Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TEDAŞ TARAFINDAN YAPILAN KABUL İŞLEMLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TEDAŞ TARAFINDAN YAPILAN KABUL İŞLEMLERİ"— Sunum transkripti:

1 TEDAŞ TARAFINDAN YAPILAN KABUL İŞLEMLERİ
TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2 AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının tarih ve sayılı yazısı ekinde bulunan Yetkilendirme Tablosu gereği Genel Müdürlüğümüz yetkisinde olan elektrik tesislerinin kabul işlemleri; Yönetim Kurulumuzun tarih ve 1-10 sayılı kararı ile onaylanarak yürürlüğe giren “Elektrik Tesislerinin Proje Onayı ve Kabul İşlemlerine ait Yetkilendirmelere İlişkin Usul ve Esaslar” çerçevesinde yürütülmektedir. TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

3 AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Lisanssız Elektrik Üretim tesislerinden RES, JES, BES, TES ve kurulu gücü 100 kW’ın üzerinde olan GES’ler ile HES’ler hariç diğer lisanssız tesislerin kabul işlemleri tesis sahibinin talebi üzerine Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır. TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

4 AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Elektrik Dağıtım Şirketlerinin onaylı yatırım programında yer alan KET’ler hariç elektrik dağıtım tesislerinin kabul işlemleri Dağıtım Şirketinin talebi üzerine ilgili TEDAŞ Bölge Koordinatörlükleri tarafından yapılmaktadır TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

5 AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Yatırım programlarında yer alan 36 kV ve altı şalt sahası/DM (Dağıtım Merkezi) tesislerinin kabul işlemleri Elektrik Dağıtım Şirketinin talebi üzerine ilgili TEDAŞ Bölge Koordinatörlükleri tarafından yapılmaktadır. TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

6 AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Lisanssız Elektrik Üretim tesislerinden kurulu gücü 100 kW ve altında olan GES tesislerinin kabul işlemleri tesis sahibinin talebi üzerine ilgili TEDAŞ Bölge Koordinatörlükleri tarafından yapılmaktadır. TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

7 AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Üretim Santrallerini şebekeye bağlayan 36 kV ve altı ENH ile eşdeğer yeraltı kablolu tesislerin kabul işlemleri yüklenici veya tesis sahibinin talebi üzerine ilgili TEDAŞ Bölge Koordinatörlükleri tarafından yapılmaktadır. TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

8 AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İlgili OSB Müdürlüklerince talep edilmesi hâlinde Organize Sanayi bölgelerinde yer alan Elektrik Tesislerinin (Üretim tesisleri, 380 ve 154 kV Şalt ve EİH hariç) kabul işlemleri ilgili TEDAŞ Bölge Koordinatörlükleri tarafından yapılmaktadır. TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

9 AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
! TEDAŞ Başkent Koordinatörlüğü görev alanındaki kabul ve tutanak onay işlemleri yeni bir düzenleme yapılana kadar TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecektir. TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

10 AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KABUL SÜRECİ KABUL BAŞVURUSUNUN YAPILMASI KABUL KURULUNUN OLUŞTURULMASI KABUL AŞAMASI KABUL KURULU ÜCRETİ KABUL TUTANAKLARININ ONAYLANMASI TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

11 AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1. KABUL BAŞVURUSUNUN YAPILMASI GEÇİCİ KABUL   Geçici Kabul İşlemleri TEDAŞ Tarafından Yapılacak Tesislerin Başvuru Dilekçesi Ekinde Verilmesi Gereken Ortak Belgeler TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

12 AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Geçici kabule hazır tutanağı Tesise ait onaylı proje Geçici kabulde yüklenici adına bulunacak elektrik mühendisine ait yetkilendirme yazısı Keşif cetveli ve bedeli Topraklama direnci ölçüm raporu TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

13 AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Tesisin türüne göre tesiste kullanılan teçhizata ilişkin yürürlükteki ilgili mevzuat, standart ve şartnamelere uygun tip/rutin/saha test raporları ve sertifikalar (Elektronik ortamda olabilir-CD/DVD vb.) Tesise ait fotoğraflar (Elektronik ortamda olabilir-CD/DVD vb.) Enerji Sağlayan Kuruluş adına geçici kabulde bulunacak elektrik mühendisine ait yetkilendirme yazısı TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

14 AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Elektrik Dağıtım Şirketlerinin onaylı yatırım programında yer alan KET’ler hariç elektrik dağıtım tesisleri ile 36 kV ve altı şalt sahası/DM (Dağıtım Merkezi) tesislerinin Geçici Kabul Başvuru Dosyasında Bulunması Gereken İlave Belgeler Son hakediş malzeme cetveli Dağıtım Şirketi fatura ve iletişim bilgileri TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

15 AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Üretim Santrallerini şebekeye bağlayan 36 kV ve altı ENH ve eşdeğer yeraltı kablolu tesislerin Geçici Kabul Başvuru Dosyasında Bulunması Gereken İlave Belgeler:  Sistem Bağlantı Anlaşması Tesis sahibi ile yüklenici arasında yapılan sözleşme Kabule tesis sahibi adına katılacak kişiye ait tesis sahibi tarafından verilen yetkilendirme yazısı / vekâletname Yüklenici ve tesis sahibinin fatura ve iletişim bilgileri TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

16 AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Lisanssız Elektrik Üretim Santralleri Geçici Kabul Başvuru Dosyasında Bulunması Gereken İlave Belgeler: Sistem Bağlantı Anlaşması Tesis sahibi ile yüklenici arasında yapılan sözleşme TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

17 AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kabule tesis sahibi adına katılacak kişiye ait tesis sahibi tarafından verilen yetkilendirme yazısı / vekâletname Yüklenici ve tesis sahibinin fatura ve iletişim bilgileri RES ve GES için Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Teknik Değerlendirme Raporu İtfaiye Raporu TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

18 AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Organize Sanayi Bölgelerinde yer alan Elektrik Tesislerinin (Üretim tesisleri, 380 ve 154 kV Şalt ve EİH hariç) Geçici Kabul Başvuru Dosyasında Bulunması Gereken İlave Belgeler: TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

19 AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Enerji müsaadesi yazısı Kabulün yapılması için yüklenici veya tesis sahibi tarafından OSB’ye verilen başvuru dilekçesi Tesis sahibi ile yüklenici arasındaki sözleşme Yüklenici ve tesis sahibinin fatura ve iletişim bilgileri Kabule tesis sahibi adına katılacak kişiye ait tesis sahibi tarafından verilen yetkilendirme yazısı / vekâletname TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

20 AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KESİN KABUL Kesin Kabul İşlemleri TEDAŞ Tarafından Yapılacak Tesislerin Başvuru Dilekçesi Ekinde Verilmesi Gereken Ortak Belgeler TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

21 AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kesin kabule hazır tutanağı Geçici kabul tutanağı Tesise ait onaylı proje Tip/rutin/saha test raporları ve sertifikalar Kesin kabulde yüklenici adına bulunacak elektrik mühendisine ait yetkilendirme yazısı Keşif cetveli ve bedeli Topraklama direnci ölçüm raporu Enerji Sağlayan Kuruluş adına kesin kabulde bulunacak elektrik mühendisine ait yetkilendirme yazısı TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

22 AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Elektrik Dağıtım Şirketlerinin onaylı yatırım programında yer alan KET’ler hariç elektrik dağıtım tesisleri ile kV ve altı şalt sahası/DM (Dağıtım Merkezi) tesislerinin Kesin Kabul Başvuru Dosyasında Bulunması Gereken İlave Belgeler: Kesin Hakediş Malzeme Cetveli Dağıtım Şirketi fatura ve adres bilgileri TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

23 AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Üretim Santrallerini şebekeye bağlayan 36 kV ve altı ENH ve eşdeğer yeraltı kablolu tesislerin Kesin Kabul Başvuru Dosyasında Bulunması Gereken İlave Belgeler: Kabule tesis sahibi adına katılacak kişiye ait tesis sahibi tarafından verilen yetkilendirme yazısı / vekâletname Yüklenici ve tesis sahibinin fatura ve iletişim bilgileri TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

24 AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Lisanssız Elektrik Üretim Santralleri Kesin Kabul Başvuru Dosyasında Bulunması Gereken İlave Belgeler:  RES ve GES için Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından verilen Teknik Değerlendirme Raporu Kabule tesis sahibi adına katılacak kişiye ait tesis sahibi tarafından verilen yetkilendirme yazısı / vekaletname, Yüklenici ve tesis sahibinin fatura ve iletişim bilgileri TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

25 AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Organize Sanayi Bölgelerinde yer alan Elektrik Tesislerinin (Üretim tesisleri, ve 154 kV Şalt ve EİH hariç) Kesin Kabul Başvuru Dosyasında Bulunması Gereken İlave Belgeler:  Kabulün yapılması için yüklenici veya tesis sahibi tarafından OSB’ye verilen başvuru dilekçesi Kabule tesis sahibi adına katılacak kişiye ait tesis sahibi tarafından verilen yetkilendirme yazısı / vekâletname Yüklenici ve tesis sahibinin fatura ve iletişim bilgileri TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

26 2. KABUL KURULUNUN OLUŞTURULMASI
Kabul dosyasının TEDAŞ Genel Müdürlüğü / İlgili TEDAŞ Bölge Koordinatörlüğüne iletilmesi ve dosyadaki belgelerin incelenmesine müteakip tarih ve sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği’nin 7. Maddesine göre Kabul Kurulu oluşturularak ilgililere yazılı olarak bildirilir. TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

27 AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
3. KABUL AŞAMASI Kabul işlemleri, oluşturulan Kabul Kurulu tarafından tarih ve sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği’ne göre yapılır. Kabul Kurulu Başkanı tarafından geçici/kesin kabul işlemleri tamamlanan tesislerin Kabul Kurulunca düzenlenen tutanakları, kabulün reddedilmesi hâlinde ise ret tutanağı TEDAŞ Genel Müdürlüğü / İlgili TEDAŞ Bölge Koordinatörlüğüne sunulur. TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

28 AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
4. KABUL KURULU ÜCRETİ Genel Müdürlüğümüzün tarih ve 478 sayılı Genelgesine ve Yönetim Kurulumuzun tarih ve 1-10 sayılı kararına istinaden kabulü yapılan veya reddedilen tesis / tesislere ait kabul işlemine ilişkin hesap edilen bedeller, TEDAŞ’ın ilgili hesabına talep sahiplerince yatırılır. TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

29 5. KABUL TUTANAKLARININ ONAYLANMASI
Kabul işlemine ilişkin bedelin yatırıldığına dair ödeme dekontunun talep sahibi tarafından TEDAŞ Genel Müdürlüğüne / İlgili TEDAŞ Bölge Koordinatörlüğüne sunulmasından sonra; kabul tutanakları onaylanır ve onaylanan kabul tutanakları/ret tutanağı ilgililere yazılı olarak gönderilir. TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

30 AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Şevket BALCI Eposta: Tel: TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI


"TEDAŞ TARAFINDAN YAPILAN KABUL İŞLEMLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları