Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

E-Fatura Özel Entegrasyon Sistemi, E-Fatura, Saklama, E-Defter Çözümleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "E-Fatura Özel Entegrasyon Sistemi, E-Fatura, Saklama, E-Defter Çözümleri."— Sunum transkripti:

1 E-Fatura Özel Entegrasyon Sistemi, E-Fatura, Saklama, E-Defter Çözümleri

2 Sunum İçeriğimiz E-Fatura Nedir? 1.E Fatura Hakkında, ▪E-Fatura Nedir ▪E-Fatura Uygulamasının Yasal Geçmişi ▪E-Fatura Kapsamı? Tavsiyelerimiz 2.Yöntemler, ▪E-Fatura Kullanım Yöntemleri ▪GIB Portal Yöntemi ▪Entegrasyon Yöntemi ▪Özel Entegratör Yöntemi ▪Karşılaştırma 3.Başvuru Süreçleri, ▪GIB E Fatura ▪Mali Mühür ▪Turunç Özel Entegrasyon 4.E-Fatura’ nın Avantajları ▪Mali Tasarruf ▪Kolay Erişim ▪Süreç Kontrolü ▪Bilgi Güvenliği ▪Anlaşmazlıkların Ortadan Kalkması ▪Çevre Dostu Sistem E-Defter 1.Güvenli E-Defter Sistemi,  E-Defter Nedir?,  E-Defter Başvurunuz,  E-Defter Ne Zaman Kullanılır,  E-Defter Beratı Nedir?  Nasıl Alınır?,  Yasal Dayanak,  E-Defter İbrazı,  Cezalar Hakkında Özel Entegratör? 1.Özel Entegrasyon Sistemi  E-Fatura Entegrasyon Sistemi,  E-Fatura Portal Çözümü,  ERP Konnektör Çözümü,  E Fatura Saklama Hizmetli,  E-Defter Çözümü 2.E-Fatura Geçiş Adımları, 3.Sistem Teknik Bilgileri, ▪E-Fatura Nedir?, ▪E-Fatura Elektronik Belgesi Hakkında, ▪Turunç Bilişim Data, ▪Sistem Yazılımı, ▪Veri Tabanı Sistemi, ▪RESTfull API, 4.E-Fatura Vizyonu, ▪Beklenen Geçiş Sayıları, ▪E-Fatura E-Defter ▪İşlem Sayısı, ▪Pazar Hizmet Bedelleri Toplamı, ▪Özel Enegratör Sayısı,

3 E-Fatura Nedir? Değerli kağıda basılı olan faturanın karşılığı bilgileri içeren, belli bir formatta standart hale getirilmiş, değiştirilemez bir şekilde mühürlenmiş, elektronik bir belgedir. E-Fatura, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

4 E-Fatura Uygulamasının Yasal Geçmişi ▪2006 yılında yapılan düzenleme ile E-Fatura uygulamasına geçildi. Ancak buradaki uygulama özellikle Türk Telekom, Turkcell, Vodafone, Avea gibi telekomünikasyon şirketlerin tarafından tek taraflı olarak kullanıldı. Bunun nedeni bu şirketlerin müşterilerinin nihai tüketici olmasından dolayı çok yüksek miktarlarda fatura kesmeleriydi. Bir anlamda bu tür şirketlere özel bir yetki verildi. Ancak E-fatura sistemine kayıtlı olan mükellefler talep ettikleri takdirde kağıt ortamında fatura düzenlemenin zorunlu olması nedeniyle uygulama yaygınlaşamadı. ▪05.03.2010 tarihinde yayımlanan 397 sayılı V.U.K. Tebliği ile «e-fatura» uygulaması başlatılmıştır. Bu uygulama öncelikle Anonim ve Limited Şirketlere verildi. 28.06.2012 tarihinde yayımlanan 416 Sıra No.lu V.U.K. Tebliği ile, e-fatura uygulaması genişletilerek tüm mükelleflerin yararlanması sağlanmıştır. Bu yeni uygulamayla her iki tarafa da e-faturayı kullanma zorunluluğu getirilmiştir. Vergi Usül Kanunu Genel Tebliği ve Yapılan Değişiklikler

5 E-Fatura Kapsamı? ▪04.12.2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar İLE bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31.12.2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar. Örnek : BP ve Shell’den yakıt alımları bu kapsamda değerlendirilmiştir. ▪06.06.2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Kanunu’na ekli (III) sayılı listedeki malları (alkollü içecekler, tütün mamulleri, kolalı gazozlar) imal, inşa veya ithal edenler İLE bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31.12.2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar. 421 No.lu V.U.K. Tebliği ile aşağıda sayılan mükellef gruplarına elektronik fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilmiştir

6 E-Fatura Kapsamı? ▪Alımı yapılan malın, madeni yağ veya Ö.T.V. Kanunu’na ekli (III) sayılı listedeki mallardan olmasına gerek yoktur. Hizmet harici tüm alımlar (malın türüne, fiyatına, miktarına bakılmaksızın) kapsama girmektedir. ▪Alım tutarının bir önemi bulunmamaktadır. 1 TL.’lik bir alım yapılması dahi yeterlidir. ▪Satış hasılatının tespitinde, alınan mallardan yapılan satış hasılatına değil mükellefin tüm faaliyeti sonucunda ulaştığı brüt satış tutarına bakılmaktadır. 58 No.lu V.U.K. Sirkülerinde açıklandığı üzere, Madeni yağ lisansı sahibi ve Ö.T.V. Kanunu’na ekli sayılı listedeki mallara inşa, imal ve ithal edenlerden mal alanlara ilişkin olarak

7 Tavsiyelerimiz ▪2011 YILI CİROLARI BELİRLENEN SINIRLARI AŞAN MÜKELLEFLERİN MUTLAK SURETLE HER İKİ LİSTEDE YER ALAN FİRMALARDAN 2011 YILINDA ALIM YAPIP YAPMADIKLARINI KONTROL ETMELERİNİ TAVSİYE EDERİZ. ▪Ayrıca tedarikçi ve müşteriler nezdinde de bu araştırmaların yapılmasını sağlamakta yarar görüyoruz. 421 No.lu V.U.K. Tebliği ile aşağıda sayılan mükellef gruplarına elektronik fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilmiştir 58 No.lu V.U.K. Sirkülerinde açıklandığı üzere, Madeni yağ lisansı sahibi ve Ö.T.V. Kanunu’na ekli sayılı listedeki mallara inşa, imal ve ithal edenlerden mal alanlara ilişkin olarak

8 Kapsama Girmeyen Mükellefler İçin Zorunluluk kapsamına girmeyen mükellefler de, zaman sınırına bağlı olmaksızın «e-fatura» uygulamasına geçmeleri mümkündür.

9 E-Fatura Kullanım Yöntemleri E-fatura kullanımı için GIB Portal, Entegrasyon veya Özel Entegrasyon Yöntemlerinden aynı anda sadece bir tanesini kullanabilirsiniz.

10 GIB Portal Yöntemi Mali mühür temini sağlandıktan ve gelir idaresi başkanlığınca sisteme tanımlandıktan sonra GIB portalı ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. 250 e- fatura sınırı bulunmaktadır. GIB portal da faturalarınız saklanmaz her 6 ayda bir topluca silinmektedir.

11 Entegrasyon Yöntemi Şirketinizin bilişim alt yapısı ile direkt olarak GIB sistemine bağlanması ve e-faturayı direkt olarak alıcıya iletmesini içeren teknik yapıdır. Yüksek kurulum ve bakım maliyetleri dışında veri güvenliği yönünden yüksek riskler içerir.

12 Özel Entegratör Turunç Bilişim olarak özel entegratör yönteminde size eksiksiz, şirketinize özel entegrasyon çözümleri hazırladık. E-Fatura Sistem, Portal, Konnektör, Saklama ve E-Defter Çözümleri Sizlere e-fatura uygulamasını sorunsuz kullanma ve yasal olarak tam güvence sağlayacak.

13 Karşılaştırma GIB Portal, Entegrasyon ve Özel Entegrasyon özel karşılaştırma tabloları. GİB PortalEntegrasyonÖzel Entegrasyon Aylık E-Fatura Sayısı <250Sınır Yok Bilgi İşlem Yapısı Yeterli mi --+ Arşivleme Lokasyonu Firma Özel Entegratör Arşiv Saklama Sorumluluğu Firma Özel Entegratör Maliyet Gereksinimi Ücretsiz HW+SW Yatırımı Giriş + Fatura Başına Ücret Uygulama Esnekliği --+ Uygulama Sorumluluğu Firma Özel Entegratör Dikkat : Aynı anda üç yöntemden sadece bir tanesi kullanılabilir

14 Karşılaştırma GIB Portal, Entegrasyon ve Özel Entegrasyon özel karşılaştırma tabloları. GİB PortalEntegrasyonÖzel Entegrasyon MALİ MÜHÜRFirma Firma+Ö.Entegratör Mevzuat Değiş. Uygulama Firma Firma +Uyg.Zorluğu Özel Entegratör İşlem Süresi Tek Kullanıcı +Uzun Süre Uzun SüreBasit ve Kısa Kullanıcı AdediTek Kull. Çok kulla=Maliyet Çok Kullanıcı Maliyet Gereksinimi Ücretsiz HW+SW Yatırımı Giriş + Fatura Başına Ücret Fatura ÇokluğuUygun değilYatırıma BağlıUygun Bakım MaliyetiYokFirmaÖzel Entegratör

15 Başvuru Süreçleri E-Fatura Uygulamasından Yararlanmak için Ne Yapılmalı, Mali mühür başvurusu, GIB portal kullanıma açılması ve özel entegrasyona geçiş süreçleri nasıl takip edilmedir. 1.Gelir İdaresi Başkanlığı’na E-Fatura Uygulaması Başvurusu www.efatura.gov.tr 2. Mali Mühür Başvurusu http://mm.kamusm.gov.tr 3. Gelir İdaresi Başkanlığı’na E-Fatura Özel Entegrasyon Başvurusunun Özel Entegratör Tarafından Dijital Olarak Yapılması

16 GIB E-Fatura ▪Elektronik Fatura uygulaması için en geç 01.09.2013 tarihi itibariyle Gelir İdaresi Başkanlığı’na doğrudan başvurulması gerekmektedir. Bunun için doldurulması gereken “e-Fatura Uygulaması Başvuru Formu ve Taahhütnamesi” formuna ve gerekli diğer belgelere http://www.efatura.gov.tr/efaturabasvuru.html adresinden ulaşılabilmektedir. Başkanlık tarafından yapılan değerlendirme sonrasında başvuruları uygun bulunan mükelleflerin kullanıcı hesapları Başkanlıkça tanımlanacak ve aktive edilecektir. ▪Bu işlemlerin tamamlanmasının ardından kullanıcı hesabı aracılığıyla e-Fatura gönderme ve/veya alma işlemleri gerçekleştirilecektir. ▪Tüzel kişi mükellefi olmayan ve e-fatura göndermek ve/veya almak isteyen kurum, kuruluş ve işletmelerin uygulama karşısındaki durumu ve uygulamadan yararlanma prosedürleri, yapacakları başvuru üzerine Başkanlık tarafından belirlenecektir. Uygulama başvurusu adımları nedir? Nasıl takip edilir.

17 Mali Mühür ▪E-Fatura Uygulamasını kullanmak için başvurusu uygun bulunan tüzel kişiler, düzenledikleri e- Faturaların değişmezliğini, bütünlüğünü ve kaynağının doğruluğunu garanti altına almak için Mali Mühür kullanmak zorundadırlar. ▪“Mali Mühür” cihazı için “Elektronik Mali Mühür Sertifika Sahibi Taahhütnamesi” nin doldurularak yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalandıktan sonra GİB’e ulaştırılması gerekmektedir. ▪Sonrasında başvuruları uygun bulunanların kullanıcı hesapları tanımlanacaktır. Hesapların tanımlandığı bilgisi kendilerine iletilenler mali mühürlerinin temini (TÜBİTAK-UEKAE) işlemlerini yerine getirecektir. ▪Mali mühür başvuru, işleyiş ve kullanımı ile ilgili tüm bilgi ve belgeler Kamu Sertifikasyon Merkezinin http://mm.kamusm.gov.tr adresinde yer almaktadır. Mali mühür nasıl temin edilir.

18 Turunç Özel Entegrasyon ▪Turunç Özel Entegrasyonu kullanabilmek son derece kolaydır. ▪Müşteri temsilcimizi arayın. ▪Size kargo ile gönderilecek sözleşmelerinizi imzalayın. ▪Kurulum teknik personelimiz tarafından yapılacak, ▪Mali Mührünüz ile GIB’ e bildiriminiz yapıldıktan sonra e-fatura ile ilgili her türlü işleminizi Turunç Özel Entegrasyon üzerinden yapabileceksiniz. Başvuru ve mali mühür temini sonrasında Turunç Özel Entegrasyon uygulamaları ile size neler sunuyoruz.

19 E-Fatura Avantajları Turunç Bilişim e-fatura Özel Entegrasyon Sistemleri

20 Mali Tasarruf e-Fatura uygulaması sayesinde kağıt, baskı, posta ve işletme maaliyetlerinden önemli ölçüde tasarruf sağlanır.

21 Kolay Erişim Gelen ve Giden faturaların merkezi şekilde elektronik olarak saklanması sayesinde, ihtiyaç duyulduğunda kullanıcılar çok hızlı şekilde istenilen faturaya ulaşabilir.

22 Süreç Kontrolü e-Fatura uygulaması sayesinde ödeme, teyit ve muhasebe gibi süreçler basitleşecek, kısalacak ve en iyi şekilde kontrol altına alınacaktır.

23 Bilgi Güvenliği Faturadaki yanlış ve eksik bilgilerin düzenlenmesi e-fatura uygulaması sayesinde çok daha hızlı ve basit olacaktır. Bu sayede, kağıt fatura iptallerinden kurtulacaksınız.

24 Anlaşmazlıkların Ortadan Kalkması Tedarikçi ve müşteri arasında yaşanan postanın gecikmesi, kaybı, yırtılması veya yıpranması gibi sorunlardan doğan anlaşmazlıklar ortadan kalkacaktır.

25 Çevre Dostu Sistem Firmaların, e-faturaya geçmeleri sayesinde tonlarca kağıt tasarrufu sağlanacaktır.

26 Özel Entegratör E-Fatura Sistemleri Turunç Bilişim e-fatura Özel Entegrasyon Sistemleri

27 E-Fatura Entegrasyon Sistemi Çoklu kullanıcı ve çoklu firma desteği ile e-fatura imzalama, gönderi, kabul, red, akıbet sorgulama işlemleriniz için kullanıcılar için 7 farklı yetki seviyesinde, iki farklı lokasyonda 7x24 hizmet veren aktif ve pasif sistem yedekleri ile GIB onayını almış eksiksiz e-fatura entegrasyon sistemi çözmümüz.

28 E-Fatura Portal Çözümü Tekil fatura oluşturma ekranları, sınırsız filtreleme arama, otomatik seri takip, çoklu seri başı desteği, otomatik veri kontrolü, mükellef arama, gelişmiş filtreleme özelleştirilebilir e-fatura portal çözümümüzdür. Firmaların tüm fatura ihtiyaçlarına yönelik özel çözümümüzdür.

29 ERP Konnektör Çözümü Sizi tüm ERP programlara kusursuz şekilde bağlayan ve kesilen faturalarınızın e-fatura olanlarını sisteme otomatik olarak gönderen çözel bağlantı çözümümüz.

30 E-Fatura Saklama Hizmeti GIB onaylı saklama hizmetimiz e- fatura entegrasyonu sistemi içinde otomatik olarak gerçekleşir. Arşiv ihtiyaçlarınıza göre raporlama imkanı sunar. Talep edeceğiniz e-fatura verileri paket olarak indirilebilir şekilde sistemde hazırlanır. İbraz yükümlülüğünüz saklama hizmetimiz ile güvence altına alınmış olur.

31 E-Defter Çözümümüz Turunç E-Defter ile defter verilerinizi e- defter olarak hazırlayabilir, otomatik olarak beratlarını alıp bilgisayarınız da ve size sunacağımız bulut ortamda saklayabilirsiniz.

32 E-Fatura Geçiş Adımları Turunç Bilişim e-fatura Özel Entegrasyon Sistemleri

33

34 Sistem Teknik Bilgileri Turunç Bilişim e-fatura Özel Entegrasyon Sistemleri

35 E-Fatura Nedir? Değerli kağıda basılı olan faturanın karşılığı bilgileri içeren, belli bir formatta standart hale getirilmiş, değiştirilemez bir şekilde mühürlenmiş, elektronik bir belgedir. E-Fatura, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

36 E-Fatura Elektronik Belgesi Hakkında ▪Elektronik Belgenin Yasal Bir Geçerlilik İçermesi için. ▪İmzala olması ▪Zarf içine alınmış olması ▪Zarfın imzalanmış olması ▪Zarfın gönderilmiş olması ▪Akibet durum zarfının bulunması ve e-fatura ile ilgili akıbet durum zarfının da e-fatura ekinde saklanması gereklidir. ▪Turunç Bilişim tüm e-fatura elektronik belgelerinizi sağlıklı şekilde saklamakta gerektiğinde ibraz etmenizi kolaylaştırmaktadır. Belge XML (UBL-TR) formatına uygun olarak üretilmiş bir text dosyasıdır. XML veri bilinen tüm text dosya okuyucuları ile okunabilir.

37 Turunç Bilişim Data Veri Merkezlerimiz ve veri işleme sistemimiz ile ilgili temel yapımız nedir? Tüm sunucu sistem paketlerimiz çift yedeklidir. Yedeklerden biri canlı diğer 5 saniye gecikmeli pasif yedektir.

38 Sistem Yazılımı Sistem yazılımı Scala ile kodlanmıştır. Bu dil paralel sunucular da eş zamanlı çalışma imkanına sahiptir. Bu şekilde sınırsız kapasite gerçek anlamda Turunç Sistem Yazılımı tarafından sizlere sunulmaktadır.

39 Veri Tabanı Sistemi Dünyanın en gelişmiş doküman yönetimi veritabanı No-SQL olarak Mongo veritabanı Turunç E-Fatura verilerinin yönetilmesi için kurulmuştur. Veritabanlarımız aktif ve pasif yedekler ile kesintisiz bulut mimari mantığı ile hayata geçirilmiştir.

40 RESTfull API Tüm sistem dış yazılımlara güvenli erişim ile bağlanan RESTfull API arayüzüne sahiptir. E-Fatura yükleme, imzalama, gönderim, kabuli, red, akıbet sorgu, raporlama, filtreleme, mükellef sorgu gibi tüm işlemlere API’ ler üzerinden de yapılabilir.

41 Güvenli E-Defter Çözümleri Turunç Bilişim e-fatura Entegrasyon Sistemleri

42 E-Defter Nedir? Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan kayıtlar bütünüdür. Mevcut durumda e-defter olarak «Yevmiye Defteri» ve «Defter-i Kebir» ile ilgili format ve standartlar belirlenmiştir.

43 E-Defter Başvurunuz Turunç E-Defter yazılımı onaylıdır. Başvurunuz müşteri temsilcimiz tarafından yönetilecek ve eksiksiz gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. Başvuru onayınız ve kurulumunuz Turunç Bilişim tarafından garanti edilmektedir.

44 E-Defter Ne Zaman Kullanılır ? ▪İzleyen ilk ayda oluşturulacak elektronik defterlerde, ilgili hesap döneminin başından içinde bulunulan döneme kadar gerçekleştirilen tüm kayıtlar elektronik ortamda oluşturulacak, ▪Elektronik defter tutmaya başlanılan tarih itibariyle eski (kağıt ortamındaki) defterlerin kapanış tasdiki yaptırılacaktır. (1 No.lu Elektronik Defter Tebliği. 3.3.4) ▪Mevcut durumda e-fatura kullanan tüm mükellefler 2015 yılı ilk ayına ait defter tasdiklerini elektronik olarak e-defter ile yapmak zorundadır. ▪E-Defter her ay veya dönemsel olarak tasdik edilebilir. Elektronik ortamda defter tutmak için hesap dönemi veya takvim yılı içinde izin alınması halinde :

45 E-Defter Beratı Nedir? Nasıl Alınır? (*) E-Defter Beratı : Elektronik ortamda oluşturulan defterlere ilişkin olarak, Başkanlık tarafından belirlenen standartlara uygun bilgileri içeren ve Başkanlık Mali Mühürü ile onaylanmış dosyadır. Turunç E-Defter tarafından otomatik olarak alınan beratlar nasıl alınmaktadır. Bu işlemleri dilerseniz elle kontrolünüz de dilerseniz otomatik olarak yapabilirsiniz.

46 Yasal Dayanak ▪13.12.2011 tarih 28141 sayılı Resmi Gazete’de 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği ile «e- defter» uygulaması başlatıldı. ▪14.12.2012 tarihinde yayımlanan 421 Sıra No.lu V.U.K. Genel Tebliği ile zorunluluk kapsamına giren mükelleflerin elektronik defter uygulamasına 2014 takvim yılı içerisinde geçmeleri zorunludur. ▪Gelir İdaresi Daire Başkanlığı e-defter uygulamasına geçiş tarihini 01.01.2015 olarak yenileyeceklerini açıklamıştır. ▪E-Fatura Uygulamasına geçen her mükellef aynı zamanda E-defter Uygulamasına da geçmek zorundadır. ▪E-Defter uygulamasını kullanmak isteyen ancak e- fatura zorunluluğu olmayan mükellef ise e-fatura uygulamasına geçmiş olmalıdır. E-Defter hakkında referans yasal tebliğ bilgileri.

47 E-Defter İbrazı ▪Elektronik defterler, istenildiğinde ibraz edilerek üzere ilgili olduğu beratları(*) ile birlikte muhafaza edilmek zorundadır. ▪Elektronik Defterler ile beratlarının veri bütünlüğünün sağlanması ile kaynağının inkar edilmezliği, güvenli elektronik imza veya mali mühür ile garanti altına alındığı için elektronik defterler kağıt ortamında saklanmayacaktır. ▪Defterlerini elektronik ortamda tutanlar, elektronik defterlerini ve ilgili beratlarını vergi kanunları, TTK ve diğer düzenlemelerde yer alan süreler dahilinde elektronik, manyetik veya optik ortamlarda muhafaza ve istenildiğinde elektronik, manyetik ve optik araçlar vasıtasıyla eksiksiz ve okunabilir şekilde ibraz etmekle yükümlüdür. Yasal bilgiler.

48 Cezalar Hakkında ▪E-Fatura ve e-deftere ilişkin getirilen zorunluluklara uymayanlara V.U.K.Madde 355’e göre Özel Usulsüzlük Cezası uygulanır. (1.000 TL) Yasal bilgiler.

49 Cezalar Hakkında ▪E-Fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilen mükellefler e-fatura uygulamasına kayıtlı olan diğer mükelleflere fatura düzenleyemezler, kağıt ortamında düzenlenen bu faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır. (V.U.K. Madde 353/1 Özel Usulsüzlük Cezası – Belge başına 190 TL.’den az olmamak üzere tutarın %10’u. Yıllık bazda üst limit 94.000 TL) Yasal bilgiler.

50 Cezalar Hakkında ▪E-Fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilen mükelleflerin e- fatura uygulamasına kayıtlı olan diğer mükellefler tarafından gönderilen e-faturaları almaları zorunludur. Bu zorunluluğa uymayan mükellefler hakkında V.U.K.’nda fatura almayanlara uygulanan cezai hükümler uygulanır. (V.U.K. Madde 353/1 Özel Usulsüzlük Cezası – Belge başına 190 TL.’den az olmamak üzere tutarın %10’u. Yıllık bazda üst limit 94.000 TL, Ayrıca KDV İndirimlerinin Reddedilmesi ihtimali) Yasal bilgiler.

51 Cezalar Hakkında ▪E-defter tutma zorunluluğu getirilen mükellefler kağıt ortamında defter tutamazlar. Bu mükellefler kağıt ortamında defter tutmaları halinde hiç defter tutmamış sayılırlar. (1.Derece Usulsüzlük Cezası, Re’sen Takdir sebebi, KDV indirimlerinin Reddedilmesi ihtimali) Yasal bilgiler.

52 Cezalar Hakkında ▪Defterlerin 65.madde hükümlerine göre tutulmaması halinde 4.000 TL. İdari para cezası (TTK Md.562/1) Yasal bilgiler.

53 Cezalar Hakkında ▪Ticari defterlerin mevcut olmaması veya hiçbir kayıt içermemesi yahut bu Kanuna uygun saklanmaması hallerinde üçyüz günden az olmamak üzere adli para cezası (TTK Md.562/6) Yasal bilgiler.

54 Turunç Bilişim Adres : Sırrı Çelik Bulvarı Ayça Sok.No:3 Taşdelen-Çekmeköy / İSTANBUL Tel : +90 (216) 311 98 68 pbx Fax : +90 (216) 311 60 97 Web : www.turuncbilisim.com E-posta : info@turuncbilisim.com

55


"E-Fatura Özel Entegrasyon Sistemi, E-Fatura, Saklama, E-Defter Çözümleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları