Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HAYAT BOYU REHBERLİK VE DANIŞMANLIK SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HAYAT BOYU REHBERLİK VE DANIŞMANLIK SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ."— Sunum transkripti:

1

2 HAYAT BOYU REHBERLİK VE DANIŞMANLIK SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ

3 HAYAT BOYU REHBERLİK NEDİR ? Her yaşta vatandaşın ilgi alanlarını, yeterliliklerini ve kapasitelerini tanıyarak işe yarar, anlamlı bir eğitim öğretim edinmesi ve istihdam seçeneklerini değerlendirip karar vermesi dolayısıyla bu becerilerini kullanabileceği öğrenme ve iş hayatını planlamasını sağlayan aktivite dizilerine denir.

4 HAYAT BOYU REHBERLİĞİN AMACI Bireyleri; bilgi, beceri ve yeteneklerinin sürekli olarak gelişimi konusunda desteklemektir.

5 HAYAT BOYU REHBERLİĞİN ROLÜ dönüm noktası rolü eğitim yolları (mesleki eğitim) konusunda seçim yapma yükseköğrenim veya işe yerleşme destekleme rolü (eğitim veya geçiş sürecinde) okulu bırakmayı engelleme, eğitime devam etmenin teşvik edilmesi, eğitime karşı isteği artırma güçlendirme rolü bireyi ‘hayat boyu öğrenici’ olması yönünde hazırlamak, iş bulabilir hale getirme ve hayat boyunca bu vasfa sahip olabilmelerini sağlamak, ‘kariyer yönetimi becerileri’ ve süreçlerini yönetebilme kapasitesini artırma,

6 HAYAT BOYU REHBERLİK SİSTEMİNİN TEMEL BİLEŞENLERİ Eğitim Danışmanlığı Mesleki Rehberlik Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kariyer Rehberliği

7 PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK Bireye kendisini tanıması, problemlerini çözmesi, çevresine dengeli ve sağlıklı bir uyum sağlaması ve kendini gerçekleştirmesi için yapılan uzman desteğine denir.

8 KARİYER REHBERLİĞİ Kariyer Yönetimi faaliyetleri ise çalışanın yetenek ve ilgi alanları kapsamında kariyer ilerletme faaliyetlerinin planlamasıdır. Kariyer Yönetimi işe başlama, atama/ terfi/ transfer iş/ alan değişikliklerini kapsar.

9 MESLEKİ REHBERLİK Mesleki rehberlik, bireylerin meslekleri tanımaları, ilgi ve yeteneklerine uygun meslekleri seçmeleri, mesleğe hazırlanmaları ve seçtikleri meslekte başarılı olabilmeleri için bireye yapılan yardımdır.

10 İngiltere’de Hayat Boyu Rehberlik Uygulamaları Hayat Boyu Rehberlik Politikası – Bakanlar Kurulu HBR Uygulamaları - Yerel İdareler Özel Kariyer Merkezleri ve Eğitim Kurumları

11 Fransa’da Hayat Boyu Rehberlik Uygulamaları 2009 Hayat Boyu Rehberlik Kanunu ile Bakanlıklar arası bir yapı kurulmuştur. Bu yapı, Ulusal politikaları dikkate alarak öncelikler belirler, Kalite standartları belirler, Bölgesel düzeydeki politikaları koordine eder.

12 Finlandiya’da Hayat Boyu Rehberlik Uygulamaları Mesleki Rehberlik (eğitim öğretim kurumları) Mesleki Rehberlik (istihdam kurumları) Kariyer Planlama Hizmetleri (istihdam kurumları) Eğitim Fırsatları ve Mesleki Bilgilendirme Hizmetleri (istihdam kurumları)

13 Birçok ülkede rehberlik hizmetleri birçok farklı sektörde, değişik bakanlıklarda ve diğer kurumlar ( okul, yüksek okul, iş ve işçi bulma kurumları, sosyal taraflar, gönüllü kuruluşlar, özel sektör) tarafından sağlanmaktadır. HBR en önemli anahtar rollerinden biri de bireyin kişisel ve mesleki gelişiminde sektörler arası geçişlerini etkili bir şekilde sağlamasına yardımcı olmaktır. Bu sebepledir ki hayat boyu rehberlik için etkili politikalar değişik otoritelerin ve paydaşların bir araya gelmesi gerektirmektedir.

14 TÜRKİYE’DE REHBERLİK HİZMETLERİ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İŞKUR MEB Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı EUROGUIDANCE Türkiye (Mesleki Rehberlik ve Danışmanlık) PLOTEUS Türkiye (Avrupa Genelinde Öğrenme İmkânları Konusunda Kapsamlı Web Portalı) İŞKUR Meslek Bilgi Merkezleri Hayatboyu Rehberlik Ağı (Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Gn.Md.) Ulusal Mesleki Bilgi Sistemi (Mesleki ve Teknik Eğitim Gn. Md.) Rehberlik Araştırma Merkezleri (Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Gn. Md.) Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisleri (Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Gn. Md.) Hayat Boyu Öğrenme Web Portalı ( Hayat Boyu Öğrenme Gn. Md.) Aile Danışma Merkezleri Toplum Merkezleri  Aile İrşat ve Rehberlik Büroları

15 Türkiye’de Hayat Boyu Rehberliğe Dayanak Teşkil Eden Ulusal Belgeler 9. ve 10. Kalkınma Planı 60. Hükümet Programı Milli Eğitim Bakanlığı 2010-2014 Stratejik Planı 18. Milli Eğitim Şurası Türkiye Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi 2014-2018

16 HAYAT BOYU ÖĞRENME STRATEJİ BELGESİ ÖNCELİK 4 HAYAT BOYU REHBERLİK

17 ÖNCELİK 4: HAYAT BOYU REHBERLİK VE DANIŞMANLIK SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ TEDBİR 4.1: Hayat boyu rehberlik sisteminin geliştirilmesi için altyapı güçlendirilecektir. TEDBİR 4.2: Bireylerin mesleki gelişim süreçleri desteklenecektir. TEDBİR 4.3: Hayat boyu rehberliği destekleyen ulusal ve uluslararası bilgi ağı geliştirilip yaygınlaştırılacaktır.

18 ÖNCELİK 4: HAYAT BOYU REHBERLİK VE DANIŞMANLIK SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ TEDBİR 4.1: Hayat boyu rehberlik sisteminin geliştirilmesi için altyapı güçlendirilecektir. FAALİYETLER SORUMLU KURUM KURULUŞ İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/ KURULUŞ PERFORMANS GÖSTERGESİ Faaliyet 4.1.1: Rehberlik ve araştırma merkezlerinde çalışan personelin mesleki yeterlilikleri artırılacaktır. MEB İŞKUR Hayat Boyu Rehberlik alanında hizmet veren kurum/kuruluş sayısının illere göre dağılımı Protokol sayısı Hizmet sunucu personel sayısı Hizmet sunucu personel başına düşen birey sayısı Mesleki gelişim becerilerine yönelik yayınlanan ve uygulanan eğitim programı sayısı Faaliyet 4.1.2: Rehberlik ve araştırma merkezlerinde yürütülen hizmetler için iş süreçleri tanımlanacaktır. MEB Faaliyet 4.1.3: Okul rehberlik ve psikolojik danışma servislerinde çalışan personelin mesleki yeterlilikleri artırılacaktır. MEBİŞKUR Faaliyet 4.1.4: Mesleki Bilgi Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetlerinde İşbirliği Mutabakat belgesine işlerlik kazandırılacaktır. MEB ÇSGB, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, TÜİK, YÖK, DPT, İŞKUR, MYK, TOBB, TESK, TİSK, TÜRK-İŞ Faaliyet 4.1.5: Mesleki Bilgi Sisteminin güçlendirilerek Hayat Boyu Öğrenme web portalında yer alacaktır. MEB ÇSGB, TÜİK, YÖK, DPT, İŞKUR, MYK, TOBB, TESK, TİSK, TÜRK-İŞ Faaliyet 4.1.6:E-rehberlik modülünün geliştirilerek Mebbis sistemine entegre edilecektir. MEB

19 ÖNCELİK 4: HAYAT BOYU REHBERLİK VE DANIŞMANLIK SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ TEDBİR 4.2: Bireylerin mesleki gelişim süreçleri desteklenecektir. FAALİYETLER SORUMLU KURUM KURULUŞ İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM KURULUŞ PERFORMANS GÖSTERGESİ Faaliyet 4.2.1: Üniversite tercihinde bulunacak öğrenciler başta olmak üzere, meslek seçiminde bulunacak kişilere yönelik Meslek Tanıtım Günleri düzenlenecektir. İŞKURÜNİVERSİTELER Mesleklerin tanıtımına yönelik hazırlanan görsel ve yazılı materyal sayısı Hizmet alanların memnuniyet düzeyi Rehberlik ve danışmanlık hizmeti alan birey sayısı Faaliyet 4.2.2: MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarına başvuruda bulunan adaylara yönelik rehberlik sistemi kurulacaktır. MYK Faaliyet 4.2.3: İş ve Meslek Danışmanlığı hizmeti verilen danışan sayısı artırılacaktır. İŞKUR Faaliyet 4.2.4: Ulusal yeterliliklerde portfolyoya dayalı ölçme ve değerlendirme yönteminin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecektir. MEB MYK Faaliyet 4.2.5: 8. Sınıf sonunda üst eğitim programı tanıtım çalışmasının artırılması. MEB (ÖERHGM) MEB Eğitim Öğretim Daireleri

20 FAALİYETLER SORUMLU KURUM KURULUŞ İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM KURULUŞ PERFORMANS GÖSTERGESİ Faaliyet 4.2.6: Mesleklerin tanıtımına ilişkin internet sitesi tasarlanacaktır. Mesleki rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinde kullanılmak üzere meslek seçme aşamasında olan öğrencilerin, velilerinin ve öğretmenlerinin bilgi ve ilgi düzeylerini arttırmak amacıyla, “Meslek Seçimine Destek” Dergisi hazırlanacaktır. İŞKUR Hizmet-içi eğitim programı ve katılanlar sayısı Portfolyo oluşturan birey sayısı Faaliyet 4.2.7: 9. Sınıf sonunda alana/dala yönlendirme çalışmasının artırılması. MEB (ÖERHGM) MEB Eğitim Öğretim Daireleri Faaliyet 4.2.7: 12. Sınıf sonunda yükseköğretim programına yönlendirme çalışmasının artırılması MEB (ÖERHGM) MEB Eğitim Öğretim Daireleri Faaliyet 4.2.9: Mesleki rehberlik alanında yazılı ve görsel materyal geliştirilecek ve yöneltme süreçlerine ilişkin doküman hazırlanacaktır MEB (ÖERHGM) MEB Eğitim Öğretim Daireleri ÖNCELİK 4: HAYAT BOYU REHBERLİK VE DANIŞMANLIK SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ TEDBİR 4.2: Bireylerin mesleki gelişim süreçleri desteklenecektir.

21 ÖNCELİK 4: HAYAT BOYU REHBERLİK VE DANIŞMANLIK SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ TEDBİR 4.3: Hayat boyu rehberliği destekleyen ulusal ve uluslararası bilgi ağı geliştirilip yaygınlaştırılacaktır. FAALİYETLER SORUMLU KURUM KURULUŞ İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM KURULUŞ PERFORMANS GÖSTERGESİ Faaliyet 4.3.1: ELGPN ve Euroguidance merkezleri ile işbirliğinin güçlendirilmesi. MEB (ÖERHGM) İŞKUR Ağa dahil olan üye kurum/kuruluş sayısı Portala kayıtlı üye sayısı Portalı ziyaret eden kişi sayısı Faaliyet 4.3.2: HBÖ portalındaki (www.hbo.gov.tr) rehberlik bileşeni güncellendirilip, geliştirilecek ve yaygınlaştırılacaktır. MEB (HBÖGM) (BİDB) MEB (ÖERHGM)

22 İLGİNİZE VE DESTEĞİNİZE TEŞEKKÜR EDERİZ. T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


"HAYAT BOYU REHBERLİK VE DANIŞMANLIK SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları