Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEDAŞ TARAFINDAN YAPILAN KABUL İŞLEMLERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEDAŞ TARAFINDAN YAPILAN KABUL İŞLEMLERİ."— Sunum transkripti:

1 TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEDAŞ TARAFINDAN YAPILAN KABUL İŞLEMLERİ

2 TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 09.01.2015 tarih ve 73-321 sayılı yazısı ekinde bulunan Yetkilendirme Tablosu gereği Genel Müdürlüğümüz yetkisinde olan elektrik tesislerinin kabul işlemleri; Yönetim Kurulumuzun 23.01.2015 tarih ve 1-10 sayılı kararı ile onaylanarak yürürlüğe giren “Elektrik Tesislerinin Proje Onayı ve Kabul İşlemlerine ait Yetkilendirmelere İlişkin Usul ve Esaslar” çerçevesinde yürütülmektedir. 2

3 TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI  Lisanssız Elektrik Üretim tesislerinden RES, JES, BES, TES ve kurulu gücü 100 kW’ın üzerinde olan GES’ler ile HES’ler hariç diğer lisanssız tesislerin kabul işlemleri tesis sahibinin talebi üzerine Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır. 3

4 TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI  Elektrik Dağıtım Şirketlerinin onaylı yatırım programında yer alan KET’ler hariç elektrik dağıtım tesislerinin kabul işlemleri Dağıtım Şirketinin talebi üzerine ilgili TEDAŞ Bölge Koordinatörlükleri tarafından yapılmaktadır 4

5 TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE PLANLAMA VE DI Ş İ L İŞ K İ LER DA İ RES İ BA Ş KANLI Ğ I 5 Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Yatırım programlarında yer alan 36 kV ve altı şalt sahası/DM (Dağıtım Merkezi) tesislerinin kabul işlemleri Elektrik Dağıtım Şirketinin talebi üzerine ilgili TEDAŞ Bölge Koordinatörlükleri tarafından yapılmaktadır.

6 TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI  Lisanssız Elektrik Üretim tesislerinden kurulu gücü 100 kW ve altında olan GES tesislerinin kabul işlemleri tesis sahibinin talebi üzerine ilgili TEDAŞ Bölge Koordinatörlükleri tarafından yapılmaktadır. 6

7 TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI  Üretim Santrallerini şebekeye bağlayan 36 kV ve altı ENH ile eşdeğer yeraltı kablolu tesislerin kabul işlemleri yüklenici veya tesis sahibinin talebi üzerine ilgili TEDAŞ Bölge Koordinatörlükleri tarafından yapılmaktadır. 7

8 TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI  İlgili OSB Müdürlüklerince talep edilmesi hâlinde Organize Sanayi bölgelerinde yer alan Elektrik Tesislerinin (Üretim tesisleri, 380 ve 154 kV Şalt ve EİH hariç) kabul işlemleri ilgili TEDAŞ Bölge Koordinatörlükleri tarafından yapılmaktadır. 8

9 TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ! TEDAŞ Başkent Koordinatörlüğü görev alanındaki kabul ve tutanak onay işlemleri yeni bir düzenleme yapılana kadar TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecektir. 9

10 TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KABUL SÜRECİ 1.KABUL BAŞVURUSUNUN YAPILMASI 2.KABUL KURULUNUN OLUŞTURULMASI 3.KABUL AŞAMASI 4.KABUL KURULU ÜCRETİ 5.KABUL TUTANAKLARININ ONAYLANMASI 10

11 TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1. KABUL BAŞVURUSUNUN YAPILMASI GEÇİCİ KABUL  Geçici Kabul İşlemleri TEDAŞ Tarafından Yapılacak Tesislerin Başvuru Dilekçesi Ekinde Verilmesi Gereken Ortak Belgeler 11

12 TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI  Geçici kabule hazır tutanağı  Tesise ait onaylı proje  Geçici kabulde yüklenici adına bulunacak elektrik mühendisine ait yetkilendirme yazısı  Keşif cetveli ve bedeli  Topraklama direnci ölçüm raporu 12

13 TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI  Tesisin türüne göre tesiste kullanılan teçhizata ilişkin yürürlükteki ilgili mevzuat, standart ve şartnamelere uygun tip/rutin/saha test raporları ve sertifikalar (Elektronik ortamda olabilir-CD/DVD vb.)  Tesise ait fotoğraflar (Elektronik ortamda olabilir-CD/DVD vb.)  Enerji Sağlayan Kuruluş adına geçici kabulde bulunacak elektrik mühendisine ait yetkilendirme yazısı 13

14 TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI  Elektrik Dağıtım Şirketlerinin onaylı yatırım programında yer alan KET’ler hariç elektrik dağıtım tesisleri ile 36 kV ve altı şalt sahası/DM (Dağıtım Merkezi) tesislerinin Geçici Kabul Başvuru Dosyasında Bulunması Gereken İlave Belgeler  Son hakediş malzeme cetveli  Dağıtım Şirketi fatura ve iletişim bilgileri 14

15 TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI  Üretim Santrallerini şebekeye bağlayan 36 kV ve altı ENH ve eşdeğer yeraltı kablolu tesislerin Geçici Kabul Başvuru Dosyasında Bulunması Gereken İlave Belgeler:  Sistem Bağlantı Anlaşması  Tesis sahibi ile yüklenici arasında yapılan sözleşme  Kabule tesis sahibi adına katılacak kişiye ait tesis sahibi tarafından verilen yetkilendirme yazısı / vekâletname  Yüklenici ve tesis sahibinin fatura ve iletişim bilgileri 15

16 TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI  Lisanssız Elektrik Üretim Santralleri Geçici Kabul Başvuru Dosyasında Bulunması Gereken İlave Belgeler:  Sistem Bağlantı Anlaşması  Tesis sahibi ile yüklenici arasında yapılan sözleşme 16

17 TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI  Kabule tesis sahibi adına katılacak kişiye ait tesis sahibi tarafından verilen yetkilendirme yazısı / vekâletname  Yüklenici ve tesis sahibinin fatura ve iletişim bilgileri  RES ve GES için Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Teknik Değerlendirme Raporu  İtfaiye Raporu 17

18 TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI  Organize Sanayi Bölgelerinde yer alan Elektrik Tesislerinin (Üretim tesisleri, 380 ve 154 kV Şalt ve EİH hariç) Geçici Kabul Başvuru Dosyasında Bulunması Gereken İlave Belgeler: 18

19 TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI  Enerji müsaadesi yazısı  Kabulün yapılması için yüklenici veya tesis sahibi tarafından OSB’ye verilen başvuru dilekçesi  Tesis sahibi ile yüklenici arasındaki sözleşme  Yüklenici ve tesis sahibinin fatura ve iletişim bilgileri  Kabule tesis sahibi adına katılacak kişiye ait tesis sahibi tarafından verilen yetkilendirme yazısı / vekâletname 19

20 TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KESİN KABUL  Kesin Kabul İşlemleri TEDAŞ Tarafından Yapılacak Tesislerin Başvuru Dilekçesi Ekinde Verilmesi Gereken Ortak Belgeler 20

21 TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI  Kesin kabule hazır tutanağı  Geçici kabul tutanağı  Tesise ait onaylı proje  Tip/rutin/saha test raporları ve sertifikalar  Kesin kabulde yüklenici adına bulunacak elektrik mühendisine ait yetkilendirme yazısı  Keşif cetveli ve bedeli  Topraklama direnci ölçüm raporu  Enerji Sağlayan Kuruluş adına kesin kabulde bulunacak elektrik mühendisine ait yetkilendirme yazısı 21

22 TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI  Elektrik Dağıtım Şirketlerinin onaylı yatırım programında yer alan KET’ler hariç elektrik dağıtım tesisleri ile 36 kV ve altı şalt sahası/DM (Dağıtım Merkezi) tesislerinin Kesin Kabul Başvuru Dosyasında Bulunması Gereken İlave Belgeler:  Kesin Hakediş Malzeme Cetveli  Dağıtım Şirketi fatura ve adres bilgileri 22

23 TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI  Üretim Santrallerini şebekeye bağlayan 36 kV ve altı ENH ve eşdeğer yeraltı kablolu tesislerin Kesin Kabul Başvuru Dosyasında Bulunması Gereken İlave Belgeler:  Kabule tesis sahibi adına katılacak kişiye ait tesis sahibi tarafından verilen yetkilendirme yazısı / vekâletname  Yüklenici ve tesis sahibinin fatura ve iletişim bilgileri 23

24 TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI  Lisanssız Elektrik Üretim Santralleri Kesin Kabul Başvuru Dosyasında Bulunması Gereken İlave Belgeler:  RES ve GES için Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından verilen Teknik Değerlendirme Raporu  Kabule tesis sahibi adına katılacak kişiye ait tesis sahibi tarafından verilen yetkilendirme yazısı / vekaletname,  Yüklenici ve tesis sahibinin fatura ve iletişim bilgileri 24

25 TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI  Organize Sanayi Bölgelerinde yer alan Elektrik Tesislerinin (Üretim tesisleri, 380 ve 154 kV Şalt ve EİH hariç) Kesin Kabul Başvuru Dosyasında Bulunması Gereken İlave Belgeler:  Kabulün yapılması için yüklenici veya tesis sahibi tarafından OSB’ye verilen başvuru dilekçesi  Kabule tesis sahibi adına katılacak kişiye ait tesis sahibi tarafından verilen yetkilendirme yazısı / vekâletname  Yüklenici ve tesis sahibinin fatura ve iletişim bilgileri 25

26 TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2. KABUL KURULUNUN OLUŞTURULMASI Kabul dosyasının TEDAŞ Genel Müdürlüğü / İlgili TEDAŞ Bölge Koordinatörlüğüne iletilmesi ve dosyadaki belgelerin incelenmesine müteakip 07.05.1995 tarih ve 22280 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği’nin 7. Maddesine göre Kabul Kurulu oluşturularak ilgililere yazılı olarak bildirilir. 26

27 TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 3. KABUL AŞAMASI Kabul işlemleri, oluşturulan Kabul Kurulu tarafından 07.05.1995 tarih ve 22280 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği’ne göre yapılır. Kabul Kurulu Başkanı tarafından geçici/kesin kabul işlemleri tamamlanan tesislerin Kabul Kurulunca düzenlenen tutanakları, kabulün reddedilmesi hâlinde ise ret tutanağı TEDAŞ Genel Müdürlüğü / İlgili TEDAŞ Bölge Koordinatörlüğüne sunulur. 27

28 TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 4. KABUL KURULU ÜCRETİ Genel Müdürlüğümüzün 07.01.2015 tarih ve 478 sayılı Genelgesine ve Yönetim Kurulumuzun 23.01.2015 tarih ve 1-10 sayılı kararına istinaden kabulü yapılan veya reddedilen tesis / tesislere ait kabul işlemine ilişkin hesap edilen bedeller, TEDAŞ’ın ilgili hesabına talep sahiplerince yatırılır. 28

29 TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 5. KABUL TUTANAKLARININ ONAYLANMASI Kabul işlemine ilişkin bedelin yatırıldığına dair ödeme dekontunun talep sahibi tarafından TEDAŞ Genel Müdürlüğüne / İlgili TEDAŞ Bölge Koordinatörlüğüne sunulmasından sonra; kabul tutanakları onaylanır ve onaylanan kabul tutanakları/ret tutanağı ilgililere yazılı olarak gönderilir. 29

30 TEDA Ş GENEL MÜDÜRLÜ Ğ Ü AR-GE PLANLAMA VE DI Ş İ L İŞ K İ LER DA İ RES İ BA Ş KANLI Ğ I 30 Şevket BALCI Eposta: sevket.balci@tedas.gov.trsevket.balci@tedas.gov.tr Tel: 0 312 215 71 51


"TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEDAŞ TARAFINDAN YAPILAN KABUL İŞLEMLERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları