Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kasım 2015 VERGİDE ELEKTRONİK TEBLİGAT DÖNEMİ 1 OCAK 2016’ DA BAŞLIYOR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kasım 2015 VERGİDE ELEKTRONİK TEBLİGAT DÖNEMİ 1 OCAK 2016’ DA BAŞLIYOR."— Sunum transkripti:

1 Kasım 2015 mukellefhizmetleri@gelirler.gov.trwww.gib.gov.tr VERGİDE ELEKTRONİK TEBLİGAT DÖNEMİ 1 OCAK 2016’ DA BAŞLIYOR

2 Vergi dairelerince düzenlenen ve muhataplarına 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tebliği gereken evrakın, Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığıyla elektronik ortamda tebliğ edilmesidir.* E-Tebligat Sistemi Nedir? 2 * E-tebligat uygulamasının usul ve esasları, 27.08.2015 tarihli ve 29458 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 456 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde düzenlenmiştir. Vergi Dairesi Tebliğ edilen evrak GİB E-Tebligat Sistemi E-Tebligat …… A.Ş./LTD. ŞTİ. Bay/Bayan …….

3 1 Ocak 2016 E-tebligat uygulaması 1 Ocak 2016 tarihinde başlayacaktır. 1 Ekim 2015 Ancak bu tarihten önce e-tebligat uygulamasına geçmek için bildirimde bulunanlara 1 Ekim 2015 tarihinden itibaren e-tebligat yapılabilir. E-Tebligat Sisteminin Başlangıç Tarihi 3

4 E-Tebligat Yapılacak Kişiler Kimlerdir? 4 Sistemi Kullanmak Zorunda Olan Mükellefler  Kurumlar vergisi mükellefleri  Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar (Kazançları basit usulde tespit edilenlerle gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler hariç) Sistemi Kullanması İsteğe Bağlı Olan Mükellefler  Zorunluluk kapsamına girmeyen ve kendilerine e-tebligat yapılmasını talep eden gerçek kişiler ile tüzel kişiler ve tüzel kişiliği olmayan teşekküller

5 Elektronik Tebligat Talep Bildirimi Bağlı olunan vergi dairesi Kanuni temsilci/ bu işlemi yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekaletnameyle yetkili kılınan kişiler 01.01.2016 tarihine kadar başvuru zorunlu İnternet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifrenin alınması Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Başvurusu 5 01.01.2016 tarihinden sonra mükellef olanlar; İşe başlama tarihini takip eden 15 gün içinde başvuru

6 Elektronik Tebligat Talep Bildirimi İnternet vergi dairesi / Bağlı olunan vergi dairesi Mükellefler/bu işlemi yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekaletnameyle yetkili kılınan kişiler 01.01.2016 tarihine kadar başvuru zorunlu İnternet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifre * * İnternet vergi dairesini kullanarak elektronik ortamda başvuru yapan gelir vergisi mükelleflerine ayrıca internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifre verilmeyecektir. İnternet vergi dairesi şifresi olmayanlar ise "TC Kimlik No ile Giriş" ekranından kimlik doğrulaması ile başvuru yapacaklar ve sisteme her girişlerinde kimlik doğrulaması yaparak sistemi kullanacaklardır. Gelir Vergisi Mükelleflerinin Başvurusu (Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden kazanç elde edenler) 6 01.01.2016 tarihinden sonra mükellef olanlar; Mükellefiyet tesisi sırasında başvuru

7 Elektronik Tebligat Talep Bildirimi (Şirketler ve Diğer Tüzel Kişiler İçin) KDV veya Gelir (Stopaj) Vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesi Kanuni temsilci/bu işlemi yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekaletnameyle yetkili kılınan kişiler İnternet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifrenin alınması Zorunluluk Kapsamına Girmeyen ve Sistemi Kullanmak İsteyen Tüzel Kişiler ve Tüzel Kişiliği Olmayan Teşekküllerin Başvurusu 7

8 Elektronik Tebligat Talep Bildirimi (Gerçek Kişiler İçin) İnternet vergi dairesi / İkametgahları nın bulunduğu yer vergi dairesi Mükellefler/bu işlemi yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekaletnameyle yetkili kılınan kişiler İnternet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifre * Zorunluluk Kapsamına Girmeyen ve Sistemi Kullanmak İsteyen Gerçek Kişilerin Başvurusu 8 * İnternet vergi dairesini kullanarak elektronik ortamda başvuru yapan gelir vergisi mükelleflerine ayrıca internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifre verilmeyecektir. İnternet vergi dairesi şifresi olmayanlar ise "TC Kimlik No ile Giriş" ekranından kimlik doğrulaması ile başvuru yapacaklar ve sisteme her girişlerinde kimlik doğrulaması yaparak sistemi kullanacaklardır.

9  Elektronik Tebligat Talep Bildirimi ile başvuruda bulunan mükelleflere vergi dairesince, müracaat anında sistem tarafından üretilen internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifreyi ihtiva eden kapalı bir zarf verilecektir.  İnternet vergi dairesini kullanarak elektronik ortamda başvuruda bulunan gelir vergisi mükelleflerine ayrıca internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifre verilmeyecek olup bu mükellefler mevcut kullanıcı şifresiyle sisteme gireceklerdir.  İnternet vergi dairesi şifresi olmayıp internet vergi dairesini kullanarak başvuruda bulunan gerçek kişiler, sisteme her girişlerinde kimlik doğrulaması yapılmak suretiyle e-tebligat sistemini kullanabileceklerdir. İnternet Vergi Dairesi Kullanıcı Kodu, Parola ve Şifresi Edinme 9

10  Vergi dairesi tarafından elektronik imza ile imzalanan evrak, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından muhatabın elektronik tebligat adresine iletilir.  Mükellefler internet vergi dairesi (https://intvrg.gib.gov.tr) üzerinden e-tebligat sistemine girerek, internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifre/kimlik doğrulaması ile ulaşacakları elektronik tebligat adreslerinden tebliğ edilen evrakı görüntüleyebilir, kendisine hangi tarihte tebliğ edildiğini görebilir ve belgenin çıktısını alabilirler. E-Tebligatın Mükelleflere İletilmesi 10

11  Mükelleflere e-tebligat yapıldığında, Elektronik Tebligat Talep Bildiriminde yer alan telefon numarası veya e-posta adreslerine; SMS veya e-posta ile bilgilendirme yapılacaktır.  E-tebligat ile gönderilen evrak, mükellefin elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılır.  E-tebligat sistemi ile tebliğ edilen evrak ayrıca posta yoluyla gönderilmeyecektir. E-Tebligatın Mükelleflere İletilmesi 11

12  Zorunlu veya ihtiyari olarak e-tebligat sistemine dahil olanlar kural olarak sistemden çıkamazlar. Ancak;  Tüzel kişilerde ticaret sicil kaydının silindiği (nevi değişikliği ve birleşme halleri dahil) tarih itibarıyla, e-tebligat adresi kapatılır.  Gerçek kişilerde ise ilgilinin ölümü veya gaipliğine karar verildiğinin idare tarafından tespit edildiği durumlarda ölüm/karar tarihi itibarıyla ilgilinin e-tebligat adresi re’sen kapatılır. Mirasçıların bağlı olunan vergi dairesine başvurması halinde de müteveffanın e- tebligat adresi kullanıma kapatılır. E-Tebligat Sisteminden Çıkış 12

13 E-tebligat yapılacak gerçek ve tüzel kişiler;  Elektronik Tebligat Talep Bildirimini süresinde, tam ve doğru olarak vergi dairesine beyan etmelidir.  Beyan edilen bilgilerde meydana gelecek değişiklikleri öncesinde veya en geç değişiklik tarihinde vergi dairesine bildirmelidir.  Sistem kullanımına ilişkin olarak kendisine verilmiş olan kullanıcı kodu, parola ve şifre gibi bilgilerini korumalı, üçüncü kişilerle paylaşmamalı ve başkasına kullandırmamalıdır. Bu bilgilerin üçüncü kişilerin eline geçtiğini tespit ettiğinde derhal vergi dairesine bilgi vermelidir. Önemli Hususlar 13

14  E-tebligat sistemini kullanmak zorunda olup bildirimde bulunmayan ve e-tebligat sistemine dahil olmayanlara VUK Mükerrer 355 inci maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilir.  E-tebligat sistemini kullanmak zorunda olan ancak bildirimde bulunmayan mükellefler adına, internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifre re'sen oluşturularak tebliğ edilir ve e-tebligat gönderimi başlatılır. Bildirimde Bulunulmaması Durumu 14

15  Vergi dairesince düzenlenen evrakların mükelleflere tebliği hızlanacak ve SMS/e-posta ile anında haber verilecek  Tebligat maliyetleri düşerek kamu harcamalarında tasarruf sağlanacak  Güvenli ve doğru bir şekilde tebliğ yapılacak Sistemin Avantajları 15

16 Elektronik Tebligat Talep Bildirimi 16

17 E-tebligatınız Var!

18 18 Ayrıntılı Bilgi İçin: Teşekkür Ederiz www. gib.gov.tr https://intvrg.gib.gov.tr Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı mukellefhizmetleri@gelirler.gov.tr


"Kasım 2015 VERGİDE ELEKTRONİK TEBLİGAT DÖNEMİ 1 OCAK 2016’ DA BAŞLIYOR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları