Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2015/06 sayılı Atıksu Arıtma Tesisi Kimlik Belgesi Genelgesi T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2015/06 sayılı Atıksu Arıtma Tesisi Kimlik Belgesi Genelgesi T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü."— Sunum transkripti:

1 2015/06 sayılı Atıksu Arıtma Tesisi Kimlik Belgesi Genelgesi T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

2 AAT Kimlik Belgesi Genelgesi Genelgeye Bakanlığımız Çevre yönetimi Genel Müdürlüğü internet adresindeki: www.csb.gov.tr/gm/cygm/ www.csb.gov.tr/gm/cygm/ “Mevzuat” başlığı altında yer alan “Genelgeler” bölümünden erişim sağlanabilmektedir. 2

3 DAYANAK 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK)’nin 2. maddesinin (c) bendi, 8. maddesinin (ğ) bendi, 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 9. maddesinin (g) ve (h) bentleri, ile Bakanlığımıza verilen görevler 3

4 AMAÇ Bakanlığımızca izin, izleme, denetleme ve arıtma tesislerinin envanterinin oluşturulması süreçlerinin daha etkin bir şekilde yürütülmesi 4

5 KAPSAM Genelge, atıksularını Alıcı ortama deşarj eden, Geri kazanan (altyapı yönetimi sorumluluğundakiler hariç), tüm işletmeleri kapsamaktadır. 5

6 28.12.2012 tarihli ve 28511 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan EPDK’nın 18.12.2012 tarihli ve 4913 sayılı kararı ile belirlenen Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Perakende Satış Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar gereğince, arıtma tesislerinin sanayi abone grubu olarak değerlendirilebilmesi için verilen Atıksu Arıtma Tesisi Belgesi yerine geçecektir. İlerleyen zamanlarda çevre izin sürecine de dâhil edilmesi planlanmaktadır. 6 AAT KİMLİK BELGESİ

7 SÜREÇ 1.Alıcı ortama deşarj eden ve/veya atıksuyunu geri dönüşümlü olarak kullanan (atıksu altyapı tesisine bağlı olanlar hariç) tüm AAT işletmecileri (Genelge’nin yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlıkça verilen AAT Belgesi sahipleri dahil) Genelge’nin yayımı tarihinden itibaren 4 ay içerisinde genelgenin EK-1’inde yer alan başvuru formunu doldurarak İl Müdürlüklerimize başvuracaklar,EK-1 7

8 2. İl Müdürlüklerince, yapılan başvurulara istinaden her bir AAT için, online.cevre.gov.tr adresinde yer alan Atıksu Arıtma Tesisleri Kimlik Belge Sistemi’ne kendi şifreleriyle girerek sistemde yer alan form doldurulacak ve sistem tarafından oluşturulan AAT Kimlik Belgesi’nin bir nüshası başvuru sahibine verilerek, bir nüshası da basılı olarak arşivlenecektir. online.cevre.gov.tr 8 SÜREÇ

9 9 EK-1 Başvuru Formu

10 10 Genelge’ye aykırı davranılmasının tespiti durumunda, 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 26. maddesi gereğince gerekli yaptırımlar uygulanacaktır. YAPTIRIM


"2015/06 sayılı Atıksu Arıtma Tesisi Kimlik Belgesi Genelgesi T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları