Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME ARAŞTIRMALARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME ARAŞTIRMALARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI"— Sunum transkripti:

1 ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME ARAŞTIRMALARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI
Prof. Dr. Yusuf Suat HASÇİÇEK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanı

2 ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME ARAŞTIRMALARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI
SUNUM PLANI KURULUŞ. TÜRKİYE UZAY AJANSI MEVZUAT DESTEKLEMEDE ÖNCELİKLİ KONULAR TURKSAT 6A Başkanlığımız; elektronik haberleşme, havacılık ve uzay teknolojileri ile ilgili alanlarda yerli tasarım ve üretime yönelik araştırma, geliştirme ve eğitim faaliyetlerine ilişkin proje başvurularının değerlendirilmesi, desteklenmesi, izlenmesi ve sonuçlandırılması faaliyetlerinin yürütülmesi için görevlendirilmiştir.

3 ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME ARAŞTIRMALARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI
KURULUŞ 1 Kasım 2011 tarihli 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığı, 2014 yılı içinde Başkan ataması yapılarak fiilen görevine başlamıştır. Başkanlığımız; elektronik haberleşme, havacılık ve uzay teknolojileri ile ilgili alanlarda yerli tasarım ve üretime yönelik araştırma, geliştirme ve eğitim faaliyetlerine ilişkin proje başvurularının değerlendirilmesi, desteklenmesi, izlenmesi ve sonuçlandırılması faaliyetlerinin yürütülmesi için görevlendirilmiştir.

4 ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME ARAŞTIRMALARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI
TÜRKİYE UZAY AJANSI Amerika Birleşik Devletleri’nde uydu ve uzay ile ilgili alanlarda mümeyyiz olmuş akademisyenlerle, Türkiye’de yine uzay ve uydu konusunda uzman akademisyenlerle Çalıştaylar düzenlenmiştir. Konu ile ilgili tüm kamu kurum ve kurulularının görüşleri alınmıştır. Çalıştaylar ve toplantılarda elde edilen bilgiler doğrultusunda; Türkiye Uzay Ajansı’nın kuruluş kanunu taslağı hazırlanmıştır. TUA’nın 2016 yılı içinde faaliyete geçmesi planlanmaktadır. Başkanlığımız, ilk önce Türkiye Uzay Ajansı’nın kuruluş çalışmalarını yürütmüştür. Bu kapsamda; Amerika Birleşik Devletleri’nde uydu ve uzay ile ilgili alanlarda mümeyyiz olmuş akademisyenlerle, Türkiye’de yine uzay ve uydu konusunda uzman akademisyenlerle. Çalıştaylar düzenlenmiş, İlgili tüm kamu kurum ve kurulularının görüşleri alınmış. Çalıştaylar ve toplantılarda elde edilen bilgiler doğrultusunda; Milli Uzay Politikası çerçevesinde, Türkiye'nin askeri, güvenlik, istihbarat, iletişim, havacılık, nükleer/güneş enerjisi, malzeme bilimi vb. alanlarda ihtiyaç duyduğu sistemlerin geliştirilmesini sağlayarak, ülkemizin stratejik önemini, güvenliğini ve dış politikasını belirleyecek olan Türkiye Uzay Ajansı’nın kuruluş kanunu taslağı hazırlanarak tarihinde Bakanlar Kurulunda imzaya açılmıştır.

5 ‘Araştırma Geliştirme Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik’
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME ARAŞTIRMALARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI ARAŞTIRMA GELİŞTİRME PROJELERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK ‘Araştırma Geliştirme Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik’ tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik ile; Elektronik haberleşme, havacılık ve uzay teknolojileri, denizcilik, demiryolları ve karayolları ile ilgili alanlarda, yerli tasarım ve üretime yönelik araştırma, geliştirme ve eğitim faaliyetlerine ilişkin proje başvurularının; değerlendirilmesi, desteklenmesi, izlenmesi ve sonuçlandırılması ile bu faaliyetlerin yürütülmesinde görevlendirilecek uzmanların vasıfları ve bunlara yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esasları belirlenmiştir. Başkanlığımızın Ar-Ge konularındaki işlemlerinin yürütülmesi için mevzuat çalışmaları tamamlanarak; ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri de alınarak hazırlanan; ‘Araştırma Geliştirme Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik’ tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik ile; Elektronik haberleşme, havacılık ve uzay teknolojileri, denizcilik, demiryolları ve karayolları ile ilgili alanlarda, yerli tasarım ve üretime yönelik araştırma, geliştirme ve eğitim faaliyetlerine ilişkin proje başvurularının; değerlendirilmesi, desteklenmesi, izlenmesi ve sonuçlandırılması ile bu faaliyetlerin yürütülmesinde görevlendirilecek uzmanların vasıfları ve bunlara yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esasları belirlenmiştir. Ayrıca; Ar-Ge proje başvurularının ne şekilde yapılacağı yönünde ikincil mevzuat çalışmaları da tamamlanarak Başvuru formları ve diğer usul ve esaslar belirlenmiştir. NOT: Bu Yönetmelik, 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 5. maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi ve 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi ile 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 19, 34 ve 40. maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

6 ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME ARAŞTIRMALARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI
TÜRKİYE UZAY AJANSI Amerika Birleşik Devletleri’nde uydu ve uzay ile ilgili alanlarda mümeyyiz olmuş akademisyenlerle, Türkiye’de yine uzay ve uydu konusunda uzman akademisyenlerle Çalıştaylar düzenlenmiştir. Konu ile ilgili tüm kamu kurum ve kurulularının görüşleri alınmıştır. Çalıştaylar ve toplantılarda elde edilen bilgiler doğrultusunda; Türkiye Uzay Ajansı’nın kuruluş kanunu taslağı hazırlanmıştır. TUA’nın 2016 yılı içinde faaliyete geçmesi planlanmaktadır. Başkanlığımız, ilk önce Türkiye Uzay Ajansı’nın kuruluş çalışmalarını yürütmüştür. Bu kapsamda; Amerika Birleşik Devletleri’nde uydu ve uzay ile ilgili alanlarda mümeyyiz olmuş akademisyenlerle, Türkiye’de yine uzay ve uydu konusunda uzman akademisyenlerle. Çalıştaylar düzenlenmiş, İlgili tüm kamu kurum ve kurulularının görüşleri alınmış. Çalıştaylar ve toplantılarda elde edilen bilgiler doğrultusunda; Milli Uzay Politikası çerçevesinde, Türkiye'nin askeri, güvenlik, istihbarat, iletişim, havacılık, nükleer/güneş enerjisi, malzeme bilimi vb. alanlarda ihtiyaç duyduğu sistemlerin geliştirilmesini sağlayarak, ülkemizin stratejik önemini, güvenliğini ve dış politikasını belirleyecek olan Türkiye Uzay Ajansı’nın kuruluş kanunu taslağı hazırlanarak tarihinde Bakanlar Kurulunda imzaya açılmıştır.

7 ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME ARAŞTIRMALARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI
YÖNETMELİK Bütçe sınırlaması yapılmamıştır. Kamu ve Özel Kuruluşlar başvuru yapabilir. Başvuru yapacak kuruluşların en az bir yıl faal olması. Her kuruluş, sadece bir konu başlığında başvuru yapabilir.

8 ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME ARAŞTIRMALARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI
TÜRKSAT 6A Mevzuat çalışmalarının tamamlanmasını müteakip; İlk olarak 2015 yılı içerisinde “TÜRKSAT 6A Yerli Haberleşme Uydusu Geliştirilmesi ve Üretimi" projesinin desteklenmesine başlanılmıştır. Projenin birinci altı aylık dönemine ait gelişmeler, oluşturulan izleme grubu ile Türksat ve Tübitak yetkilileri tarafından değerlendirilmiş ve uygun bulunarak ikinci altı aylık döneme geçilmesine karar verilmiştir. İkinci altı aylık dönem için Bakanlığımız tarafından ödenmesi gereken katkı payı da Ağustos ayı içerisinde ödenmiştir.

9 ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME ARAŞTIRMALARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI
TEŞEKKÜR EDERİM.


"ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME ARAŞTIRMALARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları