Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ORDU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ARGE BİRİMİ-PROJELER EKİBİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ORDU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ARGE BİRİMİ-PROJELER EKİBİ"— Sunum transkripti:

1 ORDU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ARGE BİRİMİ-PROJELER EKİBİ

2 ERASMUS+ OKUL EĞİTİMİ Erasmus+ Programı, eğitim, gençlik ve spor alanlarında yeni ihtiyaçlara yönelik Avrupa 2020 Stratejisi hedeflerine uygun olarak farklı sektörler arasında işbirliğini teşvik eden daha etkili araçlar sunmayı amaçlamaktadır. Okul eğitim alanına özel olarak ise eğitimde kaliteyi artırmayı, Program Ülkelerindeki okullar ve eğitim personeli arasında işbirliğini güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

3 www.ua.gov.tr ERASMUS+ OKUL EĞİTİMİ
Erasmus+ Okul Eğitimi faaliyetlerinin hedef kitlesi en genel anlamıyla, okul eğitimine taraf olan kamu ya da özel kurum ve kuruluşlar ile bu kurumlardaki idareciler, eğitimciler/öğretmenler ve öğrencileri kapsamaktadır. Başvurular sadece kurum ve kuruluşlar tarafından Ulusal ajansa yapılabilmektedir.

4

5 ERASMUS+ OKUL EĞİTİMİ KA1:Bireylerin Öğrenme Hareketliliği (Ulusal ajansa sunulacak) KA2:Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği-Stratejik ortaklıklar (Ulusal ajansa sunulacak)

6 Okul Eğitiminde Bireysel Öğrenme Hareketlilikleri Personel Hareketliliği (1) KA1
Başvuru Formu Türkçedir. Amaç: Okul personelinin yeterliliklerini (yabancı dil, BİT, vb.) geliştirmek Yurtdışında mesleki gelişim fırsatları sunmak Faaliyetler: Personel Eğitimi Yurtdışında kurs ve eğitim faaliyetlerine katılım Yurtdışında bir ortak okul ya da eğitim alanındaki ilgili bir kuruluşta işbaşı izleme ve gözlem faaliyeti Öğretmen Görevlendirmesi Okul eğitim personelinin proje ortağı bir okulda öğretmenlik yapması

7 Kimler Katılabilir? Eğitim personeli: Başvuru yapan okulun öğretmen ve idarecileri Okulların eğitim personelidir (öğretmenler, idareciler). Başvuru, Program Ülkelerinden birinde yerleşik bir okul ya da konsorsiyum lideri tarafından yapılmalıdır. Bir Okul Eğitimi Personel Hareketliliği projesinde konsorsiyum lideri olabilecek uygun kuruluşlar İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleridir. Bireysel başvuru kabul edilmemektedir.

8 Okul Eğitimi - Personel Hareketliliği KA1
Katılımcı Kuruluşlar Başvuru formunda bir kuruluş (gönderen) yer alacaktır. Uygulama aşamasında ise farklı program ülkelerinden bir gönderen ve en az bir ev sahibi kuruluş olmak üzere en az iki kuruluş yer alacaktır. Öğretmen görevlendirmesi faaliyetinde gönderen ve ev sahibi kuruluşun her ikisi de farklı program ülkelerinde yer alan okullar olmalıdır. Personel Eğitiminde gönderen kuruluş bir okul olmak zorundadır. Ev sahibi kuruluş ise okul veya eğitim- öğretim ve gençlik ya da işgücü piyasası alanında aktif bir kamu kurumu veya özel bir kuruluş olmalıdır. Her iki kuruluş da program ülkelerinde yer almalıdır.

9 Okul Eğitimi - Personel Hareketliliği KA1
Projenin süresi: 1 veya 2 yıl Faaliyetin süresi: 2 gün - 2 ay Projeye sağlanan hibe başlıkları: Kurumsal destek Seyahat giderleri Bireysel destek Kurs ücreti Özel ihtiyaç desteği

10 Okul Eğitimi - Personel Hareketliliği KA1
Bir personel hareketliliği başvurusu; Ana eylemin (Personel Hareketliliği) amaçları ve öncelikleri ile uyumlu olmalıdır. Bir Avrupa Gelişim Planı (European Development Plan) çerçevesinde hazırlanmalıdır. Personelin mesleki gelişim ihtiyaçlarını iyi tanımlamalıdır. İhtiyaca uygun personel seçimi, projeye hazırlık süreci ve katılım sonrası uygulamaya yönelik önlemler içermelidir. Katılımcılar için kaliteli öğrenme olanakları sağlayarak kurumun kapasitesini güçlendirmelidir. Sonuçların kullanılması ve yaygınlaştırılmasına yönelik tedbirler içermelidir.

11 Okul Eğitimi - Personel Hareketliliği KA1
Hibe Ölçütleri Projenin uygunluğu (30 puan) Proje tasarımının ve uygulamasının kalitesi (40 puan) Etki ve yaygınlaştırma (30 puan)

12 Uzun dönemli personel hareketliliği
Okul eğitiminde kurumsal işbirlikleri Stratejik ortaklıklar KA2 Amaç: Farklı ülkelerdeki okullar, yerel/bölgesel eğitim kuruluşları, öğretmen eğitimi veren kuruluşlar ve diğer kuruluşlar arasında yeni uygulamalar geliştirmek, transfer etmek ve bu uygulamaları hayata geçirmek Faaliyetler: Okullar arasında ortak konularda çalışmaya yönelik küçük ölçekli işbirliği projeleri Yerel/bölgesel kuruluşlar ile okullar arasında, eğitim alanında yenilikçi uygulamaların geliştirilmesine yönelik büyük ölçekli ortaklık projeleri Dil becerileri ve kültürel farkındalığı güçlendirmeyi amaçlayan bir proje aracılığıyla, eğitim dönemleri içinde öğrenci gruplarının değişimi Uzun dönemli personel hareketliliği

13 Okul Eğitimi - Stratejik Ortaklıklar
Hibe Ölçütleri Projenin uygunluğu (30 puan) Proje tasarımının ve uygulamasının kalitesi (20 puan) Proje ekibinin ve işbirliğinin kalitesi (20 puan) Etki ve yaygınlaştırma (30 puan)

14 Kimler Başvurabilir? Okullar ve okul eğitimine destek veren diğer kuruluşlar
Not: Proje ortakları arasında okul dışında bir kurum, dernek vs. varsa hibe koordinatör tarafından kendi ulusal ajansından alınıp tüm ortaklara dağıtılacaktır. Sadece okulların bulunduğu ortaklıklarda ise her okul hibesini eski programda olduğu gibi kendi ajansından alacaktır.

15 Katılımcı Kuruluş Sayısı En az 3 program üyesi ülkeden en az 3 kuruluş
Katılımcı Kuruluş Sayısı En az 3 program üyesi ülkeden en az 3 kuruluş. İstisna: a) Program üyesi 2 ülkeden 2 Okulun yer aldığı ortaklık (eski programdaki karşılığı “comenius bilateral partnerships”).

16 b) Program üyesi 2 ülkeden 2 Yerel/Bölgesel okul eğitimi yetkilisi kuruluşun yer aldığı ortaklık (en az bir okul ve en az bir yerel kuruluş ile birlikte.) Eski programdaki karşılığı İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin başvurabildiği ‘comenius regio partnerships

17 Projenin süresi: 2 veya 3 yıl
Not: Projenin 3 yıllık olması için çok sağlam gerekçelere dayanması gerekir. Bunun içinde ek bütçe talep edilemez.

18 Başvurular nasıl yapılır?
Genel olarak, Proje bütçesi kısmında formumuzda gidilecek ülke, nekadar kalacağımızı,ülkeler arası mesafeyi yazarız ve form otomatik olarak bütçeyi çıkarır. Başvurular nasıl yapılır? Başvuran okulun yerleşik bulunduğu ülkedeki Ulusal Ajansa ve e-formlar üzerinden online yapılmaktadır.

19 Nasıl Başvurulur? Erasmus+ Programı Hareketlilik Projesi başvurusu için aşağıdaki basamaklar takip edilmelidir: 1- Yararlanıcı Portalına Kayıt. 2- Program Ölçütlerine Uygunluk Kontrolü. 3- Mali Şartların Kontrolü. 4- Başvuru Formunun Doldurulması ve Gönderilmesi.

20 Başvuru Öncesi Kayıt İşlemi
Erasmus + Programından yararlanmak isteyen tüm kuruluşlar Avrupa Komisyonunun Bireysel Portalına kayıt olmalı ve ilgili yasal ve finansal verileri kaydetmelidir. Öncelikle; https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi adresinden European Commission Authentication Service (ECAS)’e üye olunuz. Bunun için gerekli kullanıcı kılavuzuna; linkinden ulaşabilirisiniz. Daha sonra bireysel portala kayıt için; nt+Portal/portal_content/help/URF_USER_MANUAL.pdf linkinde yer alan kullanıcı kılavuzunu inceleyiniz.

21

22 Kurumlar yararlanıcı portalına kayıt sırasında aşağıdaki belgeleri doldurarak sisteme yüklemelidir.
1- Tüzel Kişilik Belgesi : Bu belge; ities/legal_entities_en.cf linkinde yer almaktadır. 2- Finansal Yeterlilik Belgesi : Bu belge; id/financial_id_en.cfm linkinde yer almaktadır.

23

24

25 Kullanıcı Tanımlama Kodu (PIC)
Veritabanına kayıt işlemi tamamlandıktan sonra kurumların dokuz (9) haneli kullanıcı tanımlama kod (PIC) numarası almaları gerekmektedir. Bu numara yararlanıcıların elektronik başvuru formlarına ulaşmalarını sağlayacak ve Ulusal Ajansların yararlanıcı kurum/kuruluşlar ile yapılacak tüm iletişimlerinde kullanılacaktır

26 Erasmus + Programının her bir alt faaliyeti için Avrupa Komisyonu veya Yürütme Ajansı veya Ulusal Ajansın internet sayfasında yayımlanan başvuru formları kullanılacaktır. Tüm başvurular on-line yapılacak olup, başvuru formları kâğıt çıktı olarak gönderilmeyecektir. Posta, kargo, faks veya e-posta ile gönderilen başvuru formları kabul edilmeyecektir. Başvuru formu ile birlikte tüm ek belgelerin de sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Sunulması gereken evraklar için takip edilmelidir. Başvuru formları Program üyesi ülke dillerinden birinde doldurulacaktır. Başvuru formlarının üzerindeki “Gönder (Submit)” butonuna basılarak çevrim içi gönderim yapılmalıdır. Başvuru formunun gönderim işleminin tamamlanabilmesi için formun ayrıca TURNA Elektronik Proje Yönetim Sistemine de yüklenmesi gerekmektedir.

27 TEŞEKKÜR EDERİZ.


"ORDU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ARGE BİRİMİ-PROJELER EKİBİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları