Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İş Analizi ve İş Dizaynı BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İş Analizi ve İş Dizaynı BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi."— Sunum transkripti:

1 İş Analizi ve İş Dizaynı BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

2 İş Analizi Nedir? 1900’lü yılların başı İşletmelerde verimliliği artırmak için işlerin bilimsel olarak ele alınmaya başlanması Bölünebilen en basit parçalara ayrılan işlerin çalışanlar tarafından minimum öğrenme ile kısa zamanda ve hatasız olarak gerçekleştirilmesi Volvo örneği İş analizi nedir? 08/10/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 2

3 İş Analizi Nedir? En kısa zamanda ve hatasız üretim Rutin, monoton ve basit hale gelen üretim Motivasyon İşletmelerde belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için çalışanlar ve yaptıkları işlerin bölüm, birim, departman gibi çeşitli gruplara ayrılması ve analizi 08/10/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 3

4 İş Analizi Nedir? 08/10/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 4

5 İş Analizinin Gelişimi 08/10/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 5 İlk kez 1900’ler Bir yönetim tekniği Sanayileşme süreci 1960’lı yıllar Psikolog ve davranış bilimcilerin araştırmaları Örgütsel davranış 1980’li yıllar İş analizi çalışmalarının derinleştirilmesi

6 İş Analizinin İçeriği 08/10/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 6 İş analizi: Herhangi bir işe ilişkin gerekli bilgilerin toplanması çabası Ana soru; İşgören neyi, nasıl, neden ve hangi bilgi ve beceriler ile yapacak?

7 İş Analizinin İçeriği 08/10/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 7 İşlevler İşi yapan kişi ile ilgili bilgiler, fiziksel unsurlar arasındaki ilişki Çalışma alanları İşin içerdiği görevleri yerine getirmek için kullanılan teknikler Malzeme, ürün ya da hizmetler İşin tamamlanması ile elde edilen çıktı ya da işin amacı İşgörenin özellikleri İşin fiziksel gerekleri

8 08/10/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 8

9 İşi Oluşturan Faaliyetler 08/10/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 9 İşe yönelik faaliyetler İşçiye yönelik faaliyetler Makine, araç-gereç, teçhizata yönelik faaliyetler İş performansı İş içeriği İş gerekleri

10 İş Analizinin İKY ile İlişkisi 08/10/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 10 İnsan kaynakları yönetimi programları Verimliliği ve çalışma yaşamının kalitesini geliştirici programlar İş analizi Örgüt iç çevresi Tepe yönetimin amaçları Teknoloji İş tanımları Görevler Amaçlar Koşullar Standartlar Özellikler İş gerekleri Beceri Bilgi Yetenek Kişilik İlgi alanları Tercihler İKY programları İK planlama İşe alma Seçim Yerleştirme Performans değerlendirm e Ücret yönetimi Eğitim İş güvenliği ve işgören sağlığı

11 İş Analizi Bilgi Toplama Yöntemleri 08/10/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 11 Gözlem Anket Mülakat Diğer yöntemler (günlük kayıtlar, işaretleme listesi vb.) Bu yöntemler tek başına yeterli mi?

12 İş Tanımları ve Gerekleri 08/10/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 12 İş tanımı neden önemli?

13 İş Tanımları ve Gerekleri 08/10/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 13 İş tanımlarında nelerin bulunması gerekir; -İşin tanıtılması -İşin içerdiği görevler -İşin ilişkili olduğu diğer işler ve işin gerektirdiği gözetim

14 Örnek İş Tanımı 08/10/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 14

15 Örnek İş Tanımı 08/10/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 15

16 İş Tanımları Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 08/10/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 16 Kişilerin sorumlulukları açık seçik ve anlaşılır bir biçimde ifade edilmeli + performansı geliştirir, iş tatminini artırır İşler arasındaki ilişkiler açıkça belirtilmeli İlgili üst/gözetimci ve insan kaynakları departmanı tarafından kontrol edilmeli İş tanımları güncellenmeli

17 İş Gerekleri 08/10/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 17 Herhangi bir işi yapabilmek için kişide bulunması gereken özellikler İçerdiği bilgiler; - Eğitim - Deneyim - Yaş - Zihinsel ve fiziksel beceriler

18 İş Gerekleri 08/10/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 18 İş Tanımı İş unvanı: ………. İş özeti: ……….. İş ile ilgili görev ve sorumluluklar: …………… Çalışma koşulları: …………… İş Gerekleri İş unvanı: ………. İşin gerekleri: Eğitim Deneyim Beceriler …

19 İş Analisti 08/10/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 19

20 İş Analisti Kimdir? 08/10/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 20

21 İş Analisti 08/10/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 21 Soru: İnsan kaynakları yöneticisi iş analisti midir? Kurumun büyüklüğüne göre değişiklik gösterebilir.

22 İş Analisti 08/10/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 22 Soru: İnsan kaynakları yöneticisi iş analisti midir? Kurumun büyüklüğüne göre değişiklik gösterebilir. Düz adam tanımı: İş analizini yapan kimse. TDK; İş: Bir sonuç elde etmek, herhangi bir şey ortaya koymak için güç harcayarak yapılan etkinlik, çalışma Analist: Çözümleyici

23 08/10/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 23

24 08/10/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 24

25 İş Dizaynı 08/10/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 25 İş dizaynı nedir? İş dizaynı ile iş analizinin farkı ne olabilir? İşleri kişiler için daha anlamlı ve tatmin sağlayıcı yönde geliştirmek İşgören tatmini, örgütsel etkinlik ve verimlilik sağlama

26 İş Dizaynı Çalışmaları 08/10/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 26 İş dizaynı çalışmalarında temel amaçlar; -Örgüt açısından verimlilik -Kalite ve maliyetlerde gelişme göstermek -Çalışanlar açısından iş tatmini sağlamak -Toplumsal açıdan var olan çeşitli kurum, düzenleme ve sistemlere ters düşmemek

27 İş Dizaynı Çalışmalarında Dikkate Alınacak Unsurlar 08/10/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 27 Örgütsel unsurlarÇevresel unsurlarDavranışsal unsurlar Mekanistik yaklaşımÇalışanların yetenek ve yatkınlıkları Özerklik İş akışıSosyal beklentilerÇeşitlilik Geleneksel iş uygulamaları Görevle özdeşleşme ErgonomiGörevin önemliliği Geri besleme

28 İş Dizaynı Çalışmalarında Dikkate Alınacak Unsurlar 08/10/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 28

29 İş Dizaynı Yaklaşımları 08/10/2015 BBY373 İNSAN KAYNAKLARı YÖNETIMI 29 İş basitleştirme İş rotasyonu İş genişletme ve iş zenginleştirme

30 İş Analizi ve İş Dizaynı BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi


"İş Analizi ve İş Dizaynı BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları