Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2005.02.24 - SLIDE 1BBY208 – Bahar 2005 Deneysel Yöntem Yaşar Tonta H.Ü. BBY yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/courses/spring2005/bby208/

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2005.02.24 - SLIDE 1BBY208 – Bahar 2005 Deneysel Yöntem Yaşar Tonta H.Ü. BBY yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/courses/spring2005/bby208/"— Sunum transkripti:

1 2005.02.24 - SLIDE 1BBY208 – Bahar 2005 Deneysel Yöntem Yaşar Tonta H.Ü. BBY tonta@hacettepe.edu.tr yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/courses/spring2005/bby208/

2 2005.02.24 - SLIDE 2BBY208 – Bahar 2005 Babbie, Bölüm 8: Deneyler Deneye uygun konular Klasik deney Deneklerin seçilmesi Farklı deneysel tasarımlar Deney örneği “Doğal" deneyler Deneysel yöntemin güçlü ve zayıf yönleri

3 2005.02.24 - SLIDE 3BBY208 – Bahar 2005 Deneye uygun konular Sınırlı ve iyi tanımlanmış kavramlarla ilgili projeler Keşfetmeye yönelik projeler Küçük grup etkileşimiyle ilgili araştırmalar

4 2005.02.24 - SLIDE 4BBY208 – Bahar 2005 Deneysel tasarım Bağımlı değişkeni ölç Deneysel uyarıcı Bağımlı değişkeni yeniden ölç Bağımlı değişkeni yeniden ölç Bağımlı değişkeni ölç Karşılaştır: Aynı mı? Karşılaştır: Farklı mı? Deney grubuKontrol grubu Kaynak: Babbie, 219

5 2005.02.24 - SLIDE 5BBY208 – Bahar 2005 Klasik Deney Deney grubu Kontrol grubu Ön test Uyarıcı Son test Zaman Karşılaş- tırma Karşılaş- tırma Kaynak: Babbie, 228

6 2005.02.24 - SLIDE 6BBY208 – Bahar 2005 Deneylerin bileşenleri Bağımlı ve bağımsız değişkenler Ön test ve son test Deney ve kontrol grupları

7 2005.02.24 - SLIDE 7BBY208 – Bahar 2005 Deney ve kontrol grupları Mümkün olduğu kadar birbirine benzemeli Kontrol grubu, deney grubunun deneysel uyarıcıya maruz kalmasaydı ne durumda olacağını temsil eder

8 2005.02.24 - SLIDE 8BBY208 – Bahar 2005 Deneklerin seçimi Olasılık örnekleme Rastgele atama Eşleştirme

9 2005.02.24 - SLIDE 9BBY208 – Bahar 2005 Rastgele atama ve Eşleştirme Eşleştirme süreci için hangi değişkenlerin uygun olacağı bilinemeyebilir Sonuçları analiz etmek için kullanılan çoğu istatistikler rastgele atama varsayımına dayanıyor Rastgele atama büyük bir denek havuzunun olduğu durumlarda anlamlı

10 2005.02.24 - SLIDE 10BBY208 – Bahar 2005 Kota Matrisi ErkekKadın SiyahBeyazSiyahBeyaz >30 yaş8121016 30-50 yaş18301428 >5012201222 Deney grubuKontrol grubu 6 7 vs 6 7 vs Kaynak: Babbie, 223

11 2005.02.24 - SLIDE 11BBY208 – Bahar 2005 Ön deney araştırma tasarımları Bir atımlık vaka çalışması – bir denek grubu deneysel uyarıcıdan sonra belli bir değişkene göre ölçülür Tek grup ön test-son test tasarımı – gruba ön test uygulanır ama kontrol grubu yoktur Statik grup karşılaştırması – deney ve kontrol grupları var ama ön test yok

12 2005.02.24 - SLIDE 12BBY208 – Bahar 2005 Ön deney araştırma tasarımları Bir atımlık vaka çalışması Zaman Tek grup ön test-son test tasarımı Statik grup karşılaştırması Bisiklete binme Formda olma “koltuk patatesi” Bisiklete binme Formda olma Bisiklete binme “koltuk patatesi” Formda olma Kaynak: Babbie, 225

13 2005.02.24 - SLIDE 13BBY208 – Bahar 2005 İç Geçerlik Kaynakları Deney sırasında tarihsel olayların meydana gelmesi Deneklerin olgunlaşması Tekrar tekrar yapılan testler davranışı etkileyebilir Enstrümantasyon

14 2005.02.24 - SLIDE 14BBY208 – Bahar 2005 İç Geçerlik Kaynakları Aşırı uç pozisyonlardaki deneklerin merkeze yönelmeleri Seçimde önyargılar Deneysel kayıp – çalışma bitmeden bazı denekler ayrılabilir Kontrol grubu deneklerinin moralleri bozulabilir

15 2005.02.24 - SLIDE 15BBY208 – Bahar 2005 Dış Geçerliği sınırlama Solomon dörtlü grup tasarımı Sadece son testli kontrol grubu tasarımı

16 2005.02.24 - SLIDE 16BBY208 – Bahar 2005 Solomon dörtlü grup tasarımı örneği Siyahlara karşı ön yargı düzeyinin eğitici film gösterimi sonucu azalıp azalmadığını test etmek istediğimizi düşünün. Solomon tasarımında dört grup denek rastgele atanır Grup 1 ve Grup 2 kontrol grubu ve deney grubunu oluşturur Grup 3’e ön test uygulanmaz Grup 4’e sadece son test uygulanır

17 2005.02.24 - SLIDE 17BBY208 – Bahar 2005 Solomon Dört Grup Tasarımı Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4 Ön test Son test Uyarıcı (film) 1 2 3 4 Uyarıcı 1 Son test sonuçlarına göre ön yargı düzeyi daha düşük olmalı 2 Ön test ve son test sonuçları aynı düzeyde önyargı göstermeli 3 Grup 1 Grup 2’den daha az önyargılı olmalı Grup 3 Grup 4’ten daha az ön yargılı olmalı Kaynak: Babbie, 229

18 2005.02.24 - SLIDE 18BBY208 – Bahar 2005 Sadece son test kontrol grubu tasarımı Solomon tasarımındaki Grup 3 ve Grup 4’ü içerir Uygun rastgele atama yapılırsa iç geçerlik sorunlarını ve test ile uyarıcı arasındaki etkileşimi kontrol etmek için sadece bu gruplara ihtiyaç var

19 2005.02.24 - SLIDE 19BBY208 – Bahar 2005 “Doğal" deneyler Önemli sosyal bilim deneyIeri kontrollü ortamların dışında ve normal toplumsal olaylar sırasında meydana gelir Geçerlik sorunlarına yol açar çünkü araştırmacı şeyleri oluş sırasında kayda almalıdır

20 2005.02.24 - SLIDE 20BBY208 – Bahar 2005 Deneysel yöntem Güçlü yönleri: Zaman içinde deneysel değişkenin izolasyonu Deneyler farklı denek gruplarıyla birçok kez yinelenebilir

21 2005.02.24 - SLIDE 21BBY208 – Bahar 2005 Deneysel yöntem Zayıf yönleri: Laboratuvar ortamının yapaylığı Laboratuvarda meydana gelen toplumsal süreçler daha doğal toplumsal ortamlarda oluşmayabilir

22 2005.02.24 - SLIDE 22BBY208 – Bahar 2005 Chapter 8 Experiments Ana terimler

23 2005.02.24 - SLIDE 23BBY208 – Bahar 2005 Ön test Bağımsız değişkene maruz kalmadan önce bir bağımlı değişkenin ölçümü Son test Bağımsız değişkene maruz kaldıktan sonra bir bağımlı değişkenin yeniden ölçümü

24 2005.02.24 - SLIDE 24BBY208 – Bahar 2005 Deney grubu Deneysel uyarıcının uygulandığı bir grup denek Kontrol grubu Deneysel uyarıcının uygulanmadığı, diğer yönlerden deney grubuna benzeyen bir grup denek

25 2005.02.24 - SLIDE 25BBY208 – Bahar 2005 Körleme deney Ne deneklerin ne de deneyi yapanların hangi grubun kontrol, hangisinin deney grubu olduğunu bilmemeleri Rastgele atama Deneyde yer alan deneklerin deney ve kontrol gruplarına rastgele atanması tekniği

26 2005.02.24 - SLIDE 26BBY208 – Bahar 2005 Eşleştirme Deneylerde bir çift deneğin bir veya daha fazla değişkene benzerliği yönünden eşleştirilmesi ve denek çiftlerinden birinin deney grubuna, diğerinin de kontrol grubuna atanması süreci

27 2005.02.24 - SLIDE 27BBY208 – Bahar 2005 İç geçerlik Deneysel sonuçlara dayanarak yapılan çıkarsamaların deney sırasında meydana gelenleri doğru olarak yansıtmama olasılığı Dış geçerlik Deneysel sonuçlara dayanarak yapılan çıkarsamaların “gerçek” dünyaya genelleştirilememe olasılığı


"2005.02.24 - SLIDE 1BBY208 – Bahar 2005 Deneysel Yöntem Yaşar Tonta H.Ü. BBY yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/courses/spring2005/bby208/" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları