Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE SOKAK HAYVANLARI İÇİN SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE SOKAK HAYVANLARI İÇİN SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ"— Sunum transkripti:

1 ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE SOKAK HAYVANLARI İÇİN SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

2 ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE SOKAK HAYVANLARI İÇİN SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

3 ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE SOKAK HAYVANLARI İÇİN SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ
Sosyal Sorumluluk Nedir? Tüm bireylerin ve yönetimlerin içinde yaşadıkları toplumun yaşam kalitesini iyileştirmek için kendi çalışanları ve onların ailelerinin katılımıyla, toplumumuzda sürdürülebilir bir dünya için ekonomik,sosyal kültürel ve çevresel gelişmeye destek verme sorumluluğudur. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Nedir? Kurum ve kuruluşların toplumun ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel kaygılarını kendi istekleriyle faaliyetlerinin ve paydaşlarıyla ilişkilerinin bir parçası haline getirmesi ve tüm paydaşlarına ve topluma karşı etik ve sorumlu davranması bu yönde kararlar alması ve uygulamasıdır. Sonuç olarak sosyal sorumluluk bir farkındalık ve bilinç durumudur. “Sosyal Sorumluluk Bilincidir”

4 ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE SOKAK HAYVANLARI İÇİN SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ
Sokak Hayvanları Nedir? Ne değildir? Kimdir? Sokak hayvanı olgusu doğa olayı değildir. Sokak hayvanları sokaklarımızda, çöplüklerimizde yaşayan, bizimle birlikte yaşayan kedidir, köpektir. Binlerce yıl önce evcilleştirdiğimiz bir kültür varlığıdır. Hizmetinden yararlandığımız daha sonra sanayi, teknoloji ve buna bağlı olarak metropollerin gelişmesi ve büyümesi ile sokaklara terk ettiğimiz sahipsiz hayvanlardır. Dolayısıyla “Sokak Hayvanı” sorunu yoktur ama “ Sokak Hayvanlarının Sorunları” vardır. Yaratıcısı da insandır. Biyolojik Etik Ya Da BİOETHİCS Ne Demektir? Biyoetik terimi ilk defa 1971’de Amerika’da bir kanser bilimci (onkolog) tarafından kullanıldı. Zaman içinde kullanım alanı ve yüklendiği anlam alanı genişledi. 1992’de Hollanda Sağlık Bakanlığı ile Uluslararası Biyoetik Birliğinin ortaklaşa düzenledikleri ilk Dünya Biyoetik Kongresi yapıldı. Bugün Dünyada Biyoetik disiplinler arası olma özelliği ön planda tutularak geniş bir kitleye tanıtılmaya çalışılıyor.

5 ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE SOKAK HAYVANLARI İÇİN SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ
Biyoetiğin kapsadığı alan ve yüklendiği anlam: a) Biyomedikal Etik: Çağımızın tıp etkinliğinde ortaya çıkan; yapay döllenme , insanlar üzerinde deney, organ aktarımlarında vericinin durumu gibi sorunların konu edildiği, tartışıldığı, araştırıldığı alandır. b) Tıbbi Etik:Tıp etkinliğinde bilimsel teknik gelişmelere bağlı olarak tedavi edici hekimlik, koruyucu hekimlik, temel tıp bilimleri araştırmaları, sağlık hizmetlerinde kaynak dağılımı, zorunlu aşı uygulaması, araştırmalar da dürüstlüğe koruyuculuk ya da sağaltıma verilecek ağırlık gibi sorunlara yönelen bir alandır. c) Tıbbi Etike ek olarak laboratuar araştırmaları: Her türlü bilimsel teknik araştırma etkinliğinde, kendilerinden yararlandığımız hayvanlara karşı sorumluluklarımızın konu edildiği alanlardır. d) Çevresel ya da çevrebilimsel etik: Tıp ve temel bilim alanlarında olup bitenlerin ötesinde Biyoetik kendimiz de içinde olmak üzere tüm yaşama karşı ve canlı türleriyle olan değişik ilişkilerimiz sırasında ortaya çıkan sorumluluklarımızın ele alındığı bir alandır. Kısaca Biyoetik, belli başlı uğraşlardaki toplumsal sorumluluğun ele alındığı bir alandır.

6 ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE SOKAK HAYVANLARI İÇİN SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ
BİYOETİK VE HAYVAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ İLİŞKİSİ: Biyoetik kavramının Tıp ve Temel Bilimler alanındaki gelişmesini Yaşam Bilimleri de destekler. Yaşam Bilimleri; 1-Moleküler Genetik; bize göstermektedir ki, bütün hayvan Türleri aynı materyalden yapılmış olup evrensel bir genetik koddan başlayarak, bu türlerin ortak bir kökeni vardır ve insanla birlikte hepsi birbiriyle akrabadır. 2-Ekoloji ve Popülasyon genetiği bize öğretiyor ki, türler ve bireyler arasında sıkı bir bağımlılık vardır 3-Nörofizyoloji ve Etoloji; Çeşitli hayvan türleri arasındaki ilişkileri yöneten davranış tiplerinin ortak temelini görmeye olanak verir.

7 ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE SOKAK HAYVANLARI İÇİN SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ
Yaşam bilimleri bize canlılar aleminde pek yoğun bir birliğin varlığını göstermektedir ki bu da biyolojik topluluğun ya da biyosferin uyumlu bir sistem olduğunu ortaya koyar. Gene bu bilimler bize biçimlerin, tür ve bireylerin çeşitliliğinin varlığını göstermektedir; bu tür zenginliği evrimin sürmesi için gereklidir. Her tür ve her birey kendi özgünlüğü ile biyosferin dinamik dengesine dolayısıyla öğelerinin yaşamlarını sürdürmelerine katkıda bulunur. Öyleyse her tür ve birey onurlu bir var olma hakkına sahiptir. Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi Modern Biyolojinin en yeni verileri ışığında, doğal denge çerçevesinde var olan bütün türlerin var olma haklarının eşitliği üzerine kurulu bir etiğin(ahlakın) kurallarını önermektedir.

8 ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE SOKAK HAYVANLARI İÇİN SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ
Konu: OSB’lerin içinde veya etrafında bulunan sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların koruma altına alınarak OSB’ler tarafından sahiplenilmesi Amaç: Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların (hasta, sakat, yavru, hamile) hiçbir maddi kazanç ve menfaat amacı gütmeksizin; Beslenme/su ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanması, Belediye ile işbirliği yapılarak rehabilite (kısırlaştırma/aşılama) edilmeleri ve böylece bölgede nüfus kontrolünün sağlanması, Nüfus kontrolünün sağlanmasında, bölgede yaşayan hayvanların, kendi mekanlarına sahip çıkma içgüdüsünün değerlendirilmesi Bölgede yaşama hakkı olan hayvanlara sağlıklı bir ortam yaratılarak insan-doğa ilişkisinin iyileştirilmesi.

9 Hedef: Proje Dayanakları:
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE SOKAK HAYVANLARI İÇİN SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ Hedef: Amaca yönelik adımları gerçekleştirebilmek için ”Sokak Hayvanları Sosyal Sorumluluk Projesi” adı altında bütün OSB’lerde ve örgütlü toplu yaşam ortamlarında uygulanabilecek bir modelin hayata geçirilmesi Proje Dayanakları: Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi Fransız Hayvan Hakları Birliğinin Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin anlamı ve biyolojik temellerine ilişkin açıklamaları T.C sayılı HAYVANLARI KORUMA KANUNU Sosyal Sorumluluk Bilinci

10 ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE SOKAK HAYVANLARI İÇİN SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ
ÖRNEK PROJE RAPORU: OSB’LERDE Sokak Hayvanları İçin Sosyal Sorumluluk Projesi’nin ilk örneği İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi’nde 7500 dönümlük alanda İDOSB Yönetimi, bölge şirketlerinin ve Friterm’in işbirliği ile hayata geçirilmiştir. Bu projede sokak hayvanları için; 1.Nüfus kontrolü 2.Beslenme (açlık ve susuzluk sorunu) 3.Sağlık konuları temel alınmış ve gerekli çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

11 ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE SOKAK HAYVANLARI İÇİN SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ
1. Nüfus Kontrolü: Projenin ilk aşaması nüfus kontrolü çalışması ile başlamıştır. Bu çalışmada; İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi’ndeki hayvanların envanteri çıkarılmış ve küpeli/küpesiz, dişi/erkek ve yavru sayıları belirlenmiştir. Tuzla Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tuzla Rehabilitasyon Merkezi ile ilişkiler geliştirilerek rehabilitasyon çalışmalarında görev tanımları belirlenmiş ve destek alınmıştır. Bir program içinde tüme yakın köpek kısırlaştırılmıştır. Bunun sonucunda yeni doğumlar en aza inmiştir.

12 ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE SOKAK HAYVANLARI İÇİN SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ
2. Beslenme: Sokak hayvanlarının en büyük sorunu olan “açlık ve susuzluk” sorununu çözmek amacıyla; İDOSB’nin7500 dönümlük bölgesinde hayvanların yerleşik olduğu alanlarda BESLENME NOKTALARI tanımlanmıştır. Sanayicilerimize çeşitli zamanlarda çağrıda bulunarak, en yakın beslenme noktalarına artık yiyeceklerin bırakılması istenmiş, büyük oranda destek alınmıştır. Bu uygulama ile evlerde hayvanlara verilecek artık yiyecek konusunda da bilinçlenme sağlanabilmektedir. Artık besin ihtiyacının yeterli olmaması , tatil günlerinde bölgenin uzun süre boş kalması nedeniyle projede artık yiyeceklerin yanında kuru mama dağıtımı ve desteği ile beslenme sorunu çözülmeye çalışılmıştır.

13 ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE SOKAK HAYVANLARI İÇİN SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

14 ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE SOKAK HAYVANLARI İÇİN SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ
3. Sağlık Sorunları: Bölgedeki hayvanlarda yaygın olan hastalıkları (uyuz vs.) tedavi etmek, trafik kazalarında yaralanan, sakatlanan hayvanların sorunlarını çözmek için KARANTİNA BÖLGESİ oluşturulmuştur. Karantina bölgesindeki hayvanların tüm bakımları doktor kontrolünde yapılmaktadır.

15 ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE SOKAK HAYVANLARI İÇİN SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ
Sonuç: Temmuz 2009’da başlatılan bu proje başarı ile devam etmektedir. Temmuz 2009 – Kasım 2010 arası değerlendirme şöyledir: 1.Nüfus kontrolü sağlanmış, bölgedeki hayvan sayısı sabit kalmıştır. 2. Beslenme sorunu çözülmüş, açlık nedeniyle bağışıklık sistemi çöken hayvanlara musallat olan uyuz en aza inmiştir. 3. Beslenme noktalarında gruplar oluşmuş, bu gruplar kendi bölgelerini kontrol altına alarak, dışarıdan yabancı köpeklerin girmesini engellemiştir. Bölge nüfusunun sabit kalmasında, rehabilitasyonun yanında bu hayvanların kendi bölgelerini koruma içgüdüleri çok önemli bir faktör olmuştur.

16 ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE SOKAK HAYVANLARI İÇİN SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ
4. Bölge hayvanlarının rehabilitasyonu ile kuduz riski yok edilmiştir.Kısırlaştırmanın yanı sıra her yıl düzenli aşılatma bilinci yönetim tarafından benimsenerek sonuçların sürdürülebilir olması sağlanmıştır. 5. Açlık nedeniyle oluşan saldırganlıklar yok olmuş, insanlar ile hayvanlar arasında güvenli ilişkiler oluşmuştur. En önemlisi bölge sakinlerinin farkındalığı artmış, kapısının önündeki hayvana sahip çıkma onu koruyup kollama ve benimseme, onunla birlikte yaşama kabulü gelişmeye başlamıştır.

17 ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE….
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE SOKAK HAYVANLARI İÇİN SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ ŞİMDİ SIRA DİĞER ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE….

18 ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE SOKAK HAYVANLARI İÇİN SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

19 ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE SOKAK HAYVANLARI İÇİN SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ
Bu modelin uygulanabilmesi için gerekli olan şey, inanmak, bunu bir proje olarak kabul edip, uygulamaya sokmak ve kurumsallaştırmaktır. Bu proje için gerekli olan personel ve ekipman şöyledir; 1. İnanmış, hayvan sever bir sorumlu (günlük 1 saat mesai) 2. Yemek/su dağıtımı için ehliyetli, hayvan sever, sorumluluk sahibi bir personel (tam gün) 3. Bir araç (Fiat Doblo veya Renault Kango) 4. Anlaşmalı veteriner (karantina bölgesi için) 5. Kuru mama satın alınması ve stok alanı. 6. Bölgenin güvenlik elemanlarının konuyla ilgili eğitilmesi (bölgenin kontrolünün ve bilgi akışının sağlanması açısından önemlidir.)

20 ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE SOKAK HAYVANLARI İÇİN SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ
Aylık Tahmini Bütçe: Sorumlu Yönetici (Part Time) TL Eleman TL Araç (amortisman ve bakım dahil) TL Anlaşmalı Veteriner TL Kuru mama (160 Hayvan için) TL Öngörülmeyen Giderler TL Toplam: TL


"ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE SOKAK HAYVANLARI İÇİN SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları