Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FİZYOTERAPİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FİZYOTERAPİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME"— Sunum transkripti:

1 FİZYOTERAPİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK

2 KAS KISALIK TESTLERİ

3 KAS KISALIK TESTLERİ Kaslar, iskelet yapının desteklenmesinde önemli role sahiptirler. Fakat bu desteği mobiliteye zarar vermeden sağlamaları gerekmektedir. Eklemde normal mobilitenin sağlanması için kaslar yeterli uzunlukta olmalı ve eklemde bir stabilite içerisinde kısalmalıdır.

4 KAS KISALIK TESTLERİ Kas kısalık testlerinin yapılmasında amaç kas uzunluğu ile normal eklem hareketine karar vermektir. Değerlendirmede normal, kısa ve aşırı kısa şeklinde yapılır. Vücut mekaniğinde hatalı postürlerde genellikle kaslar ile ilgili problem vardır ve en çok kas kısalığına odaklanılır.

5 KAS KISALIK TESTLERİ Postüral değerlendirme yapılırken genellikle 5 kas grubuna kısalık testi uygulanmaktadır. Bunlar: Lumbal ekstansörler, hamstringler ve gastro soleus Hamstringler için düz bacak kaldırma M.Tensor fascia latae (TFL) için kısalık testi Kalça fleksörlerine kısalık testi Omuz adduktör ve internal rotatör kaslarına kısalık testleri

6 KAS KISALIK TESTLERİ 1)Lumbal ekstansörler, hamstringler ve gastro soleus kasları için kısalık testleri: Hasta dizler ekstansiyonda uzun oturma pozisyonunda iken kollarını öne uzatır ve ayak uçlarına dokunmaya çalışması istenir.

7 Lumbal ekstansörler, hamstringler ve gastro-soleus normal
KAS KISALIK TESTLERİ Lumbal ekstansörler, hamstringler ve gastro-soleus normal

8 Lumbal ekstansörler ve hamstringler normal, gastro-soleus kısa
KAS KISALIK TESTLERİ Lumbal ekstansörler ve hamstringler normal, gastro-soleus kısa

9 Lumbal ekstansörler ve gastro-soleus normal, hamstringler kısa
KAS KISALIK TESTLERİ Lumbal ekstansörler ve gastro-soleus normal, hamstringler kısa

10 KAS KISALIK TESTLERİ Torakal ekstansörler, hamstringler ve gastro-soleus normal, lumbal ekstansörler kısa

11 KAS KISALIK TESTLERİ Lumbal ekstansörler için bir diğer kısalık testinde ise hastanın her iki kalçası ve dizleri fleksiyona getirilerek bacaklar göğse doğru itilir. Dizlerin göğse olan uzaklığına bakılarak kısalık olup olmadığına karar verilir.

12 Lumbal ekstansörler için diğer kısalık testi
KAS KISALIK TESTLERİ Lumbal ekstansörler için diğer kısalık testi

13 KAS KISALIK TESTLERİ Gastrocnemius için bir başka kısalık testinde ise hasta, kalça ve dizleri ekstansiyonda sırtüstü yatar. Bir el test edilecek bacağın dizini ekstansiyonda sabitlerken diğer el ile topuktan kavrayıp önkol ayağın plantar yüzüne yerleştirilerek ayak dorsifleksiyona itilir. Ayağın nötral pozisyon olan 90 dereceye gelmesi gerekir. Gelmiyorsa kısalık var demektir.

14 Gastrocnemius için diğer kısalık testi
KAS KISALIK TESTLERİ Gastrocnemius için diğer kısalık testi

15 KAS KISALIK TESTLERİ 2)Hamstringler için düz bacak kaldırma
Hasta bacaklar ekstansiyonda sırtüstü yatarken bir el test edilecek bacağın topuğundan tutar. Diğer el ile de dizin ekstansiyon pozisyonunu koruyacak şekilde kalça fleksiyona getirilir(75-90 derece) Test yapılırken diğer bacak yataktan kalkmamalıdır.

16 Sağ hamstringler, lumbal ekstansörler ve sol kalça fleksörleri normal
KAS KISALIK TESTLERİ Sağ hamstringler, lumbal ekstansörler ve sol kalça fleksörleri normal

17 KAS KISALIK TESTLERİ Sağ hamstringler kısa, lumbal ekstansörler ve sol kalça fleksörleri normal

18 KAS KISALIK TESTLERİ 3-a) M.tensor fascia latae (TFL) için kısalık testi (Modifiye Ober Testi) Hasta test edilecek bacak üstte kalacak şekilde yatağın kenarına yan pozisyonda altta kalan bacak hafif fleksiyonda olacak şekilde yatar. Bir el pelvisi stabilize ederken diğer el test edilecek bacağın ağırlığını alır ve bacağı hiperekstansiyona çekerek serbest bırakır.

19 KAS KISALIK TESTLERİ Serbest bırakılan bacağın yerçekimi etkisi ile yere düşüp düşmemesine göre kısalığına karar verilir. Bu testi yaparken pelvisin stabilize edilmesinin sebebi anterior pelvik tilte engel olmaktır.

20 Tensor fascia latae kası normal
KAS KISALIK TESTLERİ Tensor fascia latae kası normal

21 Tensor fascia latae kası kısa
KAS KISALIK TESTLERİ Tensor fascia latae kası kısa

22 KAS KISALIK TESTLERİ 3-b) M.tensor fascia latae (TFL) için kısalık testi (Modifiye Ober Testi) Hasta, kalça ve dizleri ekstansiyonda sırtüstü pozisyonda yatar. Test edilmeyen bacak abdüksiyona getirilir, diğer bacak abdüksiyonda olan bacağın yanına götürülür(hiperaddüksiyon). TFL kısa ise test edilen bacak hiperaddüksiyona gitmez.

23 Test edilmeyen bacak abdüksiyonda
KAS KISALIK TESTLERİ Test edilmeyen bacak abdüksiyonda

24 KAS KISALIK TESTLERİ Test edilen bacak abdüksiyondaki bacağın yanına (hiperaddüksiyon) götürülür

25 KAS KISALIK TESTLERİ 4) Kalça fleksörlerine kısalık testi
Hasta, bacakları masa kenarından sarkacak şekilde ya da kalça ve dizleri ekstansiyonda olacak şekilde sırtüstü pozisyonda yatar. Bir bacak diz fleksiyonda göğse doğru itilirken test edilen bacağın yataktan kalkmaması ve kalça ekstansiyonunun korunması gerekir.

26 Sol kalça fleksörleri normal
KAS KISALIK TESTLERİ Sol kalça fleksörleri normal

27 Sol kalça fleksörleri kısa
KAS KISALIK TESTLERİ Sol kalça fleksörleri kısa

28 KAS KISALIK TESTLERİ Quadriceps femoris için kısalık testi
Hasta yüzükoyun pozisyonda yatar ve test edilecek bacağın dizi fleksiyona getirilerek topuğun uyluğa yaklaşma mesafesine göre karar verilir.

29 KAS KISALIK TESTLERİ

30 KAS KISALIK TESTLERİ 5)Omuz adduktör ve internal rotatör kaslarına kısalık testleri Pektoral kasların kısalığını test etmek için hasta, dizler hafif fleksiyonda olacak şekilde sırtüstü pozisyonda yatar. Test sırasında lumbal bölge ile yatak temas etmeli ve düzgünlüğünü korumalıdır.

31 KAS KISALIK TESTLERİ Hastanın pozisyonu yukarıda anlatıldığı gibi olup eller ensede kenetlenir. Dirsekler zorlanmadan serbest bir şekilde yatak ile temas halinde olmalıdır. Dirsekler yatağa temas etmiyorsa pektoral kaslar kısadır.

32 KAS KISALIK TESTLERİ

33 KAS KISALIK TESTLERİ M. Pectoralis major sternal parçasının kısalık testi: Hasta sırtüstü pozisyonda yatarken omzu eksternal rotasyon, 135 derece abdüksiyo ve dirsek ekstansiyona yerleştirilip bırakılır. Kolun serbest bir şekilde yere düşmesi beklenir, düşmez ise kısalık vardır ve humerusun lateral epikondili ile masa arası uzaklık ölçülerek kaydedilir.

34 M.Pectoralis majorun sternal parçası normal
KAS KISALIK TESTLERİ M.Pectoralis majorun sternal parçası normal

35 M.Pectoralis majorun sternal parçası kısa
KAS KISALIK TESTLERİ M.Pectoralis majorun sternal parçası kısa

36 KAS KISALIK TESTLERİ M. Pectoralis major clavicular parçasının kısalık testi: Hastanın kolu sırtüstü pozisyonda yatarken dirsek ekstansiyon, omuz eksternal rotasyon ve 90 derece abdüksiyon pozisyonuna yerleştirilerek yukarıdan bırakıldığında kol serbest bir şekilde yatağa düşmelidir. Düşmezse kısalık vardır ve nadiren görülür.

37 M.Pectoralis major clavicuar parçası normal
KAS KISALIK TESTLERİ M.Pectoralis major clavicuar parçası normal

38 M.Pectoralis major clavicular parçası kısa
KAS KISALIK TESTLERİ M.Pectoralis major clavicular parçası kısa

39 M.Pectoralis major clavicular parçası aşırı uzun
KAS KISALIK TESTLERİ M.Pectoralis major clavicular parçası aşırı uzun

40 KAS KISALIK TESTLERİ M.Pectoralis minor kısalık testi
Test sert bir yatakta, hastanın dizleri fleksiyonda, lumbal bölge düz, avuçlar aşağı bakacak şekilde gövdenin yanında iken sırtüstü uygulanır. Kısalık için uygulayan kişi hastanın başucunda durarak omuz kuşağını gözler ve kısalık olup olmadığından emin olmak için omuzlardan aşağı doğru basınç uygular.

41 M.Pectoralis minor kısalık testi
KAS KISALIK TESTLERİ M.Pectoralis minor kısalık testi

42 KAS KISALIK TESTLERİ M.Teres major, M.Latissimus dorsi, M.Rhomboideus major ve minor kısalık testleri Hasta dizler fleksiyonda avuçlar aşağı bakacak şekilde kollar gövde yanında sırtüstü yatarken testi uygulayan kişiden hastanın kollarını dirsek ekstansiyonda kollarını fleksiyona getirerek başının üzerine kaldırması istenir.

43 KAS KISALIK TESTLERİ Kollar baş yanında tutularak fleksiyona götürülmeli ama lumbal bölgenin düzgünlüğü bozulmadan kollar yatağa temas etmelidir. Bu kaslarda kısalık varsa temas etmeyecektir. Kısalığın derecesinin belirlenmesi için humerus ile yatak arasındaki açı ölçülür veya humerusun lateral epikondili ile yatak arası uzaklık ölçülür.

44 KAS KISALIK TESTLERİ Teres major, latissimus dorsi, rhomboideus major ve minor kasları normal

45 Teres major, latissimus dorsi, rhomboideus major ve minor kasları kısa
KAS KISALIK TESTLERİ Teres major, latissimus dorsi, rhomboideus major ve minor kasları kısa

46 KAS KISALIK TESTLERİ Diğer bir testte alttaki elin dorsal yüzü ve üstteki elin palmar yüzü sırta yerleştirilerek alttaki kolun eksternal rotatör kasları, üstteki kolun ise internal rotatör kaslarına kısalık testi uygulanır. Ellerin birbirine yaklaşma mesafesi ölçülerek değerlendirilir.

47 KAS KISALIK TESTLERİ

48 TEŞEKKÜRLER ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK


"FİZYOTERAPİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları