Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Mali Hizmetler.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Mali Hizmetler."— Sunum transkripti:

1 ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Mali Hizmetler Başkanlığı Mali Hizmetler Başkanlığı Arzu KAHRAMAN Finansal Analiz Uzmanı

2 ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ (HBYS) NEDİR Sağlık tesislerindeki tüm tıbbi ve idari işlemlerin bilgisayar ortamında ana bir veri tabanına girilmesi ve gerekli olan tüm verilerin bu veri tabanından tekrar anlamlı bir şekilde geri alınmasını sağlayan, hastanelere zaman, işgücü kazancı, maddi kazanç ve en önemlisi düzgün ve güvenilir istatistiki veri/bilgi sağlayan yazılımlar ve donanımlar bütünüdür. HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ

3 ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ NEDEN HBYS ? Sağlık kurumlarının bütün kaynaklarının (zaman, insan gücü, mal, finans) etkin bir şekilde kullanılması ve israfın önlenmesi sağlanabilir. Bilgi üretim hızı, kalitesi ve miktarı artar. Bilgi erişim hızı artar. (Mevcut süreden tasarruf) Gelir/giderlerin hatasız izlenmesi, kaçakların önlenmesini sağlar. Yönetime verilecek önemli kararlarda bilgi desteği sağlar, Sağlanan bilgi desteğiyle ileriye yönelik doğru hedef belirlenmesi kolaylaşır, karar verme hızı ve güvenilirliği artar. HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ

4 ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ NEDEN HBYS ? Eksiksiz tıbbi kayıt, muhasebe, depo, ambar, demirbaş kayıtlarının tutulması sağlanır, Esnektir; Sağlık kurumunun protokol ve kurallarına göre yapılandırılabilir. Güvenilirdir. Hasta haklarını koruyacak şekilde sistematize edilmiştir. Personel verimliliği artar. Hasta memnuniyeti arttırılır. HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ

5 ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ HBYS’DEN MAKSİMUM FAYDALANABİLMEK İÇİN; HBYS için yeterli donanım (server, bilgisayar vb.) sağlanmalı, HBYS kullanıcılarına yeterli eğitim verilmeli, Veri tabanında yer alan tüm verilerin yedekleri alınmalı, gerektiğinde kullanılmak üzere başka bir veri tabanına idarece öngörülen içerik ve kapsamda aktarılabilmeli, Veri paylaşımı gereken;  Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS)  Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS)  Çekirdek Kaynak Yönetim sistemi (ÇKYS)  Elektronik Faturalandırma Süreçleri (Medula)  Malzeme Kaynak Yönetim Sistemi (MKYS) vb. diğer sistemler arası veri aktarımı yapılabilmeli, Sağlık-Nete eksiksiz olarak veri gönderilebilmelidir. HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ

6 ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ HBYS’DEN MAKSİMUM FAYDALANABİLMEK İÇİN; Laboratuvar Bilgi Yönetim sistemi (LBYS) ve Görüntü Arşiv ve İletişim Sistemleri (PACS) gibi sistemlere entegrasyonu sağlanabilmelidir. HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ

7 ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ HBYS’DEN MAKSİMUM FAYDALANABİLMEK İÇİN; Sağlık Uygulama Tebliği, Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi ve diğer mevzuat güncellemelerinin zamanında ve doğru olarak yapılabilmesi son derece önemlidir. MEVZUAT VE UYGULAMA GÜNCELLEMELERİ

8 ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ MEVZUAT VE UYGULAMA GÜNCELLEMELERİ HBYS GÜNCELLEMELERİNDE SÜREÇ NASIL İŞLEMELİDİR? SUT, Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi ve diğer mevzuat güncellemeleri HBYS firması tarafından takip edilmeli ve güncellemeler zamanında yapılmalıdır.

9 ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ MEVZUAT VE UYGULAMA GÜNCELLEMELERİ HBYS GÜNCELLEMELERİNDE SÜREÇ NASIL İŞLEMELİDİR? HBYS alım sözleşmelerinde güncellemelerin ne zaman ve nasıl yapılacağı, zamanında yapılmaması ya da eksik-hatalı yapılması sonucu oluşacak zararların tahsili ve cezalarla ilgili hükümler konulmalıdır. HBYS kullanıcılarının talep etmiş oldukları yeni rapor, sorgulama vb. düzenlemelerin kim tarafından (kullanıcı, birim sorumlusu, İdari Mali İşler Müdürü, Yönetici ) ve nasıl talep edileceği (yazılı, mail, fax, telefon), ne kadar sürede düzenlemenin yapılacağı, düzenlemenin süresinde yapılmaması durumunda nasıl bir işlem tesis edileceği, cezalar vb. konular sözleşmede belirtilmelidir.

10 ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ MEVZUAT VE UYGULAMA GÜNCELLEMELERİ HBYS GÜNCELLEMELERİNDE SÜREÇ NASIL İŞLEMELİDİR? Mevzuat değişiklikleri ile ilgili güncellemelerin zamanında ve eksiksiz olarak yapılması konusunda sağlık tesisinde ilgili birimde çalışan personeller (fatura birim sorumlusu, bilgi işlem sorumlusu vb.) görevlendirilmelidir. Görevlendirilen personeller Sağlık Bakanlığı, TKHK, SGK ve diğer ilgili kurumların duyurularını günlük olarak takip etmeli ve mevzuat-uygulama değişiklikleri konusunda gerekli düzenlemelerin yapılması için HBYS firması ile koordinasyon içinde olmalıdır.

11 ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ MEVZUAT VE UYGULAMA GÜNCELLEMELERİ HBYS GÜNCELLEMELERİNDE SÜREÇ NASIL İŞLEMELİDİR? Mevzuat değişiklikleri ya da diğer uygulama değişikliklerinde yapılan düzenlemeler konusunda ilgili HBYS kullanıcıları bilgilendirilmeli, gerekirse eğitim düzenlenmelidir.

12 ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ MEVZUAT VE UYGULAMA GÜNCELLEMELERİ HBYS GÜNCELLEMELERİNDE SÜREÇ NASIL İŞLEMELİDİR? HBYS AÇISINDAN FATURALANDIRMA

13 ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ HBYS AÇISINDAN FATURALANDIRMA Faturalandırma İşlemi; Sadece Faturalandırma Biriminin görevi olarak değerlendirilmemelidir. Faturalandırma bir ÇIKTI ‘dır.

14 ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ HBYS AÇISINDAN FATURALANDIRMA ETKİN, DOĞRU VE EKSİKSİZ FATURALANDIRMA SÜRECİNİ ETKİLEYEN BİRİMLER Hasta Kabul, Poliklinik, Servis, Yoğunbakım Laboratuvar, Görüntüleme, Satınalma Eczane, Medikal Depolar, Bilgiİşlem vb. Faturalandırma Yapılan işlem ve hizmetlerin doğru ve eksiksiz olarak HBYS’ye kaydedilmesi ; faturalandırma işleminin zamanında ve doğru olarak yapılmasını sağlayacak ve olası gelir kaçaklarının önlenmesi sağlanacaktır.

15 ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ SAĞLIK TESİSİNDEKİ BİRİMLER BİRBİRLERİ İLE VE FATURALANDIRMA BİRİMİ İLE KOORDİNASYON İÇİNDE OLMALIDIR. HBYS AÇISINDAN FATURALANDIRMA ETKİN, DOĞRU VE EKSİKSİZ FATURALANDIRMA SÜRECİNİ ETKİLEYEN BİRİMLER HASTA KABUL POLİKLİNİK SERVİS YOĞUN B. LABORATUVAR GÖRÜNTÜLEME ECZANE MEDİKAL DEPO BİLGİ İŞLEM FATURALANDIRMA

16 ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ HBYS AÇISINDAN FATURALANDIRMA Faturada gelir artışı hedefine ulaşmak için alım süreçleri, talep ve satın alma aşamasında kurgulanmalı faturalandırma ile ilgili mevzuat hükümleri de dikkate alınmalıdır.

17 ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ HBYS AÇISINDAN FATURALANDIRMA Alımı yapılacak olan malzemelerin UBB kayıtları, SUT fiyatları, MKYS fiyatları değerlendirilmelidir.

18 ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ HBYS AÇISINDAN FATURALANDIRMA İhale sözleşmelerine yüklenicinin eksikliğinden kaynaklı faturalandırılmayan durumlarla ilgili hükümler konulmalıdır.

19 ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ HBYS AÇISINDAN FATURALANDIRMA Firmaya ödeme gerçekleşmeden malzemenin fatura edilebilirliği teyit edilmelidir.

20 ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İlaç ve Tıbbi Malzemelerin UBB bilgileri ve SUT kodları HBYS’ye eksiksiz ve doğru olarak girilmelidir. HBYS AÇISINDAN FATURALANDIRMA

21 ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ HBYS AÇISINDAN FATURALANDIRMA HBYS üzerinde kayıtlı kullanıcılar ve yetkilendirmeler kontrol altına alınmalıdır.

22 ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ HBYS AÇISINDAN FATURALANDIRMA Analize dayalı fatura takip sistemi oluşturulmalıdır. Aylık faturalandırma tutarları klinik ya da hekim bazlı izlenebilmelidir.

23 ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sağlık Uygulama Tebliği, Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi ve diğer mevzuatta belirtilen sınırlandırmalar ve özel durumlarla ilgili olarak gerekli olan tanımlamalar yapılarak kayıt ve işlem yapıldığı sırada sistemin kullanıcıyı uyarması sağlanmalıdır. HBYS AÇISINDAN FATURALANDIRMA

24 ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ HBYS’de tanımlanan kurumların ve işlemlerin uygun muhasebe kodlarıyla eşleştirilmiş olması gereklidir. HBYS AÇISINDAN FATURALANDIRMA

25 ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Takip alma ve faturalandırma süresi dolmak üzere olan kayıtlar için sistemin uyarı vermesi sağlanmalıdır. Seçilen tarih aralığında taburcu olmuş ancak fatura edilmemiş kayıtlar bir rapor halinde alınabilmelidir. HBYS AÇISINDAN FATURALANDIRMA

26 ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İleriki tarihlere randevu verilen tetkik ve görüntüleme hizmetleri (MR, Tomografi, Patoloji vb.) bulunan hastaların raporları onaylanmadan fatura düzenlenmesi engellenmeli; Belirtilen hizmetler için belirlenen maksimum randevu gün süreleri HBYS’ye tanımlanmalıdır. Bu süreleri dolan ancak tetkikleri yapılmayan başvurular için sistem uyarı vererek faturasının düzenlenmesi sağlanmalıdır. HBYS AÇISINDAN FATURALANDIRMA

27 ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Vezne ve tahsilat ekranından, istenilen tarihler arası ücretli hastalara ait veriler bir rapor halinde alınabilmelidir. Bu raporda hasta isimleri, tahakkuk eden tutar, tahsil edilen tutar ve kalan tutarlar görülebilmelidir. HBYS AÇISINDAN FATURALANDIRMA

28 ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 01.07.2015 tarihinden itibaren yatarak ve günübirlik tedavilerde kullanılan kanser ilaçlarının sağlık tesislerimiz tarafından temini zorunlu hale getirilmiştir.  01.07.2015 tarihinden itibaren kullanılan kanser ilaçlarına ait bedellerin tahsil edilebilmesi için ; 12.05.01.06 SGK Hastaları İçin Kullanılan Kanser İlaçları Temininden Doğan Alacaklar koduna tahakkuk kaydının yapılması gerekmektedir. HBYS AÇISINDAN FATURALANDIRMA

29 ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Tedavi faturalarının maliyet analizinin yapılabilmesi için HBYS’de düzenleme yapılması önem arz etmektedir. Bir hastanın tedavisi sırasında kullanılan ilaçlar, sarf malzemeler, laboratuvar tetkikleri vb. alım fiyatlarını depolardan çekebilmeli ve söz konusu faturadaki maliyetleri belirlenebilmelidir. HBYS AÇISINDAN FATURALANDIRMA

30 ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Üçüncü basamak sağlık kurumları; SUT eki EK-2/C Listesinde yanında (*) işareti bulunmayan işlemleri SUT eki EK-2/B Listesinden de faturalandırabilir. Verilen hizmetin hizmet başına mı, tanıya dayalı mı olarak faturalandırılacağı değerlendirilirken HBYS üzerinden detaylı bir analiz yapılmadır. Söz konusu durumlar için HBYS firması gerekli düzenlemeleri yapmalı ve yöneticilerin karar verme süreci için sağlıklı bir rapor verebilmelidir. HBYS AÇISINDAN FATURALANDIRMA

31 ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ HBYS AÇISINDAN FATURALANDIRMA Faturalandırma birimleri tarafından hastanın fiziki dosyası görülmeden, HBYS sistemine girilen verilere dayanılarak sistem üzerinden fatura düzenlenebilmektedir. Ancak; Hatalı ve eksik faturalandırmanın önüne geçebilmek için, hastanın fiziki dosyası incelenerek fatura düzenlenmesi önem arz etmektedir.

32 ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 01.07.2015 tarihinden itibaren Provizyon alınan ve Acile başvuran Suriyeli hastalar için fatura düzenlenmeyecek olup, söz konusu hastalar için icmal listesi düzenlenecek ve muhasebeleşmesi için aylık olarak Genel Sekreterlik Muhasebe birimine gönderilecektir. MEDULA üzerinden, ProvizyonGirisDVO istisnaiHal alanında 9 (BKK na göre Borçlular) alanından provizyon alınan Prim borcu bulanan hastalar için sadece provizyon alınacak olup SGK’ya fatura edilmeyecek, 994.13-GSS Kapsamında Gelir Testi Yaptırmayan ve 60 günden Fazla Prim Borcu Olan Hast hesabında muhasebeleştirilecektir HBYS AÇISINDAN FATURALANDIRMA Faturalandırılmayacak İşlemler

33 ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ MEDULA KULLANIM KILAVUZU

34 ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ MEDULA (Medikal + Ulak) NEDİR? SGK ile sağlık tesisleri arasında, sağlık tesislerinin iç süreçlerine müdahale etmeksizin, SGK kapsamında yer alan kişilere verilen sağlık hizmetlerinin elektronik olarak kaydedildiği, faturalandığı, Kayıtlar üzerinden gerekli incelemenin yapıldığı, Elektronik bilgiye dayalı hizmetlerin ödemesinin gerçekleştirildiği, bütünleşik bir sistemdir. HBYS AÇISINDAN FATURALANDIRMA

35 ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 14.10.2015 Tarihi İtibariyle; ProvizyonGirisDVO ve HastaBilgileriDVO nesnesindeki devredilenKurum alanında gelebilecek değerlere 98: Geçiçi Koruma Kanunu (6458) Kapsamında Olan Yabancılar eklenmiştir. 15.10.2015 tarihi itibariyle Geçici Koruma Altında bulunan yabancılar için provizyon alınacak, hizmet kayıt ve fatura kayıt yapılmayacaktır. HBYS AÇISINDAN FATURALANDIRMA SON DÖNEMDE YAPILAN GÜNCELLEMELER

36 ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 14.10.2015 Tarihi İtibariyle; 29/09/2015 tarihli ve 2015/8106 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Genel Sağlık Sigortası kapsamında olup, GSS prim borcu olup, borç süresi 60 günü geçen kişiler, ( (Bağ-Kur) ile gelir testi yaptıran ya da yaptırmayan kişiler yer almakta olup, yabancılar ve isteğe bağlı sigortalılar yer almamaktadır.) Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kurumları ile Üniversite Hastanelerinden 01.10.2015 tarihinden 31/12/2015 tarihine kadar ücret ödemeden yararlanabileceklerdir. Bahse konu kişilere provizyon alabilmek için ProvizyonGirisDVO istisnaiHal alanında 9 (BKK na göre Borçlular) gönderilmesi gerekmektedir. (provizyon tipi istisnai hal olmayacaktır) HBYS AÇISINDAN FATURALANDIRMA SON DÖNEMDE YAPILAN GÜNCELLEMELER

37 ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 30.09.2015 Tarihi İtibariyle; SUT 1.8.5 Katılım payı alınmayacak haller, sağlık hizmetleri ve kişiler başlığı altındaki 10. maddesine(Sağlık raporu ile belgelendirilmek şartıyla; organ, doku ve kök hücre nakline ilişkin sağlık hizmetleri için SUT’un 1.8.1, 1.8.2 ve 1.8.3 maddelerinde tanımlanan katılım payları alınmaz.) istinaden kişilere katılım payı çıkmaması için hizmet kayıtta özel durum alanında 0 (Organ,doku ve kök hücre nakli uygulanan hasta) gönderilmelidir HBYS AÇISINDAN FATURALANDIRMA

38 ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 10.09.2015 Tarihi İtibariyle; İşlem tarihi 01.09.2015 tarihinde sonra olan 704692 (Yarı otomatik infüzyon kemoterapisi) işlemi için en az bir tane Yarı Otomatik, Otomatik veya Robotik cihazı 704693 (Otomatik/robotik infüzyon kemoterapisi) işlemi için en az bir tane Otomatik veya Robotik cihazı olması gerekmektedir. HBYS AÇISINDAN FATURALANDIRMA

39 ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 10.09.2015 Tarihi İtibariyle; 22.07.2015 tarihinde SGK portalındaki duyuruya göre belirtilen sut kodlarında Artroplasti Kaydı zorunluğu getirilmiştir. MEDULA sistemi, 01.09.2015 tarihinden sonra ilgili sut kodlarından herhangi birisinin hizmet kaydı yapılırken, Artroplasti Kayıt Sisteminden ilgili işlem için kaydın olup olmadığını kontrol edecektir. Artroplasti Kaydı olmayan işlemlerin hizmet kaydı yapılmasına izin verilmeyecektir. MEDULA sistemine kaydedilmek istenilen işlemin SUT kodu, işlem tarihi ve taraf bilgisi ile Artroplasti Kayıt Sistemindeki ameliyat sut kodu, ameliyat tarihi ve operasyon bölgesinin aynı olması gerekmektedir. HBYS AÇISINDAN FATURALANDIRMA

40 ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ BİRLİĞİMİZ GELİR ARTIRICI İŞLEMLER AÇISINDAN YAPILAN ÖRNEK UYGULAMALAR HBYS AÇISINDAN FATURALANDIRMA

41 ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ FATURALANDIRMADA ORTAK AKIL UYGULAMASI Birlik gelir bütçemizin % 60 ını oluşturan Eğitim Araştırma Hastanesi ve Atatürk Devlet Hastanesi Fatura Birimlerinde çalışan personeller belirli sürelerle karşılıklı olarak görevlendirilmiştir. FATURALANDIRMA BİRİMİ

42 ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ FATURALANDIRMADA ORTAK AKIL UYGULAMASI Belirtilen sürelerin sonunda yapılan değerlendirme toplantısı ile;  Eksik ya da hatalı yapılan işlemlerin fark edilmesi, düzeltilmesi,  Faturalandırma sürecinin daha sağlıklı ve hızlı olabilmesi için farklı uygulamaların görülebilmesi,  Belirtilen sağlık tesisleri faturalandırma biriminde çalışan personellerin birbirleri ile iletişim ve koordinasyonunun güçlenmesi,  Etkin, doğru ve eksiksiz faturalandırma için yapılabilecek işlem ve uygulamaların belirlenmesi  Uygulamalara farklı bakış açısı ile verimliliğin artması sağlanmıştır. FATURALANDIRMA BİRİMİ

43 ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Birliğimiz bünyesinde Karar Destek Sistemi uygulamasına geçilmiştir. FATURALANDIRMA BİRİMİ

44 ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ KARAR DESTEK SİSTEMİ (KDS) KDS genel olarak; bir karar uzmanının (Genel Sekreterlikler) kararını daha rahat verebilmesi için, veri kaynaklarından (HBYS) veriyi alıp, işleyip, karar için gereken hale getiren sistemlerdir. FATURALANDIRMA BİRİMİ

45 ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Birliğe Bağlı Sağlık Tesislerimizin HBYS’leri Birlik KDS sistemine entegre edilmiş olup; Tesislerin ilaç, medikal malzeme depo ve yıllık tüketim miktarları değerlendirilerek, Talep toplama ve ihtiyaç tespit aşamasında KDS üzerindeki verilerden faydalanılmaktadır. Tesislerin satın alma fiyatları değerlendirilerek, Satın Alma karar aşamasında fiyat değerlendirmesi yapılabilmektedir. Tesislerin depolarındaki stok miktarları değerlendirilerek, Stok takibi ile ilgili saha denetimleri gerçekleştirilmektedir. HBYS AÇISINDAN FATURALANDIRMA KDS’nin Kullanım Alanları

46 ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Tesislerin düzenlemiş oldukları faturalar, dönemsel olarak ve servis, branş, doktor bazında sorgulanabilmektedir. Tesislerin yıl ve ay bazında ayaktan, yatan, günübirlik hasta sayıları, fatura tutarları izlenebilmekte ve karşılaştırma yapılabilmektedir. Tesislerin faturalandırılmayan işlemleri takip edilebilmektedir. Tedavide kullanılan ilaç ve sarf malzemelerin maliyetleri görülerek, fatura bazlı maliyet değerlendirmesi yapılabilmektedir. Aynı malzeme ve ilaçların sağlık tesislerindeki kullanım miktarları karşılaştırılabilmektedir. HBYS AÇISINDAN FATURALANDIRMA KDS’nin Kullanım Alanları

47 ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ UNUTULMAMALIDIR Kİ !!!! FATURALANDIRMA SERVİSİNİN VERİMİNİ VE GELİRLERİMİZİ ARTIRMAK İSTİYORSAK; FATURALANDIRMA SERVİSİ VE ÇALIŞANLARINA GEREKEN ÖNEMİ VERMELİYİZ. HBYS AÇISINDAN FATURALANDIRMA

48 ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ HBYS AÇISINDAN FATURALANDIRMA

49 MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI Arzu KAHRAMAN Finansal Analiz Uzmanı


"ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Mali Hizmetler." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları