Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI."— Sunum transkripti:

1 FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI MKYS Fiyat Sorgusu Hazırlayan: Özlem BÖYÜKBAŞ, Eczacı Kasım 2015 FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI

2 MKYS (Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi) Bakanlığımıza bağlı tüm kurumların malzeme takibinin yapıldığı ana modülüdür. MKYS ile tüm kurumların depolarındaki taşınırlar görünebilmekte, fiyatlar ve ihtiyaç fazlası malzemeler izlenebilmektedir. İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi (IKYS) ile entegre olarak zimmet kontrolü ve Malzeme çıkışı MKYS üzerinden yapılmaktadır. MKYS’ nin Hastane Bilgi Sistemi (HBS) ile entegrasyonu vardır. IKYS ile entegre demirbaş zimmet takibi yapılabilmektedir. Tüm kurumlarımızda bulunan depolardaki taşınırların takibi yapılabilmektedir.

3 FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI KDS (Karar Destek Sistemleri, İş Zekası) KDS (Karar Destek Sistemleri) yönetimin karar verme sürecinde kullanacağı verilerin toplanmasını, depolanmasını, analiz edilmesini, kolay erişilebilmesini, planlamalarda, stratejilerin belirlenmesinde ve kritik yönetim kararlarının alınmasında kullanılmasını sağlamak amacıyla oluşturulan sistematik bir yapılanmadır. Bu sistemle Bakanlığımızın birçok biriminin, sahadan çeşitli yollarla topladığı verileri bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağladığı imkanlarla tek bir yolla tekrarlı olmaksızın, elektronik ortamda, doğrudan üretildiği yerden, standartlara uygun şekilde toplayan E-Sağlık, ÇKYS gibi uygulamalardaki verileri, her seviyeden kullanıcıya KDS-Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) platformunda raporlamayı hedeflemektedir.

4 FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI

5 18.08.2015 Tarihli Kurum Başkan Yardımcılığımız ‘Sağlık Tesislerimizce Yapılacak Olan SUT Değişiklik Talepleri’ Hakkındaki Genel Yazımız

6 FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI

7 SUT FİYATI DÜŞÜK OLAN MALZEMELERİN BİLDİRİM FORMU SIRA NO GÖNDEREN GENEL SEKRETERLİK HASTANE ADI HASTANE GRUBU MALZEME ADI MALZEME BARKOD NO SUT KODUSUT ADI TALEP TARİHİNDEKİ SUT FİYATI (TL) İLGİLİ HASTANENİN SATINALMA / TEKLİF FİYATI (TL) (KDV HARİÇ) YÜKLENİCİ / TEKLİF SAHİBİ FİRMA MKYS SORGU FİYATI (KDV HARİÇ) MALZEME İLE İLGİLİ İLETİŞİME GEÇİLECEK KİŞİ MALZEME İLE İLGİLİ İLETİŞİME GEÇİLECEK KİŞİ TELEFONU 1 2 SUT KODU BULUNMAYAN MALZEMELERİN BİLDİRİM FORMU SIRA NO GÖNDEREN GENEL SEKRETERLİK HASTANE ADI HASTANE GRUBU AÇIKLAMA VE GEREKÇELER (KONU İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE TIBBİ GEREKÇELER BU BAŞLIK ALTINDA ÖZETLENECEKTİR.) BRANŞ MALZEME ADI MALZEME BARKOD NO İLGİLİ HASTANENİN SATINALMA / TEKLİF FİYATI (TL) (KDV HARİÇ) YÜKLENİCİ / TEKLİF SAHİBİ FİRMA MKYS SORGU FİYATI (KDV HARİÇ) MALZEME İLE İLGİLİ İLETİŞİME GEÇİLECEK KİŞİ MALZEME İLE İLGİLİ İLETİŞİME GEÇİLECEK KİŞİ TELEFONU 1 2 SUT İŞLEM TETKİK BİLDİRİM FORMU (SUT'TA BULUNMAYAN VE YENİ EKLENMESİ İSTENİLEN BİR İŞLEM VEYA TETKİK; VEYA SUT'TA BULUNAN BİR KISITILAMA NEDENİYLE SORUN YAŞANILAN İŞLEM VE TETKİKLER VE DİĞER KONULAR BU FORM KULLANILARAK BİLDİRİLECEKTİR.) SIRA NO GÖNDEREN KURUM HASTANE ADI HASTANE GRUBU KONUSU VE GEREKÇELER (KONU İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE TIBBİ GEREKÇELER BU BAŞLIK ALTINDA ÖZETLENECEKTİR.) İŞLEM ADI / SUT İŞLEM ADI (VAR İSE) SUT İŞLEM KODU (VAR İSE) SUT İŞLEM AÇIKLAMASI (VAR İSE) SUT İŞLEM PUANI (VAR İSE) İŞLEM VEYA TETKİK İÇİN SUT'TA YER ALAN HÜKÜM (VAR İSE) İŞLEM VEYA TETKİK İÇİN SUT'TA EKLENMESİ GEREKEN HÜKÜM / YAPILMASI İSTENİLEN DEĞİŞİKLİK / KALDIRILMASI İSTENİLEN KISITLAMA İŞLEM VEYA TETKİKLE İLGİLİ MALİYET ÇALIŞMASI (ÖZELLİKLE YENİ EKLENECEK OLAN İŞLEM VE TETKİKLERDE ÖNEM TAŞIMAKTADIR.) İŞLEM VEYA TETKİKLE İLGİLİ FİYAT ÖNGÖRÜSÜ KONU İLE İLGİLİ İLETİŞİME GEÇİLECEK UZMAN KİŞİ KONU İLE İLGİLİ İLETİŞİME GEÇİLECEK UZMAN KİŞİ TELEFONU 1 2  SUT Fiyatı Düşük Olan Malzemelerin Bildirim Formu  SUT Kodu Bulunmayan Malzemelerin Bildirim Formu  Sut İşlem/Tetkik/Diğer Bildirim Formu

8 FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HASTANELERİ KURUMU GENEL SEKRETERLİK SGK SÜREÇ Formlar doldurularak iletilir. MKYS Sorgusu yapılır, formlar düzenlenerek iletilir. SUT Revize Çalışmalarında kullanılması için iletilir.

9 FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI Sağlık Tesislerimizin SUT Değişiklik Talepleri için, Formlarda bulunan bilgileri eksiksiz bir şekilde doldurarak Genel Sekreterlikler aracılığıyla resmi yazı ekinde Kurum Başkanlığımıza ve ‘tkhk.finansalanaliz@saglik.gov.tr ’ e-posta adresimize gönderilmelidir. Formlar her hafta gönderilmemelidir. Belli aralıklarda düzenlenerek gönderilmelidir. Aynı barkodlar tekrar tekrar gönderilmemelidir. İhale dosyaları vs. gönderilmemelidir. Malzemeler için barkod düzeyinde sorgu yapılır. Barkodların TİTUBB Sorgusu yapılır. TİTUBB kayıt/bildirim işlemi tamamlanmış tıbbi malzemelerin bedelleri Kurumca karşılanmaz. Bir malzemenin TİTUBB kayıt/bildirim işleminin tamamlanmış olması o malzemenin Kurumca bedelinin karşılanması için tek başına yeterli değildir. TİTUBB Kayıtlarında firma beyanı esastır. TİTUBB verileri her zaman doğru olmayabilir. Hangi formun veya formların doldurulacağına doğru karar verilmelidir. Bilgilerin eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulması önemlidir. Barkodların başındaki (0,00,+,…) rakamlar, simgeler, harfler eksiksiz doldurulmalıdır. SUT Fiyatı Düşük Olan Malzemeler Formu için SUT Kodu, SUT Adı, SUT Fiyatı doğru bir şekilde doldurulmalıdır. (Güncel SUT Listelerinden faydalanılmalıdır.)

10 FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI Hastane tarafından gönderilen tabloların SUT kontrolü yapılır. Tablolarda gerekli düzenlemeler yapılır. TİTUBB Kaydı olmayan barkodlar listeden çıkartılır. SUT Kodu, SUT Adı, SUT Fiyatı kontrol edilir. Malzemenin veya işlemin SUT Listelerinde olup olmadığı kontrol edilir. İşlemin SUT Listelerinde olup olmadığı, İşlem İsmi ve İşlem puanı kontrol edilir. Malzemeler için Barkod düzeyinde KDS (İş Zekası) Sorgusu yapılır. Özet tablolar oluşturulur. Gerekli düzenlemeler yapılır. Ortalama fiyat hesaplarken, her malzeme için Ağırlıklı Ortalama Fiyat baz alınır. Ağırlıklı Ortalama Fiyat = Toplam Alım Fiyatı/Toplam Alım Miktarı Üst yazı ve özet tablolar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilir. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, SUT Revize Çalışmalarında dikkate alınması için SGK’ ya iletir.

11 FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI 11 SUT FİYATI DÜŞÜK OLAN MALZEMELERİN BİLDİRİM FORMU SIRA NO GÖNDEREN GENEL SEKRETERLİK HASTANE ADI HASTANE GRUBU MALZEME ADI MALZEME BARKOD NO SUT KODU SUT ADI TALEP TARİHİNDEKİ SUT FİYATI (TL) İLGİLİ HASTANENİN SATINALMA / TEKLİF FİYATI (TL) (KDV HARİÇ) YÜKLENİCİ / TEKLİF SAHİBİ FİRMA MKYS SORGU FİYATI (KDV HARİÇ) MALZEME İLE İLGİLİ İLETİŞİME GEÇİLECEK KİŞİ MALZEME İLE İLGİLİ İLETİŞİME GEÇİLECEK KİŞİ TELEFONU 1 İZMİR KUZEY KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ KARŞIYAKA DEVLET HASTANESİ H4 DİSPOSABLE VENTİLATÖR 10637320050018OR2745 VENTİLATÖR, TEK KULLANIMLIK 170,00 TL325,00 TLKURTBAŞ MED.325,00 TLFATMA YILDIZ5057482451 2 İZMİR KUZEY KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İZMİR TEPECİK E.A.H A1 İNTRAOSSÖZ İNFİZYON İĞNESİ PEDİATRİK 816000010556OR2535 İĞNE SETİ, İNTRAOSSEÖZ, ERİŞKİN/PEDİAT RİK 270,00 TL425,00 TLKURTBAŞ MED.480,00 TL GENÇER YILMAZ 232-4696969- 1645 3 İZMİR KUZEY KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İZMİR TEPECİK E.A.H A1 İNTRAOSSÖZ İNFİZYON İĞNESİ ERİŞKİN 7290008325011OR2535 İĞNE SETİ, İNTRAOSSEÖZ, ERİŞKİN/PEDİAT RİK 270,00 TL425,00 TLKURTBAŞ MED.480,00 TL GENÇER YILMAZ 232-4696969- 1645 4 İZMİR KUZEY KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İZMİR TEPECİK E.A.H A1 ANJIYO TOTAL OKLÜZYON BALON DİLATASYONU +H7493919315120QKR1123PTCA, BALON75,00 TL159,00 TLMAS TIBBİ ÜR.145,00 TL GENÇER YILMAZ 232-4696969- 1645 5 İZMİR KUZEY KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İZMİR DR.SUAT SEREN GÖĞÜS HST.VE CER.EĞT.VE ARŞ. HASTANESİ A1 MİRPE PECTUS BAR 0841036127701GHC1010 DEFORMİTE BARI 306 MM VE/VEYA ÜZERİ (HER ŞEKİL ÖZELLİK DAHİL) 800,00 TL2.100,00 TLSERES MED.2.184,61 TLŞİRİN MENDİ444 35 80 İzmir Kuzey SUT Fiyatı Düşük Olan Malzemelerin Bildirim Formu

12 FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI 10637320050018 TİTUBB Sorgu

13 FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI SUT Kontrolü

14 FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI KDS İŞ ZEKASI TC Kimlik No Şifre

15 FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI

16

17

18 Tarih Aralığı seçilir.

19 FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI Barkod yazılır.

20 FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI BarkodMalzeme AçıklamasıAlım Miktarı Kdv Hariç Toplam Tutar Kdv Dahil Toplam Tutar Örneklem Sayısı En Düşük Fiyat En Yüksek Fiyat Ortalama Fiyat Referans Fiyat En Düşük Uygun Fiyat Referans Fiyat En Yüksek Uygun Fiyat 10637320050018 8045:ANS;VENTILASYON MASKE SETI (OTOMATIK RESUSKITATOR);(1); 10637320050018 11.3683.768.654,004.070.213,8218967,50457,00340,60335,09346,10 Genel Toplam11.3683.768.654,004.070.213,8218967,50457,00340,60335,09346,10 Jenerik İlaç/Malzeme Tanımı BarkodMalzeme AçıklamasıAlım MiktarıKdv Hariç Toplam TutarKdv Dahil Toplam Tutar Örneklem Sayısı En Düşük Fiyat En Yüksek Fiyat Ortalama Fiyat Referans Fiyat En Düşük Uygun Fiyat Referans Fiyat En Yüksek Uygun Fiyat OTOMATIK RESUSITATOR DISPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) 10637320050018 8045:ANS;VENTILASYON MASKE SETI (OTOMATIK RESUSKITATOR);(1); 10637320050018 4.8371.600.098,001.728.105,8486,00295,00457,00341,16333,20349,12 OTOMATIK RESUSITATOR DISPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) Toplam4.8371.600.098,001.728.105,8486,00295,00457,00341,16333,20349,12 NONINVAZIV VENTILASYON MASKESI TUM YUZ ORONAZAL BAGLAMA SETLI STANDART DIRSEKLI ORTA BOY 10637320050018 MASKE SETI BAGLAMALI VENTILASYON ICIN - KURTBAS 325,0000 3.020957.875,001.034.505,009,00317,00350,00326,11317,00336,81 Taşınır KoduMalzeme Tanımı Malzeme Açıklaması Barkod Tedarik Türü Bütçe Türü Ölçü Birimi KDV Dahil Alım Fiyatı KDV OranıAlım Fiyatı Alım Miktarı Kdv Hariç Toplam Tutar Kdv Dahil Toplam Tutar Makbuz Tarihi Makbuz No Alım Yöntemi Tedarikçi Firma İhale Tarihi İhale Kayıt No Kurum Adı 150-03-03- 210004901 NONINVAZIV VENTILASYON MASKESI TUM YUZ ORONAZAL BAGLAMA SETLI STANDART DIRSEKLI ORTA BOY VENTILASYON MASKE SETI (PORTABLE) 10637320050018SATIN ALMA DÖNER SERMAYE ADET342,368317,001.000317.000,00 342.360,0 0 26.01.2015 5 Madde 19 (Açık ihale usulü) TERA SAĞLIK BİLGİ İŞLEM OTOMASYON HİZ.SAN.TİC.LTD.Ş T 11.08.20 14 2014/6 6957 İSTANBUL HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 150-03-03- 210004901 NONINVAZIV VENTILASYON MASKESI TUM YUZ ORONAZAL BAGLAMA SETLI STANDART DIRSEKLI ORTA BOY VENTILASYON MASKE SETI (PORTABLE) 10637320050018SATIN ALMA DÖNER SERMAYE ADET342,368317,00700221.900,00 239.652,0 0 08.05.2015 1893 Madde 19 (Açık ihale usulü) TERA SAĞLIK BİLGİ İŞLEM OTOMASYON HİZ.SAN.TİC.LTD.Ş T 11.08.20 14 2014/6 6957 İSTANBUL HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MKYS SORGU ÇIKTILARI

21 FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI 21 SUT FİYATI DÜŞÜK OLAN MALZEMELERİN MKYS BİLGİLERİ SIRA NO GÖNDEREN GENEL SEKRETERLİK HASTANE ADI HASTANE GRUBU MALZEME ADI MALZEME BARKOD NO SUT KODUSUT ADI MKYS MALZEME AÇIKLAMASI ALIM MİKTARI KDV HARİÇ TOPLAM TUTAR KDV DAHİL TOPLAM TUTAR ÖRNEKLEM SAYISI EN YÜKSEK FİYAT ARİTMET İK ORTALA MA FİYAT AĞIRLIKLI ORTALA MA FİYAT İLGİLİ HASTANENİ N SATINALMA / TEKLİF FİYATI (TL) (KDV HARİÇ) TALEP TARİHİNDEKİ SUT FİYATI (TL) SORGU YILI (2015 YILINDA MKYS DE KAYIT YOKSA ESKİ YILLARA BAKILMAKTADI R) 1 İZMİR KUZEY KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ KARŞIYAKA DEVLET HASTANESİ H4 DİSPOSABLE VENTİLATÖR 10637320050018OR2745 VENTİLATÖR, TEK KULLANIMLIK DİSPOSABLE VENTİLATÖR 102243.365.359,00 TL3.634.655,22 TL169493,56 TL366,60 TL355,50 TL325,00 TL170,00 TL2015 2 İZMİR KUZEY KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İZMİR TEPECİK E.A.H A1 İNTRAOSSÖZ İNFİZYON İĞNESİ PEDİATRİK 816000010556OR2535 İĞNE SETİ, İNTRAOSSEÖZ, ERİŞKİN/PEDİATRİK *INTRAOSSEOZ INFUZYON IGNESI-YETISKIN- 1150529.580,00 TL573.074,40 TL47890,00 TL461,53 TL498,33 TL425,00 TL270,00 TL2015 3 İZMİR KUZEY KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İZMİR TEPECİK E.A.H A1 İNTRAOSSÖZ İNFİZYON İĞNESİ ERİŞKİN 7290008325011OR2535 İĞNE SETİ, İNTRAOSSEÖZ, ERİŞKİN/PEDİATRİK BONE INJUCTION GUN ADULT KEMIK ICI ENJEKSIYON IGNESI YETISKIN 19780.725,00 TL87.183,00 TL26645,00 TL421,96 TL442,55 TL425,00 TL270,00 TL2015 4 İZMİR KUZEY KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İZMİR TEPECİK E.A.H A1 ANJIYO TOTAL OKLÜZYON BALON DİLATASYONU +H7493919315120QKR1123PTCA, BALON INCE GECIS PROFILLI BALON 1,2OMM X 15 MM 5675,00 TL729,00 TL1135,00 TL 145,80 TL159,00 TL75,00 TL2015 5 İZMİR KUZEY KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İZMİR DR.SUAT SEREN GÖĞÜS HST.VE CER.EĞT.VE ARŞ. HASTANESİ A1 MİRPE PECTUS BAR 0841036127701GHC1010 DEFORMİTE BARI 305 MM VE/VEYA ALTI (HER ŞEKİL ÖZELLİK DAHİL) GKDC MT UYUMLU PECTUS BAR - 1532.600,00 TL35.208,00 TL132.475,00 TL2.184,62 TL2.347,20 TL2.100,00 TL800,00 TL2015 ÖZET TABLO

22 FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI  Sorgu sonucu ile oluşan tablolar ile hastane tabloları birleştirilir. Gerekli düzenlemeler yapılarak özet tablolar oluşturulur.  Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Özet tablolar üst yazı ile gönderilmektedir.  Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SUT Revize Çalışmaları için SGK’ ya gönderilmektedir.

23 FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI


"FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI FİNANSAL ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları