Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İNSAN ANATOMİSİ – Beden Eğitimi Müfredatı-3

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İNSAN ANATOMİSİ – Beden Eğitimi Müfredatı-3"— Sunum transkripti:

1 İNSAN ANATOMİSİ – Beden Eğitimi Müfredatı-3
Kas sistemi Gövde. Alt ekstremite.

2 Gövde hareketi, omurganın hareketidir.
İskelet kaslar - gövde Gövde hareketi, omurganın hareketidir. Hareket açısına göre omurganın en hareketli bölümünden en hareketsize olan sıralaması: cervical=>lumbal=>toracal=>sacral Sacral bölge hareketsiz olarak, cervical bölge kafatası ile, torakal bölge ise lumbal bölgeyle hareket olarak beraber incelenmektedir.

3 Cervical açılar Boyun flex-45°,extans-45° Boyun lateral flex.-45
İskelet kaslar - gövde Cervical açılar Boyun flex-45°,extans-45° Boyun lateral flex.-45 Boyun rotasyon – 60° Lumbal açılar Bel flex.-80°, ekstans.-25° Bel rotasyon - 45°

4 OMURGANIN EKSTANSOR KAS GRUBU
Omurganın esas ekstansor kası – boyun bölgesinde m. splenius, sırt-bel bölge-sinde m. erector spina, ve erector spina kasın altındaki m. Transversospinalis. Bu kaslar omurganı oluşturan omurlara bağlanmakta böylelikle merkez kaslarının en derin olanıdır. Kas, ismini bölgeye göre değişir: lumbo-sacral, toracal, cervical olarak birkaç parçadan oluşur.

5 OMURGANIN FLEKSOR KAS GRUBU
Omurganın fleksor kasları boyun bölgesinde – m. sternocleidomastoideus (SCM), bel bölgesinde – m. quadratus lumborum ve karın duvarını oluşturan kas grubu: m. rectus abdominis m. Obliquus externus & internus abdominis

6 ALT EKSTREMİTE KAS GRUBU
Omurgaya direkt bağlı olan alt ekstremite kemikleri omurgayla interaktif etkileşim içindedir. Omurganın eğrilikleri alt ekstremite sağlığını etkilemektedir. Alt ekstremitenin uzun süren sakatlıklığı omurganın şeklini uzun vadede değişmektedir. Vücut ağırlık merkezi, bu iki yapının kesiştiği alana denk gelmektedir.

7 ALT EKSTREMİTE KAS GRUBU
Alt ekstremitenin hareketini sağlayan 4 eklem/eklem grubu mevcuttur. Bunlar kalça eklemi, diz eklemi, ayak bileği eklemi ve ayak parmakları eklem grubudur. Bu eklemleri harekete geçiren kasların bölgesel dağılımı önce posterior (arka) ve anterior (ön) ikiye ayrılmaktadır. Kaslar leğen, üst bacak, alt bacak ve ayak bölgelerinde yerleşirler.

8 ALT EKSTREMİTE POSTERİOR KAS GRUBU
Posterior kalça bölgesinde yer alan ve kuyruksokumu kemiğinden femur kemiğine uzanan kaslar 3 katmanda yerleşir. 1. Yüzeysel-Kalça ekleminin ekstensoru – m. gluteus maksimus 2. Ara-Kalça ekleminin abduktoru - mm. gluteus medius & minimus 3. Derin-Kalça ekleminin lateral rotatoru mm. gemelli ve obturatorius

9 ALT EKSTREMİTE POSTERİOR KAS GRUBU
Posterior uyluk bölgesinde yer alan hamstring kas grubu (m. biceps femoris, m. semitendinosus ve m. semimembranosus) leğen kemiğinden alt bacak kemiğine uzanarak kalça ekleminin ekstansyonunu ve diz ekleminin fleksyonunu gerçekleştirir.

10 ALT EKSTREMİTE POSTERİOR KAS GRUBU
Alt bacak bölgenin posterior kısmında yüzeysel katmanda m. Triceps surae (baldır kası) kası yer almaktadır. Kas 2 kastan oluşmakta: koşu ve sıçramayı sağlayan ve bir miktar dizin fleksyonunu yapan m.gastrocnemius ve duruşu sağlayan m. soleus. M.triceps surae Aşil tendonu olarak topuk kemiğine bağlanır. Kasın esas görevi ayak bileğin planar fleksyonu

11 ALT EKSTREMİTE POSTERİOR KAS GRUBU
Alt bacağın derin katmanında ayak bileğin planar fleksyonunu yapan m. tibialis posterior ve ayak parmakların fleksyonunu yapan m. fleksor digitorum


"İNSAN ANATOMİSİ – Beden Eğitimi Müfredatı-3" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları