Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HANGİ ANA BAŞLIKLARI İŞLEYECEĞİZ :

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HANGİ ANA BAŞLIKLARI İŞLEYECEĞİZ :"— Sunum transkripti:

1

2 HANGİ ANA BAŞLIKLARI İŞLEYECEĞİZ :
Sosyal Psikoloji Nedir? Sosyal Psikolojinin Büyük Fikirleri Sosyal Psikoloji Ve İnsani Değerler Başından Beri Biliyordum: Sosyal Psikoloji Sadece Sağduyu Mudur? Araştırma Yöntemleri: Sosyal Psikolojiyi Nasıl Çalışırız?

3

4 Sosyal Psikoloji İnsanların birbirleri hakkında nasıl düşündüğünün, birbirlerini nasıl etkilediğinin ve birbirleriyle nasıl ilişki kurduğunun bilimsel incelemesi.

5

6 Sosyal psikologlar fikir ve bulgularını kuramlar hâlinde düzenlerler
Sosyal psikologlar fikir ve bulgularını kuramlar hâlinde düzenlerler. İyi bir kuram, bir dizi bulguyu çok daha kısa bir yordayıcı ilkeler listesi hâlinde damıtır.

7 Bu öngörüleri, kuramı onaylamak veya değiştirmek, yeni araştırmalar üretmek ve gerçek hayat uygulamaları önermek için kullanabiliriz.

8

9 Sosyal Gerçekliğimizi İnşa Ederiz : ?
Sosyal Etkiler Davranışımızı Şekillendirir : ? Sosyal Davranışın Kökleri Biyolojidedir Sosyal Psikolojinin İlkeleri Günlük Hayatta Uygulanabilir : ?

10 Sosyal Sinirbilim Sosyal ve duygusal davranışların sinirsel ve psikolojik temellerini inceleyen, biyolojik ve sosyal bakış açılarının bütünleştiren bilim dalı.

11 Sosyal dünyamızı nasıl kurguladığımız,
Sosyal psikoloji, insanların birbirleri hakkında nasıl düşündüğünün, birbirlerini nasıl etkilediğinin ve birbirleriyle nasıl ilişki kurduğunun bilimsel incelemesidir. Ana temaları şunları içerir: Sosyal dünyamızı nasıl kurguladığımız, Sosyal sezgilerimizin bizi nasıl yönlendirdiği ve bazen nasıl yanılttığı,

12 Sosyal davranışımızın diğer insanlar tarafından, kişiliğimiz, tutumlarımız ve biyolojimiz tarafından nasıl biçimlendirildiği, Sosyal psikolojinin ilkelerinin günlük hayatımıza ve diğer bilimsel alanlara nasıl uygulandığı.

13 Sosyal psikologların değer yargıları, gerek araştırma konusu seçimine, gerekse farklı çalışma alanlarını tercih etmelerine yansıdığı gibi, yaptıkları işi açık bir şekilde etkiler.

14 Değer yargıları, aynı zamanda daha az üstü kapalı yollarla, örneğin kavramları oluştururken, adlandırırken ve tavsiye verirken yapılan işi etkiler. İnsan düşünüşünün duygulardan arınmış olmaması, fikirlerimizi gerçeklerle karşılaştırmayı amaçlıyorsak, sistematik gözlem ve deneye ihtiyaç duymamızı gerekli kılar.

15 Sosyal Temsiller Toplumsal olarak paylaşılan inançlar – geniş kitlelerce benimsenen varsayım ve kültürel ideolojileri de kapsayan fikir ve değerler. Sosyal temsillerimiz çevremizdeki dünyayı anlamlandırmamıza yardımcı olur.

16

17 Sosyal psikolojinin kuramları insan durumu hakkında yeni bir içgörü kazandırmakta mıdır? Yoksa sadece aşikâr olanı mı tanımlamaktadır?

18 Sosyal psikoloji, aşikâr olan şeyleri belgeler gibi göründüğünden ötürü önemsiz olduğu yönünde eleştirilmiştir. Fakat deneyler, sonuçların gerçekler öğrenildikten sonra aşikâr göründüğünü ortaya koymuştur.

19 Geçmişi değerlendirme yanlılığı (başından beri biliyordum olgusu), yargıları ve tahminleri konusunda insanları kendinden fazla emin bir hâle getirmektedir.

20 Geçmişi Değerlendirme Yanlılığı
Bir olayın sonucunu önceden bilebilme becerisinin olayın sonucunu öğrendikten sonra abartılması eğilimi. "Başından beri biliyordum." olgusu olarak da adlandırılır.

21

22 Sıradaki Başlığı Alt Başlıkları Tek Tek Geçerek İnceleyiniz…

23 Hipotez Oluşturmak ve Hipotezi Sınamak
Korelatif Araştırma: Doğal İlişkileri Meydana Çıkarmak Deneysel Araştırma: Sebep Sonuç İlişkisini Aramak Laboratuvardan Hayata Genellemek

24 Tanımlar : Kuram Gözlemlenen olayları açıklayan ve yordayan ilkeler bütünü. Hipotez Olaylar arasında olabilecek ilişkiyi betimleyen sınanabilir önerme.

25 Deneysel Araştırma Bir ya da daha fazla etmeni (bağımsız değişkeni) değişimlerken, diğerlerini kontrol altında (sabit) tutarak sebep-sonuç ilişkisine dair ipuçları arayan çalışmalar.

26 Korelatif Araştırma : ? Saha Araştırması : ?

27

28 Seçkisiz Örneklem Çalışılan nüfustaki her bireyin çalışmaya dâhil olma olasılığının eşit olduğu tarama yöntemi. Çerçeveleme Bir soru veya konunun sunulma şekli; çerçeveleme, insanların görüş ve kararlarını etkileyebilir.

29 Araştırmacının değişimlediği deneysel etken.
Bağımsız Değişken Araştırmacının değişimlediği deneysel etken. Bağımlı Değişken Ölçülen değişken; bu şekilde adlandırılmasının sebebi bağımsız değişkenin değişimlenmesine bağımlı olabildiği içindir.

30 Seçkisiz Atama Katılımcıları, bir deneyin koşullarına, her insanın belirli bir koşulda bulunma olasılığı eşit olacak şekilde atama süreci. (Deneylerdeki seçkisiz atama süreci ile tarama araştırmalarındaki seçkisiz örneklem alma süreci arasında farklılık vardır. Seçkisiz atama, sebep sonuç ilişkisi çıkarsamamıza yardım eder; seçkisiz örneklem alma ise bir bulguyu tüm nüfusa genelleyebilmemize yardımcı olur.)

31 Bir deneyin gündelik durumlara yüzeysel olarak benzeme düzeyi.
Sıradan Gerçeklik Bir deneyin gündelik durumlara yüzeysel olarak benzeme düzeyi. Deneysel Gerçeklik Bir deneyin katılımcılarını içine çekme ve yarattığı gerçekliğe inanmalarını sağlama derecesi.

32 Aldatmaca Araştırmada, katılımcıların, araştırmanın yöntemiyle veya amaçlarıyla ilgili yanlış bilgilendirilmesi veya yanlış yönlendirilmesiyle ortaya çıkan etki.

33 Bilgilendirilmiş Onam
Katılımcıların araştırma hakkında, araştırmaya katılmayı isteyip istemediklerine karar verebilecekleri kadar bilgi sahibi olmasını gerektiren etik ilke.

34 Araştırma Sonrası Bilgilendirme
Sosyal psikolojide, çalışmanın katılımcılara deneyden sonra açıklanması. Araştırma sonrası bilgilendirme, genellikle var olan herhangi bir aldatmacayı açığa vurur ve sıklıkla katılımcıların anlayışlarını ve duygularını sorar.

35


"HANGİ ANA BAŞLIKLARI İŞLEYECEĞİZ :" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları