olguların nedenlerini ve sonuçlarını arama

21 Sosyo ekonomik düzeyin ders başarısı üzerine etkisi nedir?

22 Tarama Araştırmaları Belirli özellikleri ortaya çıkarma

23 Bir konuyla ilgili öğrenci görüşleri nedir?

24 Etnografik Araştırma Bir grubun davranışlarını ortaya koyma Grupla doğrudan ilişki kurma

25 Rehber öğretmenlerin yaptıkları etkinlikler nelerdir
Rehber öğretmenlerin yaptıkları etkinlikler nelerdir? Öğrencilerle iletişimleri nasıldır?

26 Tarihi Araştırma Bir döneme ait belgelerin incelenmesi Bir dönemle ilgili olarak görüşmelerin yapılması

27 Geçmişte yaşanan sorunlar nelerdir?

28 Eylem araştırması İçinde bulunulan bir durumun düzeltilmeye çalışılması Araştırmacı ve araştırmadan etkilenebileceklerin araştırma sürecine katılımı

29 Öğrencilerin kavram yanılgılarını azaltacak bir materyalin geliştirilerek denenmesi

30 Olgubilim Çalışmaları Farkında olduğumuz ancak derinlemesine bilgi sahibi olmadığımız olgulara odaklanma

31 Kız öğrencilerin okula devam durumlarının çeşitli açılardan incelenmesi

32 Kuram Oluşturma Çalışmaları Toplanan veriler ışığında kuram geliştirme

33 Yeni çıkan bir teknolojinin öğretim sürecine entegrasyon süreci nasıldır?

34 Durum Çalışması Bir durumun derinlemesine incelenmesi

35 Mesleğe yeni başlayan bir öğretmenin sınıf yönetimi davranışlarının incelenmesi

36 Her bir araştırma türüne uygun araştırma sorusu veya durumu oluşturunuz. Bu araştırmanın nasıl yürütüleceğini kısaca açıklayınız.


"Bilimsel Yöntem ve Bilimsel Araştırma Türleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları