Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MEDULA KULLANIM KILAVUZU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MEDULA KULLANIM KILAVUZU"— Sunum transkripti:

1 MEDULA KULLANIM KILAVUZU
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ FATURALANDIRMADA HBYS’NİN ÖNEMİ Ve MEDULA KULLANIM KILAVUZU Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. Mali Hizmetler Başkanlığı Arzu KAHRAMAN Finansal Analiz Uzmanı ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

2 HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ (HBYS) NEDİR
Sağlık tesislerindeki tüm tıbbi ve idari işlemlerin bilgisayar ortamında ana bir veri tabanına girilmesi ve gerekli olan tüm verilerin bu veri tabanından tekrar anlamlı bir şekilde geri alınmasını sağlayan, hastanelere zaman, işgücü kazancı, maddi kazanç ve en önemlisi düzgün ve güvenilir istatistiki veri/bilgi sağlayan yazılımlar ve donanımlar bütünüdür. Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

3 NEDEN HBYS ? Bilgi üretim hızı, kalitesi ve miktarı artar.
HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ NEDEN HBYS ? Sağlık kurumlarının bütün kaynaklarının (zaman, insan gücü, mal, finans) etkin bir şekilde kullanılması ve israfın önlenmesi sağlanabilir. Bilgi üretim hızı, kalitesi ve miktarı artar. Bilgi erişim hızı artar. (Mevcut süreden tasarruf) Gelir/giderlerin hatasız izlenmesi, kaçakların önlenmesini sağlar. Yönetime verilecek önemli kararlarda bilgi desteği sağlar, Sağlanan bilgi desteğiyle ileriye yönelik doğru hedef belirlenmesi kolaylaşır, karar verme hızı ve güvenilirliği artar. Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

4 Esnektir; Sağlık kurumunun protokol ve
HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ NEDEN HBYS ? Eksiksiz tıbbi kayıt, muhasebe, depo, ambar, demirbaş kayıtlarının tutulması sağlanır, Esnektir; Sağlık kurumunun protokol ve kurallarına göre yapılandırılabilir. Güvenilirdir. Hasta haklarını koruyacak şekilde sistematize edilmiştir. Personel verimliliği artar. Hasta memnuniyeti arttırılır. Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

5 HBYS’DEN MAKSİMUM FAYDALANABİLMEK İÇİN;
HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ HBYS’DEN MAKSİMUM FAYDALANABİLMEK İÇİN; HBYS için yeterli donanım (server, bilgisayar vb.) sağlanmalı, HBYS kullanıcılarına yeterli eğitim verilmeli, Veri tabanında yer alan tüm verilerin yedekleri alınmalı, gerektiğinde kullanılmak üzere başka bir veri tabanına idarece öngörülen içerik ve kapsamda aktarılabilmeli, Veri paylaşımı gereken; Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS) Çekirdek Kaynak Yönetim sistemi (ÇKYS) Elektronik Faturalandırma Süreçleri (Medula) Malzeme Kaynak Yönetim Sistemi (MKYS) vb. diğer sistemler arası veri aktarımı yapılabilmeli, Sağlık-Nete eksiksiz olarak veri gönderilebilmelidir. Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

6 HBYS’DEN MAKSİMUM FAYDALANABİLMEK İÇİN;
HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ HBYS’DEN MAKSİMUM FAYDALANABİLMEK İÇİN; Laboratuvar Bilgi Yönetim sistemi (LBYS) ve Görüntü Arşiv ve İletişim Sistemleri (PACS) gibi sistemlere entegrasyonu sağlanabilmelidir. Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

7 HBYS’DEN MAKSİMUM FAYDALANABİLMEK İÇİN;
MEVZUAT VE UYGULAMA GÜNCELLEMELERİ HBYS’DEN MAKSİMUM FAYDALANABİLMEK İÇİN; Sağlık Uygulama Tebliği, Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi ve diğer mevzuat güncellemelerinin zamanında ve doğru olarak yapılabilmesi son derece önemlidir. Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

8 MEVZUAT VE UYGULAMA GÜNCELLEMELERİ
HBYS GÜNCELLEMELERİNDE SÜREÇ NASIL İŞLEMELİDİR? SUT, Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi ve diğer mevzuat güncellemeleri HBYS firması tarafından takip edilmeli ve güncellemeler zamanında yapılmalıdır. Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

9 MEVZUAT VE UYGULAMA GÜNCELLEMELERİ
HBYS GÜNCELLEMELERİNDE SÜREÇ NASIL İŞLEMELİDİR? HBYS alım sözleşmelerinde güncellemelerin ne zaman ve nasıl yapılacağı, zamanında yapılmaması ya da eksik-hatalı yapılması sonucu oluşacak zararların tahsili ve cezalarla ilgili hükümler konulmalıdır. HBYS kullanıcılarının talep etmiş oldukları yeni rapor, sorgulama vb. düzenlemelerin kim tarafından (kullanıcı, birim sorumlusu, İdari Mali İşler Müdürü, Yönetici ) ve nasıl talep edileceği (yazılı, mail, fax, telefon), ne kadar sürede düzenlemenin yapılacağı, düzenlemenin süresinde yapılmaması durumunda nasıl bir işlem tesis edileceği, cezalar vb. konular sözleşmede belirtilmelidir. Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

10 MEVZUAT VE UYGULAMA GÜNCELLEMELERİ
HBYS GÜNCELLEMELERİNDE SÜREÇ NASIL İŞLEMELİDİR? Mevzuat değişiklikleri ile ilgili güncellemelerin zamanında ve eksiksiz olarak yapılması konusunda sağlık tesisinde ilgili birimde çalışan personeller (fatura birim sorumlusu, bilgi işlem sorumlusu vb.) görevlendirilmelidir. Görevlendirilen personeller Sağlık Bakanlığı, TKHK, SGK ve diğer ilgili kurumların duyurularını günlük olarak takip etmeli ve mevzuat-uygulama değişiklikleri konusunda gerekli düzenlemelerin yapılması için HBYS firması ile koordinasyon içinde olmalıdır. Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

11 MEVZUAT VE UYGULAMA GÜNCELLEMELERİ
HBYS GÜNCELLEMELERİNDE SÜREÇ NASIL İŞLEMELİDİR? Mevzuat değişiklikleri ya da diğer uygulama değişikliklerinde yapılan düzenlemeler konusunda ilgili HBYS kullanıcıları bilgilendirilmeli, gerekirse eğitim düzenlenmelidir. Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

12 HBYS AÇISINDAN FATURALANDIRMA
MEVZUAT VE UYGULAMA GÜNCELLEMELERİ HBYS GÜNCELLEMELERİNDE SÜREÇ NASIL İŞLEMELİDİR? HBYS AÇISINDAN FATURALANDIRMA Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

13 Faturalandırma İşlemi; Sadece Faturalandırma Biriminin görevi
HBYS AÇISINDAN FATURALANDIRMA Faturalandırma İşlemi; Sadece Faturalandırma Biriminin görevi olarak değerlendirilmemelidir. Faturalandırma bir ÇIKTI ‘dır. Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

14 HBYS AÇISINDAN FATURALANDIRMA
ETKİN, DOĞRU VE EKSİKSİZ FATURALANDIRMA SÜRECİNİ ETKİLEYEN BİRİMLER Hasta Kabul, Poliklinik, Servis, Yoğunbakım Laboratuvar, Görüntüleme, Satınalma Eczane, Medikal Depolar, Bilgiİşlem vb. Faturalandırma Yapılan işlem ve hizmetlerin doğru ve eksiksiz olarak HBYS’ye kaydedilmesi ; faturalandırma işleminin zamanında ve doğru olarak yapılmasını sağlayacak ve olası gelir kaçaklarının önlenmesi sağlanacaktır. Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

15 HBYS AÇISINDAN FATURALANDIRMA
ETKİN, DOĞRU VE EKSİKSİZ FATURALANDIRMA SÜRECİNİ ETKİLEYEN BİRİMLER SAĞLIK TESİSİNDEKİ BİRİMLER BİRBİRLERİ İLE VE FATURALANDIRMA BİRİMİ İLE KOORDİNASYON İÇİNDE OLMALIDIR. HASTA KABUL POLİKLİNİK SERVİS YOĞUN B. FATURALANDIRMA BİLGİ İŞLEM Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. ECZANE MEDİKAL DEPO LABORATUVAR GÖRÜNTÜLEME ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

16 HBYS AÇISINDAN FATURALANDIRMA
Faturada gelir artışı hedefine ulaşmak için alım süreçleri, talep ve satın alma aşamasında kurgulanmalı faturalandırma ile ilgili mevzuat hükümleri de dikkate alınmalıdır. Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

17 Alımı yapılacak olan malzemelerin UBB kayıtları, SUT
HBYS AÇISINDAN FATURALANDIRMA Alımı yapılacak olan malzemelerin UBB kayıtları, SUT fiyatları, MKYS fiyatları değerlendirilmelidir. Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

18 HBYS AÇISINDAN FATURALANDIRMA
İhale sözleşmelerine yüklenicinin eksikliğinden kaynaklı faturalandırılmayan durumlarla ilgili hükümler konulmalıdır. Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

19 HBYS AÇISINDAN FATURALANDIRMA
Firmaya ödeme gerçekleşmeden malzemenin fatura edilebilirliği teyit edilmelidir. Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

20 HBYS AÇISINDAN FATURALANDIRMA
İlaç ve Tıbbi Malzemelerin UBB bilgileri ve SUT kodları HBYS’ye eksiksiz ve doğru olarak girilmelidir. Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

21 HBYS AÇISINDAN FATURALANDIRMA
HBYS üzerinde kayıtlı kullanıcılar ve yetkilendirmeler kontrol altına alınmalıdır. Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

22 HBYS AÇISINDAN FATURALANDIRMA
Analize dayalı fatura takip sistemi oluşturulmalıdır. Aylık faturalandırma tutarları klinik ya da hekim bazlı izlenebilmelidir. Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

23 HBYS AÇISINDAN FATURALANDIRMA
Sağlık Uygulama Tebliği, Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi ve diğer mevzuatta belirtilen sınırlandırmalar ve özel durumlarla ilgili olarak gerekli olan tanımlamalar yapılarak kayıt ve işlem yapıldığı sırada sistemin kullanıcıyı uyarması sağlanmalıdır. Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

24 HBYS AÇISINDAN FATURALANDIRMA
HBYS’de tanımlanan kurumların ve işlemlerin uygun muhasebe kodlarıyla eşleştirilmiş olması gereklidir. Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

25 HBYS AÇISINDAN FATURALANDIRMA
Takip alma ve faturalandırma süresi dolmak üzere olan kayıtlar için sistemin uyarı vermesi sağlanmalıdır. Seçilen tarih aralığında taburcu olmuş ancak fatura edilmemiş kayıtlar bir rapor halinde alınabilmelidir. Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

26 HBYS AÇISINDAN FATURALANDIRMA
İleriki tarihlere randevu verilen tetkik ve görüntüleme hizmetleri (MR, Tomografi, Patoloji vb.) bulunan hastaların raporları onaylanmadan fatura düzenlenmesi engellenmeli; Belirtilen hizmetler için belirlenen maksimum randevu gün süreleri HBYS’ye tanımlanmalıdır. Bu süreleri dolan ancak tetkikleri yapılmayan başvurular için sistem uyarı vererek faturasının düzenlenmesi sağlanmalıdır. Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

27 HBYS AÇISINDAN FATURALANDIRMA
Vezne ve tahsilat ekranından, istenilen tarihler arası ücretli hastalara ait veriler bir rapor halinde alınabilmelidir. Bu raporda hasta isimleri, tahakkuk eden tutar, tahsil edilen tutar ve kalan tutarlar görülebilmelidir. Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

28 12.05.01.06 SGK Hastaları İçin Kullanılan
HBYS AÇISINDAN FATURALANDIRMA tarihinden itibaren yatarak ve günübirlik tedavilerde kullanılan kanser ilaçlarının sağlık tesislerimiz tarafından temini zorunlu hale getirilmiştir. tarihinden itibaren kullanılan kanser ilaçlarına ait bedellerin tahsil edilebilmesi için ; SGK Hastaları İçin Kullanılan Kanser İlaçları Temininden Doğan Alacaklar koduna tahakkuk kaydının yapılması gerekmektedir. Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

29 Bir hastanın tedavisi sırasında kullanılan ilaçlar, sarf malzemeler,
HBYS AÇISINDAN FATURALANDIRMA Tedavi faturalarının maliyet analizinin yapılabilmesi için HBYS’de düzenleme yapılması önem arz etmektedir. Bir hastanın tedavisi sırasında kullanılan ilaçlar, sarf malzemeler, laboratuvar tetkikleri vb. alım fiyatlarını depolardan çekebilmeli ve söz konusu faturadaki maliyetleri belirlenebilmelidir. Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

30 HBYS AÇISINDAN FATURALANDIRMA
Üçüncü basamak sağlık kurumları; SUT eki EK-2/C Listesinde yanında (*) işareti bulunmayan işlemleri SUT eki EK-2/B Listesinden de faturalandırabilir. Verilen hizmetin hizmet başına mı, tanıya dayalı mı olarak faturalandırılacağı değerlendirilirken HBYS üzerinden detaylı bir analiz yapılmadır. Söz konusu durumlar için HBYS firması gerekli düzenlemeleri yapmalı ve yöneticilerin karar verme süreci için sağlıklı bir rapor verebilmelidir. Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

31 HBYS AÇISINDAN FATURALANDIRMA
Faturalandırma birimleri tarafından hastanın fiziki dosyası görülmeden, HBYS sistemine girilen verilere dayanılarak sistem üzerinden fatura düzenlenebilmektedir. Ancak; Hatalı ve eksik faturalandırmanın önüne geçebilmek için, hastanın fiziki dosyası incelenerek fatura düzenlenmesi önem arz etmektedir. Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

32 HBYS AÇISINDAN FATURALANDIRMA
Faturalandırılmayacak İşlemler tarihinden itibaren Provizyon alınan ve Acile başvuran Suriyeli hastalar için fatura düzenlenmeyecek olup, söz konusu hastalar için icmal listesi düzenlenecek ve muhasebeleşmesi için aylık olarak Genel Sekreterlik Muhasebe birimine gönderilecektir. MEDULA üzerinden, ProvizyonGirisDVO istisnaiHal alanında 9 (BKK na göre Borçlular) alanından provizyon alınan Prim borcu bulanan hastalar için sadece provizyon alınacak olup SGK’ya fatura edilmeyecek, GSS Kapsamında Gelir Testi Yaptırmayan ve 60 günden Fazla Prim Borcu Olan Hast hesabında muhasebeleştirilecektir Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

33 MEDULA MEDULA KULLANIM KILAVUZU HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ
Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

34 HBYS AÇISINDAN FATURALANDIRMA
MEDULA (Medikal + Ulak) NEDİR? SGK ile sağlık tesisleri arasında, sağlık tesislerinin iç süreçlerine müdahale etmeksizin, SGK kapsamında yer alan kişilere verilen sağlık hizmetlerinin elektronik olarak kaydedildiği, faturalandığı, Kayıtlar üzerinden gerekli incelemenin yapıldığı, Elektronik bilgiye dayalı hizmetlerin ödemesinin gerçekleştirildiği, bütünleşik bir sistemdir. Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

35 HBYS AÇISINDAN FATURALANDIRMA
SON DÖNEMDE YAPILAN GÜNCELLEMELER Tarihi İtibariyle; ProvizyonGirisDVO ve HastaBilgileriDVO nesnesindeki devredilenKurum alanında gelebilecek değerlere 98: Geçiçi Koruma Kanunu (6458) Kapsamında Olan Yabancılar eklenmiştir. tarihi itibariyle Geçici Koruma Altında bulunan yabancılar için provizyon alınacak, hizmet kayıt ve fatura kayıt yapılmayacaktır. Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

36 HBYS AÇISINDAN FATURALANDIRMA
SON DÖNEMDE YAPILAN GÜNCELLEMELER Tarihi İtibariyle; 29/09/2015 tarihli ve 2015/8106 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Genel Sağlık Sigortası kapsamında olup, GSS prim borcu olup, borç süresi 60 günü geçen kişiler, ( (Bağ-Kur) ile gelir testi yaptıran ya da yaptırmayan kişiler yer almakta olup, yabancılar ve isteğe bağlı sigortalılar yer almamaktadır.) Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kurumları ile Üniversite Hastanelerinden tarihinden 31/12/2015 tarihine kadar ücret ödemeden yararlanabileceklerdir. Bahse konu kişilere provizyon alabilmek için ProvizyonGirisDVO istisnaiHal alanında 9 (BKK na göre Borçlular) gönderilmesi gerekmektedir. (provizyon tipi istisnai hal olmayacaktır) Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

37 HBYS AÇISINDAN FATURALANDIRMA
Tarihi İtibariyle; SUT Katılım payı alınmayacak haller, sağlık hizmetleri ve kişiler başlığı altındaki 10. maddesine(Sağlık raporu ile belgelendirilmek şartıyla; organ, doku ve kök hücre nakline ilişkin sağlık hizmetleri için SUT’un 1.8.1, ve maddelerinde tanımlanan katılım payları alınmaz.) istinaden kişilere katılım payı çıkmaması için hizmet kayıtta özel durum alanında 0 (Organ,doku ve kök hücre nakli uygulanan hasta) gönderilmelidir Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

38 HBYS AÇISINDAN FATURALANDIRMA
Tarihi İtibariyle; İşlem tarihi tarihinde sonra olan (Yarı otomatik infüzyon kemoterapisi) işlemi için en az bir tane Yarı Otomatik, Otomatik veya Robotik cihazı (Otomatik/robotik infüzyon kemoterapisi) işlemi için en az bir tane Otomatik veya Robotik cihazı olması gerekmektedir. Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

39 HBYS AÇISINDAN FATURALANDIRMA
Tarihi İtibariyle; tarihinde SGK portalındaki duyuruya göre belirtilen sut kodlarında Artroplasti Kaydı zorunluğu getirilmiştir. MEDULA sistemi, tarihinden sonra ilgili sut kodlarından herhangi birisinin hizmet kaydı yapılırken, Artroplasti Kayıt Sisteminden ilgili işlem için kaydın olup olmadığını kontrol edecektir. Artroplasti Kaydı olmayan işlemlerin hizmet kaydı yapılmasına izin verilmeyecektir. MEDULA sistemine kaydedilmek istenilen işlemin SUT kodu, işlem tarihi ve taraf bilgisi ile Artroplasti Kayıt Sistemindeki ameliyat sut kodu, ameliyat tarihi ve operasyon bölgesinin aynı olması gerekmektedir. Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

40 İŞLEMLER AÇISINDAN YAPILAN ÖRNEK UYGULAMALAR
HBYS AÇISINDAN FATURALANDIRMA BİRLİĞİMİZ GELİR ARTIRICI İŞLEMLER AÇISINDAN YAPILAN ÖRNEK UYGULAMALAR Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

41 FATURALANDIRMADA ORTAK AKIL UYGULAMASI
FATURALANDIRMA BİRİMİ FATURALANDIRMADA ORTAK AKIL UYGULAMASI Birlik gelir bütçemizin % 60 ını oluşturan Eğitim Araştırma Hastanesi ve Atatürk Devlet Hastanesi Fatura Birimlerinde çalışan personeller belirli sürelerle karşılıklı olarak görevlendirilmiştir. Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

42 FATURALANDIRMADA ORTAK AKIL UYGULAMASI
FATURALANDIRMA BİRİMİ FATURALANDIRMADA ORTAK AKIL UYGULAMASI Belirtilen sürelerin sonunda yapılan değerlendirme toplantısı ile; Eksik ya da hatalı yapılan işlemlerin fark edilmesi, düzeltilmesi, Faturalandırma sürecinin daha sağlıklı ve hızlı olabilmesi için farklı uygulamaların görülebilmesi, Belirtilen sağlık tesisleri faturalandırma biriminde çalışan personellerin birbirleri ile iletişim ve koordinasyonunun güçlenmesi, Etkin, doğru ve eksiksiz faturalandırma için yapılabilecek işlem ve uygulamaların belirlenmesi Uygulamalara farklı bakış açısı ile verimliliğin artması sağlanmıştır. Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

43 Birliğimiz bünyesinde Karar Destek Sistemi uygulamasına geçilmiştir.
FATURALANDIRMA BİRİMİ Birliğimiz bünyesinde Karar Destek Sistemi uygulamasına geçilmiştir. Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

44 KARAR DESTEK SİSTEMİ (KDS)
FATURALANDIRMA BİRİMİ KARAR DESTEK SİSTEMİ (KDS) KDS genel olarak; bir karar uzmanının (Genel Sekreterlikler) kararını daha rahat verebilmesi için, veri kaynaklarından (HBYS) veriyi alıp, işleyip, karar için gereken hale getiren sistemlerdir. Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

45 HBYS AÇISINDAN FATURALANDIRMA
KDS’nin Kullanım Alanları Birliğe Bağlı Sağlık Tesislerimizin HBYS’leri Birlik KDS sistemine entegre edilmiş olup; Tesislerin ilaç, medikal malzeme depo ve yıllık tüketim miktarları değerlendirilerek, Talep toplama ve ihtiyaç tespit aşamasında KDS üzerindeki verilerden faydalanılmaktadır. Tesislerin satın alma fiyatları değerlendirilerek, Satın Alma karar aşamasında fiyat değerlendirmesi yapılabilmektedir. Tesislerin depolarındaki stok miktarları değerlendirilerek, Stok takibi ile ilgili saha denetimleri gerçekleştirilmektedir. Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

46 HBYS AÇISINDAN FATURALANDIRMA
KDS’nin Kullanım Alanları Tesislerin düzenlemiş oldukları faturalar, dönemsel olarak ve servis, branş, doktor bazında sorgulanabilmektedir. Tesislerin yıl ve ay bazında ayaktan, yatan, günübirlik hasta sayıları, fatura tutarları izlenebilmekte ve karşılaştırma yapılabilmektedir. Tesislerin faturalandırılmayan işlemleri takip edilebilmektedir. Tedavide kullanılan ilaç ve sarf malzemelerin maliyetleri görülerek, fatura bazlı maliyet değerlendirmesi yapılabilmektedir. Aynı malzeme ve ilaçların sağlık tesislerindeki kullanım miktarları karşılaştırılabilmektedir. Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

47 FATURALANDIRMA SERVİSİ VE ÇALIŞANLARINA GEREKEN ÖNEMİ VERMELİYİZ.
HBYS AÇISINDAN FATURALANDIRMA UNUTULMAMALIDIR Kİ !!!! FATURALANDIRMA SERVİSİNİN VERİMİNİ VE GELİRLERİMİZİ ARTIRMAK İSTİYORSAK; FATURALANDIRMA SERVİSİ VE ÇALIŞANLARINA GEREKEN ÖNEMİ VERMELİYİZ. Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

48 HBYS AÇISINDAN FATURALANDIRMA
Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

49 Finansal Analiz Uzmanı
TEŞEKKÜRLER Klinikte bakım hizmetinde çalışan sağlık personeli oranı (hemşire, ebe, sağlık memuru) idari kriterdir. Arzu KAHRAMAN Finansal Analiz Uzmanı MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI


"MEDULA KULLANIM KILAVUZU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları