Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SAĞLIK HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ GRUBU ÇALIŞTAY RAPORU Prof. Dr

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SAĞLIK HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ GRUBU ÇALIŞTAY RAPORU Prof. Dr"— Sunum transkripti:

1 SAĞLIK HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ GRUBU ÇALIŞTAY RAPORU Prof. Dr
SAĞLIK HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ GRUBU ÇALIŞTAY RAPORU Prof. Dr. ALİ KUTSAL

2 Günümüzde uzmanlık derneklerinin temel işlevleri
Uzmanlık alanlarında en uygun koruma, tanı ve tedavi çalışmalarının yürütülmesini sağlamak, Bu alandaki sorunları saptamak ve iyileştirmek için gerekli çabayı göstermek, Kendi uzmanlık alanlarında birer bilimsel danışman kuruluş haline gelmektir.

3 Uzmanlık dernekleri bu etkinlikleri ile ülkede verilen sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesine katkıda bulunacaklardır.

4 Uzmanlık Derneklerinin Bu Alandaki Sorumlulukları
Uzmanlık alanları ile ilgili hastalıklar için en yüksek düzeyde klinik bakım (tanı, tedavi ve koruma) hizmetlerinin sağlanmasını teşvik etmek, desteklemek ve bu amaçla araştırma ve çalışmalar yapmak ve standartlar oluşturmak,

5 Uzmanlık alanları ile ilgili her düzeyde verilen sağlık hizmetlerinin alt yapısı, niteliği , maliyeti ve sağlık politikaları konusunda araştırma, izlem ve değerlendirmeler yapmak, öneriler geliştirmek, Hasta bakım hizmetlerinde etik standartların uygulanmasını teşvik etmek ve geliştirmek,

6 Sorunlar Personel ve insan gücü konularında net verilerin olmaması,
1., 2., 3. basamakta kurumsal alt yapı olanaklarının standart ve yeterli olmaması, Sevk sistemi, kurumlar ve sunulan hizmetler konusunda sistemin işleyişinde aksamalar bulunması, Sistemde optimum standart ve kalite ölçüm kriterlerinin bulunmaması,

7 Finansman konularında standardın olmayışı ve güncel politikalarla sürekli değiştirilmesi sağlıkta hizmetin kalitesini düşüren ve iyileştirilmesini önleyen önemli bir faktördür.Ayaktan tedavi ücreti uygulaması bunun en somut örneğidir.

8 Sağlık politikalarında yapılan güncel değişikliklerin sağlık hizmetlerinin geliştirilmesini engelleyici olması nedeni ile kalıcı,TTB;uzmanlık dernekleri,YÖK ve Sağlık Bakanlığı gibi konunun taraflarının ortak görüşü ile oluşturulacak kalıcı sağlık politikalarının belirlenmesi gereklidir.

9 Asistan eğitiminde standardizasyonun sağlanması,asistan karnesi ve asistan değişim programının uygulamaya konulması ,uzmanlık derneklerinin kendi alanlarında belirleyeceği standart alt yapıya sahip kuruluşlarda verilecek eğitim ile daha nitelikli ve özgüveni olan uzmanların yetiştirilmesi sağlık hizmetlerinin iyileşmesine katkıda bulunacaktır.Bu amaçla eğitimin ve eğitim kurumlarının akreditasyonu önemlidir ve uygulanmalıdır.Alt yapısı ve yeterli eğitici kadrosu olmayan Tıp Fakültesi ve Eğitim Hastaneleri açılmamalıdır.

10 Uzmanlık dernekleri 1. basamakta ve kendi alanlarında uygulanan reçete kısıtlanmasına karşıdır.Böyle bir uygulama ancak dernekler ile görüşülüp uzlaşmaya varıldıktan sonra uygulanmalıdır.

11 Özel hizmetler yönetmeliği yeniden düzenlenmeli
Özel hizmetler yönetmeliği yeniden düzenlenmeli.Poliklinik ve Hastaneler açılırken amaç ve hedefleri iyi belirlenmeli,alt yapısı bile olmayan,semt aralarına yakın mesafeler ile serpiştirilmiş,hekim ve yardımcı sağlık personeli yeterli olmayan özel merkezlerin açılması önlenmelidir.

12 Paramedikal uygulamaların (güzellik salonları,estetik merkezleri gibi)sağlık alanına kontrolsuz bir şekilde girişininyarattığı maddi kayıplar önemlidir ve bu tür uygulamalar sağlık hizmetlerinde kalitenin düşmesine neden olmaktadır.Sağlık harcamalarında kaynak israfına yol açan bu tür uygulamalar önlenmelidir.

13 Akredite olmayan laboratuarlar gündemden kalkmalıdır
Akredite olmayan laboratuarlar gündemden kalkmalıdır.Eğitim ve hizmette kaliteden ödün verilmemeli,Sağlık Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan hizmet alımı uygulanmasında gerekçeler iyi belirlenmeli ve bu uygulamanın yaygınlaştırılmasından, haksız rekabet ile sağlık hizmeti kalitesini düşüreceği için,vazgeçilmelidir.

14 Pratisyen hekimler de tüm dernekler ile işbirliği yapmalı,uzmanlık dernekleri pratisyen hekimler derneği ve TTB Pratisyen Hekimler Enstitüsü aracılığı ile pratisyen eğitiminde doğrudan rol almalıdır.

15 Diabet merkezleri gibi bir uzmanlık alanının altında yer alan bilim alanlarının ayrılarak yukardan aşağıya ve o uzmanlık derneğinin bilgi , denetim ve onayı alınmadan yeniden örgütlenme çalışmalarından vazgeçilmelidir.

16 Çözüm Önerileri Sağlık hizmetini veren ve alanlar açısından her dernek kendi alanındaki durumu saptamalı, Her alanda sabit politikalar olmalı ve süreklilik arz etmeli, Kaliteli, ideal standart sağlık hizmeti tanımı yapılmalı, ölçme –değerlendirme sistemi oluşturulmalı, Her dernek uygulanan ve uygulanacak olan sistemle ilgili kendi alanındaki durumu belirleyip önerilerde bulunmalı,

17 Düzenli olarak kalite ölçümü yapılmalı,
Hekim sayısı ve niteliği ile ilgili bilgiler düzenli ve ulaşılabilir olmalı, Yeterlik kurulları etkinlik ve denetim alanlarını belirlemeli ve klinikleri akredite etmeye yönelik çalışmalarda bulunmalı,

18 Sağlık sisteminde elektronik iletişim olanaklarından optimal düzeyde yararlanılmalı,
Koruyucu sağlık hizmetleri, tanı ve tedavi yöntemlerinde her dernek en uygun maliyetli yöntemi belirlemeli.

19 Sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi için bütüncül bir yaklaşım şarttır ve her Uzmanlık Derneği yukarda belirtilen sorunlar ve çözüm önerileri doğrultusunda kendi alanlarında süratle iyileştirici çalışmalar yapmaya başlamalıdır.

20 Dr.Ali KUTSAL (Başkan) Dr.Osman ELBEK (Sekreter) Dr.Sadık ARDIÇ Dr.Zafer HASÇELİK Dr.Gülden AYKANAT Dr.Esin KARLIKAYA seçilmişlerdir


"SAĞLIK HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ GRUBU ÇALIŞTAY RAPORU Prof. Dr" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları