Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PROJENİN ADI Van İli Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin Başarı Durumlarının Araştırılması Projesi PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PROJENİN ADI Van İli Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin Başarı Durumlarının Araştırılması Projesi PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü."— Sunum transkripti:

1

2

3 PROJENİN ADI Van İli Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin Başarı Durumlarının Araştırılması Projesi PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü

4 PROJENİN SÜRESİ 3 ay (12 Şubat/ 12 Mayıs 2015)

5 İbrahim TAŞYAPAN Van Valisi Önder CAN Vali Yardımcısı Prof. Dr. Peyami BATTAL YYÜ Rektörü Kıyasettin KIREKİN İl Milli Eğitim Müdürü PROJE ÜST KURULU

6 Milli Eğitim Müdürlüğü 1. Orhan BEDİR Milli Eğitim Müdür Yardımcısı 2. Hakan DURĞUN Proje Koordinatörü 3. Garip KIZILKAYA ARGE Birim Koordinatörü 4. Nurcan ALPASLAN Proje Uzmanı Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1. Doç. Dr. Hasan Basri MEMDUHOĞLU 2. Yrd. Doç. Dr. Ahmet YAYLA 3. Yrd. Doç. Dr. Nejdet TAŞKIN 4. Yrd. Doç. Dr. Ramazan SAK 5. Araş. Gör. Mehmet TURHAN 6. Araş. Gör. Osman TAT 7. Araş. Gör. İshak KOZİKOĞLU 8. Araş. Gör. Mecit ASLAN PROJE YÜRÜTME EKİPLERİ

7 1. 13 İlçede 17.000 kişiye anket uygulandı. 2. Belirlenen 5 ilçede (Erciş, Özalp, Başkale, Çatak, İpekyolu) İlçe Şube müdürleri, Okul Müdürleri, Veli, STK temsilcileri, Muhtar, Sendika temsilcileri, Kurum temsilcilerinin katılımları ile odak grup çalışması yapıldı. 3. Başarılı 2 ile çalışma ziyareti gerçekleştirildi. (Mersin, Bursa) 4. İlimizde tüm paydaşların katılımı ile 1 günlük çalıştay düzenlendi. 5. Proje çıktıları rapor kitap haline getirilerek tüm paydaşlara dağıtıldı.

8 İL, İLÇE VE OKUL EYLEM PLANLARI

9 S.NOFAALİYETSORUMLUTARİH 1 İl Milli Eğitim Müdürü başkanlığında İl başarı ekibi  İl Milli Eğitim Müdürü,  Maarif Müfettişleri Başkanı,  Temel eğitim,  Ortaöğretim,  Mesleki eğitim,  Din Öğretimi,  Özel Eğitim ve Rehberlik,  İnsan kaynakları  Özel öğretim  Ölçme değerlendirme ve sınav hizmetleri,  Destek Hizmetleri  İnşaat ve Emlak  Hayat boyu öğrenmeden sorumlu müdürler,  Ar-Ge PEK ekibi  YYÜ Akademik Danışmanlarından, oluşturularak, yıllık çalışma takvimi hazırlamak. İl Milli Eğitim Müdürü *Toplantı: Birim başkanları ile yıllık plan değerlendirme toplantısı İL BAŞARI EKİBİ Milli Eğitim Müdürü Maarif müfettişleri Başkanı  AR-GE PEK Ekibi  Temel Eğitim,  Ortaöğretim,  Mesleki Eğitim,  Din Öğretimi 20.10.2015

10 S.NO FAALİYET SORUMLUTARİH 2 İlçe Milli Eğitim Müdürlerine, akademik başarının artırılmasına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlemek. İl Başarı Ekibi *13 İlçe Milli Eğitim Müdürü ile İl Başarı Ekibinin ortak bilgilendirme toplantısı 26 Ekim 2015/ 14:00 3 Tüm ilçelerin ilgili okulların son iki yılda yapılan merkezi sınavların (TEOG, YGS/LYS) istatistik verilerini toplamak. İl Başarı Ekibi (Temel eğitim, ortaöğretim, mesleki eğitim ve din öğretimi) Ekim 2015 (Her ayın son haftası değerlendirme) 4 İlçelerin mevcut koşullarını dikkate alarak somut, gerçekçi ve ulaşılabilir başarı hedeflerini belirlemek ve stratejik planda yer almasını sağlamak.  İl danışma komisyonu ile İl MEM komisyonunun görüşlerinin alınmasını sağlamak İl Başarı Ekibi Ekim 2015 5 İl Milli Eğitim Müdürü başkanlığında, İlçe milli eğitim müdürlerinin katılımları ile I.dönem başı, I.dönem sonu, II. Dönem sonu bilgilendirme ve değerlendirme toplantıları düzenlemek. İl Başarı Ekibi Ekim /Aralık 2015 Mayıs 2016

11 5 Destekleme ve yetiştirme kurslarının açılmasını sağlamak ve takibini yapmak. İl Başarı Ekibi Ekim 2015/Haziran 2016 6İl genelinde bütçe uygunluğuna göre en az bir deneme sınavı düzenlemek. İl Başarı Ekibi Ekim 2015/Haziran 2016 7 Kitap okumaya olan ilgiyi artırmak amacıyla, ilçelerdeki öğrencileri, yerel ve ulusal yazarlar ile buluşturarak söyleşilerin düzenlenmesini sağlamak. *Yazarlarımız öğrencilerle buluşuyor *iyi örnekler paylaşımı projeleri il tarafından yürütülmektedir. İl Başarı EkibiEkim 2015/Haziran 2016 8 İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler kapsamında (şiir, deneme, öykü yarışmaları, müzik ve şiir dinletileri, resim sergileri vb.) etkinlikler düzenlenmesini sağlamak. İl Başarı EkibiEkim 2015/Haziran 2016 9 Öğrencilerin anlayarak hızlı okumalarını geliştirebilmeleri için “Hızlı Okuma Tekniği” eğitimlerinin yapılmasını sağlamak amacıyla projeler hazırlamak. İl Başarı EkibiEkim 2015/Haziran 2016 10 Okullarda öğrencilerin ve velilerin görebileceği yerlere; verimli ve etkili çalışma yöntemleri, zamanı verimli kullanma, hedef belirleme, okulda başarılı olmuş örnek öğrenciler, sınavlar vb. konularda motivasyon artırıcı resim, afiş ve yazıların asılması, bunların sık sık güncellenmesini sağlamak. İl Başarı EkibiEkim 2015/Haziran 2016 11Üniversiteden akademisyenlerin ya da milli eğitimden uzmanların okullarda sınav stratejileri, test çözme teknikleri, etkili ve verimli çalışma yöntemleri gibi konularda bilgilendirici ve motivasyonu arttırıcı konferanslar, seminerler vermesini sağlamak. İl Başarı EkibiEkim 2015/Haziran 2016 S.NO FAALİYET SORUMLUTARİH

12 12 Öğretmenlere yönelik olarak, Sınıf yönetimi, iletişim, ölçme değerlendirme, öğretim yöntemleri gibi ihtiyaç duyulan konularda akademisyenler tarafından eğitimler verilmesini sağlamak. İl Başarı EkibiEkim 2015/Haziran 2016 13 İlçe milli eğitim müdürlüklerinin akademik başarıyı arttırmaya dönük projeler geliştirmelerini teşvik etmek. İl Başarı EkibiEkim 2015/Haziran 2016 14 Yabancı dil öğretiminde DynEd ve benzeri programların kullanımının yaygınlaştırılmasını sağlamak. İl Başarı EkibiEkim 2015/Haziran 2016 15 TV programı: Eğitimin önemine ilişkin toplumda duyarlılık geliştirme ve farkındalık oluşturma, toplumun ve velilerin eğitime katkısını artırma, merkezi sınavlar konusunda aileleri bilgilendirme ve bilinçlendirme, velilerin çocuklarının eğitimleriyle daha çok ilgilenmelerini sağlama, velilerin okulla daha çok işbirliği yapmalarını sağlamaya yönelik bilgilendirici, aydınlatıcı ve bilinçlendirici programlar yapmak. İl Başarı EkibiEkim 2015/Haziran 2016 16 Yılsonunda okulların ve ilçelerin merkezi sınavlardaki başarı göstergelerini, belirlenen hedeflere ulaşma durumunu analiz etme ve değerlendirmesini yapmak.(İzleme Değerlendirme Birimi) İl Başarı EkibiEkim 2015/Haziran 2016 17 Eylem planlarının bitiminde genel değerlendirmenin yapılarak belirlenen hedeflere ne ölçüde ulaşıldığının belirlenmesi, hazırlanan raporun Bakanlık ve kamuoyuyla paylaşılmasını sağlamak. İl Başarı EkibiEkim 2015/Haziran 2016 S.NO FAALİYET SORUMLUTARİH

13 S.NOFAALİYETSORUMLUTARİH 1 İlçe Milli Eğitim müdürü başkanlığında İlçe başarı ekibi (İlçe Milli Eğitim Müdürü, Şube Müdürü, Şef, Farklı türden okullardan üç okul müdürü, RAM müdürü, özel okul temsilcisi(varsa ) oluşturularak, yıllık çalışma takvimini hazırlamak. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekim 2015 2 Okul müdürlerinin başkanlığında başarının artırılmasına yönelik çalışmalar yürütmek amacıyla Okul Başarı Ekipleri’nin oluşturulmasını sağlamak. Özel büroların desteklenmesi ile projeye katkı sağlamak. İlçe Başarı Ekibi Ekim 2015 3 İlçedeki ilgili okulların ve ilçenin son iki yıldaki merkezi sınav (TEOG, YGS/LYS) göstergelerinin derslere göre net ortalamasını belirlemek. İlçe Başarı Ekibi Ekim 2015 4 İlçe okullarının mevcut koşullarını dikkate alarak somut ve gerçekçi ulaşılabilir başarı hedeflerini belirlemek. İlçe Başarı EkibiEkim 2015 5 Okullarda özellikle sınava girecek 8. sınıf ve 12 sınıf öğrencilerine yönelik destekleyici eğitim kurslarının açılması sağlamak ve düzenli takibini yapmak. İlçe Başarı EkibiEkim 2015 6 İlçe Milli Eğitim Müdürü başkanlığında, Okul başarı ekibi başkanlarının (okul müdürü) katılımları ile I.dönem başı, I.dönem sonu, II. Dönem sonu bilgilendirme ve değerlendirme toplantıları düzenlemek. İlçe Başarı EkibiEkim 2015

14 7 Üniversiteden akademisyenlerin ya da milli eğitimden uzmanların idarecilerimize, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize başarıya katkı sağlayacak (sınav stratejileri, test çözme teknikleri, etkili ve verimli çalışma yöntemleri, mesleki tanıtım ve kariyer günleri, liderlik eğitimi )seminerler vermek. İlçe Başarı EkibiEkim 2015/Haziran 2016 8 Öğrencilerin anlayarak hızlı okumalarını geliştirebilmeleri için “Anlayarak Hızlı Okuma Tekniği” eğitimlerinin yapılmasını sağlamak. DAKA teknik destek kapsamında proje desteği alınabilir. ERCİŞ,İPEKYOLU,TUŞBA,ÇATAK,EDREMİT İLÇELERİMİZ BU DESTEKTEN FAYDALANMIŞLARDIR. İlçe Başarı EkibiEkim 2015/Haziran 2016 9 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler kapsamında (şiir, deneme, öykü yarışmaları, müzik ve şiir dinletileri, resim sergileri vb.) etkinlikler düzenlenmesini sağlamak. İlçe Başarı EkibiEkim 2015/Haziran 2016 10 Yapılan sınavların okullara ve derslere göre 1.ve 2.dönem sonunda ayrıntılı analiz ve değerlendirmelerin yapılmasını sağlamak. İlçe Başarı EkibiOcak / Haziran 2016 11 Hedeflenen başarıyı yakalamayan okullar için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak. İlçe Başarı EkibiOcak/Haziran 2016 12 Sınavlarda belirlenen hedefe ulaşmış okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrencilerin ödüllendirilmesini sağlamak., bunların milli eğitim bültenlerinde, web sayfalarında ve mahalli gazetelerde duyurulmasını sağlamak. İlçe Başarı EkibiOcak / Haziran 2016 13 Yakın okullarda görevli yönetici ve öğretmenlerin paylaşımlarda (iyi örnekler) bulunmaları amacıyla ziyaretler yapılmasını sağlamak. İlçe Başarı EkibiEkim 2015/Haziran 2016 S.NO FAALİYET SORUMLUTARİH

15 14 Hedef belirleme ve motivasyonu artırmaya yönelik olarak 12. sınıf öğrencileri üniversiteye, 8. sınıf öğrencileri başarılı liselere götürmeye yönelik geziler düzenlemek. İlçe Başarı Ekibi Ekim 2015/Haziran 2016 15 Üniversite ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında düzenlenecek bir protokol ile Eğitim Fakültesi öğrencilerinin tüm bölümlerde yer alan "Topluma Hizmet Uygulamaları" dersi kapsamında okullarda öğrencilere destek olmaları, okuma yazma bilmeyen öğrencilere kurslar, ortaokullarda matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, Türkçe ve İngilizce; liselerde ise edebiyat, matematik, geometri, yabancı dil, fizik, kimya, biyoloji gibi derslerini destekleyici programlar düzenlenmesini sağlamak. İlçe Başarı Ekibi Ekim 2015/Haziran 2016 16 Yabancı dil öğretiminde DynEd ve benzeri programların kullanımının yaygınlaştırılmasını sağlamak. İlçe Başarı Ekibi Ekim 2015/Haziran 2016 TÜBİTAK tarafından düzenlenen Bilim fuarı, Bilim kampı ve diğer çağrılara katılım sağlamak. İlçe Başarı Ekibi Ekim 2015/Haziran 2016 17 Yılsonunda okulların ve ilçelerin merkezi sınavlardaki başarı göstergelerini, belirlenen hedeflere ulaşma durumunu analiz etme ve değerlendirmesini yapmak.(İzleme Değerlendirme Birimi) İlçe Başarı Ekibi Ekim 2015/Haziran 2016 18Eylem planlarının bitiminde genel değerlendirmenin yapılarak belirlenen hedeflere ne ölçüde ulaşıldığının belirlenmesi, hazırlanan raporun il başarı ekibi ile paylaşmak. İlçe Başarı Ekibi Ekim 2015/Haziran 2016 S.NO FAALİYET SORUMLUTARİH

16 S.NOFAALİYETSORUMLUTARİH 1 Okullarda okul müdürlerinin başkanlığında Okul Başarı Ekibi (Okul müdürü, müdür yardımcısı, rehber öğretmen, farklı branşlardan üç öğretmen) oluşturularak, yıllık çalışma takvimini hazırlamak. Okul müdürü Ekim 2015 2 Okullarda her gün okul müdürü, müdür yardımcıları, öğretmenler, öğrenciler ve yardımcı hizmet personeli dahil herkesin katılımı ile 20 dk lık okuma etkinliği düzenlemek. Okul Başarı ekibi Eylül 2015 Haziran 2016 3 En çok kitap okuyan öğrenciler, öğretmenler ve yöneticiler belirlenerek ödüllendirme yapmak. (Başarı belgesi, Plaket, küçük ödüller ve Gezi vb.) Okul Başarı EkibiMayıs 2016 4 Okullarda yıl içinde okulun ve ailelerin imkânları ölçüsünde deneme sınavları düzenlemek Okul Başarı Ekibi Eylül 2015 Haziran 2016 5 Deneme sınav sonuçlarının şubelere, derslere ve branşlara göre ayrıntılı analizini ve değerlendirmelerini yapmak. Okul Başarı Ekibi Eylül 2015 Haziran 2016 6 Sınav sonuçlarına göre hedeflenen başarıyı yakalayamayan sınıflar ve branşlar için gerekli tedbirleri almak. (zümre toplantıları önemli) Okul Başarı Ekibi Eylül 2015 Haziran 2016 7Farklı şubelere giren öğretmenlerin ders sınavlarından en az birini ortak yapmalarını planlamak. Okul Başarı Ekibi Eylül 2015 Haziran 2016

17 8 Velilerin, çocuklarının eğitimleriyle ilgilenmelerini, okulla işbirliği yapmalarını sağlamak amacıyla okullarda veli bilgilendirme programları düzenlemek. Okul Başarı Ekibi Eylül 2015 Haziran 2016 9 Okul – Veli iletişimini sağlamak amacıyla veli bilgilendirme mesajları (SMS) gönderilmesini sağlamak Okul Başarı Ekibi Eylül 2015 Haziran 2016 10 Veli ziyaretlerin periyodik, programlı yapılması ve formların düzenli tutulmasını sağlamak. Okul Başarı Ekibi Eylül 2015 Haziran 2016 11 Öğrencilere verimli ders çalışma ve sınav sistemine yönelik eğitimlerin verilmesini sağlamak. Okul Başarı Ekibi Eylül 2015 Haziran 2016 12 Bireyin kendi farkındalığını sağlamasına destek olmak ve başarı takibini kolaylaştırmak, iletişimi sağlamak amacıyla “öğrenci koçluğu” sistemini gerçekleştirmek. Okul Başarı Ekibi Eylül 2015 Haziran 2016 13 Öğrencilere yönelik kariyer günleri ve meslek tanıtım etkinliklerinin düzenlenmesini sağlamak. Okul Başarı Ekibi Eylül 2015 Haziran 2016 14 Okullarda açılan destekleyici ve hazırlayıcı eğitim kurslarına katılan öğrencilerin devam- takip ve başarı durumlarını düzenli izlemek ve gerekli görülen yerlerde tedbirlerin alınmasını sağlamak Okul Başarı Ekibi Eylül 2015 Haziran 2016 S.NO FAALİYET SORUMLUTARİH

18 15 Hedef belirleme ve motivasyonu artırmaya yönelik olarak 12. sınıf öğrencileri üniversiteye ve 8. sınıf öğrencileri başarılı liselere götürmeye yönelik geziler düzenlenmesini sağlamak Okul Başarı Ekibi Eylül 2015 Haziran 2016 16 Öğretmenlerin ders programları hazırlanırken sınıflara yatay değil dikey olarak dağılımını sağlamak. ( Örneğin her sınıfın dörder şubesinin olduğu bir ortaokulda ya da lisede, bir branştan dört öğretmen varsa, her öğretmenin bir sınıfın dört şubesine girmesi yerine her öğretmenin her sınıfın birer şubesinin dersine girmesi.) Okul Başarı Ekibi Ocak 2016 17 İlçe milli eğitim müdürlüğü yöneticilerinin katılımı ile öğretmenlere yönelik moral motivasyon arttırıcı sosyal, kültürel, sportif, sanatsal etkinliklerin düzenlenmesini sağlamak. (şiir dinletileri, halkoyunları ekipleri, müzik grupları ve konserleri, tiyatro gösterilerine ve film gösterimlerine topluca gidilmesi, öğretmen maçları vb) Okul Başarı Ekibi Eylül 2015 Haziran 2016 18Eylem Planı sonunda genel değerlendirmenin yapılmasını sağlamak ve ilçe başarı ekibi ile paylaşmak. Okul Başarı Ekibi Eylül 2015 Haziran 2016 S.NO FAALİYET SORUMLUTARİH

19 PROJE EKİBİ İLETİŞİM BİLGİLERİ KOORDİNATÖR HAKAN DURĞUN 0 505 226 53 47 AKADEMİK DANIŞMAN YRD.DÇ.DR.AHMET YAYLA 0 506 732 42 51

20

21 TEŞEKKÜRLER


"PROJENİN ADI Van İli Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin Başarı Durumlarının Araştırılması Projesi PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları