Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 FİZYOTERAPİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 FİZYOTERAPİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK."— Sunum transkripti:

1 1 FİZYOTERAPİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK

2 2 KAS KISALIK TESTLERİ

3 3 Kaslar, iskelet yapının desteklenmesinde önemli role sahiptirler. Fakat bu desteği mobiliteye zarar vermeden sağlamaları gerekmektedir. Eklemde normal mobilitenin sağlanması için kaslar yeterli uzunlukta olmalı ve eklemde bir stabilite içerisinde kısalmalıdır. KAS KISALIK TESTLERİ

4 4 Kas kısalık testlerinin yapılmasında amaç kas uzunluğu ile normal eklem hareketine karar vermektir. Değerlendirmede normal, kısa ve aşırı kısa şeklinde yapılır. Vücut mekaniğinde hatalı postürlerde genellikle kaslar ile ilgili problem vardır ve en çok kas kısalığına odaklanılır. KAS KISALIK TESTLERİ

5 5 Postüral değerlendirme yapılırken genellikle 5 kas grubuna kısalık testi uygulanmaktadır. Bunlar: 1)Lumbal ekstansörler, hamstringler ve gastro soleus 2)Hamstringler için düz bacak kaldırma 3)M.Tensor fascia latae (TFL) için kısalık testi 4)Kalça fleksörlerine kısalık testi 5)Omuz adduktör ve internal rotatör kaslarına kısalık testleri KAS KISALIK TESTLERİ

6 6 1)Lumbal ekstansörler, hamstringler ve gastro soleus kasları için kısalık testleri: Hasta dizler ekstansiyonda uzun oturma pozisyonunda iken kollarını öne uzatır ve ayak uçlarına dokunmaya çalışması istenir. KAS KISALIK TESTLERİ

7 7 Lumbal ekstansörler, hamstringler ve gastro-soleus normal KAS KISALIK TESTLERİ

8 8 Lumbal ekstansörler ve hamstringler normal, gastro-soleus kısa KAS KISALIK TESTLERİ

9 9 Lumbal ekstansörler ve gastro-soleus normal, hamstringler kısa KAS KISALIK TESTLERİ

10 10 Torakal ekstansörler, hamstringler ve gastro-soleus normal, lumbal ekstansörler kısa KAS KISALIK TESTLERİ

11 11 Lumbal ekstansörler için bir diğer kısalık testinde ise hastanın her iki kalçası ve dizleri fleksiyona getirilerek bacaklar göğse doğru itilir. Dizlerin göğse olan uzaklığına bakılarak kısalık olup olmadığına karar verilir. KAS KISALIK TESTLERİ

12 12 Lumbal ekstansörler için diğer kısalık testi KAS KISALIK TESTLERİ

13 13 Gastrocnemius için bir başka kısalık testinde ise hasta, kalça ve dizleri ekstansiyonda sırtüstü yatar. Bir el test edilecek bacağın dizini ekstansiyonda sabitlerken diğer el ile topuktan kavrayıp önkol ayağın plantar yüzüne yerleştirilerek ayak dorsifleksiyona itilir. Ayağın nötral pozisyon olan 90 dereceye gelmesi gerekir. Gelmiyorsa kısalık var demektir. KAS KISALIK TESTLERİ

14 14 Gastrocnemius için diğer kısalık testi KAS KISALIK TESTLERİ

15 15 2)Hamstringler için düz bacak kaldırma Hasta bacaklar ekstansiyonda sırtüstü yatarken bir el test edilecek bacağın topuğundan tutar. Diğer el ile de dizin ekstansiyon pozisyonunu koruyacak şekilde kalça fleksiyona getirilir(75-90 derece) Test yapılırken diğer bacak yataktan kalkmamalıdır. KAS KISALIK TESTLERİ

16 16 Sağ hamstringler, lumbal ekstansörler ve sol kalça fleksörleri normal KAS KISALIK TESTLERİ

17 17 Sağ hamstringler kısa, lumbal ekstansörler ve sol kalça fleksörleri normal KAS KISALIK TESTLERİ

18 18 3-a) M.tensor fascia latae (TFL) için kısalık testi (Modifiye Ober Testi) Hasta test edilecek bacak üstte kalacak şekilde yatağın kenarına yan pozisyonda altta kalan bacak hafif fleksiyonda olacak şekilde yatar. Bir el pelvisi stabilize ederken diğer el test edilecek bacağın ağırlığını alır ve bacağı hiperekstansiyona çekerek serbest bırakır. KAS KISALIK TESTLERİ

19 19 Serbest bırakılan bacağın yerçekimi etkisi ile yere düşüp düşmemesine göre kısalığına karar verilir. Bu testi yaparken pelvisin stabilize edilmesinin sebebi anterior pelvik tilte engel olmaktır. KAS KISALIK TESTLERİ

20 20 Tensor fascia latae kası normal KAS KISALIK TESTLERİ

21 21 Tensor fascia latae kası kısa KAS KISALIK TESTLERİ

22 22 3-b) M.tensor fascia latae (TFL) için kısalık testi (Modifiye Ober Testi) Hasta, kalça ve dizleri ekstansiyonda sırtüstü pozisyonda yatar. Test edilmeyen bacak abdüksiyona getirilir, diğer bacak abdüksiyonda olan bacağın yanına götürülür(hiperaddüksiyon). TFL kısa ise test edilen bacak hiperaddüksiyona gitmez. KAS KISALIK TESTLERİ

23 23 Test edilmeyen bacak abdüksiyonda KAS KISALIK TESTLERİ

24 24 Test edilen bacak abdüksiyondaki bacağın yanına (hiperaddüksiyon) götürülür KAS KISALIK TESTLERİ

25 25 4) Kalça fleksörlerine kısalık testi Hasta, bacakları masa kenarından sarkacak şekilde ya da kalça ve dizleri ekstansiyonda olacak şekilde sırtüstü pozisyonda yatar. Bir bacak diz fleksiyonda göğse doğru itilirken test edilen bacağın yataktan kalkmaması ve kalça ekstansiyonunun korunması gerekir. KAS KISALIK TESTLERİ

26 26 Sol kalça fleksörleri normal KAS KISALIK TESTLERİ

27 27 Sol kalça fleksörleri kısa KAS KISALIK TESTLERİ

28 28 Quadriceps femoris için kısalık testi Hasta yüzükoyun pozisyonda yatar ve test edilecek bacağın dizi fleksiyona getirilerek topuğun uyluğa yaklaşma mesafesine göre karar verilir. KAS KISALIK TESTLERİ

29 29 KAS KISALIK TESTLERİ

30 30 5)Omuz adduktör ve internal rotatör kaslarına kısalık testleri Pektoral kasların kısalığını test etmek için hasta, dizler hafif fleksiyonda olacak şekilde sırtüstü pozisyonda yatar. Test sırasında lumbal bölge ile yatak temas etmeli ve düzgünlüğünü korumalıdır. KAS KISALIK TESTLERİ

31 31 Hastanın pozisyonu yukarıda anlatıldığı gibi olup eller ensede kenetlenir. Dirsekler zorlanmadan serbest bir şekilde yatak ile temas halinde olmalıdır. Dirsekler yatağa temas etmiyorsa pektoral kaslar kısadır. KAS KISALIK TESTLERİ

32 32 KAS KISALIK TESTLERİ

33 33 M. Pectoralis major sternal parçasının kısalık testi: Hasta sırtüstü pozisyonda yatarken omzu eksternal rotasyon, 135 derece abdüksiyo ve dirsek ekstansiyona yerleştirilip bırakılır. Kolun serbest bir şekilde yere düşmesi beklenir, düşmez ise kısalık vardır ve humerusun lateral epikondili ile masa arası uzaklık ölçülerek kaydedilir. KAS KISALIK TESTLERİ

34 34 M.Pectoralis majorun sternal parçası normal KAS KISALIK TESTLERİ

35 35 M.Pectoralis majorun sternal parçası kısa KAS KISALIK TESTLERİ

36 36 M. Pectoralis major clavicular parçasının kısalık testi: Hastanın kolu sırtüstü pozisyonda yatarken dirsek ekstansiyon, omuz eksternal rotasyon ve 90 derece abdüksiyon pozisyonuna yerleştirilerek yukarıdan bırakıldığında kol serbest bir şekilde yatağa düşmelidir. Düşmezse kısalık vardır ve nadiren görülür. KAS KISALIK TESTLERİ

37 37 M.Pectoralis major clavicuar parçası normal KAS KISALIK TESTLERİ

38 38 M.Pectoralis major clavicular parçası kısa KAS KISALIK TESTLERİ

39 39 M.Pectoralis major clavicular parçası aşırı uzun KAS KISALIK TESTLERİ

40 40 M.Pectoralis minor kısalık testi Test sert bir yatakta, hastanın dizleri fleksiyonda, lumbal bölge düz, avuçlar aşağı bakacak şekilde gövdenin yanında iken sırtüstü uygulanır. Kısalık için uygulayan kişi hastanın başucunda durarak omuz kuşağını gözler ve kısalık olup olmadığından emin olmak için omuzlardan aşağı doğru basınç uygular. KAS KISALIK TESTLERİ

41 41 M.Pectoralis minor kısalık testi KAS KISALIK TESTLERİ

42 42 M.Teres major, M.Latissimus dorsi, M.Rhomboideus major ve minor kısalık testleri Hasta dizler fleksiyonda avuçlar aşağı bakacak şekilde kollar gövde yanında sırtüstü yatarken testi uygulayan kişiden hastanın kollarını dirsek ekstansiyonda kollarını fleksiyona getirerek başının üzerine kaldırması istenir. KAS KISALIK TESTLERİ

43 43 Kollar baş yanında tutularak fleksiyona götürülmeli ama lumbal bölgenin düzgünlüğü bozulmadan kollar yatağa temas etmelidir. Bu kaslarda kısalık varsa temas etmeyecektir. Kısalığın derecesinin belirlenmesi için humerus ile yatak arasındaki açı ölçülür veya humerusun lateral epikondili ile yatak arası uzaklık ölçülür. KAS KISALIK TESTLERİ

44 44 Teres major, latissimus dorsi, rhomboideus major ve minor kasları normal KAS KISALIK TESTLERİ

45 45 Teres major, latissimus dorsi, rhomboideus major ve minor kasları kısa KAS KISALIK TESTLERİ

46 46 Diğer bir testte alttaki elin dorsal yüzü ve üstteki elin palmar yüzü sırta yerleştirilerek alttaki kolun eksternal rotatör kasları, üstteki kolun ise internal rotatör kaslarına kısalık testi uygulanır. Ellerin birbirine yaklaşma mesafesi ölçülerek değerlendirilir. KAS KISALIK TESTLERİ

47 47 KAS KISALIK TESTLERİ

48 48 TEŞEKKÜRLER ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK


"1 FİZYOTERAPİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları