Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HASTA POZİSYONLARI VE MOBİLİZASYONU 1. Supine (Sırtüstü) Pozisyon Lateral (Yan) Pozisyon Fowler's (Oturur) Pozisyon Semi-Fowler’s Pozisyon Prone (Yüzüstü)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HASTA POZİSYONLARI VE MOBİLİZASYONU 1. Supine (Sırtüstü) Pozisyon Lateral (Yan) Pozisyon Fowler's (Oturur) Pozisyon Semi-Fowler’s Pozisyon Prone (Yüzüstü)"— Sunum transkripti:

1 HASTA POZİSYONLARI VE MOBİLİZASYONU 1

2 Supine (Sırtüstü) Pozisyon Lateral (Yan) Pozisyon Fowler's (Oturur) Pozisyon Semi-Fowler’s Pozisyon Prone (Yüzüstü) Pozisyon Koruyucu Yatış Pozisyonları 2Öğr. Gör. Dr. Serap Torun

3 Supine Pozisyon Başın altına konan yastık başı, boynu ve omuzları desteklemelidir. Hastanın pozisyonu, eller vücudun yanında uzanmalı gövdeden uzaklaştırılmalıdır. Ön kol hafif içe dönük şekilde küçük yastıklarla desteklenmelidir. Elin kavranması için avuç içine küçük rulolar yerleştirilir. Başın altına konan yastık başı, boynu ve omuzları desteklemelidir. Hastanın pozisyonu, eller vücudun yanında uzanmalı gövdeden uzaklaştırılmalıdır. Ön kol hafif içe dönük şekilde küçük yastıklarla desteklenmelidir. Elin kavranması için avuç içine küçük rulolar yerleştirilir. 3Öğr. Gör. Dr. Serap Torun

4 Belin altına normal eğimi koruyacak şekilde katlanmış havlu konmalıdır. Kalçaların kenarlarına trokanteri desteklemek için rulo şeklinde havlu konulur. Dizlerin altına ayak bileğine kadar katlanmış havlu konulur. Yastık hastanın bacaklarının aşağısına konur böylece hastanın topukları yatağa temas etmez. Ayakları dorsal fleksiyonda tutacak biçimde tabanlar ayak tahtası ile desteklenmelidir. Uzun süre böyle kalırsa düşük ayak oluşur. Belin altına normal eğimi koruyacak şekilde katlanmış havlu konmalıdır. Kalçaların kenarlarına trokanteri desteklemek için rulo şeklinde havlu konulur. Dizlerin altına ayak bileğine kadar katlanmış havlu konulur. Yastık hastanın bacaklarının aşağısına konur böylece hastanın topukları yatağa temas etmez. Ayakları dorsal fleksiyonda tutacak biçimde tabanlar ayak tahtası ile desteklenmelidir. Uzun süre böyle kalırsa düşük ayak oluşur. 4Öğr. Gör. Dr. Serap Torun

5 Lateral (Yan) Pozisyon: -Baş ve boyun altına omuz yüksekliğinde yastık konulmalıdır. 5Öğr. Gör. Dr. Serap Torun

6 Hastanın altta kalan kolu dirsekten bükülür. Avuç içi yukarı bakacak biçimde, el yastığın yanına, yüz hizasına yerleştirilir. Vücut ağırlığının, alt koldaki kan dolaşımını engellemediğinden emin olmak için radial nabız,renk ve ısı kontrol edilmelidir. Üstteki kol, dirsekten bükülerek omuz yüksekliğini koruyacak biçimde yastıkla desteklenmelidir. El yastık üzerinden aşağıya sarkmamalıdır ve eller içine rulo sargılar verilebilir. Hastanın altta kalan kolu dirsekten bükülür. Avuç içi yukarı bakacak biçimde, el yastığın yanına, yüz hizasına yerleştirilir. Vücut ağırlığının, alt koldaki kan dolaşımını engellemediğinden emin olmak için radial nabız,renk ve ısı kontrol edilmelidir. Üstteki kol, dirsekten bükülerek omuz yüksekliğini koruyacak biçimde yastıkla desteklenmelidir. El yastık üzerinden aşağıya sarkmamalıdır ve eller içine rulo sargılar verilebilir. 6Öğr. Gör. Dr. Serap Torun

7 Altta kalan bacak dizden hafif bükülür, üstteki bacak alttaki bacağa göre daha fazla bükülür. Kalça ve diz eklemlerinin açıları 90° olmalıdır. Bacak kalça düzeyini koruyacak şekilde yastıkla desteklenir. Hastanın arkaya devrilmemesi için sırt yastıkla desteklenebilir. Altta kalan bacak dizden hafif bükülür, üstteki bacak alttaki bacağa göre daha fazla bükülür. Kalça ve diz eklemlerinin açıları 90° olmalıdır. Bacak kalça düzeyini koruyacak şekilde yastıkla desteklenir. Hastanın arkaya devrilmemesi için sırt yastıkla desteklenebilir. 7Öğr. Gör. Dr. Serap Torun

8 Fowler's (Oturur) Pozisyon: 8Öğr. Gör. Dr. Serap Torun

9 Semi-Fowler’s Pozisyon 9Öğr. Gör. Dr. Serap Torun

10 Yatağın baş kısmı yükseltilerek hasta 90° oturur olduğunda fowler's pozisyonu, 30° olduğunda ise semi-fowler's pozisyonu denir. Eğer yatağın hareketli bir arkalığı yoksa hastanın sırtı birbirine çapraz yaslanmış iki yastıkla desteklenmelidir. Belin ve başın boşlukta kalmamasına dikkat edilir. Kollar dirsekten bükülerek omuzların normal düzeyini koruyacak biçimde yastıkla desteklenir. Yatağın baş kısmı yükseltilerek hasta 90° oturur olduğunda fowler's pozisyonu, 30° olduğunda ise semi-fowler's pozisyonu denir. Eğer yatağın hareketli bir arkalığı yoksa hastanın sırtı birbirine çapraz yaslanmış iki yastıkla desteklenmelidir. Belin ve başın boşlukta kalmamasına dikkat edilir. Kollar dirsekten bükülerek omuzların normal düzeyini koruyacak biçimde yastıkla desteklenir. 10Öğr. Gör. Dr. Serap Torun

11 11Öğr. Gör. Dr. Serap Torun Eller yastık üzerinden aşağı sarkmayacak biçimde desteklenmelidir. Kalça kenarlarına trokantere rulolar yerleştirilir. Diz altlarına yumuşak yastık ya da rulo havlu konulur. Ayakların ayak tahtaları ya da çarşaflarla desteklenmesi sağlanır. Eller yastık üzerinden aşağı sarkmayacak biçimde desteklenmelidir. Kalça kenarlarına trokantere rulolar yerleştirilir. Diz altlarına yumuşak yastık ya da rulo havlu konulur. Ayakların ayak tahtaları ya da çarşaflarla desteklenmesi sağlanır.

12 Prone (Yüzüstü) Pozisyon: Baş altına küçük bir yastık konulmalıdır, yüz bir yana çevrilir. Kollar başın iki yanına uzanmış durumdadır. Baş altına küçük bir yastık konulmalıdır, yüz bir yana çevrilir. Kollar başın iki yanına uzanmış durumdadır. 12Öğr. Gör. Dr. Serap Torun

13 Göğüsleri ve karnı büyük olan hastalarda göğüs ile karın boşluğu küçük yastıkla desteklenmelidir. Hastanın ayakları yataktan kaldırılmalı ya da baş parmaklar yatağa değmeyecek biçimde alt bacaklar yastıkla desteklenmelidir. Göğüsleri ve karnı büyük olan hastalarda göğüs ile karın boşluğu küçük yastıkla desteklenmelidir. Hastanın ayakları yataktan kaldırılmalı ya da baş parmaklar yatağa değmeyecek biçimde alt bacaklar yastıkla desteklenmelidir. 13Öğr. Gör. Dr. Serap Torun

14 Yarı Yüzükoyun Pozisyon Baş ve boyun altına omuz yüksekliğinde yastık konulmalıdır. 14Öğr. Gör. Dr. Serap Torun

15 Üstte kalan kolu dirsekten bükülür. Avuç içi yukarı bakacak biçimde, el yastığın yanına, yüz hizasına yerleştirilir. Dirseğin altına yastık yerleştirilir. Diğer kol gövdenin yanına uzatılır. Altta kalan bacak dizden hafif bükülür, üstteki bacak alttaki bacağa göre daha fazla bükülür. Bacak kalça düzeyini koruyacak şekilde yastıkla desteklenir Üstte kalan kolu dirsekten bükülür. Avuç içi yukarı bakacak biçimde, el yastığın yanına, yüz hizasına yerleştirilir. Dirseğin altına yastık yerleştirilir. Diğer kol gövdenin yanına uzatılır. Altta kalan bacak dizden hafif bükülür, üstteki bacak alttaki bacağa göre daha fazla bükülür. Bacak kalça düzeyini koruyacak şekilde yastıkla desteklenir 15Öğr. Gör. Dr. Serap Torun

16 Hastayı hareket ettirirken ve taşırken dikkat edilmesi gereken noktalar  Hastanın işbirliği düzeyi saptanmalıdır.  Hasta için güvenlik önlemleri alınmalıdır.  Gizliliğe saygı gösterilidir.  Vücut mekaniği ilkelerine dikkat edilmelidir.  Tekerlekli koltuk, sedye gibi kullanılacak araç önceden hazırlanmalıdır.  İşlem bitiminde hastaya uygun pozisyon verilmelidir.  Hastanın işbirliği düzeyi saptanmalıdır.  Hasta için güvenlik önlemleri alınmalıdır.  Gizliliğe saygı gösterilidir.  Vücut mekaniği ilkelerine dikkat edilmelidir.  Tekerlekli koltuk, sedye gibi kullanılacak araç önceden hazırlanmalıdır.  İşlem bitiminde hastaya uygun pozisyon verilmelidir. 16Öğr. Gör. Dr. Serap Torun

17 Hastayı Sırtüstü Yatış Pozisyonundan Yan Yatış Pozisyonuna Çevirmek I 17Öğr. Gör. Dr. Serap Torun

18 Hastayı Sırtüstü Yatış Pozisyonundan Yüzüstü Yatış Pozisyonuna Çevirmek II 18Öğr. Gör. Dr. Serap Torun

19 Hastayı Yüzüstü Yatış Pozisyonundan Sırtüstü Yatış Pozisyonuna Çevirmek I 19Öğr. Gör. Dr. Serap Torun

20 20Öğr. Gör. Dr. Serap Torun Hastayı Yüzüstü Yatış Pozisyonundan Sırtüstü Yatış Pozisyonuna Çevirmek II

21 Hastanın Yatağın Kenarına Çekilmesi 21Öğr. Gör. Dr. Serap Torun

22 Hastanın Yatakta Yukarı Çekilmesi 22Öğr. Gör. Dr. Serap Torun

23 Hastanın Yatakta Oturtulması 23Öğr. Gör. Dr. Serap Torun

24 Hastanın Yataktan Kaldırılması 24Öğr. Gör. Dr. Serap Torun

25 25Öğr. Gör. Dr. Serap Torun

26 Hastayı Yataktan Sandalyeye Alma I 26Öğr. Gör. Dr. Serap Torun

27 Hastayı Yataktan Sandalyeye Alma II 27Öğr. Gör. Dr. Serap Torun

28 28Öğr. Gör. Dr. Serap Torun

29 29Öğr. Gör. Dr. Serap Torun

30 Hastanın Yürümesine Yardım 30Öğr. Gör. Dr. Serap Torun

31 Hastanın Yataktan Sedyeye Alınması 31Öğr. Gör. Dr. Serap Torun

32 32Öğr. Gör. Dr. Serap Torun

33 Var olan malzemelerden yükünüzü hafifletecek şekilde sonuna kadar yararlanınız. 33Öğr. Gör. Dr. Serap Torun

34 Sedye, tekerlekli sandalye ve yatak boyunu ayarlayınız. 34Öğr. Gör. Dr. Serap Torun

35 Sınırlarınızın farkında olunuz ve kahramanlık yapmayınız. Çok ağır hasta olduğunda ya da uzun mesafe taşımanız gerektiğinde mutlaka yardım alınız. 35Öğr. Gör. Dr. Serap Torun

36 Öğr. Gör. Dr. S. TORUN36 BAŞARILAR DİLERİM


"HASTA POZİSYONLARI VE MOBİLİZASYONU 1. Supine (Sırtüstü) Pozisyon Lateral (Yan) Pozisyon Fowler's (Oturur) Pozisyon Semi-Fowler’s Pozisyon Prone (Yüzüstü)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları